بسیج از مردم و ی الهی ولی فقیه بهره می برد و ان سربازان آماده و جان برکف ی هستند.
دشمن از شنیدن نام بسیج متز ل می شود و کارنامه ان در هشت سال جنگ تحمیلی درخشان است.
دشمنان دین و بشریت با تجربه ش ت در مقابل ملت های مسلمان به ویژه در دوران دفاع مقدس، جنگ لبنان و غزه به این نتیجه رسیده اند که شاید جنگ نرم موفق عمل کند.
یکی از مأموریت های بسیج مستضعفان مبارزه در جنگ فر هنگی با دشمن است، در جنگ افکار خاکریزهای دشمن و خودی بسیار نزدیک است.
جنگ نرم مبارزه استکبار با ارزش ها، ، انقلاب ی، اعتقادها و باورهای مردم است و نخبگان و فرهیختگان در مقابله با این جنگ وظایف سنگینی را بر عهده دارند.
دشمنان می دانند تا زمانی که بسیج و فرهنگ وجود دارد نمی توانند توطئه های خود را پیاده کنند و به این دلیل با تهاجم فرهنگی به دنبال وارد جوانان کشور در عرصه های دیگر هستند.
توطئه ها و دسیسه های دشمنان تمام نشده و تا زمانی که استکبار در جهان وجود دارد تفکر هم خواهد بود.
در کشورهایی که ادعای می کنند به دلیل پیوستن مردم به دین و گرایش بانوان به پوشش و حجاب ی، سیاستمداران صهیونیسم و آینده ای سخت تر را برای خود پیش بینی می کنند.
بسیج با اقتدار و درک و فهم بالاتر از دهه های گذشته و با بصیرت بیشتر تمام تلاش خود را در راستای به کارگیری فرمایش های سکاندار نظام و سرافرازی سرزمین ایران و ایرانی به کار گرفته است و در مسیر و وصیت حرکت می کند.
مهم ترین رس و وظیفه بسیج برای مقابله با جنگ نرم دشمنان که برای براندازی نظام ی آغاز کرده اند حضور فعال تر در صحنه میباشد.مشاهده متن کامل ...