در جنگ و پس از آن حمله تروریست های به عراق نقش نیروهای مردمی بسیار قابل توجه است. چند سال پیش بود که مقامات ت با الهام گرفتن از الگوی نیروی مقاومت بسیج در ایران، اقدام به راه اندازی ی مردمی به نام “جیش الشعبی” در د که این ابتکار بلافاصله تاثیر خود را در مهار و ش ت فتنه تروریست ها و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آنها در این کشور نشان داد. کارشناسان نظامی می گویند با تشکیل این یگان های مردمی، روحیه، جسارت و تحرک قابل ملاحظه ای درکالبد دمیده شده است.

 -2مشاهده متن کامل ...