خسته ام از گرفت و گیر این روزهای دم کرده که باید به همه ثابت کنی هستی. دنیا به این وسعتش اجازه نفس کشیدن به من داده و در عین حال باید نگران نظر موجوداتی باشم که هم رخصت اند با من در حیات و تجربه هستی. دارم فکر می کنم گرفت و گیر این روزای من آیا فرقی داره با گرفت و گیر اون انسانی که میون سه بارکش و سه درخت ما اشتراکی یافت و سبب شد چیزی به اسم ریاضی اضافه شه به بشر. دلم دوست داره بدونم اون جد غار نشین من هم همین دلچرکینی ها رو تو یه جامعه داشته و یا این که جامعه اون روز چیزی بیش از این بوده. اون روزی که آدماش نمی دونستند دئودرانت چیه و یا بلد نبودند لذت ببرند از وجه مادینه زندگی پشت تن پوش های ویکتوریا. روزی که بلد نبودند برای پرسیدن حال ی بهش زنگ بزنند و یا تلخ مونده های خاطره رو با گری گوس بشورند و قورت بدند. این دنیا با این گستردگی و رنگ وارنگیش خیلی برام جذاب نیست. کافه رفتنای رنگ و وارنگ دیگه برام جذاب نیست. این دوستی دیرینه من و سیگار. من و یه مشت آدم های دیگه که تو توهم هم قبیلگی دست های هم رو فشار می دیم برام جذاب نیست. ناراحتم از خودم که انقدر جنم ندارم که زندگی کم تر از یه دستیم رو بریزم تو یه کوله پشتی کهنه و راه بیفتم برم تا اونجا که پاهام من رو می بره. راه بیفتم مثه چند تا آدم گمی از زندگیم که براشون انقدر این زندگی مهم نبود که پا بندش بشند تو خط های جغرافیا. تلخممشاهده متن کامل ...