سلام دوستای گلم.

خوبین؟ همتونو که میاین وبم دوستون دارم

من یه مدت دیردیر میام

ولی میام

امیدوارم فراموشم نکنین منم فراموشتون نمیکنم

برای دلم دعا کنید خیلی نیازدارم

راستی امروز یه اتفاق جالب افتاد

دبیرادبیاتمونو دیدم

عاشقش بودم وهستم

کلی خوش و بش کردیم

اتفاق خوبی بود خوشحالم کرد.

دوستون دارم.

برمیگردممشاهده متن کامل ...