واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


آیا می دانید که do you know

واژه آیا می دانید که do you know از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
70 دانستنی درباره غذاها، میوه ها و اجسام
درخواست حذف اطلاعات
آيا مي دانيد کرة گیاهی دروغی بیش نیست؟ و با مواد پایه ای نفت و در برخی کشورها از فضولات انسانی تولید مي شود؟!!! که موجب تشکیل «پلاک اتروم» در عروق کرونر قلب و بیماری های ایسکميک قلبی مي شود.به گزارش وبلاگستان مشرق، علیرضا سهیلی در یکی از مطالب اخیر وبلاگ "ميقات" نوشت:آيا مي دانيد در قرآن واژة «شفا» برای «عسل» بکار رفته است.1آيا مي دانيد فرموده اند: «علیکُم بالشفائین القرآن و العسل»( برشما باد دو شفا دهنده یکی قرآن و دیگری عسل)آيا مي دانيد در مرغداریهای صنعتی برای رشد سریع جوجه ها به آنها آمپول های هورمونی تزریغ مي کنند؟آيا مي دانيد حبوبات بخصوص نخود اگر خیس شده شود و آب آن بدور ریخته شود موجب نفخ نمي شود؟آيا مي دانيد بهترین روغن ، روغن حیوانی است مانند کره ی و ی و ...

مشاهده متن کامل ...
آیا می دانید با هوش ترین ن دنیا چه مدرکی دارند
درخواست حذف اطلاعات
آيا مي دانيد با هوش ترین زن دنیا 5 فوق لیسانس دارد و ضریب هوشی او 200 است و دنبال کار است. – آيا مي دانيد اولین فردی که در اروپا اقامت گرفت یک زن ایرانی بود و بعد مسأله اقامت خارجی ها مطرح شد.– آيا مي دانيد ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر جامعه هستند حتی ثروتمندتر از ملکه الیزابت.– آيا مي دانيد ایرانیان در فرهیخته ترین افراد جامعه امریکا هستند.– آيا مي دانيد رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی است.– آيا مي دانيد حدود 250 ایرانی در ناسا محقق داریم.– آيا مي دانيد کورش کبیر بر جهان حکومت مي کرد و به نوعی قدرت جهان در دست ایران بود.– آيا مي دانيد سال 2001 در فرانسه سال ایران نام داشت.– آيا مي دانيد اگر 3 قاره آسیا و امریکا و آفریقا را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان است.– آ ...

مشاهده متن کامل ...
g2- for mondaycl -30 tir
درخواست حذف اطلاعات
please remember that some questions about money may be considered too personal to ask anyone who is not a very close friend or a family member. about how much did you spend on presents last year? about how much do you usually spend each day? are you a price conscious shopper? are you good at saving money? are you saving money to buy something? if so, what are you planning to buy? how much will it cost? how much longer will you need to save before you can buy it? do banks pay a higher percent of interest here or in your country? do you compare prices at different stores when you shop? do you enjoy shopping? do you ever buy second-hand things? ("used things") do you ever give money to charity? how often do you give to charity? how much do you give? do you gamble? do you give tips at a restaurant in your country? how about to taxi drivers? do you haggle when you shop ? do you have a credit card? do you have a credit card? if so, do you have more than one? do you have more than one bank account? do you have to pay a sales tax in your country? do you invest in the stock market? do you often put money in the bank? do you sometimes buy things that you don't need? if so, give some examples ...

مشاهده متن کامل ...
free discussion topic for monday mordad 27
درخواست حذف اطلاعات
100 positive-thinking exercises that will make any patient healthier & happier published on tuesday august 19th , 2008 sometimes even the best medicine and healthcare is not enough for a full recovery. for patients struggling with illness or dealing with a major life change, these positive thinking exercises can mean all the difference. here are 100 that we've compiled to help you channel your negative or angry thoughts into a happier and more productive positive outlook. general practice these simple exercises and suggestions to keep your thoughts on the positive side. only use positive words when talking. if you're constantly telling yourself "i can't" you may convince yourself that's the truth. replace these negative words with positive ones instead. tell yourself you will do your best or that you will try your hardest instead. push out all feelings that aren't positive. don't let negative thoughts and feelings overwhelm you when you're feeling down. even if it's only for a few hours a day, push your negativity aside and only focus on the good things in your life. use words that evoke strength and success. try filling your thoughts with words that make you feel strong, happy and ...

مشاهده متن کامل ...
خلاصه ایین نامه جدید آموزشی
درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا نکات آیین نامه ای تحت عنوان : « آيا مي دانيد » خلاصه آیین نامه جدید آموزشی سال تحصیلی 96-95 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاهاداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری فصل اول : هدفآيا مي دانيد ایین نامه آموزشی جدید شش فصل ، هشتادوهشت ماده و صد و بیست و شش تبصره دارد.آيا ميد انید ساختار اصلی نظام متوسطه در سه شاخه نظری ،فنی و حرفه ای و کاردانش خلاصه شده است .آيا مي دانيد یک از اه شاخه نظری اعتلای سطح فرهنگ و دانش و تقویت شایستگی تربیتی ، و اجتماعی دانش آموزان و همچنین شناخت استعداد ها و آمادگی نسبی برای ادامه تحصیل در آموزش های عالی است .آيا ميدانيد یکی از اه شاخه ی فنی و حرفه ای علاوه بر هدف شاخه نظری آمادگی دانش آموزان برای اشتغال نیز مي باشد.آيا مي دانيد یکی ا ...

مشاهده متن کامل ...
دانستنی های خیلی جالب حقوقی
درخواست حذف اطلاعات
آيا مي دانيد؟ عوامل تولید، تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم مي گردند؟ آيا مي دانيد؟ نگهداری نوار، دیسکت و لوح های فشرده مستهجن و جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم مي گردد؟ آيا مي دانيد؟ عامل انتشار آثار مستهجن و از طریق سایت های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزای نقدی (10 تا 50 ميلیون ریال) و محروميت از حقوق اجتماعی (2 تا 5 سال) محکوم مي گردند؟ آيا مي دانيد؟ برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه مي توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید؟ آيا مي دانيد؟ هر مي تواند قبل از طرح دعوا در مراجع ...

مشاهده متن کامل ...
بیش از 500 موضوع بدانید؟
درخواست حذف اطلاعات
آيا ميدانيد با هوش ترین زن دنیا ۵ فوق لیسانس دارد و ضریب هوشی او ۲۰۰ است و دنبال کار استآيا ميدانيد اولین فردی که در اروپا اقامت گرفت یک زن ایرانی بود و بعد مساله اقامت خارجی ها مطرح شدآيا ميدانيد ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر جامعه هستند حتی ثروتمندتر از ملکه الیزابتآيا ميدانيد ایرانیان در فرهیخته ترین افراد جامعه هستندآيا ميدانيد رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی هستآيا ميدانيد حدود ۲۵۰ ایرانی در ناسا محقق داریمآيا ميدانيد کورش کبیر بر جهان حکومت ميکرد به نوعی قدرت جهان در دست ایران بودآيا ميدانيد سال ۲۰۰۱ در فرانسه سال ایران نام داشتآيا ميدانيد اگر ۳ قاره آسیا و و آفریقا را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان استآيا ميدانيد فرشته ها با سرعت نور حرکت ميکن ...

مشاهده متن کامل ...
i would use my last breath to tell you
درخواست حذف اطلاعات
if i had to choose between breathing and loving you i would use my last breath to tell you i love you 50 absolutely perfect "i love you" quotes that nail true love like us on facebook if you 'like' us, we'll love you! need some help saying how you feel? we've got you covered. saying i love you means everything! these three words can take weeks, months or even years to say and they are three of the most beautiful words a person can utter or hear. we dug around for the best "i love you" quotes only to help you express how you feel in the most unique and touching ways possible. we know "i love you" isn't always easy to say, so we hope each love quote here will provide the inspiration you need. 1. " 'cause all of me loves all of you love your curves and all your edges all your perfect imperfections give your all to me i'll give my all to you you're my end and my beginning even when i lose i'm winning." 2. "i love you and i don't want to lose you. because my life has been better since the day i found out." 3. "love is too weak a word for what i feel. i luuurve you, you know, i loave you, i luff you, two f’s, yes i have to invent, of course i do, don't you think i do?" 4. "when i saw y ...

مشاهده متن کامل ...
if i had to choose between breathing and loving you
درخواست حذف اطلاعات
if i had to choose between breathing and loving you i would use my last breath to tell you i love you 50 absolutely perfect "i love you" quotes that nail true love like us on facebook if you 'like' us, we'll love you! need some help saying how you feel? we've got you covered. saying i love you means everything! these three words can take weeks, months or even years to say and they are three of the most beautiful words a person can utter or hear. we dug around for the best "i love you" quotes only to help you express how you feel in the most unique and touching ways possible. we know "i love you" isn't always easy to say, so we hope each love quote here will provide the inspiration you need. 1. " 'cause all of me loves all of you love your curves and all your edges all your perfect imperfections give your all to me i'll give my all to you you're my end and my beginning even when i lose i'm winning." 2. "i love you and i don't want to lose you. because my life has been better since the day i found out." 3. "love is too weak a word for what i feel. i luuurve you, you know, i loave you, i luff you, two f’s, yes i have to invent, of course i do, don't you think i do?" 4. "when i saw y ...

مشاهده متن کامل ...
♥♥ i love you ♥♥
درخواست حذف اطلاعات
i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i love you i ...

مشاهده متن کامل ...
i would use my last breath to tell you
درخواست حذف اطلاعات
50 absolutely perfect "i love you" quotes that nail true love like us on facebook if you 'like' us, we'll love you! need some help saying how you feel? we've got you covered. saying i love you means everything! these three words can take weeks, months or even years to say and they are three of the most beautiful words a person can utter or hear. we dug around for the best "i love you" quotes only to help you express how you feel in the most unique and touching ways possible. we know "i love you" isn't always easy to say, so we hope each love quote here will provide the inspiration you need. 1. " 'cause all of me loves all of you love your curves and all your edges all your perfect imperfections give your all to me i'll give my all to you you're my end and my beginning even when i lose i'm winning." 2. "i love you and i don't want to lose you. because my life has been better since the day i found out." 3. "love is too weak a word for what i feel. i luuurve you, you know, i loave you, i luff you, two f’s, yes i have to invent, of course i do, don't you think i do?" 4. "when i saw you, i was afraid to meet you. when i met you i was afraid to kiss you. when i kissed you, i was afraid ...

مشاهده متن کامل ...
oral interview techniques
درخواست حذف اطلاعات
interviewing techniques and tips putting your best self forward and getting the job interviewing techniques and tips interviewing for a job can be nerve-wracking. you may feel uncomfortable “selling” yourself or fielding unexpected questions. or the prospect of having to meet and impress new people may be enough to trigger anxiety. however, interviewing is a skill you can learn. with the right tips and techniques, you can become a master at sharing your value with potential employers, presenting yourself effectively at interviews, and getting the job you want. in this article: interview as much as you can develop a compelling story tailor your story to the job manage stress be prepared anticipate likely questions ask questions yourself boost your eq print this! normal text sizelarger text sizelargest text size interviewing techniques tip 1: interview for as many jobs as you can let’s ume you have focused your search on certain types of jobs and types of employers. you have developed a preferred list of both. you have scanned the horizon, conducted research, compiled your questions, and engaged your network for istance. your resume is in order. then job openings start to pop u ...

مشاهده متن کامل ...
دانستنی هایی درباره حجامت
درخواست حذف اطلاعات
آيا مي دانيد صلی الله علیه و آله فرموده اند حجامت داروی تمام بیماری هاست.آيا مي دانيد صلی الله علیه و آله فرموده اند حجامت کنید پیش از آن که مرگ ناگهانی شما را فرا گیرد.آيا مي دانيد صلی الله علیه و آله در طول عمر مبارک خود 527 بار حجامت نموده اند.آيا مي دانيد صادق علیه السلام فرموده اند حجامت برای طفل مثل هرس برای درخت است.آيا مي دانيد550 حدیث پیرامون حجامت موجود است و اکثر اقوام و ملل گذشته انجام مي داده اند.آيا مي دانيد از 250 روش طب رایج در جهان فقط طب شیميایی در ایران رایج است.آيا مي دانيد طب ایرانی بیش از 100 روش طب طبیعی دارد.آيا مي دانيد تمام داروهای شیميایی ( قرص، آمپول، کپسول و…) و روشهای جراحی عوارض قطعی جانبی دارد.آيا مي دانيد حجامت در درمان 157 بیماری مؤثر گزا ...

مشاهده متن کامل ...
20 toefl tips
درخواست حذف اطلاعات
familiarize yourself with the toefl formatmost countries now offer the internet based toefl (ibt). a few offer only the paper-based test (pbt). make sure you find out which test you will be taking before you start studying for the toefl. you cannot choose to take the paper based test if your country offers the ibt. one reason people experience exam stress is because they don't know what to expect before a test. prevent stress on exam day by studying the format of the test in detail. ets has very clear standards about the format of their test. this is why it is called a "standardized" test. research toefl score requirementsthe toefl is required for any non-native english student who wants to go to a post-secondary school in the united states. most people take the toefl in order to apply to a specific school or program. before you begin studying, find out what the requirements are for the schools you are interested in going to. remember that the scores for the paper based test are different than the scores for the ibt. some schools will look at your scores from different sections. each ibt section is scored out of 30. many universities expect you to achieve higher writing skills than ...

مشاهده متن کامل ...
degrees and certifications: got cfa + jd + mba + md?
درخواست حذف اطلاعات
why the hate? you’re already biased! i’ve seen lots of aspiring bankers use degrees and certifications as a distraction from more important goals, like getting solid internships, networking, and even getting leadership roles in groups. you may also think that degrees and certifications are a magic bullet: sure, you have a 2.1 gpa from an unknown school and you’ve worked in telemarketing for 5 years, but if you get that bloomberg certification, goldman sachs will give you an offer right away, right? maybe i should get into the business of selling certifications with logic like this… definitions: investment banking / private equity vs. other fields the usefulness of degrees and certifications varies widely by the field of financeyou’re interested in. for example, if you want to be in risk mana ent then the frm exam is essential; if you’re doing portfolio mana ent or equity research, the cfa is viewed as a requirement. and bankers, of course, don’t care about either of those. i’m focusing on investment banking and private equity here because that’s what this site is about and what you’re interested in if you’re reading this right now. for more on other fields and ...

مشاهده متن کامل ...
فهرست مطالب کتاب راه راستی(1)
درخواست حذف اطلاعات
نظر به اهميت فهرست کتاب برای آشنایی خوانندگان با محتوا، فهرست کتاب راه راستی را در زیر، تقدیم مي کنیم:مقدّمه بخش اوّل: دین و دین دارانهمه ی ادیان برای پرستش خدا آمده اند؛ پس بحث بر سر ترجیح یک دین بر دیگری، چه ضرورت دارد؟آيا «دین آبا و اجدادی» ملاکی درست برای انتخاب دین است؟با داشتن عقل چه نیازی به دین است؟آيا آسان تر بودن، مي تواند ملاک برتری یک دین باشد؟دین موروثی، خوب است یا بد؟معصومان(ع) در مورد رعایت حقوق دین داران (اهل کتاب) چه سفارش هایی کرده اند؟معصومان(ع) در عمل چگونه حقوق دین داران را رعایت مي د؟اگر شخصی از اهل کتاب، چیزی را وقف فقیران کرد، آيا مي توان فقیران مسلمان را هم دخ داد؟آيا احکامي ی به نفع اهل کتاب و به ضرر مسلمانان هست؟آيا دین زرتشتی از ادیان ...

مشاهده متن کامل ...
سخنان استیو جابز به زبان انگلیسی steve jobs quotes
درخواست حذف اطلاعات
“first was the mouse. the second was the click wheel. and now, we're going to bring multi-touch to the market. and each of these revolutionary interfaces has made possible a revolutionary product - the mac, the ipod and now the iphone.”― steve jobs“it's hard to tell with these internet startups if they're really interested in building companies or if they're just interested in the money. i can tell you, though: if they don't really want to build a company, they won't luck into it. that's because it's so hard that if you don't have a p ion, you'll give up.”― steve jobs“of all the inventions of humans, the computer is going to rank near or at the top as history unfolds and we look back. it is the most awesome tool that we have ever invented. i feel incredibly lucky to be at exactly the right place in silicon valley, at exactly the right time, historically, where this invention has taken form.”― steve jobs“the manual for wordstar, the most popular word-processing program, is 400 pages thick. to write a novel, you have to read a novel - one that reads like a mystery to most people. they're not going to learn slash q-z any more than they're going to learn morse code. ...

مشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات
̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ ...

مشاهده متن کامل ...
how to find san bernardino criminal attorney
درخواست حذف اطلاعات
how to find san bernardino criminal attorney when you come occasionally, in visitor’s courtroom, what you declare when speaking to the judge could make a distinction within the high-quality you obtain and being guilty or acquitted {going to trial * email can pays many visitors to ticket fines without a courtroom look. nevertheless, you pay the most good and have to ask guilty. you should come in the courtroom should you feel there are mitigating circumstances or if an explanation of your execute is in order, even if you plan to not plead innocent. you have to appear in case you plan to beg not-guilty. common conduct in courtroom * anyone probably will have to wait an hour or maybe more before your scenario is called. whilst ready within the courtroom, do not make any noise, speak with others or in any way disturb the court cases. whenever your scenario is called, respond quickly by san bernardino criminal attorney” if you plan to not ask innocent but imagine that there are mitigating circumstances, here is the time for you to state that. for example, you may notify the ets that you considered you signaled to get a lane change the inadequate time or that a tree hidden the stop-s ...

مشاهده متن کامل ...
love
درخواست حذف اطلاعات
ℒѻ✔ℰ❤don't leave me alone❤because...i'm lostwithoutyou......i love you........i love you...........i love you.............i love you...............i love you................i love you................i love you...............i love you.............i love you...........i love you.........i love you.......i love you.....i love you...i love you..i love you..i love you...i love you.....i love you.......i love you.........i love you...........i love you.............i love you...............i love you................i love you................i love you...............i love you.............i love you...........i love you........i love you........i love you...........i love you.............i love you...............i love you................i love you................i love you...............i love you.............i love you...........i love you.........i love you.......i love you.....i love you...i love you..i love you..i love you...i love you.....i love you.......i love you.........i love you...........i love you.............i love you...............i love you................i love you................i love you...............i love you.............i love you...........i love you. ...

مشاهده متن کامل ...
review
درخواست حذف اطلاعات
what does your father do? what is your father's job? do you live with any of your grandparents? are you married? are your parents strict? do you have any brothers or sisters? if so, how old are they? do you have any children? if yes, what are their names and ages? do you like your family? why or why not? do you live with your parents? do you often visit your grandparents? how many children do you have? how many people are in your family? how old are your brothers and sisters? how old are your parents? what do you and your family like to do together? what are your father and mother like? what do your parents do in their free time? what does your brother do in his free time? where do you live? where do your grandparents live? are there any parks near your home? describe your home? how many rooms are there in your house? what do you like about your home? what don't you like about your home? what do you think is the best color for a living room? what's your favorite room? why or why not? what is your favorite color? why or why not? who do you live with? who lives with you? do you work or study? how do you like your work? how many days a week do you work? do you study art in high school ...

مشاهده متن کامل ...
آیا می دانید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27 / 11/ 88
درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا گفتار نیک پندار نیک کردار نیک آيا مي دانيد نوزاد بیش از 300 استخوان دارد که با رشد بعضی از آن ها به یکدیگر جوش مي خورند. آيا مي دانيد تقریبا یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل مي دهد. آيا مي دانيد 30 برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمين است در زیر خاک مدفون اند. آيا مي دانيد با یک مداد مي توان خطی به طول 56 کیلومتر کشید. آيا مي دانيد عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیواکتیو تاثیری بر آنها ندارد. آيا مي دانيد عقرب ها دو دشمن دارند که یکی از آن ها یک نوع سار و دیگری مگس است. آيا مي دانيد شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت مي کند. آيا مي دانيد اولین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد. آيا مي دانيد ن ...

مشاهده متن کامل ...
آیا میدانید؟
درخواست حذف اطلاعات
آيا مي دانيد نوزاد بیش از 300 استخوان دارد که با رشد بعضی از آن ها به یکدیگر جوش مي خورند. آيا مي دانيد تقریبا یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل مي دهد. آيا مي دانيد 30 برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمين است در زیر خاک مدفون اند. آيا مي دانيد با یک مداد مي توان خطی به طول 56 کیلومتر کشید. آيا مي دانيد عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیواکتیو تاثیری بر آنها ندارد. آيا مي دانيد عقرب ها دو دشمن دارند که یکی از آن ها یک نوع سار و دیگری مگس است. آيا مي دانيد شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت مي کند. آيا مي دانيد اولین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد. آيا مي دانيد نور مي تواند در یک ثانیه 7.5 دور، دور زمين ب ...

مشاهده متن کامل ...
آیا میدانید؟( اطلاعات عمومی )
درخواست حذف اطلاعات
آيا مي دانيد نوزاد بیش از 300 استخوان دارد که با رشد بعضی از آن ها به یکدیگر جوش مي خورند. آيا مي دانيد تقریبا یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل مي دهد. آيا مي دانيد 30 برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمين است در زیر خاک مدفون اند. آيا مي دانيد با یک مداد مي توان خطی به طول 56 کیلومتر کشید. آيا مي دانيد عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیواکتیو تاثیری بر آنها ندارد. آيا مي دانيد عقرب ها دو دشمن دارند که یکی از آن ها یک نوع سار و دیگری مگس است. آيا مي دانيد شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت مي کند. آيا مي دانيد اولین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد. آيا مي دانيد نور مي تواند در یک ثانیه 7.5 دور، دور زمين ب ...

مشاهده متن کامل ...
از کدام در عبور می کنید؟ (نسخه دو زبانه)
درخواست حذف اطلاعات
از کدام در عبور مي کنید؟(نسخه دو زبانه)شخصیت خود را بر اساس این تست روانشناسی بهتر بشناسید و بگویید کدام در را انتخاب کردید؟ در شماره 1- شما شخص بامزه ای هستید که به اطرافیانتان توجه دارید. و دوست دارید مسائل رو ساده بگیرید. شما سپاس گذار چیزهای کوچک زندگی هستید حتی یک شمع کوچک یا غذای ساده! شما بسیار به مسافرت و فرهنگ های علاقه مند هستید. شما واقعا خواستار بهترین ها برای دیگران هستید و عاشق ایجاد فضایی گرم و دوستانه اید. بسیار مهم است که به یاد داشته باشید اگر احساس کردید به کمک یا حمایت دیگران نیاز دارید، کمک خواستن چیز بدی نیست. 1 – you are a fun individual that likes to keep things light and airy. you are all about nurturing others and appreciating the simple luxuries in life; such as your fine dishware, favorite candle or eating artisan bread from the local bake ...

مشاهده متن کامل ...
دانستنی های جدید جالب
درخواست حذف اطلاعات
آيا ميدانستید که حس چشایی نوعی پروانه بزرگ 13 هزار بار دقیق تر از انسان است ؟آيا ميدانستید که لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف مي اندازد ؟آيا ميدانستید که قلب گنجشک 100 بار در دقیقه مي تپد ؟آيا ميدانستید که فیل تنها حیوانی است که مي تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد ؟آيا ميدانستید که یک موش کور 14 سانتی مي تواند در یک شب تونلی به طول 91?4 متر حفر کند ؟آيا ميدانستید که مرغ ها برای تخمگزاری احتیاجی به وس ندارند و وس فقط برای بارور تخم است ؟آيا ميدانستید که کرم های ابریشم در 56 روز 86 هزار برابر وزن خود غذا مي خورند ؟آيا ميدانستید که دارکوب ها قادرند 20 بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند ؟آيا ميدانستید که زمان گردش سیاره عطارد بدور خ ...

مشاهده متن کامل ...
آیا می دانید....
درخواست حذف اطلاعات
آيا مي دانيد....*آيا مي دانيد که ھیچ چیزی را به یقین نمي دانيد؟*****آيا مي دانيد اکثر قریب به اتفاق نی که طلاق مي گیرند ھرگز از دست شوھرشان کتک نخورده اند؟*****آيا مي دانيد ھم? جنایتکاران خود را بیگناه مي دانند ؟*****آيا مي دانيد ھمه انی که در عذابند در نزد وجدان خود آنرا بر حق مي دانند ؟*****آيا مي دانيد که قیامت در حال بر پا شدن است؟*****آيا مي دانيد که ھم? انسانھا از خدا راضی ھستند؟*****آيا مي دانيد ھیچ زنی بخاطر فقر به تن فروشی نمي پردازد؟*****آيا مي دانيد که ھمه وسواسی ھا آدمھایی بسیار بی نظافت ھستند؟*****ایا ميدانيد که خداوند در آسمان نیست بلکه بر روی زمين است؟*****آيا مي دانيد که ھیچ بواسط? گرسنگی بیمار نمي شود؟*****آيا مي دانيد که ھیچ پزشکی خودش را مداوا نمي کند؟*****آيا ميدانيد ...

مشاهده متن کامل ...
آیا می دانید....
درخواست حذف اطلاعات
آيا مي دانيد....*آيا مي دانيد که ھیچ چیزی را به یقین نمي دانيد؟*****آيا مي دانيد اکثر قریب به اتفاق نی که طلاق مي گیرند ھرگز از دست شوھرشان کتک نخورده اند؟*****آيا مي دانيد ھمه جنایتکاران خود را بیگناه مي دانند ؟*****آيا مي دانيد ھمه انی که در عذابند در نزد وجدان خود آنرا بر حق مي دانند ؟*****آيا مي دانيد که قیامت در حال بر پا شدن است؟*****آيا مي دانيد که ھمه انسانھا از خدا راضی ھستند؟*****آيا مي دانيد ھیچ زنی بخاطر فقر به تن فروشی نمي پردازد؟*****آيا مي دانيد که ھمه وسواسی ھا آدمھایی بسیار بی نظافت ھستند؟*****ایا ميدانيد که خداوند در آسمان نیست بلکه بر روی زمين است؟*****آيا مي دانيد که ھیچ بواسطه گرسنگی بیمار نمي شود؟*****آيا مي دانيد که ھیچ پزشکی خودش را مداوا نمي کند؟*****آيا ميدانی ...

مشاهده متن کامل ...
in business, writing well is a necessity
درخواست حذف اطلاعات
in business, writing well is a necessity in business, writing well is a necessity you can all relax. this is not a grammar lesson. it is not enough to do a good job. you must also give the appearances of doing a good job. that is why writing well is so important. writing well is not an add-on to your job skills. it is a central part of it. your writing must communicate you doing a good job. many who read your reports will never meet you. yet they have powerful influences over your career. their only vision of you is through your writings. since only your writings are available to them, the writing must be outstanding. you are outstanding. your writing must reflect that. just what are we trying to achieve when we write? the us novelist robert stone said it best: “what you’re trying to do when you write is to crowd the reader out of his own space and occupy it with yours, in a good cause. you’re trying to take over his sensibility and deliver an experience that moves them just from mere information.” writing is thinking on paper. anyone with a clear logical mind can write well. you have such a mind or you would not be here. writing well is a three-step process. and you have a ...

مشاهده متن کامل ...
just-ever-never-so far(مقدماتی- درس نوزدهم)
درخواست حذف اطلاعات
پل ارتباطی من با شما. با تکميل فرم و ارسال آن، ایميل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آ ین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه مي شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید کانال ما در تلگرام: https://telegram.me/expressway درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید اینجا کلیک کنید این درس به تدریج کامل خواهد شد قبل از شروع درس نوزدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین. have you memorized the conver ion? مکالمه را حفظ کردی why do you think i am guilty? چرا فکر مي کنی من مقصرم is it ok if i lock the door? i haven’t got a keyاشکال نداره در رو قفل کنم اخه کلید ندارم don’t worry i have locked the door نگران نباش من درو قفل are you sure your boss is gonna fire me?مطمئنی رئیست مي خواد منو ...

مشاهده متن کامل ...
ده چیز که در مورد ایرانیان نمی دانید
درخواست حذف اطلاعات
iran – 10 things you didn’t know “when you travel, remember that a foreign country is not designed to make you comfortable. it is designed to make its own people comfortable.” – clifton fadimanok, time has come to handle my famous ‘things you didn’t know’ about iran. i have felt in love with this country from the very first minute if not before!if i would have to think of one word to describe iran in would be ‘misconception’. you have no idea what kind of scary, horrifying and weird stories i have heard before my visit.even my mom, who is quiet relaxed about my travels by now, freaked out a bit when i said that after armenia i’m crossing a border to iran for 5 weeks. interesting, funny and quirky facts about iran.1. taarof rules i see understanding concept of taarof and its larger social context as essential to understand persian culture.it may cause misunderstandings between both parties. it can be a source for awkward situations in a social setting. that is why it is important for all travellers to quickly understand what taarof is.you always have to insist on paying for services, in restaurants, in taxis. because people will pretend they do not want to acce ...

مشاهده متن کامل ...
سئودرگوگل
درخواست حذف اطلاعات
create unique, accurate page titlesseo basicsglossaryindicate page titles by using title tagspage title contents are displayed in searchresults(1) the title of the homepage for our baseball card site, which lists the businessname and three main focus areas.brandon's baseball cards - buy cards, baseball news, card prices(2) a user performs the query [baseball cards]. our homepage shows up as a result,with the title listed on the first line (notice that the query terms the user searchedfor appear in bold).if the user clicks the result and visits the page, the page's title will appear at the topof the browser.(3) a user performs the query [rarest baseball cards]. a relevant, deeper page (itstitle is unique to the content of the page) on our site appears as a result.a title tag tells both users and search engines what the topic ofa particular page is. the tag should be placed within the tag of the html document (1). ideally, you should create aunique title for each page on your site.if your document appears in a search results page, the contents ofthe title tag will usually appear in the first line of the results (ifyou're unfamiliar with the different parts o oogle search result,you m ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
رمان هیچ ان 1 2 در مورد ی که سوزاندن او بر آتش حرام است حداکثر سرعت ماشین دوج چلنجر اس ار تی بحرگرد حمزه پور را به سمت عضو کمیته شرق استان منصوب کرد آگهی استخدام علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل هفته گذشته حادثه طبیعی اسمسی ک به علی اصغربخورد شهرت جهانی آرایشگری عجیب محمود تبار ii ij محمود مسعود صادقی چشم پزشکی آدرس و تلفن مطب اصفهان راهنمای کامل ایجاد کمپین تبلیغات در گوگل برای افزایش سودآوری ست انواع کمربند نه با مدل لباس ۲۰۱۵ ۱ ۶ توصیه برای سفر به استانبول برنامه افزایش فالوور و لایک ایرانی اینستاگرام ارسال کامنت تبلیغاتی نینجاگرام سر را بغل کرده شبیه س ناهی امن سر قفلی و حق ب و پیشه پیشخوان های طرف قرارداد بازنشستگان فرهنگی وبلاگ باشیم برای وبلاگ کنید بستنی ماه تولدت کدومه هیات مذهبی شهرستان اسکو جودو قهرمانی آسیا ترکیب تیم ملی نوجوانان اعلام شد پاور پوینت در مورد آشنایی با ایند های چند سطحی و درختواره ای نحوه ی تولید ترموود شعار روز جهانی دیابت زند سالم از صبحانه آغاز می شود کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل منطقه 1 کنکور انتظار ظهور جذب سرمایه گذار برای برخی از آبهای گرم معدنی شهرستان نیر فرماندهان اهل عربستان سعودی هستند مامان جونم جات سبزه اینجا فدات شم انشا درباره زندگی روستا صفحه 23 از کتاب مهارت های نوشتاری کلاس هفتم خیلی برام اصلا دارو میخوام اومدنت برات بنویسم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.