واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


حروف اختصاصی آزمایش

واژه حروف اختصاصی آزمایش از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
حروف اختصاصی در هر آزمایش:
درخواست حذف اطلاعات
حروف اختصاصي در هر آزمايش:fbs --------- قند خون ناشتاmchc ------ غلظت متوسط همو گلوبینwbc ------- شمارش گلبول های سفید...rbc -------- شمارش گلبول های قرمزhb --------- همو گلوبینhc --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (hcv ------- حجم متوسط گلبول های قرمزhch ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمزplt -------- شمارش پلاکت هاpte -------- در صد پلاکت هاmpv ------- حجم متوسط پلاکت هاmch ------- وزن متوسط هموگلوبینmcv ------- حجم متوسط هموگلوبینm/e -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw ------ پهنای گلبول قرمز در منحنیua --------- تجزیه کامل ادرار ) ph،رنگ ،بو،توده های متراکم (tgs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود ...

مشاهده متن کامل ...
حروف اختصاصی در هر آزمایش:
درخواست حذف اطلاعات
حروف اختصاصي در هر آزمايش:fbs --------- قند خون ناشتاmchc ------ غلظت متوسط همو گلوبینwbc ------- شمارش گلبول های سفید...rbc -------- شمارش گلبول های قرمزhb --------- همو گلوبینhc --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (hcv ------- حجم متوسط گلبول های قرمزhch ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمزplt -------- شمارش پلاکت هاpte -------- در صد پلاکت هاmpv ------- حجم متوسط پلاکت هاmch ------- وزن متوسط هموگلوبینmcv ------- حجم متوسط هموگلوبینm/e -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw ------ پهنای گلبول قرمز در منحنیua --------- تجزیه کامل ادرار ) ph،رنگ ،بو،توده های متراکم (tgs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود ...

مشاهده متن کامل ...
انواه حروف وتاثیر آن در ترجمه
درخواست حذف اطلاعات
انواع حروف وکارکرد آن در ترجمه ی منکر نقش حروف در ترجمه نیست وهمین حروف با عمل شدن برسر فعل یا اسمی معنا را به کلی تغییر می دهند. مخصوصا اگر فرد آشنایی با معانی حروف ونقش آنان نداشته باشد ترجمه بدون تردید ترجمه ی خوبی نخواهد بود پس شناخت حروف کمک می کند ترجمه ی نزدیک به مقصد نویسنده ارائه شود. در این پست مطالبی در زمینه ی حروف آورده می شود که به کمک مترجمان خواهد پرداخت. ...

مشاهده متن کامل ...
حروف یونانی
درخواست حذف اطلاعات
دانشجویان رشته های علوم پایه و فنی ی در انتخاب نام برای متغیر های مورد نظر خود به کرات از حروف یونانی استفاده میکنند. در این پست حروف یونانی کوچک و بزرگ قرار داده شده تا این عزیزان آشنایی بیشتری با حروف کامل یونانی داشته باشند. ...

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه چاپ و طراحی
درخواست حذف اطلاعات
تاریخچه ی چاپ کهن اختراع فن چاپ درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. آشوریان چند هزار سال قبل از میلاد بر خشت هایی از گل رس مهر می زدند. استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سال های 1051 و 1058 در چین آغاز شد. مخترع این حروف فردی به نام پی شنگ بود و حروف هم از گل رس ساخته می شد. حروف دستی و حروف قلعی که پس از آنها به کارآمد، هیچ یک رواجی نیافت، بر ع حروف چوبی متداول شد. تا این که در سال 1440، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطلاع از کار چینی ها، حروف قابل انتقال را اختراع کرد و برای هر یک از حروف الفبا یک حرف جداگانه به کار برد. حروف متحرک را چینی ها اختراع د، ولی گوتنبرگ که حرفه اش زرگری بود، آلیاژ مناسب برای ریخته گری حروف را از ...

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه چاپ و طراحی
درخواست حذف اطلاعات
تاریخچه ی چاپ کهن اختراع فن چاپ درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. آشوریان چند هزار سال قبل از میلاد بر خشت هایی از گل رس مهر می زدند. استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سال های 1051 و 1058 در چین آغاز شد. مخترع این حروف فردی به نام پی شنگ بود و حروف هم از گل رس ساخته می شد. حروف دستی و حروف قلعی که پس از آنها به کارآمد، هیچ یک رواجی نیافت، بر ع حروف چوبی متداول شد. تا این که در سال 1440، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطلاع از کار چینی ها، حروف قابل انتقال را اختراع کرد و برای هر یک از حروف الفبا یک حرف جداگانه به کار برد. حروف متحرک را چینی ها اختراع د، ولی گوتنبرگ که حرفه اش زرگری بود، آلیاژ مناسب برای ریخته گری حروف را از ...

مشاهده متن کامل ...
حروف عامل و حروف غیر عامل
درخواست حذف اطلاعات
لطفا حروف عامل وغیر عامل را با مثال توضیح دهبد مثل ان لن کی اذن را در مثال بیاورید با تشکر با سلام دوست عزیز حروف عامل و غیر عامل: تعریف: حروف عامل:حروفی هستند که در اعراب کلمه بعدی اثر می گذارند. به اعراب «تلمیذ» توجه کنید: لمیذ = مِن لمیذِ = إنَّ لمیذَ : نتیجه اینکه حرف «مِن» اعراب تلمیذ را مجرور نمود و حرف« إنَّ »نیز تلمیذ را منصوب نمود، پس این دو حرف عامل هستند حروف غیرعامل: حروفی هستند که در اعراب کلمه بعدی اثر نمی گذارند .مثل کلمه( ج)همراه با حروف غیر عامل زیر که درهیچ کدام اعراب آن تغییر نکرده: ماخَرجَ ، فَخَرجَ ، لَخَرجَ اما تقسیم بندی این حروف حروف عامل: *حروف جر (فی ،عن ، مِن ، إلی ، عَلی ، لِ ، بِ ، کَ ،...) *حروف مشبهه بالفعل ( إنَّ ، أنَّ ، کأنَّ ، لیتَ ، لکنَّ ، ...

مشاهده متن کامل ...
حروف اختصاصی آزمایش
درخواست حذف اطلاعات
شاید به دردتان بخورد : حروف اختصاصي در هر آزمايش:fbs --------- قند خون ناشتاmchc ------ غلظت متوسط همو گلوبینwbc ------- شمارش گلبول های سفید...rbc -------- شمارش گلبول های قرمزhb --------- همو گلوبینhc --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (hcv ------- حجم متوسط گلبول های قرمزhch ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمزplt -------- شمارش پلاکت هاpte -------- در صد پلاکت هاmpv ------- حجم متوسط پلاکت هاmch ------- وزن متوسط هموگلوبینmcv ------- حجم متوسط هموگلوبینm/e -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw ------ پهنای گلبول قرمز در منحنیua --------- تجزیه کامل ادرار ) ph،رنگ ،بو،توده های متراکم (tgs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود (hcg ------- تست ح ...

مشاهده متن کامل ...
حروف اختصاصی آزمایش
درخواست حذف اطلاعات
شاید به دردتان بخورد : حروف اختصاصي در هر آزمايش:fbs --------- قند خون ناشتاmchc ------ غلظت متوسط همو گلوبینwbc ------- شمارش گلبول های سفید...rbc -------- شمارش گلبول های قرمزhb --------- همو گلوبینhc --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (hcv ------- حجم متوسط گلبول های قرمزhch ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمزplt -------- شمارش پلاکت هاpte -------- در صد پلاکت هاmpv ------- حجم متوسط پلاکت هاmch ------- وزن متوسط هموگلوبینmcv ------- حجم متوسط هموگلوبینm/e -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw ------ پهنای گلبول قرمز در منحنیua --------- تجزیه کامل ادرار ) ph،رنگ ،بو،توده های متراکم (tgs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود (hcg ------- تست ح ...

مشاهده متن کامل ...
حروف اختصاصی آزمایش
درخواست حذف اطلاعات
شاید به دردتان بخورد : حروف اختصاصي در هر آزمايش:fbs --------- قند خون ناشتاmchc ------ غلظت متوسط همو گلوبینwbc ------- شمارش گلبول های سفید...rbc -------- شمارش گلبول های قرمزhb --------- همو گلوبینhc --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (hcv ------- حجم متوسط گلبول های قرمزhch ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمزplt -------- شمارش پلاکت هاpte -------- در صد پلاکت هاmpv ------- حجم متوسط پلاکت هاmch ------- وزن متوسط هموگلوبینmcv ------- حجم متوسط هموگلوبینm/e -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw ------ پهنای گلبول قرمز در منحنیua --------- تجزیه کامل ادرار ) ph،رنگ ،بو،توده های متراکم (tgs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود (hcg ------- تست ح ...

مشاهده متن کامل ...
حروف اختصاصی آزمایش
درخواست حذف اطلاعات
شاید به دردتان بخورد : حروف اختصاصي در هر آزمايش:fbs --------- قند خون ناشتاmchc ------ غلظت متوسط همو گلوبینwbc ------- شمارش گلبول های سفید...rbc -------- شمارش گلبول های قرمزhb --------- همو گلوبینhc --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (hcv ------- حجم متوسط گلبول های قرمزhch ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمزplt -------- شمارش پلاکت هاpte -------- در صد پلاکت هاmpv ------- حجم متوسط پلاکت هاmch ------- وزن متوسط هموگلوبینmcv ------- حجم متوسط هموگلوبینm/e -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw ------ پهنای گلبول قرمز در منحنیua --------- تجزیه کامل ادرار ) ph،رنگ ،بو،توده های متراکم (tgs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود (hcg ------- تست ح ...

مشاهده متن کامل ...
حروف انگلیسی
درخواست حذف اطلاعات
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z الفبای انگلیسی الفبای انگلیسی جمعا 26 حرف است که شامل حروف بزرگ و کوچک می شود. حروف بزرگ ( capital letters ) : a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o , p , q , r , s , t , u , v , w , x , y , z حروف کو چک ( small letters ( : ...

مشاهده متن کامل ...
معنای حروف مقطعه قرآن چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
پرسش حروف مقطعه قرآن به چه معنا است؟ و آیا همان رمز نایافته ای برای بشر است بین و خدا؟ ضمناً در بعضی از محافل می گویند که اینها را اگر در کنار همدیگر قرار دهیم این جمله به دست می آید: «صراط علی حق نمسکه» آیا صحت دارد؟ پاسخ اجمالی حروف مقطعه حروفی اند که در اول بعضی از سوره ها می آیند و معنای مستقلی ندارند. در تفسیر این حروف آرای مختلفی گفته شده است که رأی درست تر این است که این حروف رمزند و و اولیا از آن مطلع اند. جمله «صراط علی حق نمسکه» گفته بعضی محققان است و منشأ روایی ندارد. پاسخ تفصیلی در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن، یک یا چند حرف از حروف الفبا وجود دارد، که مجموعاً 78 حرف است که با حذف مکررات 14 حرف می شود؛ یعنی نصف حروف هجاء که 28 حرف است. این حروف را «حروف مقطعه ...

مشاهده متن کامل ...
معنای حروف مقطعه قرآن چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
پرسش حروف مقطعه قرآن به چه معنا است؟ و آیا همان رمز نایافته ای برای بشر است بین و خدا؟ ضمناً در بعضی از محافل می گویند که اینها را اگر در کنار همدیگر قرار دهیم این جمله به دست می آید: «صراط علی حق نمسکه» آیا صحت دارد؟ پاسخ اجمالی حروف مقطعه حروفی اند که در اول بعضی از سوره ها می آیند و معنای مستقلی ندارند. در تفسیر این حروف آرای مختلفی گفته شده است که رأی درست تر این است که این حروف رمزند و و اولیا از آن مطلع اند. جمله «صراط علی حق نمسکه» گفته بعضی محققان است و منشأ روایی ندارد. پاسخ تفصیلی در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن، یک یا چند حرف از حروف الفبا وجود دارد، که مجموعاً 78 حرف است که با حذف مکررات 14 حرف می شود؛ یعنی نصف حروف هجاء که 28 حرف است. این حروف را «حروف مقطعه ...

مشاهده متن کامل ...
آموزش زبان کره ای"حروف بی صدا"
درخواست حذف اطلاعات
خب میخوام درس رو شروع کنم. فقط گفته باشم من سه ساعت میشینم اینا رو باگوشی تایپ میکنم.نامردید اگه راضی باشین و نظر ندین خب دیگه شروع کنیم: درس اول حروف بی صدا ㄱ =ک ، گ ㄴ=ن ㄷ=ت ، د ㄹ=ر ، ل ㅁ= م ㅂ= ب ، پ ㅅ= س ، ش ㅈ= چ ، ج ㅊ= چ ㅋ= ک ㅌ= ت ㅍ= پ ㅎ= ه ㅇ=این حرف خودش داستانی برای خودش داره.برای اینکه بفهمید باید صبر کنید تا حروف تموم بشن بعد میگم. ...

مشاهده متن کامل ...
سوره هایی که گیاهان خوشبوی قرآنند
درخواست حذف اطلاعات
در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن، یک یا چند حرف از حروف الفبا وجود دارد، که مجموعاً 78 حرف است که با حذف مکررات 14 حرف می شود؛ یعنی نصف حروف هجاء که 28 حرف است. این حروف را «حروف مقطعه»، یا «حروف نورانی» گویند. درباره حروف مقطعه آراء و نظریات گوناگونی ارائه شده است که به بعضی از آنها در مطالب گذشته پرداخته شده است. ...

مشاهده متن کامل ...
ایده های جدید-3
درخواست حذف اطلاعات
خب چند تا ایده خوب هم پیداک ردم اونارو هم بذارم 1- کت را که همسرتان در حال خواندن آن است بردارید و در بخشهای از کتاب که هنوز نخوانده است. با یک مداد ریز بعضی از حروف را خط بزنید و یا های لایت کنید. به طوری که وقتی حروف کنار هم قرار بگیرد یک جمله عاشقانه به دست آید. حروف های مشخص شده کنجکاوی همسر شما را بر خواهد انگیخت و با کمی دقت جمله شما را خواهد خواند. وقت بگذارید تا چنین پیغامی را رمز گزاری کنید. ...

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه چاپ
درخواست حذف اطلاعات
اختراع فن چاپ درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. آشوریان چند هزار سال قبل از میلاد بر خشت هایی از گل رس مهر می زدند. استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سال های 1051 و 1058 در چین آغاز شد. مخترع این حروف فردی به نام پی شنگ بود و حروف هم از گل رس ساخته می شد...... ...

مشاهده متن کامل ...
تمدید زمان انتخاب واحد
درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه آموزشی: تمدید انتخاب واحد روزهای 25 و چهارشنبه 26 شهریور ماه کلیه دانشجویان - کلیه ورودی ها - خواهران و برادران - روزهای و چهارشنبه 25 و 26 شهریور ماه می توانند با مراجعه به سایت انتخاب واحد نمایند. _____________________________ همچنین زمان ثبت نام ورودی های جدید (1393) کارشناسی ارشد بر اساس حرف اول نام خانوادگی اعلام شد. دانشجویانی که نام خانوادگی آن ها با حروف زیر شروع می گردد، طبق زمان بدی برای ثبت نام مراجعه نمایید. دوشنبه 24/06/1393 حروف : الف ب پ ت ث 25/06/1393 حروف : ج چ ح خ د چهارشنبه 26/06/1393 حروف : ر ز س ش پنج شنبه 27/06/1393 حروف : ص ض ط ظ ع شنبه 29/06/1393 حروف : غ ف ق ک گ یک شنبه 30/06/1393 حروف : ل م ن و ه ی ...

مشاهده متن کامل ...
ابجد
درخواست حذف اطلاعات
یکی از مبناهای عدد نویسی در قدیم استفاده از حروف عربی بود که به حروف ابجد معروف است و ۲۸ حرف عربی به ترتیب زیر خوانده میشود. ابجد - هوز - حطی - کلمن - سعفص - قرشت - ثخذ - ضظغ که به ترتیب ارزش عددی آنها برابر است با ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۲۰ - ۳۰ - ۴۰ - ۵۰ - ۶۰ - ۷۰ - ۸۰ - ۹۰ - ۱۰۰ - ۲۰۰ - ۳۰۰ - ۴۰۰ - ۵۰۰ - ۶۰۰ - ۷۰۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰ - ۱۰۰۰ لذا در حرف ابجد ارزش کلمه علی برابر است با ۱۱۰ (ع = ۷۰ ل = ۳۰ ی = ۱۰ ) قبلا تاریخ تولد و تاریخ وفات اشخاص را بصورت شعر با حروف ابجد مشخص می د. سال تاسیس مجلس شورای ی را "مظهر عدل علی" نام نهاده اند که به حروف ابجد برابر است با ۱۳۵۹ همچنین سال تشکیل مجلس شورای ملی را "عدل مظفر " گفته اند که زمان شروع مشروطه و تاسیس مجلس در آن زمان است ۱۳۲۴ ...

مشاهده متن کامل ...
حروف ابجد چه حروفی هستند؟
درخواست حذف اطلاعات
حروف ابجد چه حروفی هستند؟ صور هشتگانه حروف جُمل که با نام اولین صورت (ابجد) معروف است. ترتیب حروف صامت یا بی صدا در این نسق همان ترتیب عبری – آرامی است و این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از آنان و از طریق نبطیان اقتباس کرده است. حروف اَبجَد شیوه ای برای مرتب سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده اند. گاهی از این شیوه در شماره گذاری موارد یا صفحات به کار می رود. حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد . ...

مشاهده متن کامل ...
سوره هایی در قرآن که به گیاهان خوشبو قرآن معروف هستند !
درخواست حذف اطلاعات
سوره هایی در قرآن که به گیاهان خوشبو قرآن معروف هستند ! سوره هایی در قرآن که به گیاهان خوشبو قرآن معروف هستند ! سوره‏ هایى که با «حم» آغاز مى‏ شوند، گیاهان خوشبوى قرآنند.... در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن، یک یا چند حرف از حروف الفبا وجود دارد، که مجموعاً 78 حرف است که با حذف مکررات 14 حرف می شود؛ یعنی نصف حروف هجاء که 28 حرف است. این حروف را «حروف مقطعه»، یا «حروف نورانی» گویند. درباره حروف مقطعه آراء و نظریات گوناگونی ارائه شده است که به بعضی از آنها در مطالب گذشته پرداخته شده است. از ترتیب حروف مقطعه در کنار هم، کلمات و عبارت های متعددی به دست می آید که اشخاص اهل فکر و نظر با توجه به اعتقادات و ذوق و سلیقه خود با استفاده از این حروف تفأل به مطالب مورد علاقه خود زده ...

مشاهده متن کامل ...
راه علی حق است ما به آن تمسک می جوئیم
درخواست حذف اطلاعات
برای رسیدن به حاجات مهم ده مرتبه بگو (صراط علی حق نمسکه) کشکول سیاح/4/ 21. حروف مقطعه قرآن با حذف مکررات چهارده حرف را تشکیل می دهد، با کنار گذاشتن این حروف و تبدیل آنها به جمله ای که معنی دار باشد. فقط این جمله به دست می آید(صراط علی حق نمسکه) یعنی راه علی حق است و ما به آن تمسک می جوئیم، اهل سنت نیز بعد از تلاش بسیار این جمله رادرست د (الحق مع السنة)! در جواب می گوئیم اولا مجموع حروف این جمله یازده حرف است، نه چهارده حرف ثانیا(ال) دو مرتبه تکرار شده است و ثالثا(ة) در حروف مقطعه قرآن به کار نرفته و رابعا مراد از سنت معلوم نیست که اهل سنت باشند! ----- دو هزار دستور العمل مجرب ص 113 ...

مشاهده متن کامل ...
راه علی حق است ما به آن تمسک می جوئیم
درخواست حذف اطلاعات
برای رسیدن به حاجات مهم ده مرتبه بگو (صراط علی حق نمسکه) کشکول سیاح/4/ 21. حروف مقطعه قرآن با حذف مکررات چهارده حرف را تشکیل می دهد، با کنار گذاشتن این حروف و تبدیل آنها به جمله ای که معنی دار باشد. فقط این جمله به دست می آید(صراط علی حق نمسکه) یعنی راه علی حق است و ما به آن تمسک می جوئیم، اهل سنت نیز بعد از تلاش بسیار این جمله رادرست د (الحق مع السنة)! در جواب می گوئیم اولا مجموع حروف این جمله یازده حرف است، نه چهارده حرف ثانیا(ال) دو مرتبه تکرار شده است و ثالثا(ة) در حروف مقطعه قرآن به کار نرفته و رابعا مراد از سنت معلوم نیست که اهل سنت باشند! ----- دو هزار دستور العمل مجرب ص 113 ...

مشاهده متن کامل ...
روش خواندن برگه آزمایش
درخواست حذف اطلاعات
انواع آزمايشات آزمايشات روتین شامل الف- آزمايش خون:cbc_fbs_bs_hb-hct_plt-pt-ptt-cholestrol_fb-cr- bun-na-k-ca-ldl-hdl- ب- آزمايش ادرار:,ua-uc ج-آزمايش مدفوع: اگ و کشت مدفوع سایر آزمايشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل د- آزمايش مغز نخاع و-آزمايش خلط ه- آزمايش کشت تراشه ی- سایر آزمايشات حروف اختصاصي در هر آزمايش fbs قند خون ناشتا mchc غلظت متوسط همو گلوبین wbc شمارش گلبول های سفید rbc شمارش گلبول های قرمز hb همو گلوبین hc هماتو کریت( درصد گلبول های قرمز در خون ) hcv حجم متوسط گلبول های قرمز hch مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز r.d.w ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز plt شمارش پلاکت ها pte در صد پلاکت ها mpv حجم متوسط پلاکت ها mch وزن متوسط هموگلوبین mcv حجم متوسط هموگلوبین m/e نسبت ...

مشاهده متن کامل ...
نشانه مولف فارسی برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره
درخواست حذف اطلاعات
از آن جا که ج کاتر کتابخانه کنگره برای حروف انگلیسی تهیه شده است و نیازهای الفبای فارسی را بر آورده نمی کند، مرکز خدمات کتابداری سابق که اکنون در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادغام شده است، ج ی را بر اساس حروف الفبای فارسی تنظیم نموده است. اصول زیر بنایی شماره دادن توسط ج نشانه مولف فارسی با تفاوت های اندکی شبیه به ج کاتر کتابخانه کنگره است. هم چون ج کاتر کتابخانه کنگره، نشانه مولف فارسی برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره کوچک است و در یک صفحه جای می گیرد. ج نشانه مولف فارسی از سه بخش تشکیل شده است: به جای حروف دوم شماره های زیر را به کار ببرید: بعد از حروف آ و الفب پ ت ث/ ج چ ح خ/ د ذ ر ز ژ/ س ش/ ص ض ط ظ ع غ/ ف ق ک گ ل/ م ن و/ ه ی/۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹بعد از حرف مالف ب پ ت ث/ ...

مشاهده متن کامل ...
کشیده های نادرست
درخواست حذف اطلاعات
در این پست می خواهیم درباره انواع کشیده ها وکشیده های نادرست صحبت کنیم اساسا کشیده ها برای زیبایی هر چه بیشتر خط مفید می باشند البته به شرطی که به شکل درست خود استفاده شوند.بارها دیده شده که هنرجویان به صورت اشتباه از آنها می کنند :1- حروف ک - گ - ل در هیچ کلمه ای کشیده نمی شوند. (بجز ک و گ در پایان کلمه که همان کشش ب است) 2- حروف ب - پ - ت - ث - ن - ی در اول کلمه کشیده نمی شوند. 3- حرف م در اول کلمه کشیده نمی شود. (به ندرت در اتصال به الف و دال استفاده شده است) 4- اگر این حروف در آ کلمه باشند نباید قبل از آنها حرف کشیده ای باشد: ب - پ - ت - ث - ج - چ - خ - ح - ص- ض- ط- ظ- ف- ق- ک- گ- ی 5- کشیده های متصل به واو یا قاف آ اشتباه است. 6- وقتی حروف ع - غ - ط - ف - ق در وسط کلمه باشند، در صورتی می توان حرف قبل از ...

مشاهده متن کامل ...
آموزش حروف بالا بالا
درخواست حذف اطلاعات
آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی,آموزش حروف بالا بالا,بالا بالا,آموزش بالا بالا فارسی ...

مشاهده متن کامل ...
حروف
درخواست حذف اطلاعات
هر هفته یک واحد کار دارن که موضوع خاصی رو کار می کنند و سوالات مربوط به اونو تو دفترشون مینویسند و برای ما میفرستند آ سوالات یک سوال از حروف دارند ..... چند وقت پیش ا(با ره) بود بهش میگم پارسا ا مثل چی؟ میگه ازدواج!!!!ر مثل چی؟ میگه :رف*ان !!!!! ...

مشاهده متن کامل ...
نکات جالب و عجیب اعداد و حروف انگلیسی
درخواست حذف اطلاعات
حروف انگلیسی a,b,c,d در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 100 دیده نمی شود. حرف d برای اولین بار در عدد 100 به کار می رود (hundred) حروف a,b,c در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999 دیده نمی شود. حرف a برای اولین بار در املای عدد 1000 دیده می شود (thousand) حروف b,c در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999999999 دیده نمی شود. حرف b برای اولین بار در املای عدد بیلیون به کار می رود. (billion) و حرف c هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی به کار نمی رود. http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=132718 ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
استیکر اسم باقر فاش شدن راز همسرکشی پس از 6 ماه قتل مرد جوان با همدستی یک آشنا پیام نوروزی شعار معظم پیام نوروزی نوروزی ی ادامه مطلب متن دعای عکاشه بصورت درشت فتنه ای با خسارت هزار میلیاردی ع کشوری مکالمه فراخوان کشوری آنلاین فراخوان آزمون آنلاین فراخوان کشوری مکالمه آنلاین فراخوان کشوری آزمون آنلاین فراخوان حتی اگه خودش هم نخواد حالم رو خوب میکنه آهنگ دی بلال دیدار محمودی پاو وینت هشتم از درس1 تا4زبان انگلیسی نتیجه دیدار پرسپولیس استقلال infinite painter full 6 1 28 خلق آثار هنری شگفت انگیز ا باز ع ها با windows p o viewer در ویندوز ۱۰ معرفی بهترین خودروهای زیر 40 میلیون بازار ایران فروش پنجره دوجداره آکاردئونی خطا از من است می دانم واکنش سیدحسن به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ع ل ی ه و س ل م صرفا جهت به روز شدن وبلاگ tg resolve domain sakhtafzarmag عضو انجمن صنفی کارفرمایی وابسته به سازمان کار و امور اجتماعی و کانون سرگرمیهای نمایشی آداب غداخوردن در کشورهای مختلف جهان تغییرات رودخانه با احداث سد tasia techsmith irdevelopers spf pdf 1585 1605 دانلو اهنگ افشین اذری باز دلم هواتو کرده نازنینم listlistlistcoco 6 کتابهای ی کارآمد dungeon legends v1 810 بازی اکشن افسانه تاریکی اندروید گذشت و رفت و مرا باخود برد 934 1 شنبه 5 امرداد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.