واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


خدا

واژه خدا از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
نفس عشق
درخواست حذف اطلاعات
نفس عشق سیدعلی اصغر زندگی نامه و دفترشعر نفس عشق نفس عشق(عاشورایی)**آسمان دغدغه خویش عیان می سازدلیک عشاق زمین را نگران می سازدمانده در بهت حوادث، نگران آینه هماز چه رو، دست قضا، تیر و کمان می سازدیک نفر بیرق توحید به هم می دوزدیک نفر خنجر و شمشیر و سنان می سازدقامت عقل اگر غالب تقدیر گرفتنکته ها در سفر عشق عیان می سازددر تقابل، همگان را سفر اوج و سقوطماه من، مهر ازل رشته ی جان می سازد!فاش کن ای همه خورشید که این راز از چیست؟بی زبانه، دلم از ناله زبان می سازدناله نی، نه فقط نای نیستان سوزاندنغمه، گاهی ز پی سوز، فغان می سازدکهشکشان در نظر رود، فقط مهمان نیستکه درون دل هر چشمه مکان می سازدقوه جاذبه اش هر چه دل انگیز شودخارج از آینه ها، گریه نهان می سازد***معرکه، معر ...

مشاهده متن کامل ...
همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازد
درخواست حذف اطلاعات
همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازدزمانی از حقیقت های ما افسانه می سازدسر مغرور من! با میل دل باید کنار آمدکه عاقل آن ی باشد که با دیوانه می سازدبه من گفت ای بیابان گرد غربت! کیستی؟ گفتم:پرستویی که هرجا می نشیند لانه می سازدمگو شرط دوام دوستی دوری است، باور کنهمین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازدفاضل نظری ...

مشاهده متن کامل ...
ترا نیز
درخواست حذف اطلاعات
شاید به سوزد، این آهِ من ترا نیز در خود به غم نشانَد، همراهِ من ترا نیز من یوسف که غرق است در قعر دردهایش سوداگری بیارَد در چاهِ من ترا نیز تاریک و بی چراغم در انزوای کابوس بی چلچراغ سازد، بیگاهِ من ترا نیز گر اشک شام حرمان، تقدیر عشق گردد! روزی کلافه سازد در راهِ من ترا نیز ... من بی خیال گردم از هرچه عشق و شور است روزی که بسته گردد درگاهِ من ترا نیز ...

مشاهده متن کامل ...
می سازد جدا
درخواست حذف اطلاعات
نغمه آرام از من دیوانه می سازد جدا خواب را از دیده این افسانه می سازد جدا شرم است مانع در میان ماه و دوست شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا موج از دامان دریا بر ندارد دست خویش جان عاشق را که از جانانه می سازد جدا؟ هر کجا سنگین دلی در سنگلاخ دهر هست سنگ از بهر من دیوانه می سازد جدا بود مسجد هر کف خاکم، ولی عشق این زمان در بن هر موی من بتخانه می سازد جدا بر ندارد چشم شوخ او سر از دنبال دل طفل مشرب را که از دیوانه می سازد جدا؟ سنگ و گوهر هر دو ی ان است در میزان چرخ آسیا کی دانه را از دانه می سازد جدا از هواجویی رساند خانه خود را به آب چون حباب از بحر هر خانه می سازد جدا جذبه توفیق می خواهی،سبک کن خویش را کهربا کی کاه را از دانه می سازد جدا؟ ز اختلاف جام، غافل از می وحدت شده ...

مشاهده متن کامل ...
تفاوت نسل قدیم وجدید
درخواست حذف اطلاعات
نسل قدیم با قه درویشی سالوسی پیشه می کند گناهان کبیره ای چون کبر و دروغ را توشه راه می سازد, تعظیم می کند, به رکوع می رود, حتی, سجده می کند, به پابوس می رود بلکه سکه ای به سویش پرتاب کنند. نسل قدیم چنان در خود مخفی شده که غیر از پوست خود چیزی نمی بیند. نسل جدید, می ایستد "حق را می گوید حتی اگر به ضررش باشد" بین پلیدی و پاکی مرز می زند. آینده را می سازد. این نسل مظلوم تو سری خور بی همه چیز. ...

مشاهده متن کامل ...
از علی شریعتی
درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساختولی بسیار مشتاقم که ار خاک گلویم سوتکی سازدگلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و او یکریز و پی در پیدم گرم خودش را در گلویم سخت بفشاردوخواب گان ه را آشفته سازدبدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را... ...

مشاهده متن کامل ...
شریعتی
درخواست حذف اطلاعات
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ ولی بسیار مشتاقم، که از خاک گلویم سوتکی سازد. گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی، دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد، و خواب ِ گان ه را آشفته تر سازد. بدینسان بشکند در من، سکوت مرگبارم را... ...

مشاهده متن کامل ...
سوتک ( علی شریعتی)
درخواست حذف اطلاعات
. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ ولی بسیار مشتاقم، که از خاک گلویم سوتکی سازد. گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی، دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد، و خواب ِ گان ه را آشفته تر سازد. بدینسان بشکند در من، سکوت مرگبارم را... ...

مشاهده متن کامل ...
مهسا حسن زاده (دانشجوی کامپیوتر)10
درخواست حذف اطلاعات
نمیدانم.....نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شدنمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک انداممچه خواهد ساختولی بسیار مشتاقمکه ازخاک گلویم سوتکی سازدگلویم سوتکی باشدبه دست کودکی گستاخ و بازیگوشو او یکریز پی در پیدم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشاردو خواب گان ه را آشفته تر سازدبدین سان بشکند در منسکوت مرگبارم را. علی شریعتی ...

مشاهده متن کامل ...
روایتی از المومنین(ع)
درخواست حذف اطلاعات
حارث همدانی از المومنین(ع)روایت کرد که (ص) چنین گفت: ای علی: هر بنده ای را ظاهری وباطنی ست. آن که باطن خویش نیک سازد پروردگار ظاهر او به اصلاح آورد وآن که باطن خویش به فساد کشد خداوند ظاهرش تباه کند. ونیز هر را در آسمان آوازه ایست. که اگر ان را نیک سازد خداوند آوازه او در زمین نیک سازد . وپرسیده شد که: (آوازه) چیست؟ فرمودند :ذکر. منبع: کشکول شیخ بهایی ...

مشاهده متن کامل ...
انتقام مسلمین (شارلی ابدو بار دیگر به ساحت (ص) اهانت کرد) -( خبر دادند ، جمعی اب
درخواست حذف اطلاعات
خبر دادند ، جمعی ابله و عصیانگر و گمراه مثال کِرم می جنبند در روی زمین ناگاه تعجب نیست این جنبیدن ِ پست و حقیر و خوار که روئیده ست گاهی بر سر ِ دیوار ، مشتی خار اگر زد ابلهی نقشی که خود را بر ملا سازد نمی داند جهانی را علیه خود بلا سازد ...

مشاهده متن کامل ...
اپل ساعت هوشمندی با سیستم عامل ios می سازد
درخواست حذف اطلاعات
اپل ساعت هوشمندی با سیستم عامل ios می سازد بر اساس گزارش اخیر رو مه نیویورک تایمز، به نظر می رسد اپل قصد تولید ساعت هوشمندی را دارد که از سیستم عامل ios استفاده می کند و طراحی آن با استفاده از نوعی شیشه خمیده صورت گرفته است. این گزارش نشان می دهد اپل الآن در حال تست ساعت خود در دفتر cupertino است. ...

مشاهده متن کامل ...
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
درخواست حذف اطلاعات
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد ... نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ... ولی بسیار مشتاقم ... که از خاک گلویم سوتکی سازد ... گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش ... تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد .... و سراب گان ه را آشفته تر سازد ... تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را..... علی شریعتی ...

مشاهده متن کامل ...
سه چیز های زندگی
درخواست حذف اطلاعات
سه چیز در زندگی که اگر از دست بروند دیگر به دست نمی آیند: زمان کلمات فرصتسه چیز در زندگی هرگز از دست نمی روند:صلح امید صداقتسه چیز در زندگی بسیار پر ارزشند:عشق اعتماد به نفس دوست خوبسه چیز که مرد و زن را می سازد: کار صمیمیت تعهدسه چیز که مرد و زن را نابود می سازد: الکل غرور عصبانیتسه چیز در زندگی که اگر اب شوند به سختی قابل بازسازی هستند:احترام اعتماد دوستیسه چیز در زندگی هرگز ش ت نمی خورد:عشق واقعی عزم راسخ ایمان و اعتقاد ...

مشاهده متن کامل ...
کوله بار سنگ
درخواست حذف اطلاعات
بخت اگر یاری کند , از غم رها سازد مرا یک دمی از کوله ی ماتم جدا سازد مرا چشم من دریای خون و اشک من باران غم بخت تا عمریست غرق نینوا سازد مرا رنجها بس دیده ام از خشم و کین روزگار نورم از دیده برفت و بی ضیاء سازد مرا روح من عمری ست تا در این حصار بی حصار گشته زندانی ندانم کی رها سازد مرا ؟ دلنوشته های م . نادری ...

مشاهده متن کامل ...
ظاهر باطن را می سازد تو باور مکن فقط قلب باید پاک باشد!
درخواست حذف اطلاعات
علی علیه السلام ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک منهم.اگر بردبار نیستی خود را بردبار جلوه ده ، چه اندک پیش می اید که ی خود را به گروهی شبیه سازد و جزو انان نشود.لباس پوشیدنم...حرف زدنم...راه رفتنم...اداها وتیکه کلام هایم...حجابم...سبکی یا سنگینی رفتارم......مرا به کدام سو می برد؟ به بهشتیان شبیه ترم یا اهل دوزخ؟ ...

مشاهده متن کامل ...
پرهیز از تحمیل نظر خود
درخواست حذف اطلاعات
یک فرد شایسته همواره در این فکر و شه است و تا جایی که می تواند تلاش کند، خواسته های مشروع خانواده ی خود را برآورده سازد و از تک روی و تحمیل دیدگاه خود بر دیگران پرهیز دارد و افزون بر آن، خود را در مشکلات فراوانی گرفتار می سازد، تا خانواده اش بیشتر بهره مند شوند. ابراهیم بن عباس گوید: هیچ گاه علی بن موسی الرضا علیه السلام را ندیدم که به ی در سخن خود ظلم و ستم نماید. * عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه ی 184 ؛ بحارالانوار جلد 49 صفحه ی 90 ...

مشاهده متن کامل ...
سوتک
درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او هر روز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب گان ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم ...

مشاهده متن کامل ...
هم از او استقبال نمى‏کند
درخواست حذف اطلاعات
مفضل بن عمر از صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر ى راجع به مؤمن مطالبى را بازگو کند که بدان وسیله آبروى او را از میان ببرد و حیثیت او را لکه دار سازد تا آن که از دیدگاه مردم سقوط کند، خداوند متعال وى را از حدود مرزهاى ولایت و دوستى خود بیرون مى‏راند و در حوزه ولایت و دوستى وارد مى‏سازد و هم از او استقبال نمى‏کند ...

مشاهده متن کامل ...
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟
درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟ نمی دانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت و لی انقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب گان ه را اشفته سازد بدینسان بشکند دائم سکوت مرگبارم را ...

مشاهده متن کامل ...
خواص انار
درخواست حذف اطلاعات
خواص انار خدا (ص):” هر اناری را کامل بخورد ،خداوند قلب او را چهل شب نورانی می دارد . خدا (ص):” انار بخورید زیرا هیچ دانه ای از آن در معده جای نمی گیرد ،مگر این که چهل روز قلب را نورانی می سازد و را برون می راند . علی (ع):”درهر دانه انار چون درمعده جای می گیرد ،حیاتی برای قلب و فروغی برای نفس است و ی را که وسواس نام دارد چهل شب بیمار می کند . صادق (ع):” چهار چیز ،طبع را اعتدال می بخشد انارسورانی ، مای نارس پخته شده ،بنفشه و کاسنی . صادق (ع):”هر در هنگام ن یک انار بخورد ،تا صبح جانش در امان است . صادق (ع) :”برشما باد انار ؛چرا که هیچ گرسنه ای آن را نمی خورد ،مگر این که وی را بسنده است و هیچ سیری آن را نمی خورد ،مگر این که غذا را بروی گوارا می سازد . صادق (ع):” هر انار بخورد انار وسو ...

مشاهده متن کامل ...
فاطمیان! عیدی بگیرید
درخواست حذف اطلاعات
فاطمیان! عیدی بگیرید پدید آورنده : سید محمد جواد مهری فاطمیان! عیدی بگیرید ما مردگانیم ... نفخه قدسی ما را زنده می سازد ما گانیم ... صراط مستقیمت ما را بیدار می سازد ما غافلانیم ... یادت ما را هشیار می سازد ما خودپرورانیم ... خط الهیت ما را خداپروران می سازد ما خ مگانیم ... مناجات شبانه ات ما را خداکامه می سازد نور تویی ... روح تویی جان تویی جانان تویی لطف تویی بحر تویی روضه امید تویی راه ده، یار تویی حاصل دیدار تویی! ای نور خ راه های ظلمت زا را از پیش پای ما بردار و را از رازهای الهی بردار! قطره ای از دریای بی کران جود و کرمت به تشنه کامان ولایتت ارزانی ده ; روزنه ای از امید در قلب های تاریک ما بتابان تا تو را بشناسیم و از راه تو به خدا پی ببریم. ای اسم اعظم پروردگار ... ای پرتو ...

مشاهده متن کامل ...
مى‏شود مرگ را به تأخیر انداخت؟
درخواست حذف اطلاعات
صادق علیه السلام فرمودند: یاد مرگ، خواهش هاى نفس را مى میراند و رویشگاه هاى غفلت را ریشه کن مى کند و دل را با وعده هاى خدا نیرو مى بخشد و طبع را نازک مى سازد و پرچم هاى هوس را درهم مى شکند و آتش حرص را خاموش مى سازد و دنیا را در نظر کوچک مى کند. (بحار الأنوار ج6، ص133، ح32) ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
ع آتش سوزی در پارک ملی گلستان در پنجاه و هفتمین سالروز تاسیس دریافت فایل ویرایش جدید 1393 پوستر اقدامات اضطراری در برق گرفتگی دیه ۸۸ زندانی غیرعمد بیمه توسعه در اسرع وقت پرداخت می شود آ ین نتایج جنگ رکوردهای صفر تا صد جهان مهمان امشب برنامه دورهمی 20 بهمن افتتاحیه وبسایت کارتون باز تی وی video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی gis ایمنی درانتقال 51 ص قرارداد با رنو تا پایان سال امضا می شود پاو وینت حسادت خبر بد برای آرسنال غیبت اوزیل مقابل لیو ول بررسی و جلوگیری از اسیدوز شکمبه ای تحت حاد در گله های شیری مجموعه pirates of the caribbean dead men tell no tales o1o 2816 2526 24h ید تایوان اصل mustafa ceceli bekleyemedin mi listخوابشو عشقمو دیدم اجاره ماشین تحقیق پمپ های هیدرولیکی پنوماتیک for the rest of mylife انشا ذهنی تابستان کلمنت گرینبرگ میان خطوط آموزش دوخت گیس بافت آموزش اتصال انکودر به plc و hmi دلتا سیو رحمتی دروازه استقلال را نجات داد سنگ پای طبی پد اگ رفع ترک و پوست های مرده پا به همراه پدیکور آ ین قسمت دورهمی امشب روی آنتن میرود دانستنیهای رنگ خودرو احمدزاده جواب این هواداران فقط قهرمانی است 193 پروازکن درسوگ پدر
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.