واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


دلم می خواهد

واژه دلم می خواهد از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
ا اات مملکت داری
درخواست حذف اطلاعات
مملکت غیر جگر، اهل نظر مي خواهد حیله شمشیر نه، از عقل سپر مي خواهد مرد جنگیم ولی جنگ نداریم که جنگ شیر نر نه! که کمي مغز ز مي خواهد هیچ عاقل به جهان جنگ نمي افروزد غیر دیوانه ی جنگ وخطر مي خواهد؟ عزت ملت ما جنگ نبوده هرگز گفتگو کار ظریفی است هنر مي خواهد مرد تدبیرگر البته شجاع است و دلیر همره بازو، وطن، عقل به سر مي خواهد س ح عمادی ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ بداهه در پاسخ به شعر: جنگ با دشمن غدّار جگر مي خواهد مرد مي خواهد و تدبیر دگر مي خواهد با کلید آمده ای در وسط معرکه ای ... که کمي غیرت و شمشیر و سپر مي خواهد با شیاطین سر یک ميز نشستید ولی ... حفظ دین کار شما نیست که نر مي خواهد خنده کردید به و به او دل بستید غافل از اینکه تو را زیر و زبر مي خواهد حرف جنگ آمده این طور هراسان شده اید؟ ...

مشاهده متن کامل ...
همان خواهد شد
درخواست حذف اطلاعات
نفس باد صبا افت جان خواهد شد عید مي آید و اجناس گران خواهد شد قیمت ميوه و شیرینی و اجیل و لباس باز سرویس گر فک و دهان خواهد شد همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد وسرا پای وجودم نگران خواهد شد مي زنم ساز مخالف دو سه روزی اما عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد ...

مشاهده متن کامل ...
دلم آغوش می خواهد
درخواست حذف اطلاعات
بیا بیدار و بی تابم ، دلم آغوش مي خواهد مرا محصور کن در خود ، تنم تن پوش مي خواهد ببین دستان سردم را ، بپرس احوال قلبم را ببوس امشب لبانم را ، که او هم نوش مي خواهد نگاهی کن به چشمانم ، بکش دستی به موهایم فدای شانه های تو ، سر من دوش مي خواهد دلت را با دل تنگم ، یکی کن مهربان من که حسرت های دیرینه کمي پاپوش مي خواهد اگر پر حرف و پر دردم ، غم عشق تو سنگین است نگو ای نازنین این زن ، فقط یک گوش مي خواهد من از ابراز احساسم ، نباید دست بردارم اگرچه چشم ظاهربین ، مرا خاموش مي خواهد ...

مشاهده متن کامل ...
دلم آغوش می خواهد
درخواست حذف اطلاعات
بیا بیدار و بی تابم ، دلم آغوش مي خواهد مرا محصور کن در خود ، تنم تن پوش مي خواهد ببین دستان سردم را ، بپرس احوال قلبم را ببوس امشب لبانم را ، که او هم نوش مي خواهد نگاهی کن به چشمانم ، بکش دستی به موهایم فدای شانه های تو ، سر من دوش مي خواهد دلت را با دل تنگم ، یکی کن مهربان من که حسرت های دیرینه کمي پاپوش مي خواهد اگر پر حرف و پر دردم ، غم عشق تو سنگین است نگو ای نازنین این زن ، فقط یک گوش مي خواهد من از ابراز احساسم ، نباید دست بردارم اگرچه چشم ظاهربین ، مرا خاموش مي خواهد ...

مشاهده متن کامل ...
***یا رضا***
درخواست حذف اطلاعات
خادمت پشت در قصر خبر مي خواهد از شب مبهم این فتنه سحر مي خواهد کاش آن خوشه مسموم زبانش مي گفت:لب شیرین تو انگور مگر مي خواهد؟ تو عبا روی سرت مي کشی و پا به زمينرفتنت تا به در خانه هنر مي خواهد ای جگر گوشه که در حجره غم تنهاییزهر از جان تو انگار جگر مي خواهد دل تو سوخته از درد به خود مي پیچیلب خشکیده تو دیده تر مي خواهد خوب شد اینکه جوادت به کنارت آمدپدر از نفس افتاده پسر مي خواهد لحظه رفتن خود در نظرت مي آمدروضه مرد غریبی که نفر مي خواهد یاد آن حرف تو با ابن شبیب افتادمياد آن دشنه که از جد تو سر مي خواهد صلی الله علیک یا علی بن موسی الرضا شاعر : محمد امين سبکبار ...

مشاهده متن کامل ...
آ ت
درخواست حذف اطلاعات
تو را ز دست اجل کی فرار خواهد بود فرارگاه تو دارالقرار خواهد بود اگر تو ملک جهان را به دست آوردی مباش غره که ناپایدار خواهد بود به مال غره چه باشی که یک دو روزی بعد همه نصیبهٔ ميراث خوار خواهد بود تو را به تخته و تابوت درکشند از تخت گرت خزانه و لشکر هزار خواهد بود تو را به کنج لحد سالها بباید تن تو ط ٔ هر مور و مار خواهد بود اگر تو در چمن روزگار همچو گلی دميده بر سر خاک تو خار خواهد بود نیازمندی یاران نداردت سودی مگر عمل که تو را باز یار خواهد بود بسا سوار که آنجا پیاده خواهد شد بسا پیاده که آنجا سوار خواهد بود بسا که آنجا اسیر خواهد شد بسا اسیر که فرمانگذار خواهد بود بسا ریایی و پیشوای بزرگ که روز و جزا شرمسار خواهد بود چرا ز حال قیامت دمي نین ی که حال بیخبران سخت زار ...

مشاهده متن کامل ...
تو خواهی آمد... یابن الحسن...
درخواست حذف اطلاعات
تو خواهی آمد و آواز با تو خواهد بودپرنده و پر و پرواز با تو خواهد بودتو خواهی آمد و چونان که پیش از این بوده استکلید قفل ِ فَلق ، باز با تو خواهد بودتو ساقیا نه ، اگر لب به بوسه باز کنی خُلّر شیراز ، با تو خواهد بودخلاصه کرده به هر غمزه ای ، هزار غزلهنر به شیوه ی ایجاز ، با تو خواهد بودطلوع کن چنان که آفتابگردان هامرا دو چشم نظرباز ، با تو خواهد بود"ميان عاشق و معشوق فرق بسیار است"نیاز با من اگر ، ناز ، با تو خواهد بودچه جای من ؟ که برای فریب یوسف نیزنگاه وسوسه پرداز ، با تو خواهد بوددر آرزوست دلم راز اسم اعظم راتو خواهی آمد و آن راز ، با تو خواهد بودبرای دادن عمر دوباره ای به دلمتو خواهی آمد و اعجاز با تو خواهد بودمرحوم حسین منزوی... ...

مشاهده متن کامل ...
ورودی
درخواست حذف اطلاعات
دلا بزم حسین ابن علی دعوت نمي خواهد. اگرخواهی بیا این آمدن منت نمي خواهد به هنگام عزاداری ریا را دور کن از خود. که اینجا معرفت مي خواهد و شهرت نمي خواهد عزادار ابوالفضلی و نامت نوکر (خادم)او هست. ابوالفضل از شما جز همت و غیرت نمي خواهد تو ای ذاکر که مي خوانی به عشق حضرت مولا. دل بش ته ای بس خیل جمعیت نمي خواهد تو را مردم شناسند نوکری با نام اربابت. گرت عباس ارباب است او کثرت نمي خواهد رجال مملکت اینجا گ مي نمایند چون. عزا ب ا نمودن ذره ای ثروت نمي خواهد اگر دل با صفا و اشک چشم و حال است. تو را زهرا یداری نموده به از این فرصت نمي خواهد در این بهداری مولا طبیب او بود عباس. . صداقت گر تو را باشد دگر نوبت نمي خواهد ...

مشاهده متن کامل ...
یا ارحم الراحمین
درخواست حذف اطلاعات
یَامَنْ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَا مَنْ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ یَا مَنْ یَهْدِی مَنْیَشَاءُ یَا مَنْ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ یَا مَنْ یُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ یَا مَنْیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ یَا مَنْ یُعِزُّ مَنْ یَشَاءُ یَا مَنْ یُذِلُّ مَنْیَشَاءُ یَا مَنْ یُصَوِّرُ فِی الْأَرْحَامِ مَا یَشَاءُ یَا مَنْ یَخْتَصُّبِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ اى که مى آفریند هر چه را خواهد اى که انجام دهد هر چه خواهد اى که راهنمایى کند هر که را خواهد اى که گمراه کند هر که را خواهد اى که عذاب کند هر که را خواهد اى که بیامرزد هر که را خواهد اى که عزت بخشد به هر که خواهد اى که ذلت دهد به هر که خواهد اى که نقش بندد در ميان رحم ها هر طور که خواهد اى که مخصوص به رحمت خویش گرداند هر که را خواه ...

مشاهده متن کامل ...
شهر خواب آلوده را بیدار می خواهد چه کار
درخواست حذف اطلاعات
شهر خواب آلوده را بیدار مي خواهد چه کار؟این همه دار است! استان دار مي خواهد چه کار؟رازهای یک به یک شد بر ملا ی بی را اسرار مي خواهد چه کار؟هر خلافی ریشه اش خشکانده شد در این دیارشهر ما امن است! پس سرکار مي خواهد چه کار؟با وجود این همه غارتگر دارای پستمملکت باور اشرار مي خواهد چه کار؟آن که آب از کله اش رد شد، قضاوت باشماواقعا پیژامه و شلوار مي خواهد چه کار؟هر دروغی را که مي شد برزبان آورد و رفتمانده ام این کار او، انکار مي خواهد چه کار؟سرزمينی که ندارد یک نفر بیکار، پسیک وزارتخانه مثل کار مي خواهد چه کار؟تا چنین روشن تر از روز است و گویاتر ز بوقاین تورم شاخص آمار مي خواهد چه کار؟کاسبان هم مثل زالو خون ما را مي مکندخاک ایران این همه خونخوار مي خواهد چه کار؟با وجود ح ...

مشاهده متن کامل ...
شبی ای فتنه گر! مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ *
درخواست حذف اطلاعات
شبی ای فتنه گر! مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ روح سرگردان من بـاشی چه خواهد شد ؟ اگر یک شب غرور حسن روز افزون نهی از سر به فکر درد بی درمان من بـاشی چه خواه...د شد ؟ سراپا آنی و از هر چه گویم خوشتر از آنی شبی ، روزی ، بتا ! گر زان من باشی چه خواهد شد ؟ گر ای شیرین تـر از عُمر ، این دل دیوانه بنوازی گر ای خوشتر زجان ، جانان من باشی چه خواهد شد ؟ غمت ناخوانده مهمانی ست هر شب در سرای من اگر یک شب تو خود مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ به تاریکی سرآمد عمر من ، ای ماه ! اگر یک شب چراغ کلبه احزان من باشی ، چه خواهد شد ؟ به دامـان ریختم شب ها ، ز هجران تو کوکب ها شبی چون اشک بر دامان من باشی چه خواهد شد ؟ عماد اسانی ...

مشاهده متن کامل ...
شبی ای فتنه گر! مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ *
درخواست حذف اطلاعات
شبی ای فتنه گر! مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ روح سرگردان من بـاشی چه خواهد شد ؟ اگر یک شب غرور حسن روز افزون نهی از سر به فکر درد بی درمان من بـاشی چه خواه...د شد ؟ سراپا آنی و از هر چه گویم خوشتر از آنی شبی ، روزی ، بتا ! گر زان من باشی چه خواهد شد ؟ گر ای شیرین تـر از عُمر ، این دل دیوانه بنوازی گر ای خوشتر زجان ، جانان من باشی چه خواهد شد ؟ غمت ناخوانده مهمانی ست هر شب در سرای من اگر یک شب تو خود مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ به تاریکی سرآمد عمر من ، ای ماه ! اگر یک شب چراغ کلبه احزان من باشی ، چه خواهد شد ؟ به دامـان ریختم شب ها ، ز هجران تو کوکب ها شبی چون اشک بر دامان من باشی چه خواهد شد ؟ عماد اسانی ...

مشاهده متن کامل ...
شبی ای فتنه گر! مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ *
درخواست حذف اطلاعات
شبی ای فتنه گر! مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ روح سرگردان من بـاشی چه خواهد شد ؟ اگر یک شب غرور حسن روز افزون نهی از سر به فکر درد بی درمان من بـاشی چه خواه...د شد ؟ سراپا آنی و از هر چه گویم خوشتر از آنی شبی ، روزی ، بتا ! گر زان من باشی چه خواهد شد ؟ گر ای شیرین تـر از عُمر ، این دل دیوانه بنوازی گر ای خوشتر زجان ، جانان من باشی چه خواهد شد ؟ غمت ناخوانده مهمانی ست هر شب در سرای من اگر یک شب تو خود مهمان من باشی چه خواهد شد ؟ به تاریکی سرآمد عمر من ، ای ماه ! اگر یک شب چراغ کلبه احزان من باشی ، چه خواهد شد ؟ به دامـان ریختم شب ها ، ز هجران تو کوکب ها شبی چون اشک بر دامان من باشی چه خواهد شد ؟ عماد اسانی ...

مشاهده متن کامل ...
این که دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر
درخواست حذف اطلاعات
این که دلتنگ توام اقرار مي خواهد مگراین که از من دلخوری انکار مي خواهد مگروقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباشدل بریـدن وعـده ی دیدار مي خواهد مگرعـقل اگر غیرت کند یک بار عاشق مي شویماشـتباه ناگهـان تـکـرار مي خواهد مگرمن چرا رسوا شوم؟ یک شهر مشتاق تو اندلشکر عـشاق پرچـم دار مي خواهد مگربـا زبـان بی زبـانی بارها گـفـتی بـرومن که دارم مي روم اصرار مي خواهد مگرروح سرگردان من هـر جا بخـواهـد مي رودخانـه ی دیـوانگان دیـوار مي خواهد مگر ...

مشاهده متن کامل ...
بااین کلیدقفلها سخت بازمیشوند!
درخواست حذف اطلاعات
جنگ با دشمن غدّار جگر مي خواهدمرد مي خواهد و تدبیر دگر مي خواهد با کلید آمده ای در وسط معرکه ای که کمي غیرت و شمشیر و سپر مي خواهد با شیاطین سر یک ميز نشستید ولی ...حفظ دین کار شما نیست که نر مي خواهد خنده کردید به و به او دل بستیدغافل از اینکه تو را زیر و زبر مي خواهد حرف جنگ آمده این طور هراسان شده اید؟حفظ عزت مگر اما و اگر مي خواهد؟ به هوس کار نیاید به سخنرانی نیسترفع بحران به خدا مرد خطر مي خواهد ...

مشاهده متن کامل ...
خائن
درخواست حذف اطلاعات
عاقبت مال ی مال شما خواهد شدبر سر مال شما جنگ به پا خواهد شدسبد از سیب پر و بعد هوس بازیشانسیب دندان زده در خاک رها خواهد شدصاحب مزرعه یک روز خودش مي آید تن پرورشان ذبح غذا خواهد شد.......گرچه پاییز به او رنگ جدیدی دادهبرگِ از شاخه جدا سربه هوا خواهد شدسیم برقی که بریده به زمين مي افتدخیره بر تیر چراغ س ا خواهد شد.....خائن از خاطره اش خیر نبیند هرگزولد حاصله مادر به خطا خواهد شدمستی افسرده از این باغ به طعنه ميگفتصاحب خوشه ی انگور خدا خواهدشدحسین آهنی ...

مشاهده متن کامل ...
خائن
درخواست حذف اطلاعات
عاقبت مال ی مال شما خواهد شدبر سر مال شما جنگ به پا خواهد شدسبد از سیب پر و بعد هوس بازیشانسیب دندان زده در خاک رها خواهد شدصاحب مزرعه یک روز خودش مي آید تن پرورشان ذبح غذا خواهد شد.......گرچه پاییز به او رنگ جدیدی دادهبرگِ از شاخه جدا سربه هوا خواهد شدسیم برقی که بریده به زمين مي افتدخیره بر تیر چراغ س ا خواهد شد.....خائن از خاطره اش خیر نبیند هرگزولد حاصله مادر به خطا خواهد شدمستی افسرده از این باغ به طعنه ميگفتصاحب خوشه ی انگور خدا خواهدشدحسین آهنی ...

مشاهده متن کامل ...
ورودی
درخواست حذف اطلاعات
دلا بزم حسین ابن علی دعوت نمي خواهد اگرخواهی بیا این آمدن منت نمي خواهد به هنگام عزاداری ریا را دور کن از خود که اینجا معرفت مي خواهد و شهرت نمي خواهد عزادار ابوالفضلی و نامت نوکر (خادم)او هست ابوالفضل از شما جز همت و غیرت نمي خواهد تو ای ذاکر که مي خوانی به عشق حضرت مولا دل بش ته ای بس خیل جمعیت نمي خواهد تو را مردم شناسند نوکری با نام اربابت گرت عباس ارباب است او کثرت نمي خواهد رجال مملکت اینجا گ مي نمایند چون عزا ب ا نمودن ذره ای ثروت نمي خواهد اگر دل با صفا و اشک چشم و حال است تو را زهرا یداری نموده به از این فرصت نمي خواهد در این بهداری مولا طبیب او بود عباس صداقت گر تو را باشد دگر نوبت نمي خواهد ...

مشاهده متن کامل ...
برای گریه مرد هم یک شانه می خواهد
درخواست حذف اطلاعات
غمي دارد دلم شرحش فقط افسانه مي خواهد به پای خواندنش هم گریه ی جانانه مي خواهد من آن ابر پر از بغضم که هر جایی نمي بارد برای گریه مرد هم یک شانه مي خواهد شبیه شمع تنهایی که پای خویش مي سوزد دلم آغوش گرم و عشق یک پروانه مي خواهد برایش شعر گفتم تا رقیبم پیش شاعرها بگوید عاشقش او را هنرمندانه مي خواهد به قدر یک نگاه ساده او را خواستم اما به قدر یک نگاه ساده هم حتی نمي خواهد محمد شیخی ...

مشاهده متن کامل ...
چشم نگران
درخواست حذف اطلاعات
گاه آن که درین دیر مکان مي خواهد یک گنه کار فراریست امان مي خواهد گاه آن که به رفتن چمدان مي بندد رفتنی نیست، دو چشم نگران مي خواهد قصه ی دست من و موی تو هم طولانیست وصف آن بیشتر از عمر زمان مي خواهد عاشقی بار کمي نیست کمر مي شکند خود کشی کار کمي نیست توان مي خواهد چشم من گاه در آیینه تو را مي بیند هر که هر چیز که گم کرده همان مي خواهد این که هر کار کنم باز کمت دارم را عقل پنهان شده و قلب عیان مي خواهد بر سر عهد گران هستم و تنها ماندم کار سختیست ولی قلب چنان مي خواهد آرش شهی ور ...

مشاهده متن کامل ...
مگر؟
درخواست حذف اطلاعات
اینکه دلتنگ توام اقرار مي خواهد مگر؟ اینکه از من دلخوری انکار مي خواهد مگر؟ هرچه داشتم همين بود بهانه ميخواهم چکار! گفتن حق، ببخشید ميخواهد مگر؟ وقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباش دل ب وعده دیدار مي خواهد مگر؟عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق مي شویم اشتباه ناگهان تکرار مي خواهد مگر؟با زبان بی زبانی بارها گفتی:"برو"! من که دارم مي روم! اصرار مي خواهد مگر؟ به درک واصل شدن عادت شده اینروزها مردانه دوست داشتن نشانه ميخواهد مگر؟روح سرگردان من هر جا بخواهد مي رود خانه دیوانگان دیوار مي خواهد مگر؟ ...

مشاهده متن کامل ...
نفس باد صبا
درخواست حذف اطلاعات
نفس باد صبا آفت جان خواهد شدعید مي آید و اجناس گران خواهد شدهمسرت چند ورق لیست به تو خواهد دادکل اعضای وجودت نگران خواهد شدميزنی ساز مخالف دو سه روزی اماعاقبت هر چه که او گفت همان خواهد شدپول را با علف س یکی ميدانندفکر کردی که منطق سرشان خواهد شد. ...

مشاهده متن کامل ...
نفس باد صبا
درخواست حذف اطلاعات
نفس باد صبا آفت جان خواهد شدعید مي آید و اجناس گران خواهد شدهمسرت چند ورق لیست به تو خواهد دادکل اعضای وجودت نگران خواهد شدميزنی ساز مخالف دو سه روزی اماعاقبت هر چه که او گفت همان خواهد شدپول را با علف س یکی ميدانندفکر کردی که منطق سرشان خواهد شد. ...

مشاهده متن کامل ...
مریض آمده اما شفا نمی خواهد.....
درخواست حذف اطلاعات
مریض آمده اما شفا نمي خواهد قسم به جان شما جز شما نمي خواهد برای پیش تو بودن بهانه ای کافی ست بهشت لطف کریمان بها نمي خواهد دلیل ناله ی من یک نگاه محبوب است وگرنه درد غلامان دوا نمي خواهد فقیر آمدم و دلش ته پرسیدم: مگر که شاه اسان گدا نمي خواهد؟ دلم به عشق تو تا آسمان هشتم رفت در حَرَمت «اهدنا» نمي خواهد همين قدر که غباری بر آستان باشد رواست حاجت عاشق، دعا نمي خواهد تو آشنای خ ، کدام رهگذری در این جهان غریب آشنا نمي خواهد؟ ببین به گوشه ی صحنت پناه آوردم مگر کبوتر آواره جا نمي خواهد؟ به حکم آنکه «علیک الرفیق ثم طریق» دلم بدون رضا (ع) کربلا نمي خواهد خدا مرا به طواف تو مبتلا کرده ست طواف کعبه بخواهم، خدا نمي خواهد نگفته است، حیا کرده شاعرت آقا نگفته است، نه اینکه عبا ...

مشاهده متن کامل ...
خبر مرگ مرا با تو چه خواهد گفت!
درخواست حذف اطلاعات
چه ی خواهد دید مردنم را بی تو گاه مي شم: خبر مرگ مرا با تو چه خواهد گفت! آن زمان که خبر مرگ مرا مي شنوی روی خندان تو را کاشکی مي دیدم شانه بالا زدنت.... را بی قید و تکان دادن دست.... که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر چه ی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خا تر کرد... مي توانی تو به من زندگانی بخشی یا بگیری از من آنچه را مي بخشی چه ی خواهد دید مردنم را بی تو گاه مي شم: خبر مرگ مرا با تو چه خواهد گفت.... حميد مصدق ...

مشاهده متن کامل ...
دلم می خواهد
درخواست حذف اطلاعات
دلم مي خواهد همه چیز متوقف شود!دلم نمي خواهد بخندم دلم نمي خواهد حرف بزنم حتی اگر دست خودم بود دلم نمي خواست ادامه دهم...اما همه دوست دارند نقش بازی کنم هیچ خودِ خودم را نمي خواهد حالم را نمي فهمد حتی تــــو!خنده نمایشی ام را ترجیح ميدهی اما نمي دانی از این همه تظاهر خسته ام!!کاش تمام شود علت این خستگی... (نویسنده :mojal) ...

مشاهده متن کامل ...
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)
درخواست حذف اطلاعات
دل دیوانه ام دیوانه مي خواهد که با عقلش سر بیگانه مي خواهد نمي دانم چه شد دیوانه گشتم دل سرگشته ام یک لانه مي خواهد به سر شوق و به پا نیروی بسیار و امشب، شمع و گل و پروانه مي خواهد به پرواز آمده این دل به شوقت و دامت را چنین بی دانه مي خواهد برای درد دلهای گلوگیر، برای صحبتش یک شانه مي خواهد سلامت مي دهم از راه بسیار، دل کودک به شب عیدانه مي خواهد ...

مشاهده متن کامل ...
آغوش
درخواست حذف اطلاعات
غمي دارد دلم شرحش فقط افسانه مي خواهدبه پای خواندنش هم گریه ی جانانه مي خواهدمن آن ابر پر از بغضم که هر جایی نمي باردبرای گریه مرد هم یک شانه مي خواهدشبیه شمع تنهایی که پای خویش مي سوزددلم آغوش گرم و عشق یک پروانه مي خواهدبرایش شعر گفتم تا رقیبم پیش شاعرهابگوید عاشقش او را هنرمندانه مي خواهدبه قدر یک نگاه ساده او را خواستم امابه قدر یک نگاه ساده هم حتی نمي خواهدمحمد شیخی ...

مشاهده متن کامل ...
تسلی دادن این فاجعه میخانه می خواهد
درخواست حذف اطلاعات
نمي رنجــم اگــر کاخ مرا ویرانــه مي خواهد که راه عشق آری طاقتی مردانه مي خواهد کمي هم لطف باید گاه گاهی مرد عاشق را پرنده در قفس هم باشد آب و دانه مي خواهد چــه حسن ِ اتفاقی ! اشتراک ما پریشانـــی است که هم موی تو هم بغض من ، آری شانه مي خواهد تحمل قهر تو را یک استکان بس نیست تسلی دادن این فاجعه ميخانه مي خواهد اگــر مقصود تو عشق است پس آرام باش ای دل چه فرقی مي کند مي خواهدم او یا نمي خواهد ...

مشاهده متن کامل ...
هزاران زن سفیدپوش
درخواست حذف اطلاعات
هزاران زن سفیدپوش یک شب یکی از همين ِ پیش رو به خوابِ خالص ترین منتظران خواهد آمد و توریِ هزار تابستان را بالای عطرِ آب و خُنکایِ خدا خواهد گرفت.. پَری زاده ی آ ین قصه های مادربزرگ پیدایش خواهد شد ...و خستگانِ این سال ها را به اسمِ کاملِ خودشان صدا خواهد زد. . او ... خواهرِ من است او ... یکی از هزاران خواهرِ خسته ی من است او ... خواهد آمد همه ی های دریده را خواهد دوخت همه ی پنجره های رو به آفتاب را خواهد گشود سید علی صالحی ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
دلیل وج شل از طرح ماسه های نفتی کانادا تحقیق و بررسی در مورد سیری در زندگانی مطهری و علی شریعتی 342 انسان بزرگ ی است که فن زیستن در خویش را بداند زیست شناسی سلولی و مولکولی لو 2016 جلد دوم هزینه مکالمه صدای مشاور چقدر است حمله سایبری به داده های وزارت امور خارجه بریتانیا اخبار میلگرد در هند و ورق گرم در چین ی خودروی پاو وینت ت الکترونیک هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد آبگرم کن خورشیدی فرشته نجات جنگل بلوط سوالات مسابقه سراسری کتابخوانی سریال بهار الکین کارا توف ی بازیگر الکین توف ی سریال کارا توف ی بازیگر استانبول ترکیه جولای ۱۹۸۷ الکین توف ی بازی مهاجمانی که کمتر از راموس گل زدند ع delhi police tire flat tire delhi آذری جهرمی از حمله سایبری به زیرساخت های کشور خبر داد شهرستان خدابنده معرفی بازدید از کاخ کوچوک سو در استانبول روکش و بریج دندان چیست باغ ویلایی رویایی در شهریار با متراژ 1000 متر نقشه جهان بوده ایرانی زمین ترسیم دیده میشود جهان نمای سپیده دمان سرزمینهای گمشده ادامه دارد ایزد بانوی سپیده دمای بینهایت داشته نیمر جان کلی کره شمالی به حمله سایبری روی می آورد چگونه در سفر ورزش کنیم مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه س و بزرگداشت ی شیخ شبان سعیدم دوست داشت ن ت در م ن ب انت ه است نحوه تنظیم دیزل ژنراتور ستاداحیاءامربه معروف ونهی ازمنکر گلستان silver double heart یادت میاد گفتی تنهام نزار بزار تا عشقمون بمونه موندگار واژگونی خودرو در سبزوار پنج نفر را راهی بیمارستان کرد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.