واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


رویای محال

واژه رویای محال از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
قیصر امین پور...
درخواست حذف اطلاعات
تو قلۀ خیالی و تسخیر تو محال بخت منی که خو و تعبیر تو محال ای همچو شعر حافظ و تفسیر مثنوی شرح تو غیرممکن و تفسیر تو محال عنقای بی نشانی و سیمرغ کوه قاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچارۀ دچار تو را چاره جز تو چیست ؟ چون مرگ ، ناگزیری و تدبیر تو محال ای عشق ، ای سرشت من ، ای سرنوشت من ! تقدیر من غم تو تغییر تو محال ...

مشاهده متن کامل ...
الکی
درخواست حذف اطلاعات
مثلا منتظر عید و بهارم الکی مثلا کنج دلم غصه ندارم الکی به خودم میرسم و فکر غزلهای نوام مثلا خوب شده زخم سه تارم الکی به دلم زردیِ پاییز نشد زخم تری ! مثلا سرخیِ گُلهای انارم الکی منو تشویش محال است محال است محال !!! مثلا غرق خوشی ! اوجِ قرارم الکی ... دلم از ماندنِ یک جا به ستوه آمده است مثلا عشق سفر توی قطارم الکی به سرم میزند این بیت کمی گریه کنم مثلا ابر بهارم که ببارم الکی. . . ...

مشاهده متن کامل ...
تو قلۀ خیالی و تسخیر تو محال
درخواست حذف اطلاعات
تو قلۀ خیالی و تسخیر تو محال بخت منی که خو و تعبیر تو محال ای همچو شعر حافظ و تفسیر مثنوی شرح تو غیرممکن و تفسیر تو محال عنقای بی نشانی و سیمرغ کوه قاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچارۀ دچار تو را چاره جز تو چیست ؟ چون مرگ ، ناگزیری و تدبیر تو محال ای عشق ، ای سرشت من ، ای سرنوشت من ! تقدیر من غم تو تغییر تو محال ...

مشاهده متن کامل ...
ترامی در حواله
درخواست حذف اطلاعات
ترامی و دور در کتب مختلف فقهی مانند حواله، کف ، ضمانت و نیت و ... مطرح می شود. معنای آن در حواله عبارت است از: ترامى در حواله ترامى در حواله دو گونه قابل تصور است: ۱. تعدّد محال علیه - ى که به او حواله مى‏شود- و وحدت محتال -حواله گیرنده-مانند اینکه شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو حواله دهد و عمرو، زید را به بکر و بکر او را به خالد حواله دهد. در این فرض ذمه محال علیه در هر مرتبه به سبب انتقال حواله به محال علیه دیگرى برى مى‏شود. ۲. وحدت محال علیه و تعدّد محتال؛ مانند آنکه محتال اوّل –زید- طلبکار خود –خالد- را به محال علیه خویش –عمرو- و محتال دوم –خالد- طلبکار خود –ولید- را به همان محال علیه –عمرو- حواله دهد. ترامى به هر دوگونه جایز و حواله، صحیح است. ...

مشاهده متن کامل ...
ترامی در حواله
درخواست حذف اطلاعات
ترامی و دور در کتب مختلف فقهی مانند حواله، کف ، ضمانت و نیت و ... مطرح می شود. معنای آن در حواله عبارت است از: ترامى در حواله ترامى در حواله دو گونه قابل تصور است: ۱. تعدّد محال علیه - ى که به او حواله مى‏شود- و وحدت محتال -حواله گیرنده-مانند اینکه شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو حواله دهد و عمرو، زید را به بکر و بکر او را به خالد حواله دهد. در این فرض ذمه محال علیه در هر مرتبه به سبب انتقال حواله به محال علیه دیگرى برى مى‏شود. ۲. وحدت محال علیه و تعدّد محتال؛ مانند آنکه محتال اوّل –زید- طلبکار خود –خالد- را به محال علیه خویش –عمرو- و محتال دوم –خالد- طلبکار خود –ولید- را به همان محال علیه –عمرو- حواله دهد. ترامى به هر دوگونه جایز و حواله، صحیح است. ...

مشاهده متن کامل ...
رویای ناب کودکی .... پرنسس
درخواست حذف اطلاعات
روياي ناز کودکی,امشب هم آغوشم بخواب امشب بمان در. یاد من,در کوچه های کودکی روياي من, روياي روزهای کودکی بنگر به این دوران من روياي پر آوای من,بنشین کنارم ساعتی بگذار در آغوش تو, پنهان شود غمهای من موسیقی شبهای من,روز ج آمده درد هجران پیکرم,جرعه جرعه میدره بگذار در چشمان تو, افسون شود امروز من بگذر ز من, روياي من,روياي ناب کودکی بگذر که شاید لحظه ای,آرام شود سودای من روياي من, هر لحظه ام آتش شده روياي من, بنگر به این خونین جگر امشب که مسته مست در آغوش تو غوغا شده رها کن غمهای جان من امشب جام در دستم بده,بگذار بی خود شوم من در جهان بی خود شوم من لحظه ای,شاید که غمهایم روند بی خود شوم شاید که دل,دیگر نبیند دیگری بی خود شوم تا بشکنم, من صورتی صورتگری ویران کنم درد جان پنهان ...

مشاهده متن کامل ...
رویای ناب کودکی .... پرنسس
درخواست حذف اطلاعات
روياي ناز کودکی,امشب هم آغوشم بخواب امشب بمان در. یاد من,در کوچه های کودکی روياي من, روياي روزهای کودکی بنگر به این دوران من روياي پر آوای من,بنشین کنارم ساعتی بگذار در آغوش تو, پنهان شود غمهای من موسیقی شبهای من,روز ج آمده درد هجران پیکرم,جرعه جرعه میدره بگذار در چشمان تو, افسون شود امروز من بگذر ز من, روياي من,روياي ناب کودکی بگذر که شاید لحظه ای,آرام شود سودای من روياي من, هر لحظه ام آتش شده روياي من, بنگر به این خونین جگر امشب که مسته مست در آغوش تو غوغا شده رها کن غمهای جان من امشب جام در دستم بده,بگذار بی خود شوم من در جهان بی خود شوم من لحظه ای,شاید که غمهایم روند بی خود شوم شاید که دل,دیگر نبیند دیگری بی خود شوم تا بشکنم, من صورتی صورتگری ویران کنم درد جان پنهان ...

مشاهده متن کامل ...
بهمن
درخواست حذف اطلاعات
نمیدانم اما شاید روزی روياي محال من دیگر محال نباشد روزی باشد که فکر به تو دردناکترین فکر عالم نباشد نمیدانم شاید روزی باشد که بهمن با تو بهمن دیگری باشد پ.ن: روزهای بی دغدغه قشنگ ترین و لذت بخش ترین روزهای عالمه......حتی اگر روتین و تکراری باشه....و گاهی سرنوشت چقدر غم انگیز میشود....و گاهی چه لذت بخش.....خدایا برای حال این روزهام این ارامش این لبخند و تمام داشته ها و نداشته هام شکرت....ببخش که گاهی بد میشم گاهی بدئن توجه به داشته هام برای اتفاقات ناگهانی گله میکنم ...

مشاهده متن کامل ...
تغییر سخت است! و تغییر دادن تقریباً محال...
درخواست حذف اطلاعات
تغییر سخت است! و تغییر دادن تقریباً محال... سخت است که یک عادت همیشگی را از خودت دور سازی و فراموشش کنی! اما محال نیست... سخت است فراموش خاطراتی که هر روز مثل زنجیر با خودت از این سو به آنسو میکشی! اما محال نیست... سخت است بخشیدن یا انیکه دلت را به هر طریقی ش تند! اما محال نیست... سخت است دعا برای انیکه تو را قضاوت د و یا باعث شدند که تو در جایگاه واقعی ات نباشی! اما محال نیست... و سخت است که واژه هایی نظیر: حسد، کینه، تنفر، غرض ورزی، پیشداوری، تهمت و غیبت و دوست نداشتن را از وجودت پاک کنی! اما محال نیست... گام اول اینستکه که با خودت به صلح برسی و با خودت آشتی کنی. خود را دوست بدار و تسلیم معبود شو. زیرا دوست نداشتن خود، برابر با تمس قدرت خداوند و آنچه که آفریده است... گام بعدی، ب ...

مشاهده متن کامل ...
رویای یخی
درخواست حذف اطلاعات
روياي یخی پر میکرد یادت، همه حجم خالی فضایم را و خواستنت شیطنت میکرد، در مسیر نبض رگهایم بوته نورس احساسم، ریشه دوانده بود در تری اشکهایم همه روزه، میشنیدم صدای عشق را حتی در قیژ قیژ، لولای در قدیمی همه شب; ، سایه ای از جنس تو اردو زده بود روياي هم آغوشیت نخ بادبادکی بود که مرا بالا میکشاند تا دب اکبر و در مجادله ناکوک دل و عشق، کوچکتر از باخته شده بود "عقلم" تو میدانستی; روياي شیرینم، یخیست "هایش" کردی چه ساده تبخیر شد از گرمی نفسهایت... ...

مشاهده متن کامل ...
آهنگ منصور به نام فرض محال
درخواست حذف اطلاعات
آهنگ منصور به نام فرض محال اهنگ جدید برای این آهنگ زیبا کلیک کنید آهنگ جدید منصور, آهنگ جدید منصور به نام فرض محال, آهنگ فرض محال با صدای منصور,آهنگ منصور به نام فرض محال ,آهنگ فرض محال با صدای منصور ...

مشاهده متن کامل ...
پیامک علی
درخواست حذف اطلاعات
شایدکه کمی سوز به اهت بدهند در دهرکمی حشمت وجاهت بدهند امادگراین محال است محال بی حب علی بهشت راهت بدهند یامرتضی علی مددی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...

مشاهده متن کامل ...
سرگردانی پیوسته
درخواست حذف اطلاعات
دو ریلیم که قطار پر از پوکه ی عمر را از هیچ به هیچ رس م و زمین سرگردانی ما را پیوسته تکرار می کند . . . شاعر: حسین پناهی + خیـــال نوشت: دیروز زادروز این مرد ت بود که هنوز هم سکوتش از پس اینهمه حرف ادامه دارد . . . چرا که فهم قصه اش محال است محال . . . زادروزت مبارک پناهی عزیز . . . ...

مشاهده متن کامل ...
آرزوی محال (از "پریشون")
درخواست حذف اطلاعات
آرزوی محالبی تو این منو این تنهایو این شبگردیبی تو این همه رسوایی یو این بی ت شاید تقدیر منو تو چنین بود که در رهگذر عمر گران ، لحظه ای با هم باشیمو همه عمر یاد آن لحظه کنیممن ندانم که چه شد عمر این لحظات خوش با هم بودن از چه به پایان رسیدلیک دانم بی تو با یاد تو هم من خوشمو ، حسرت و غم ندارم در دلآرزویست مرا همه روز و همه شب نقسی از تو بگیرم پیش از آنکه به در آید نفسم.پریشونتقدیم به دوست خوبم آقا جلال lممنونم "پریشون"عزیز ...

مشاهده متن کامل ...
هجای مسلول
درخواست حذف اطلاعات
در غربت غریبانه ی آسمانانگار زمین، در تجسم پرواز یک پرندهخطوط درد را می کشدبر شقیقه های عزادار یک بودن!چگونه می شود؟!هجای مسلول این شب به خون نشسته را،سلامی دیگر گفتپاسخی دیگر دادلبخندی دیگر زدو بهار را شبیه یک آرزو پلک زدچگونه می شود؟!لابه لای ص ه ها،ستاره ای از جنس آسمان چیدچگونه می شود؟!میان این همه ساقی،جامی از مهر نوشیدو چگونه می شود؟!من را از من بیرون کشید،وقتی نگاه خیره اش نشسته،در چار دیواری تاریکنه! نمی شودمحال استوقتی بید مجنون،هنوز می لرزد به خوداز بادی که سخت شاخه هایش را درهم ش ت نار پرنده های رو به انقراضکه سخاوتمندانهتنهایی را به ابعاد بودنتقسیم کرده استدر حسی، که به دنبال همراه عشق را به جهنم باز کرده استنه! محال است که در این گورستان بی احسا ...

مشاهده متن کامل ...
هجای مسلول
درخواست حذف اطلاعات
در غربت غریبانه ی آسمانانگار زمین، در تجسم پرواز یک پرندهخطوط درد را می کشدبر شقیقه های عزادار یک بودن!چگونه می شود؟!هجای مسلول این شب به خون نشسته را،سلامی دیگر گفتپاسخی دیگر دادلبخندی دیگر زدو بهار را شبیه یک آرزو پلک زدچگونه می شود؟!لابه لای ص ه ها،ستاره ای از جنس آسمان چیدچگونه می شود؟!میان این همه ساقی،جامی از مهر نوشیدو چگونه می شود؟!من را از من بیرون کشید،وقتی نگاه خیره اش نشسته،در چار دیواری تاریکنه! نمی شودمحال استوقتی بید مجنون،هنوز می لرزد به خوداز بادی که سخت شاخه هایش را درهم ش ت نار پرنده های رو به انقراضکه سخاوتمندانهتنهایی را به ابعاد بودنتقسیم کرده استدر حسی، که به دنبال همراه عشق را به جهنم باز کرده استنه! محال است که در این گورستان بی احسا ...

مشاهده متن کامل ...
پاسخ بانوی محجبه جودوکار به فدراسیون
درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیمبا توجه به جو ه فدراسیون جودو درباره مصاحبه هایم ، بدینوسیله دفاعیه زیر را در اختیار اصحاب رسانه قرار می دهم:۱- اینجانب سمیه حیدری از سال ۱۳۷۹ زیر نظر سرکارخانم علیپور نایب رئیس اسبق هیئت جودو استان چهار محال و بختیاری ورزش جودو را شروع و چندین دوره به نمایندگی از استان چهار محال و بختیاری عنوان قهرمانی رقابت های قهرمانی جودو بانوان کشور را ب و تاکنون حدود ۱۲ سال است که در رشته جودو به صورت حرفه فعالیت می کنم و از سال ۱۳۸۵ به مدت دوسال به عنوان نایب رئیس هیئت جودو بانوان استان چهار محال و بختیاری به صورت رایگان انجام وظیفه ...

مشاهده متن کامل ...
جوی خون !
درخواست حذف اطلاعات
جوی خون را به طور اتفاقی پیدا ... در چهار محال و بختیاری جایی هست به اسم فارسان و روستایی به اسم امید آباد ... به دل کوه به بزنی پلی زده اند که خون با آبی که برای آبیاری استفاده می شود مخلوط نگردد . هر چند در نهایت به درون رودخانه می ریزد و آنرا رنگی می کند ... جوی خون پلی است کوچک که آب قرمز رنگ جالبی را در در هنگام بارندگی وارد جوی کشاورزی می شود جدا می کند . این قرمزی به حدی زیاد است که مواقع بارندگی کل آب رودخانه به رنگ خون در می آید ... هر چند موقع عکاسی آبی اینجا روان نبود اما اثر آن از قرمزی خاک اطراف پیداست . چهار محال ... پاییز 94 ...

مشاهده متن کامل ...
اعجاز گل
درخواست حذف اطلاعات
گر ز گلدان گلی میگذری/یا رسیدی به گلی در گذری/ نرم و آهسته کنارش بنِشین/بنِشین و ز گل اعجازش بین/ گل تو را میبرد آن سوی خیال/بی گل این حال ، محال است محال/ هرچه خواهی نفسش را تو ببوی/ به گل اما ز غمت هیچ مگوی/ گل لطیف است دلش میگیرد/گر پریشان بشود میمیرد/ عمر گل بسته به خوش دیدن تست/نفسش بسته به بوئیدن تست/ گلِ نازک دل از آن رو زنده است/که ز بویش تو شوی م و مست/ گل اگر تشنه ی احساس شماست/خود تجلیگه احساس خداست/ هرکه با بوی گلی بیگانه است/نفسش سرد و دلش ویرانه است/ بوی گل جلوه ای از بوی خداست/روی گل آیتی از روی خداست/ گر گذر می کنی از گل به خود آ/بخدا می رسی از گل به خدا/پنج شنبه٥/١/٩٥ ...

مشاهده متن کامل ...
آسمانا چه کنم بعد تو با این همه بال ؟
درخواست حذف اطلاعات
رفتی و می‎گذرد بعد تو سال از پی سالرفتن نام تو از یاد محال است محالچشمه‎ای بود سکوت تو لبالب از عشقکوزه‎ای بود دلم پیش تو لبریز سوالکاش می‎شد که تو برگردی و خود را بینیمقدر یک لحظه، در آیینه‎ی آن روح زلالشوق پروازی اگر بود به اعجاز تو بودآسمانا چه کنم بعد تو با این همه بال؟!عهد بستیم که با ماه بمانیم همهاز شب هجرت خورشید تو تا صبح وصال محمدحسین نعمتی ...

مشاهده متن کامل ...
من و دل و گلهای شمعدانی
درخواست حذف اطلاعات
امشب من و دل قراری باهم داریم کنار شمعدانی های صورتی اتاق کوچکم دلم را آشتی میدهم با خودم حتی اگر چشم هایم به ماس ببارند دوباره ش ته هایت را جمع میکنم با مهربانی چشمانم دوباره جایت را محکم میکنم بیزارم از تمام احساسهای پوچ و پوشالی محال ، محال است بگذارم دوباره طعم گس عشق را بچشی دستت را به من بده بوسه ای از عمق وجودم به قلب تنهایم تقدیم میکنم میدانستم ، مهربانیم را مدیون تو هستم میدانستم مرا میبخشی برویم دلم، مهمانی و گلهای شمعدانی تا سپیده ...

مشاهده متن کامل ...
ولایت
درخواست حذف اطلاعات
آیت الله شاه آبادی(ره) راه رسیدن به توحید ناب را فقط از طریق ولایت اهل بیت(ع) می داند چرا که اسم اعظم خدا را در وجود آن موالی شهود کرده و به بزرگی مقامشان معترف است. او آنان را آن چنان در عشق و اخلاص مندک و ذوب میداند که با تعبیر زیبای "حدیده محمات" از آنها یاد میکند یعنی آهنی که در آتش سرخ شده، رنگ آن را به خود میگیرد و وجودش در وجود آتش ذوب میشود. اما میفرماید: شناخت تام ائمه(ع) محال است چرا که برای شناخت به امری باید نسبت به آن احاطه پیدا کرد و همانطور که این امر در مرود خدا محال است و گفته اند :" ما عرفناک حق معرفتک" در باره آنها نیز که تجلی تام خداوندی هستند شناخت تام محال است. باری به حقیقت عظمت آنها راه نتوان یافت که گفته اند: قطره ای! از قعر دریا دم مزن ...

مشاهده متن کامل ...
امکان رجعت از نظر عقل همه ی آنچه درباره ی رجعت باید بدانیم (5)
درخواست حذف اطلاعات
نخست باید دانست که رجعت به عالم مادّی، مثل حیات مجدّد در قیامت است؛ با این تفاوت که رجعت محدودتر بوده و قبل از قیامت به وقوع می پیوندد؛ امّا در قیامت همه انسان ها برانگیخته شده و زندگی ابدی خود را آغاز می کنند. معاد، یعنی بازگشت روح مجرّد به همین بدن مادّی و عنصری، حال اگر چنین بازگشتی در آن مقطع زمانی (معاد) با آن وسعت و گستردگی که از رجعت بالاتر و عجیب تر است و نظیرش تاکنون دیده نشده، محال نباشد، طبعاً بازگشت روح به این بدن، قبل از قیامت، در این مقطع زمانی یعنی رجعت که در مقیاس بسیار کوچک و محدود است و نظایرش به طور مکرّر اتّفاق افتاده است، محال نخواهد بود؛ زیرا امر محال در هیچ زمانی انجام پذیر نیست؛ چنان که در کتاب های فلسفی (1) آمده است: ...

مشاهده متن کامل ...
امکان رجعت از نظر عقل همه ی آنچه درباره ی رجعت باید بدانیم (5)
درخواست حذف اطلاعات
نخست باید دانست که رجعت به عالم مادّی، مثل حیات مجدّد در قیامت است؛ با این تفاوت که رجعت محدودتر بوده و قبل از قیامت به وقوع می پیوندد؛ امّا در قیامت همه انسان ها برانگیخته شده و زندگی ابدی خود را آغاز می کنند. معاد، یعنی بازگشت روح مجرّد به همین بدن مادّی و عنصری، حال اگر چنین بازگشتی در آن مقطع زمانی (معاد) با آن وسعت و گستردگی که از رجعت بالاتر و عجیب تر است و نظیرش تاکنون دیده نشده، محال نباشد، طبعاً بازگشت روح به این بدن، قبل از قیامت، در این مقطع زمانی یعنی رجعت که در مقیاس بسیار کوچک و محدود است و نظایرش به طور مکرّر اتّفاق افتاده است، محال نخواهد بود؛ زیرا امر محال در هیچ زمانی انجام پذیر نیست؛ چنان که در کتاب های فلسفی (1) آمده است: ...

مشاهده متن کامل ...
اقیانوس محبت
درخواست حذف اطلاعات
بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست اما آنچه در قسمت چپ شان میتپد دل نیست، اقیانوس محبت است. بعضیها تن صدایشان خیلی معمولیست ، اما سخن که میگویند در جادوی کلامشان غرق میشوی بعضیها قد و قامتشان معمولیست اما حضورشان طپش قلب می آورد بعضیها خیلی معمولی هستند اما همین معمولی بودنشان از آنها جذ تی منحصر به فرد میسازد. "اینها خاص ترین معمولی ها هستند که تا ابد در دلها جاودانه میشوند. و فراموش شان محال است...محال..." ...

مشاهده متن کامل ...
محال
درخواست حذف اطلاعات
خطی کشید روی تمام سوال هاتعریف ها، معادله ها، احتمال هاخطی کشید روی تساوی عقل و عشقخطی دگر به قاعده ها و مثال ها خطی دگر کشید به قانون خویشتنقانون لحظه ها و زمان ها و سال هااز خود کشید دست و به خود نیز خط کشیدخطی به روی دفتر خط ها و خال هاخط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شدبا عشق ممکن است تمام محال هافاضل نظری ...

مشاهده متن کامل ...
خیال محال "وصال"
درخواست حذف اطلاعات
این شعر را در پشت جلد کتاب "خیال محال" آمده است : تو بر درون شهر من همچو خیال آمده ای نمایی از شهر منی ، چون به محال آمده ای بهار در سلام تو ، "وصال" در کلام تو به دشت مرده ی دلم آب زلال آمده ای اینک با حال و هوای کتاب فوق جو ه ای برای شعر قبلی خودم نوشتم . در واقع جواب خودم را خودم دادم : عاشق نشدم حال من از ضعف خیال است بیمار شعارم ، سفرم شهر محال است چشمان من از زاویه ی دید تو می گفت : یک شهر رهانیده از احساس "وصال" است این کتاب حاوی داستان خیال محال و مجموعه اشعار دهه 80 بنده می باشد ... ماجرای داستان "خیال محال" به سالهای گذشته ی میانه مربوط می شود ... در این رابطه دو مورد از ع های قدیمی میانه ( محوطه زاده اسماعیل میانه و یکی از خیابانهای قدیم میانه) که با حال و هوای داستان بی ...

مشاهده متن کامل ...
السلام علیک حین تحمد و تستغفر
درخواست حذف اطلاعات
در دنیایی که آدم هایش صبح به صبح از خواب بیدار می شوند و تا شب با قلم موی گناه هی سر و روی دنیا را سیاه می کنند، محال است آفتاب هر صبح از مشرق بیاید بالا و باز بر سر و روی عالم گرده های طلا بپاشد. محال است... مگر اینکه ی میان اشک های قنوت نیمه شبش چندبار کرده باشد: "خدایا... گناهانشان را به من ببخش..." محال است خورشید هر روز برای دیدن روی ماه چنین ی طلوع نکند... السلام علیک حین تحمد و تستغفر ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
تجلیل از خبرنگاران کبودراهنگ بررسی خانه پاو وینت خالکوبی دست محسن فروزان میگه ترکه چراغو خاموش روانکاری بلبرینگ حادثه و وسایل حفاظت فردی عامل حمله سایبری واناکرای بازداشت شد خودتو سپردی به کی رمان غمگینم اما دوستدارم برای جاوا نتایج و ج هفته اول مسابقات فوتبال لیگ استان سیستان و بلوچستان لوپز جنیفر جنیفر لوپز پتک نگین دوزی در پته متن کتیبه اورخون پست بالا خیلی ثابت است یعنی 6 کشور در معرض بیشترین حملات سایبری تفریح در پوکت در روزای بارانی شعر تاخدا نیز ب فکر افتدو مجبور شود آیه ای آورد ک مجوز بدهد آ ین سوره او سوره انگور شود twic obtain protect فیش حقوق ودفنرچه درمانی ایثارگران طرح رمضان چی شد عید نوروز پیشاپیش بر شما مبارک عملیات طریق القدس تعمیرات تخصصی لپ تاپ و کامپیوتر حمله سایبری رها به پارلمان انگلیس 2015 medlar view elementary dare graduation ceremony تحصیل در کانادا یکی از روش های مهاجرت به کانادا اخذ نیروی کار متخصص از روش های مهاجرت به کانادا پیشرفت ٩٠درصدى سرمایه گذارى پژو آسیایى ها در صدر سرمایه گذاران خارجى در ایران عوارض کاشت ابرو معایب و عارضه های بعد از کاشت ابرو بازی cut the rope holiday gift‏ برای اندروید سینمای آزار
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.