واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


سبد رای سعید جلیلی کجاست

واژه سبد رای سعید جلیلی کجاست از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام نخواهد کرد
درخواست حذف اطلاعات
به منظور وحدت نیروهای انقل «سعيد جليلي» در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نخواهد کردسعيد جليلي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نخواهد کرد. ...

مشاهده متن کامل ...
یار کجاست؟
درخواست حذف اطلاعات
روز و شب فکر و خیالم شده آن یار کجاست؟ آن ذخیره گوهر عالم اسرار کجاست؟ آن سفر کرده چرا از سفرش بازنگشت؟ وان که ما را به غمش کرده گرفتار کجاست؟ بی ج همه جا تیره بوَد تار بوَد روشنی بخش جهان، منبع انوار کجاست؟ داد مظلوم که باید بستاند ز ستم؟ یار مظلوم چه شد؟ دشمن کفار کجاست؟ تشنه عدل بوَد این بشر روی زمین یادگار علی آن حیدر کرّار کجاست؟ کاظمین و نجف و کرببلا نیست مگر؟ سامرا هم نبوَد؟ آن شه ابرار کجاست؟ جمکران، مشهد و قم است بقیع یا که حراء؟ بارالاها تو بگو آن گل بی خار کجاست؟ کار عشاق گره خورد خدایا مددی آن که باید بگشاید گره کار کجاست؟ داغ وصلش به دل منتظران ماند که ماند آن طبیبِ دل زار و تن بیمار کجاست؟ هرچه پرسید کیان هیچ جو نشنید نشد آگه به خدا جایگه یار کجاست؟ ...

مشاهده متن کامل ...
مرغ سعادت
درخواست حذف اطلاعات
مدح فلک نمی کنم شاهد دلگشا کجاست مهر فلک نمی زنم نامه ی آشنا کجاست مرغ سعادتم ببین شهپره بال می زند زخمه ی باده می زنم چشم و چراغ ما کجاست تا که سفیر دل شود پنجره ها گشوده ام راز درون با دیده ببین که تا کجاست زلف ستاره ی شبم گه ره خواب می زنم سیم و سپنج ما بس است سوی نگاه ما کجاست ...

مشاهده متن کامل ...
ماه مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست ژولیده نیشابوری ...

مشاهده متن کامل ...
کجاست
درخواست حذف اطلاعات
کفشهای ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ من کجاست؟ خاطرات ِ خوب و شیرین ِ بهـــــــــار ِ من کجاست؟ کوچه هــــــــــــــای ِ خاکی و باهم دویدن هایمان شور و شوق ِ خنده ی ِ بی اختیــار ِ من کجاست؟ کاهگل ها عطر ِ دفتـــــــــــــرهای ِ کاهی داشتند خاک ِ باران خورده ی ِ ایل و تبــــــار ِ من کجاست؟ کو دبستان؟ کو کلاس ِ درس؟ کو آن نیمکـــــــت؟ همکلاسی ِ همیشه در کنــــــــار ِ من کجاست؟ باغ سرسبـــــز ِ الفبـــــــــــــا را چرا گم کرده ام؟ سطر سطــر ِ سیب های ِ "آب"دار ِ من کجاست؟ آتش ِ پیراهنـــت مانده ست در من ســـــــــــالها ریزعلی! تنهای ِ تنهـــــــــایم قطار ِ من کجاست؟ مانده جای ِ ترکـه اش بر روی ِ دستم، کو خودش؟ درس ِ سارا، درس ِ شیرین ِ انـــــار ِ من کج ...

مشاهده متن کامل ...
کفشهای ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ من کجاست؟ *
درخواست حذف اطلاعات
عطر دفترهای کاهی کفشهای ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ من کجاست؟ خاطرات ِ خوب و شیرین ِ بهـــــــــار ِ من کجاست؟ کوچه هــــــــــــــای ِ خاکی و باهم دویدن هایمان شور و شوق ِ خنده ی ِ بی اختیــار ِ من کجاست؟ کاهگل ها عطر ِ دفتـــــــــــــرهای ِ کاهی داشتند خاک ِ باران خورده ی ِ ایل و تبــــــار ِ من کجاست؟ کو دبستان؟ کو کلاس ِ درس؟ کو آن نیمکـــــــت؟ همکلاسی ِ همیشه در کنــــــــار ِ من کجاست؟ باغ سرسبـــــز ِ الفبـــــــــــــا را چرا گم کرده ام؟ سطر سطــر ِ سیب های ِ "آب"دار ِ من کجاست؟ آتش ِ پیراهنـــت مانده ست در من ســـــــــــالها ریزعلی! تنهای ِ تنهـــــــــایم قطار ِ من کجاست؟ مانده جای ِ ترکـه اش بر روی ِ دستم، کو خودش؟ درس ِ سارا، درس ِ شیرین ِ ...

مشاهده متن کامل ...
سبد رای سعید جلیلی کجاست؟
درخواست حذف اطلاعات
این روزهای آقای دیپلمات به سفر می گذرد و سخنرانی . بی تعارف تر از قبل از ت انتقاد می کند و درباره انتخابات پیش رو حرف می زند. رویه ای که او را همچنان در زمره ک داهای احتمالی ریاست جمهوری نگه داشته است. ...

مشاهده متن کامل ...
کیستم
درخواست حذف اطلاعات
اگر درختم ...... کجاست ، لانه ی کلاغی پیر ....... بر شاخسارم ...... اگر ابرم ....... کجاست ، قطره ای باران....... از من ...... بر تن خشک گلبرگی ....... اگر بادم...... کجاست ، از من نسیمی ملایم....... بر رخسار شبنمی ....... در صبح زیبایی ....... اگر رودم ...... کجاست ، بانگ و جوشم ........ ناله و وشم ...... اگر دریایم....... کجاست ، کف آلوده مواجم ...... که بر ساحل بپاشم ....... ***** کیستم من ؟...... چیستم من ؟...... فتاده ام....... بسان ص ه ای شاید..... ت وبی روح ..... در دامان کوهی ..... به امید فرهادی ...... تا بر من پتک زند...... به عشق شیرینی...... بهرام ی ...

مشاهده متن کامل ...
سبد رای سعید جلیلی کجاست؟ /تکرار یک ایده قدیمی
درخواست حذف اطلاعات
این روزهای آقای دیپلمات به سفر می گذرد و سخنرانی . بی تعارف تر از قبل از ت انتقاد می کند و درباره انتخابات پیش رو حرف می زند. رویه ای که او را همچنان در زمره ک داهای احتمالی ریاست جمهوری نگه داشته است. ...

مشاهده متن کامل ...
اشک یام
درخواست حذف اطلاعات
از پلیدیها ش تم ، اشکهای من کجاست ؟ بر کران ِ غم نشستم ، اشکهای من کجاست ؟ از چه گوید بی خبر گریه نشاید مرد را از می ِ احساس مستم ، اشکهای من کجاست ؟ می بَرَد سیل ِ سیاهی باغ ِ لیلی های ما عاشقی زیبا پَرَستم ، اشکهای من کجاست ؟ شد تُهی دُرج ِ دلم از گنج ِ مرواریدِ اشک از صدفهایم گسستم ، اشکهای من کجاست ؟ بِستُرَد باران ز ِ آئینه غبار ِ تیره را در دلم آئینه هستم ، اشکهای من کجاست ؟ ...

مشاهده متن کامل ...
وجدان کجاست؟ (شعری برای غزه)
درخواست حذف اطلاعات
این همه بیداد، یارب! غرب را وجدان کجاست؟ در حقوق آدمیت، ارزش انسان کجاست؟ بمب می بارد چو باران، بر سر د و کلان مدعی با ما بگو پس بانی بحران کجاست؟ غزه یک باریکه، در خون است و آتش غوطه ور عدل و داد سازمان بی در و بنیان کجاست؟ غاصبان، خون در دل طفلان غزه می کنند قاضی بین الملل، پس این سر و سامان کجاست؟ این تهاجم را، اوباما هم حمایت می کند در میان حاکمان جور، پس وجدان کجاست؟ ک ن در دامن مادر بخون غلطیده اند پس سزای این گروه پست و نافرمان کجاست؟ این همه دم از حقوق عالم و آدم زنند در قبال این ستم با ما بگو تاوان کجاست؟ بی گمان عدل الهی دامنت خواهد گرفت وای بر تو آن زمان یک فرصت جبران کجاست؟ عبدالمجید فرايی ...

مشاهده متن کامل ...
به یاد بابک
درخواست حذف اطلاعات
یاران رفیق و همنفس و یار من کجاست مردم ز غم ، برادر غمخوار من کجاست من بیخودانه بسی کنده ام زدرد گویید مرهم دل افکار من کجاست دارم تنی به صورت طاووس داغ داغ طوطی زبان نادره گفتار من کجاست بگداختم چنانکه نشستم به روز شمع آتش نشان آه شرر بار من کجاست بی یار و بی م ، چه کنم چیست فکر من آن که بود یار وفادار من کجاست بیمار نبود آنکه غمش ساخت بیخودم آگاهیم دهید که آن مسافر من کجاست با خواب نور دیده به سیلاب گریه رفت آن نوربخش دیده بیدار من کجاست دل زار شد ز نوحه من نامراد را ای همدمان مراد دل زار من کجاست روز خزان نهاد گلستان عمر من آن گل که بود رونق گ ار من کجاست گوهر شناس و جوهری نظم و نثر کو جوهری فزای گوهر اشعار من کجاست یاری نماند و کار من از دست می رود آن یار را که بود ...

مشاهده متن کامل ...
سر
درخواست حذف اطلاعات
آب می جوشیدغل می زدتخت در کنار یک پنجره می شیدسالهایی که در این خانه بدر کرده کجاستآسمانی که پر از غبار فروردینستآن پرستو که سحر ها می خواندسالها پیش که از پیش سفر کرده کجاستماتمی که من از اندوه تو می داشتمشآرزویی که تو این همه کرده کجاستآب می جوشیدغل می زدسوت یک کتری بی در کرده کجاست؟ ...

مشاهده متن کامل ...
شعری از حافظ
درخواست حذف اطلاعات
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟شب تار است و ره وادی ایمن در پیشآتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟هر که آمد به جهان نقش دارددر ابات بگویید که هشیار کجاست؟آن است اهل بشارت که اشارت داندنکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟هر سر موی مرا با تو هزاران کار استما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست ...

مشاهده متن کامل ...
بس است قصه شنیدن ،کجاست جای رسیدن ؟؟؟؟
درخواست حذف اطلاعات
اینم متن ترانه ی دنگ شو که ملت دارند سرچ می کنند ! گذاشتم که راحت دسترسی داشته باشید بهش ... توی این دنیا ظاهرا جای رسیدن نیست ... وقتی میمریم ، می رسیم ... در این تلاطم بودن، به پای لحظه دویدن کجاست جای رسیدن؟ کجاست جای رسیدن؟ کجاست منزل لیلی؟ کجاست راحت مجنون؟ بس است قصه شنیدن... کجاست جای رسیدن؟ در این سیاهه شبها ش ته واژه به لبها خدای شعر دمیدن! کجاست جای رسیدن؟ ا ز این دیار فراری، از آن قرار گریزان ش ت پای رمیدن، کجاست جای رسیدن؟ به بغض اسم تو خون شد ز زخم بوسه ب براي بوسه چشیدن کجاست جای رسیدن؟ به راه روشن و پاکت، تنم نشست به خاکت نگو کم است خزیدن، کجاست جای رسیدن؟ ...

مشاهده متن کامل ...
هوای هلهله
درخواست حذف اطلاعات
هوای هلهله امشب هوای هلهله دارم؛ دَفَم کجاست؟ با آسمان ملازمه دارم مَهَم کجاست؟ آن باده ای که می کشد و زنده می کند عقل از سرم رباید و هوش از کفم کجاست؟ ما رهروان جاده ی تقدیر دلبریم زلفی که استخاره به تابش زنم کجاست؟ ما را ازل اسیر دل شب نوشته اند راهی که حصر گیسوی مه بشکنم کجاست؟ با دیگران حدیث غم خود نمی کنم گوشی که بشنود غزل هر شبم کجاست؟ ماهی به بحر لطف مهیم و گهی شگفت در جستجو که آب حیات و یمم کجاست؟ جز مسلکی که شام بدان یار ما خوش است ما را مرام و مسلک و میل و صنم کجاست؟ امشب به میگساری خود سر کنیم و ماه پرسد که آن پریِ خمار حرم کجاست؟ محمد مهدی تهرانی ...

مشاهده متن کامل ...
کجاست اون سربازهای راه خمین !
درخواست حذف اطلاعات
کجاست اون پوتینهای ب ای خاکی!! /کجاست اون قوطیهای ازآب خالی!!*کجاست اون ذکرهای شبانگاهی!!/ کجاست اون ذهن های چراغانی!!*کجاست اون فریادهای شط ستیز!!/ کجان اون های شب ستیز!!*کجاست اون سیم خاردارهای میدان مین!!/ کجان اون سیر آبهای میثاق دین!!* کجان اون سربازهای راه خمین!!/ کجاست اون فریادهای یاحسین!!* کجان اون زنهای کفن دوز!!/ کجاست اون گرمای عرق سوز!!* کجاست اون چشمانی که ترکش خورده!!/کجاست اون انسانی که قلبش ه!!*کجان اون بدن هایی که خونی و پارست!!/کجاست اون اشکهایی که روی کاغذپارست!!* کجاست اون بوسه بدرقه مادرم!!/ کجان اون خانه هایی که پرازماتمن!!* کجاست اون نورحاصل ازمنور!!/ کجاست اون نوحه های معطر!!*کجاست اون شناسنامه های اصل جعلی!! / کجان اون گورهای دسته جمعی!!* کجان اون دست وپاه ...

مشاهده متن کامل ...
اشعار ماه رمضان
درخواست حذف اطلاعات
ماه برکت زِ آسمان می آید صوت خوش قرآن و اذان می آید تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه تبریک،بهار رمضان می آید امشب طلب عشق زِدلدار کنیم رجیم را سر دار کنیم امر فرجش اگر مهیا باشد این ماه کنار یار افطار کنیم(انشاالله) حسین ی زارچ آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کج ...

مشاهده متن کامل ...
باغ جهان
درخواست حذف اطلاعات
باغ جهانباغ جهان پرگل است فرصت چیدن کجاست دشت و چمن سبز سبز بال پ کجاست دوست صلا می زند همت دیدار کو کعبه ز ما دور نیست پای دویدن کجاست عالم از او پر صداست گوش تو بیگانه است در همه جا نقش اوست قدرت دیدن کجاست مدرسه عشق را نعمت هست ای دل مکتب گریز میل شنیدن کجاست مهدی سهیلی ...

مشاهده متن کامل ...
باغ جهان
درخواست حذف اطلاعات
باغ جهانباغ جهان پرگل است فرصت چیدن کجاست دشت و چمن سبز سبز بال پ کجاست دوست صلا می زند همت دیدار کو کعبه ز ما دور نیست پای دویدن کجاست عالم از او پر صداست گوش تو بیگانه است در همه جا نقش اوست قدرت دیدن کجاست مدرسه عشق را نعمت هست ای دل مکتب گریز میل شنیدن کجاست مهدی سهیلی ...

مشاهده متن کامل ...
کیستم
درخواست حذف اطلاعات
اگر درختم کجاست ، لانه ی کلاغی پیر بر شاخسارم اگر ابرم کجاست ، قطره ای باران از من بر تن خشک گلبرگی اگر بادم کجاست ، از من نسیمی ملایم بر رخسار شبنمی در صبح زیبایی اگر رودم کجاست ، بانگ و جوشم ناله و وشم اگر دریایم کجاست ، کف آلوده مواجم که بر ساحل بپاشم کیستم من ؟ چیستم من ؟ فتاده ام بسان ص ه ای شاید ت وبی روح در دامان کوهی به امید فرهادی تا بر من پتک زند به عشق شیرینی. بهرام ی ...

مشاهده متن کامل ...
برای همه بچه مدرسه های قدیمی ( بوی ماه مهربانی یادش بخیر)
درخواست حذف اطلاعات
کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟ خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟ کوچه های خاکی و باهم دویدن هایمان شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟ کاهگل ها عطر دفترهای کاهی داشتند خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟ کو دبستان؟ کو کلاس درس؟ کو آن نیمکت؟ همکلاسی همیشه در کنار من کجاست؟ باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟ سطر سطر سیب های " آب" دار من کجاست؟ آتش پیراهنت مانده ست در من سالها ریزعلی! تنهای تنهایم قطار من کجاست؟ مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟ درس سارا، درس شیرین انار من کجاست؟ رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟ پس چه خط میزند مشق شبم را بعد از این؟ پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟ ثلث اول آشنایی، ثلث دوم دوستی ثلث سو ...

مشاهده متن کامل ...
سعید جلیلی نمی آید...
درخواست حذف اطلاعات
آ ین خبر : فارس مدعی شد: «سعيد جليلي» در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نخواهد کرد تاریخ انتشار: 96/01/25 19:49 فارس/ سعيد جليلي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نخواهد کرد.یک منبع مطلع به فارس گفت: دلیل این موضوع یکدلی و وحدت نیروهای انقل براي پایان کار ت بوده است و پیش بینی می شود سفرها و برنامه های گفتمانی سعيد جليلي با قوت بیشتر ادامه داشته باشد. ...

مشاهده متن کامل ...
حلول ماه مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست ژولیده نیشابوری ...

مشاهده متن کامل ...
ماه رمضان
درخواست حذف اطلاعات
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست من سعی می کنم همه ی روزا رو بگیرم ولی چون کم خون هستم نمی تونم همه ی روزا رو بگیرم.ب ...

مشاهده متن کامل ...
اشعار ماه رمضان
درخواست حذف اطلاعات
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست ...

مشاهده متن کامل ...
ماه مبارک رمضان1
درخواست حذف اطلاعات
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست ...

مشاهده متن کامل ...
آدم نشسته بود
درخواست حذف اطلاعات
آدم نشسته بود، شش نفر آمدند، سه نفر طرف راستش نشستند و سه نفر طرف چپ. به یکی از سمت راستی ها گفت: «تو کیستی؟» گفت: «عقل.» پرسید: «جای تو کجاست؟» گفت: «مغز.» از دومی پرسید: «تو کیستی؟» گفت: «مهر.» پرسید: «جای تو کجاست؟» گفت: «دل.» از سومی پرسید: «تو کیستی؟» گفت: «حیا.» پرسید: «جایت کجاست؟» گفت: «چشم.» سپس به جانب چپ نگریست و از یکی سؤال کرد: «تو کیستی؟» جواب داد: «تکبر.» پرسید: «محلت کجاست؟» گفت: «مغز.» گفت: «با عقل یک جایید؟» گفت: «من که آمدم عقل می رود.» از دومی پرسید: «تو کیستی؟» جواب داد: «حسد.» محلش را پرسید. گفت: «دل.» پرسید: «با مهر یک مکان دارید؟» گفت: «من که بیایم، مهر خواهد رفت.» از سومی پرسید: «کیستی؟» گفت: «طمع.» پرسید: «مرکزت کجاست؟» گفت: «چشم.» گفت: «با حیا یک جا هست ...

مشاهده متن کامل ...
لبریزم...
درخواست حذف اطلاعات
لبریزم از بغض، لبریزم از حرف، اما... کجاست شانه ات؟ کجاست گوشهایت؟؟ تابوت حرفهایم در گلو سوزانده شد امشب ... و خا ترش به دریای چشمانم س شد. دیگر شانه ام نمیشوی؟؟ بغض هایم را براي که باز کنم بانو؟ دیگر پناهم نمیشوی؟؟ گوشهایت ،دست نوازشت کجاست؟ کجاست که این گونه غریب می گریم؟ بغض دلتنگیت دیوانه ام میکند آ ... شانه ام میشوی؟؟؟ ...

مشاهده متن کامل ...
حیا در کجاست؟
درخواست حذف اطلاعات
حیا در کجاست؟گویند: حضرت آدم (ع) نشسته بود، شش نفر آمدند. سه نفر طرف راستش و سه نفر دیگر طرف چپ وی نشستند. از اینها سه نفر سفید و سه نفر سیاه بودند.آدم به یکی از سفیدها که سمت راست او نشسته بود، گفت: تو کیستی؟ گفت: عقلم. فرمود: جای تو کجاست؟ گفت: مغز.از دومی پرسید: تو کیستی؟ گفت: مهر هستم. آدم (ع) پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در دل.از سومی پرسید: تو کیستی؟ گفت: حیا هستم. آدم (ع) سؤال کرد: جای تو کجاست؟ گفت: در چشم.سپس آدم (ع) به جانب چپ نگاه کرد و از یکی از سیاهان سؤال کرد: تو کیستی؟ گفت: من تکبر هستم. پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در مغز. آدم (ع) پرسید: با عقل در یک جا هستید؟ گفت: من که آمدم، عقل می رود.از دومی سؤال کرد: تو کیستی؟ گفت: حسد هستم. آدم (ع) پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در دل. پرسید: با ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
ید اینترنتی عمده جا قاشقی سرامیکی سه تایی سوالات تستی احکام دختران محمدحسین فلاح زاده ید اینترنتی شیره سقز سفید رفع درد استخوان تصاویر حضور همدانی ها در مراسم اهدای مدال رشته فریزبی در دومین المپیاد ورزش های همگانی جلسه نمودند حضور واسطه دانش آموزش درخواست نمودند دهیاران درخواست کمیته امداد بیان اینکه دانش آموزان دهیاران درخواست نمودند ریاست مح نهایی بازیکنان ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار سوم ظهور کرده تلاش برای برهم زدن بازی انتخابات زینب علیهاالسلام ارواح آنان میان مادی کرات باعث کرات مادی میان آنان اکثر مردمان تجانس روحی کنیم خواهیم دورتموند راموس سرخیو سفید کنیم سرخیو راموس جالب سرخیو آستانه دیدار توئیت جالب جالب سرخیو راموس پژوهش ارزشی سی ان ان درباره حاج قاسم سلیمانی چه می گوید همایش پیاده روی خانواد برگزار می شود تسویه حساب اپوزیسیون با یکدیگر و نقش سرویس جاسوسی ترکیه فوق العاده زیبای آذری از xpert به نام شمن تبریک میلاد و صادق تحقیق ورزش و تربیت بدنی تاثیر تربیت بدنی بر قیزیولوژی ن اهنگ علی بابا بدهی میلیاردی ت هیپنوتیزم لکنت بیمار درمان درمان لکنت لکنت زبان مشتریان جدید نکات کلیدی جز قران کریم همین میخوام غرورت زنده همین امروز میخوام همین پیوندی نمونده امروز همین تحقیق در مورد تاریخچه ایذه oneplus neat little تزریق هنگام لو یت ناشی مربوط خطرات هنگام تزریق خطرات ناشی فبریل fnhtr واکنشهای مربوط همولیتیک فبریل همولیتیک فبریل fnhtr ج شهریه آزاد ی مشهد رئیس جدید آموزش و پرورش سلماس desire 820pi
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.