واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


سوگند جون و سمیرا جون

واژه سوگند جون و سمیرا جون از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
استیکر اسم سوگند
درخواست حذف اطلاعات
استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند ادامه مطلب ...

مشاهده متن کامل ...
(بدون عنوان)
درخواست حذف اطلاعات
بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا ی پر راز و پر از مسئله ات به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند به امیدی که به الطاف تو در دل دارم لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند ...

مشاهده متن کامل ...
(بدون عنوان)
درخواست حذف اطلاعات
بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا پر راز و پر از مسئله ات به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند به امیدی که به الطاف تو در دل دارم لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند ...

مشاهده متن کامل ...
بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند ب
درخواست حذف اطلاعات
بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا ی پر راز و پر از مسئله ات به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند به امیدی که به الطاف تو در دل دارم لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند ...

مشاهده متن کامل ...
سوگند
درخواست حذف اطلاعات
سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است ی که سوگند یاد میکند باید عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفط جلاله والله ؛بالله ؛تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد سوگند باید مطابق با ادعا و صریح در مقصود و بدون هر گوته ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود سوگند باید با لفظ باشد ودر صورتی که ممکن نباشد با نوشتن و یا اشاره که روشن در مقصود باشد ادا شود سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام انها موثر است حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن دیه و ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم با سوگند اثبات میگردد ...

مشاهده متن کامل ...
شروع دوباره
درخواست حذف اطلاعات
من در اینجا سوگند یاد می کنم که دیگه به کیا فکر نکنم سوگند یاد می کنم برای آرامش و رفاهم دست از تلاش بردارم و نا امید نشم.. سوگند یاد می کنم خودم رو خوشبخت کنم و منتظر هیچ ا یر جادوی خوشحالی از طرف ی نباشم ... سوگند یاد می کنم مواظب خودم باشم همانطور ک تا الان بوده ام و شادی برای خودم درست کنم ...

مشاهده متن کامل ...
انواع سوگند
درخواست حذف اطلاعات
((انواع سوگند)) سوگند بتی سوگندتکمیلی سوگنداستظهاری ✔️سوگندبتی ادامه مطلب ...

مشاهده متن کامل ...
749- روز معلم
درخواست حذف اطلاعات
سوگندهای قرآن را دوست می دارم،سوگند به تنفس صبح را،سوگند به عصر و سپیده دم را،سوگند به انجیر و زیتون را،سوگند به اسبان دونده را،سوگند به انسان را،سوگند به رستاخیر و کتاب و پرودگار را،...و سوگند به قلم را، و آنچه بدان می نگارند.با آن آهنگ و موسیقی زیبایش. (ن، والقلم و ما یسطرون)* ی خوانده ام، اما همواره خوشحالم که بیشتر عمر را نه صرف ی، که صرف معلمی کرده ام. روزی که معلمی، نه از روی شعار که به شکلی حقیقی، در گروه بهترین و ارزشمندترین و به قولی، «باکلاس»ترین مشاغل یک اجتماع باشد، می توان به آینده ی درخشان آن اجتماع امید فراوان داشت. در چنان اجتماعی، هر روز، روز معلم و هرروز مبارک خواهد بود. ...

مشاهده متن کامل ...
سوگند
درخواست حذف اطلاعات
از تو تنها یک صدا دارمیک ع و یک دنیا که در پشت چشمانم ساخته امبه زمین سوگند که سنگلاخش را هموار و پستش را بلند خواهم کردبه آسمان سوگند که آنقدر خواهم گریست تا نهر ها روان شودبه درخت، به نسیم، به شبنم، به صبح سوگند مى خورم که تورا دوست خواهم داشتکه تورا دوست خواهم داشتکه تو را دوست خواهم داشت مهر آیین٩٥/٢/٤ ...

مشاهده متن کامل ...
سوگند--------------- شهید چمران
درخواست حذف اطلاعات
سوگند" خدایا به آسمان بلندت سوگند، به عشق سوگند، به شهادت سوگند، به علی سوگند، به حسین سوگند، به روح سوگند، به بی نهایت سوگند، به نور سوگند، به دریای وسیع سوگند، به امواج روح افزا سوگند، به کوههای سر به فلک کشیده سوگند، به شیپور جنگ سوگند، به سوز دل عاشقان سوگند، به ف ان از جان گذشته سوگند، به درد دل زجرکشیده گان سوگند، به اشک یتیمان سوگند، به آه جانسوز بیوه ن سوگند، به تنهایی مردان بلند سوگند که من عاشق زیبائیم. چه زیباست همدردعلی شدن، زجر کشیدن، از طرف پست ترین جنایتکاران تهمت شنیدن، از طرف کینه توزان بی انصاف نفرین شنیدن، چه زیباست در کنار نخلستان های بلند در نیمه های شب، داغدار را گشودن و وشیدن و با ستارگان زیبای آسمان سخن گفتن، چه زیباست که دراین موهبت بز ...

مشاهده متن کامل ...
سوگند در تعزیرات
درخواست حذف اطلاعات
حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص و دیه و ارش وصرروزیان ناشی از جرایم با سوگند مطابق مقررات قانونی ثابت میشود حدود و تعزیرات با شهادت بر شهادت هم ثابت نمی شوند مقررات اتیان سوگند تنها ناظر به جرایم مستوجب قصاص و دیه وارش و صرر وزیان ناشی از جرایم است و در مابقی جرایم مجری نیست سوگند تنها نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام انها موثر است ...

مشاهده متن کامل ...
در فضیلت شمس
درخواست حذف اطلاعات
.....بنام خداوند رحمت گر مهربان سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸).....√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فاش بگویم این سخن ،شمس من و خدای من. √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...؛دو روزی ست ، تموزانه (بی تابانه)در آسمان ولایت می تابد...یعنی سی و پنج_سی دو درجه سانتی ...!! ...

مشاهده متن کامل ...
قسم خداوند به قلم
درخواست حذف اطلاعات
والقلم وما یسطرون " نون، سوگند به قلم، سوگند به آن چه می نویسند. ...

مشاهده متن کامل ...
ترامپ سوگند ریاست جمهوری یاد کرد+ع
درخواست حذف اطلاعات
چهل و پنجمین رئیس جمهور در ساختمان کنگره سوگند یاد کرد. ...

مشاهده متن کامل ...
سوگند نامه
درخواست حذف اطلاعات
سوگند نامه از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد می کنم از روی پاکی و پاکدلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و های ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثر نیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی است سرافراز گردم ... ...

مشاهده متن کامل ...
ریشه " سوگند"...
درخواست حذف اطلاعات
سوگند ...؟ واژه ی« سوگند » از لفـظ «سوکنت ونت» اوستایی است به معنی دارای گوگرد. مقصود آن است که در دوران قدیم، آب آمیخته به گوگرد به هنگام قضا و داوری به کار مـی رفته اسـت، بدین گونه کـه این آب را به متهم می نوشانیدند و از دفع شدن یا در شکم ماندن آن بی گناهی یا مقصّر بودن او معلوم مـی شد. استعمال فـعل«خوردن» یادگار همین مفهوم است.سوگند خوردن به نام خداوند و اشخاص مـورد احـترام یا چیزهای ارزشمند، در بین ایرانیان قدیم معمول بوده و اکنون در محاورات روزمره به چشم می خورد. برخی اقوام به سلاح های جنگی سوگند می خوردند. پیشینه ی سوگند به نمادهای ایزدی دست کم به تمدّن سومری (هزاره ی چهارم و سوم ق.م) در خاورمیانه و مصر بـاستان کـه در آنجا اغلب به جانشان سوگند می خورند، می رسد. ...

مشاهده متن کامل ...
زندگی با" تو" زیباست....
درخواست حذف اطلاعات
به شبیخون" چشمانت" سوگند به طراوت باران" نگاهت " سوگند و به آن قطره لغزنده به روی" گونه" به صداقت تلخ" کلامت " سوگند زندگی با" تو" زیباست.... در پیچ و خم این فاصله ها " یاد " تو در پستوی قلبم چه تو باشی دور، چه نزدیک بازهم زیباست.... با همین اشک و حزن با همین دو دلی و تردید بودنت با دل من بازهم زیباست.... ...

مشاهده متن کامل ...
خدایا
درخواست حذف اطلاعات
خدایا تو را به بزرگیت سوگندمیدهمتو را به زیباییت سوگندمیدهمتو را به مهربانیت سوگندمیدهممرا یاری فرماخدایا برای کشورم برین ها را بسازای توانای توانایان ...

مشاهده متن کامل ...
4 دلیل برای سوگند خوردن
درخواست حذف اطلاعات
حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت سوگند یاد مى کند: 1-در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم که او را تصدیق و تایید کنند، سوگند مى خورد. 2-و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران کند. 3-و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى ) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید. 4-و یا آن که سخنان و گفتارش متز ل است (هر زمان به نوعى سخن مى گوید ) و زبانش به سوگند عادت کرده است. تنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام : ص 429 ...

مشاهده متن کامل ...
4 دلیل برای سوگند خوردن
درخواست حذف اطلاعات
حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت سوگند یاد مى کند: 1-در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم که او را تصدیق و تایید کنند، سوگند مى خورد. 2-و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران کند. 3-و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى ) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید. 4-و یا آن که سخنان و گفتارش متز ل است (هر زمان به نوعى سخن مى گوید ) و زبانش به سوگند عادت کرده است. تنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام : ص 429 ...

مشاهده متن کامل ...
نیل گورساچ سوگند یاد کرد
درخواست حذف اطلاعات
«نیل گورساچ» نامزد دونالد ترامپ، رئیس جمهور برای عضویت در دادگاه عالی این کشور سوگند یاد کرد. ...

مشاهده متن کامل ...
تلویزیونی “به خاطر سوگند” با کیفیت عالی
درخواست حذف اطلاعات
رایگان تلویزیونی به خاطر سوگند با کیفیت عالی wide به خاطر سوگند محصول 1394 به کارگردانی سید رحیم حسینینسخه بهینه شده با و حجم کم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

مشاهده متن کامل ...
ع | ترامپ سوگند یاد کرد
درخواست حذف اطلاعات
دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. ...

مشاهده متن کامل ...
ترامپ سوگند یاد کرد+ع
درخواست حذف اطلاعات
دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. ...

مشاهده متن کامل ...
ترامپ سوگند یاد کرد
درخواست حذف اطلاعات
دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. ...

مشاهده متن کامل ...
در فضیلت شمس
درخواست حذف اطلاعات
.....بنام خداوند رحمت گر مهربان سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸)...................√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فا ش بگویم این سخن ،شمس من و خدای من. √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...؛دو روزی ست ، تموزانه (بی تابانه)در آسمان ولایت می تابد...یعنی دوشنبه! سی و پنج..._ سی دو درجه سانتی ...!! ...

مشاهده متن کامل ...
سوگند...
درخواست حذف اطلاعات
به هیبت نام ت سوگند میچکد خاطرات تو برسطور نانوشته این دفتر عجب حکایتی ست قصه عاشقی بر قلب بیمارم. مثل قاصدکان بی نشان در کوچه پس کوچه های خی سرگردانم ...

مشاهده متن کامل ...
سوگند دروغی که فیلیپینی را برکنار کرد
درخواست حذف اطلاعات
کمیسیون انتصابات فیلیپین روز پنجشنبه انتصاب پرفکتو یاسای امور خارجه این کشور را به دلیل سوگند دروغ در خصوص شهروندی اش رد کرد و وی برکنار شد. ...

مشاهده متن کامل ...
نیم ست سوگند کد 105
درخواست حذف اطلاعات
قیمت : 30000 توماننیم ست سوگند کد 105نیم ست فوق العاده زیبا و پر طرفداربا نگین های درخشان و ظرافت خیره کنندهشامل گردنبند و گوشواره [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

مشاهده متن کامل ...
سوگند نامه هنرجویان تکواندو
درخواست حذف اطلاعات
سوگند نامه هنرجویان تکواندو هنرجوی گرامی شما در زمانی که مفت به پوشیدن یونیفرم مقدس تکواندو شده اید باید به مربی، سالن تمرین ، ارشدهای کلاس (از لحاظ کمربند و سن ) ، پدر و مادر و هرآن که به شما چیزی آموخته ، احترام بگذارید و شما می بایست به بهترین شکل ممکن به سوگند خود وفادار مانده و همیشه آن را سر لوحه کار خود قرار دهید ضامن اجرای سوگند نامه شرف شماست . سوگند نامه تکواندو پومسه طبق اساسنامه کوکی وان : من درک می کنم که تکواندو چیست و از راهنمائی های معلمینم اطاعت می کنم. من سعی می کنم که مفاهیم تکواندو را در زندگی روزمره ام متجلی کنم عد را اساس زندگیم قرار دهم. من با تمام وجود تلاش خواهم کرد که به اصلاح روح و جسم خویش بپردازم و به همه مسلکهایم وفادار بمانم . من از پدر ...

مشاهده متن کامل ...
متن سوگند ریاست جمهوری ترامپ
درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهوری منتخب سوگند یاد کرد. ...

مشاهده متن کامل ...
چه ی داد به چشمان تو سوگند مرا؟
درخواست حذف اطلاعات
چه ی داد به چشمان تو سوگند مرا؟که چنین کرده به سوگند تو پابند مرا؟عمق تنهایی من پیش نگاهت هیچ استکه از آن چاله به این چاه در افکند مرا؟گره موی تو بستست به جانم تا مرگ چه ی خواست چنین عاجز و در بند مرا؟رنگ چشمان تو یک معجزه بی همتاستکه به این رنگ در آمیخت و آکند مرا؟من جدا بودم از این شور که نامش عشق است چه ی داد به این غائله پیوند مرا؟تو مگر شادی دنیای مرا یدی که حرامست دگر بعد تو لبخند مرا گفته ام تا که مگر پای گذاری به سرم بعد مرگم به در خانه بکارند مرا ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
در خانه چه میگذرد صحیفه سجادیه دعای بیست و دوم wp login php بازی جی تی اسان اندراس نسخه کارت حافظه کتاب صوتی از تام شرایتر آمادگی و موفقیت در مصاحبه استخدامی اتوکار تولدت مبارک مهسا جان اعتراض دانشجویان اراک به مشکلات آموزشی تامل توسخته وجود کارگردان بازیگر کدای کدای بهترین خواندن بسوزان براساس تعبیر خواب جاذبه گیت فروشگاهی پریونت prevent a400 laboratory statistics handbook of formulas and terms مقایسه رفتگر با اب انشا باربری قل اتوبار قل اموزش دوخت پانچ دار جدیدترین تصاویر شبنم مقدمی اعلام برنامه روزهای 5شنبه تا اربعین حسین ع شوخی لاریجانی با اصلاح طلبان مجلس گویا عضو هیات رییسه بیماری سنگینی گوش دارد حواشی صحن مسابقه کتابخوانی اعضا ای جوانان حیدری باید شدن جان فدای ی باید شدن کلبه هور کیش آهنگ هوروش بند یاد تو می افتم خداحافظ خداحاف ظ خداحاف ظ م اه 2333631 دلگیرم از خودم وادی سوم و تأثیر آن روی من چگونگی پرداخت عائله مندی و بیمه بازنشستگان کشوری اعلام شد جنگل همزء جنگل همزء hamzer جنگل همزر hamzer list1583 1593 آهنگ جدید هوروش باند به نام مجنون چرا pm دستگاههای در تعمیرگاه انجام نمی گیرد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.