واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


مامان رو ببخش

واژه مامان رو ببخش از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
حسین ماها رو ببخش
درخواست حذف اطلاعات
حتی اگر غریبه ، اگر آشنا ، ببخشآقا به حق حضرت زهرا بیا ببخش یک عمر زیر خیمه فقط اشک ریختیممثل هزار دفعه ی قبلی مرا ببخش مجبور می شوم که تو را یک قسم دهم:و الله بنده را به جلال خدا ببخش العفو یا خبیر و حلیم و کریم منما را به حق حرمت آل عبا ببخش آقا به حق حضرت معصومه عفو کنآقا به حق تربت پاک رضا ببخش هرچند سعی مروه ن کنارتاناما بیا به خانه ی ما هم صفا ببخش این کاسه های خالی ما را نگاه کن...مسکینم و یتیم و فقیر و گدا؛ ببخش جرمی نکرده ایم سزاوار بخششت !جرمم کم است، وسع کمم را شما ببخش اما نبخش جرم مرا مثل دیگران...من را شبیه دست و سر و پا جدا ببخش آقا به هیچ تو خج نداده ای...حتی به نیزه هم سر خود از قفا ببخش آقا ببخش کل کفن های کوفه راسخت است این ولی تو به آن بوریا ببخش تا اربعین ...

مشاهده متن کامل ...
غزلی از خودم
درخواست حذف اطلاعات
بادم کرانه داد اگر دود را ببخش خاموش کرد بوی خوش عود را ببخش هر چند دیر تا پس از این بندگی کنم حر آمده است هرچه دلش بود را ببخش آورده ام نهال و گل ای حضرت درخت شرمنده این تبر زن معهود را ببخش آتش زدم به هرچه، گلستان نمودی اش رو کم شده ست جان تو نمرود را ببخش عاشق شده است این دل بی روح را مکش در باز کرد ی مسدود را ببخش آمون؟ صنم؟ نه شان تو تنها خ است از من ظهور این همه معبود را ببخش گفتم به شعر خواهش رحمت کنم ولی گوهر نساخت این صدف رود را ببخش ...

مشاهده متن کامل ...
غزلی از خودم
درخواست حذف اطلاعات
بادم کرانه داد اگر دود را ببخش خاموش کرد بوی خوش عود را ببخش هر چند دیر تا پس از این بندگی کنم حر آمده است هرچه دلش بود را ببخش آورده ام نهال و گل ای حضرت درخت شرمنده این تبر زن معهود را ببخش آتش زدم به هرچه، گلستان نمودی اش رو کم کنی است کار تو نمرود را ببخش عاشق شده است این دل بی روح را مکش در باز کرد ی مسدود را ببخش آمون؟ صنم؟ نه شان تو تنها خ است از من ظهور این همه معبود را ببخش گفتم به شعر خواهش رحمت کنم ولی گوهر نساخت این صدف رود را ببخش ...

مشاهده متن کامل ...
خدایا منو ببخش
درخواست حذف اطلاعات
خدایا منو ببخش که وفادارش بودم خدایا منو ببخش ک تا تنها میشد منو یادش می اومد خدایا ببخش که حرفام همش راست بود خدایا منو ببخش که دستش و گرفتم از حیای دخترونش کم نشه خدایا منو ببخش تو را فراموش کرده بودم خدایا منو ببخش دل ش ته ام خدایا منو ببخش که نمیتونم به هر بگم دوسش دارم ***خدایا منو ببخش که بنده ی بنده ات شدم ***منو ببخش که بنده ی بنده ات شدم *** ...

مشاهده متن کامل ...
بخشش
درخواست حذف اطلاعات
منو ببخش اگه تموم بخشهای زندگی تو شدم منو ببخش اگه برای دفترت مث یه شعر نو شدم تو رو میبخشمت واسه اینهمه عاشق م تو رو میبخشمت واسه چشمه چشمات مردنم منو ببخش اگه بدون تو نمیشه باورم هیچ باوری تو رو میبخشمت که تو این لحظه ها برای من مقدری منو ببخش منو ببخش آروم جون منو ببخش منو ببخش ای مهر بون اینا همش تعارف که قسمت چشات بشم یا که بسوزم واسه مهربونیات مث یه شمع منو ببخش که گاهی بد بودم ومیشدم باعث نم نم نگات میبخشمت گاهی شدی آهی توی دلم واسه شنیدن هرم صدات منو ببخش منو ببر به اون سنوبر تنت منو ببر تو باغ گلهای قشنگ پیرهنت به من بده این عشقتُ وجود من برای تو بهت میبخشم قلبمو برای بودن با تو منو ببخش منو ببخش آروم جون منو ببخش منو ببخش ای مهر بون ...

مشاهده متن کامل ...
بخشش
درخواست حذف اطلاعات
منو ببخش اگه تموم بخشهای زندگی تو شدم منو ببخش اگه برای دفترت مث یه شعر نو شدم تو رو میبخشمت واسه اینهمه عاشق م تو رو میبخشمت واسه چشمه چشمات مردنم منو ببخش اگه بدون تو نمیشه باورم هیچ باوری تو رو میبخشمت که تو این لحظه ها برای من مقدری منو ببخش منو ببخش آروم جون منو ببخش منو ببخش ای مهر بون اینا همش تعارف که قسمت چشات بشم یا که بسوزم واسه مهربونیات مث یه شمع منو ببخش که گاهی بد بودم ومیشدم باعث نم نم نگات میبخشمت گاهی شدی آهی توی دلم واسه شنیدن هرم صدات منو ببخش منو ببر به اون سنوبر تنت منو ببر تو باغ گلهای قشنگ پیرهنت به من بده این عشقتُ وجود من برای تو بهت میبخشم قلبمو برای بودن با تو منو ببخش منو ببخش آروم جون منو ببخش منو ببخش ای مهر بون ...

مشاهده متن کامل ...
ببخش..........
درخواست حذف اطلاعات
ببخش نیوتون !!!!! چون پرسپولیس مرا جذب میکند ببخش دکارت !!!!! چون پرسپولیسی هستم، پس هستم ببخش ادیسون !!!!! چون پرسپولیس روشنایی بخش جهان من است ببخش سپیده دم !!!!! چون پرسپولیس طلوع من است ببخش افلاطون !!!!! چون پرسپولیس مدینه فاضله است ببخش رم !!!!! چون همه ی راه ها به پرسپولیس میرسد ببخش ژولیت !!!!! چون پرسپولیس معشوق من است ببخش ای عدد 6، چون تا ابـــــــــد با استقلال پیوند خورده ای به سرخی رنگ عشق قسم با هر مقام و نتیجه ای تـــــا ابـــــــــــد پـــرسپـــــولیـــســــی مــیــــــــمــــــانــــم ...

مشاهده متن کامل ...
ببخش منو
درخواست حذف اطلاعات
ببخش منو که باعث عذاب وجدانت شدمببخش منو که بچگی و خواهانت شدمببخش که ماس من می لرزونه دل تو روببخش که میخوام بدونم هر لحظه ای حال تو روتو رو خدا ببخش اگه غرورم و جا می ذارموقتی که اسم تو میاد رو همه چی پا میذارمعزیز من ببخش اگه فراموشت نمی کنمببخش که تو خیالمم حتی بوست نمی کنمببخش که نیمه های شب فاصله رو داد میزنمببخش که توی خوابمم اسمت و فریاد میزنمببخش که دست من هنوز لایق دستات نشده ...

مشاهده متن کامل ...
تبریک
درخواست حذف اطلاعات
دیگرچیزی به تاریخ انقضای آرزوهای این سال هم نمانده.. فقط یک طلوع دیگر از پشت این پنجره... مرا ببخش ای دوست!! ببخش اگر ناخواسته دلت را ش تم.. ببخش اگر در ازدحام صداهای شهر،نشنیدم صدایت را... ببخش اگر همراه روزهای غمگینت نبودم.. مرا ببخش اگر نتوانستم آنگونه باشم که میخواستی.. ببخش اگر خستگی هایم،کلامی شد که قلبت رنجید... مرا ببخش اگر نبودم آن زمان که می باید حضور میداشتم.. مرا ببخش ای دوست.. برای تمام ندیدن هایم... نبودن هایم... بدی هایم... ...

مشاهده متن کامل ...
امروز با فاتح ...مرا ببخش ای دوست
درخواست حذف اطلاعات
مرا ببخش ای دوست هزارباره ب خطا ، مرا ببخش ای دوست به زندگی و به دنیا، مرا ببخش ای دوست که می کشم من رسوا، خج از رخ یار به آن جلال،تو یارا ،مرا ببخش ای دوست جلال و جلوه ی جانانه هست پر زشُکوه به آن شُکوه، تو زیبا، مرا ببخش ای دوست تو سروری به جهان ای مرا هماره شگرف نگار عشقی و کویا ،مرا ببخش ای دوست سپهر عشق تو هردم مراست روزن عقل کنم هر آن چو تمنّا ،مرا ببخش ای دوست تویی تمام شعوری و من فتاده به جهل منم به جهل غم افزا، مرا ببخش ای دوست تویی تویی، تو شکیبا ،تو لنگر تسکین مراست اشک به هر جا، مرا ببخش ای دوست مسیر حادثه ها شد مرا مسیر گناهان مراست خطا ،خدایا ، مرا ببخش ای دوست شده است (فاتح) اگر در نشیمنی تاریک به نور طلعت اعلا ، مراببخش ای دوست ...

مشاهده متن کامل ...
امروز با فاتح ...مرا ببخش ای دوست
درخواست حذف اطلاعات
مرا ببخش ای دوست هزارباره ب خطا ، مرا ببخش ای دوست به زندگی و به دنیا، مرا ببخش ای دوست که می کشم من رسوا، خج از رخ یار به آن جلال،تو یارا ،مرا ببخش ای دوست جلال و جلوه ی جانانه هست پر زشُکوه به آن شُکوه، تو زیبا، مرا ببخش ای دوست تو سروری به جهان ای مرا هماره شگرف نگار عشقی و کویا ،مرا ببخش ای دوست سپهر عشق تو هردم مراست روزن عقل کنم هر آن چو تمنّا ،مرا ببخش ای دوست تویی تمام شعوری و من فتاده به جهل منم به جهل غم افزا، مرا ببخش ای دوست تویی تویی، تو شکیبا ،تو لنگر تسکین مراست اشک به هر جا، مرا ببخش ای دوست مسیر حادثه ها شد مرا مسیر گناهان مراست خطا ،خدایا ، مرا ببخش ای دوست شده است (فاتح) اگر در نشیمنی تاریک به نور طلعت اعلا ، مراببخش ای دوست ...

مشاهده متن کامل ...
زبانحال علی اصغر(ع) با پدر:
درخواست حذف اطلاعات
پدر ببخش که خونم به صورتت پاشید نگاه تیره و تارت مرا پریشان دید پدر ببخش که زخم لب ترک خورده ت گلوی ز تیر سه شعبه را بوسید پدر ببخش دلت را ش ت تصویرم اُذُن اِلَی الاُذُنی که چنین به هم پیچید پدر ببخش که دشمن فقط بخاطر من دوباره هلهله کرد و به غربتت خندید پدر ببخش که ابر نگاه محزونت به روی باغ پُر از لاله ی تنم بارید ببخش اگر که سوی خیمه برنمی گردم تو را به نزد رباب و همه خجل ...

مشاهده متن کامل ...
شب قشنگ
درخواست حذف اطلاعات
شب قشنگ به من چند تا ستاره ببخشدر آسمان خودت با کمی اشاره ببخششب قشنگ! شب عاشقانه! اخم نکن!به تلخی غزلم شادی دوباره ببخش به یکنواختی ممتدی دچار شدمنگاه کن به من و چند لحظه چاره ببخش کمی سکوت، کمی زندگی، کمی هیجانبه من به خاطر این حس نیمه کاره ببخشاز آن شکوه اثیری که بر لبت جاری استبه من به خاطر این قلب ببخشبه من که شاعر خوبی نبوده ام هرگزجنون ببخش، رهایی و شعر واره ببخشبه آفتاب سر شانه ات شبیهم کنکمی هم از نفس ماه استعاره ببخشهزاروسیصد و شصت آرزوست در دل منبه من جسارت رویای بی شماره ببخشنه اینکه عاشق چشمت نبوده ام گل یخ!مرا به خاطر این درد بی قواره ببخشفقط شنیدن نه از لب تو شیرین نیستمرا ببخش، نگو نه!، ببخش!، آره، ببخش!ببخش بر من اگر بی تو زندگی مرا به خاطر شبهای ب ...

مشاهده متن کامل ...
بعد تو چندین قیامت دیر شد ما را ببخش
درخواست حذف اطلاعات
بعد تو چندین قیامت دیر شد ما را ببخش/ مِهر مُرد و ماه در زنجیر شد ما را ببخش /راوی این قصه از یعقوب یادی هم نکرد یوسف این قصه دیگر پیر شـد ما را ببخش/ نازنینا عدل ما را کشت، تو دیگر مکش مهربانا! ظلم عالم گیر شد ما را ببخش/ ازحدیث قدسی چشمت ی شرحی نخواند مصحف زلف تـو بد تفسیر شد ما را ببخش/ ماندانستیم راز عقل و سرّ عشق چیست عقل مُرد و عاشقی تحقیر شد ما را ببخش/ تیرمان بر سنگ خورد و خون مان بر خاک ریخت سهم مان دنیای پر نـخجیر شـد ما را ببخش /مدتی گر عاشقی از یاد رفت از ما مرنج اندکی گر مثنوی تــأخیر شد ما را ببخش/ علیرضا قزوه ...

مشاهده متن کامل ...
یک.دو.
درخواست حذف اطلاعات
شماره یک : مامان این میگه من بچه شما نیستم ! شماره دو : البته قابل ِ ذکره که این احتمالم وجود داره که شناسنامه ـش تقلبى باشه و این یعنى یه کاسه اى زیر نیم کاسه ـس و شاید شما مجرم ـید !! مامان : بچه ! خل شدى ؟ شماره دو : خیر ! شماره یک : مامان ؟ مامان : صب کن الان درستش مى کنم ، چقد مى خواى ؟ شماره یک : مامان ! مامان : زهر حلاحل ! کوفت ! درد ! شماره دو با ریخشند : خیلى ! مامان : صد تا بسه؟ شماره دو : اوفـــ .. عالیه ! مامان : بیگیر ! شماره یک : شکلات ؟ مامان : نه صندلیه ! ( و با شماره دو بهش مى خندند !) شماره یک : روووووانى شدم ! شماره دو : اِ ! فهمید مامان : عقلت برگشت سر جاش ؟ شماره یک : ها؟ ...

مشاهده متن کامل ...
طاهری
درخواست حذف اطلاعات
آرامشِ تمام غزلها، مرا ببخش رنجانده ام اگر که دلت را مرا ببخش مقصود و مقصد شعرم فقط تویی زیباترین ترانه ی دنیا مرا ببخش دلگیر میشوی و دمی دم نمیزنی سنگِ صبور ِاین شب یلدا مرا ببخش شرمنده ام که کام تو را تلخ میکنم ای ماهروی روشن و زیبا مرا ببخش من عاشقانه دوست دارمت تمام من این را قبول میکنی آیا؟ مرا ببخش ...

مشاهده متن کامل ...
مولا جان اینبار هم چشم انتظاران را منتظر گذاشتید!
درخواست حذف اطلاعات
با اینکه بی وفا شده ام با وفا ببخش این بار محض خاطر زهرا (سلام الله علیها) مرا ببخش خود را اسیر بند معاصی نموده ام من توبه میکنم تو فقط بنده را ببخش خوبی نکرده ام که تو خوبی کنی ولی آقا بیا و جان عزیزت شما ببخش اینجا تمام یوسف خود را فروختند این قوم را به خاطر خدا ببخش کنعان اب گشت و صفا پرکشید و رفت دیگر بیا به کلبه احزان صفا ببخض تعجیل در فرج و ظهورش صلوات ...

مشاهده متن کامل ...
خدایا منو ببخش
درخواست حذف اطلاعات
خدایا منو ببخش ببخش از این که پیش چشمت گناه ببخش از این که چند بار توی روز منو صدا زدی برای حرف زدن با خودت ولی من خودمو زدم به اون راه انگار نه انگار بی خیال از حرف زدن با تو خود داری ببخش از اینکه فقط تو سختی هام به تو رو می آرم. ببخش از این که ..... ...

مشاهده متن کامل ...
مناجات
درخواست حذف اطلاعات
مناجاتخدایا گناهان مارا ببخش ترا حق قرآن والا ببخش به اجزای قرآن وآیات آن به یاسین وحامیم وطاها ببخشبه جمله مکانهای اقدس قسم به بیت الحرام وبه اقصی ببخشبه جوشن کبیر ودعای مجیر ترا حق اسمای حسنی ببخش به کعبه ودیوار بش ته اش به مولود محبوب و والا ببخشبه حق تمامی پیغمبران به یوسف ویعقوب ویحیی ببخش به سر کرده جمله انبیا نگین درخشان آنها ببخش به حق محمد رسول خدا به ساقی کوثر به زهرا ببخش به خانه نشینی شیر خدا به چاه وبه فریاد مولا ببخش تورا حق دخت نبی مکرم به پهلوی مصدوم زهرا ببخش به حق جگر گوشه مصطفی به مظلوم در خانه تنها ببخش الهی به آن کشته سر جدا تلاوت گر روی نی ها ببخش به دستان مقطوع شیر علمدار به مشک وبه دندان سقا ببخش به آن لاله سرخ شش ماهه ای که کشتند در آغوش ب ...

مشاهده متن کامل ...
من و مامان
درخواست حذف اطلاعات
مامان: سلام چکار می­کنی من: سلام ، آ مهرداد برات واتس آپ نصب کرد؟ این چشم چیه ع گذاشتی؟ این ع و هر کی شمارتو داشته باشه میبینه مامان:نه عرفان (بچه خواهرش) نصب کرده حالا هم داریم تمرین میکنیم. من: اهان اینم بزرگ شده یاد گرفته مامان:ع ه خودم گرفتم بده عوض کنم؟ من: خیلی بده مامان: بچه پرو مهرداد خیلی بدش اومد و کلی از ب گفت من: پس گفتنی هارو مهرداد گفته مامان: چی بذارم من:نمیدونم ولی قبلش به مهرداد نشون بده مامان:.... من:..... مامان:..... من:..... ...

مشاهده متن کامل ...
مادر
درخواست حذف اطلاعات
4 سالگی = مامان همه چی بلده10 سالگی = مامان خیلی چیزا بلده16 سالگی =مامان همه? همه چیرو بلد نیست18 سالگی =مامان هیچی بلد نیست من بهتر می دونم22 سالگی =مامان کیه ؟26 سالگی =مامان طرز فکرش مال قدیماست30سالگی =مامان احتمالا میدونه35 سالگی =قبل از اینکه تصمیم بگیریم ،از مامان سوال می کنیم40 سالگی =من از خودم می پرسم که مامان تو این موقعیت چی فکر میکنه و چطور رفتار می کنه70 سالگی = چقدر دوست داشتم الان می تونستم از مامانم بپرسم..قدر مادرا رو بدونیم قبل از اینکه دیر بشه ...

مشاهده متن کامل ...
من تنبلم تو ببخش
درخواست حذف اطلاعات
سلام پسر خوشگلم تنبلی مامان رو ببخش که دیر به دیر می آم سراغ وبلاگت! نازنین پسرم من حالا دوسال و سه ماهه است ! حالا مثل بلبل حرف می زند ، نه مثل طوطی ! همه چیز را خوب می فهمد ، انتخاب می کند ، سبک و سنگین می کند ، روی حرفهایش مثل یک مرد می ایستد و تا رسیدن به خواسته اش تلاش می کند؟ پسرکم راحت احساسات مرا می گذارد جیب بغلش ! خوب مرا در مشتش دارد ، نه فقط مرا ، پدرش را ، مادر بزرگش را ، هایش را ، حتی شوهر ها و هایش را ! خیلی تمیز دلبری می کند هر ی را طوری ! وقتی از خانه من آمده ایم که زنش آشپز ماهری است و آش خوشمزه ای خورده ( که می دانم از آش من خوشمزه تر است ) می گوید " آش ژن (همان زن) خوشمژه است! آش مامان بهاره خوشمژه است! " خوب لامصب آدم دیگر برایش کنترل احساس و عواطف و هدایت مادرا ...

مشاهده متن کامل ...
خدایا
درخواست حذف اطلاعات
ستاره صحرااااااااااا خدایااااااااااااااااااا............................. دوستت دارم ................................ اما تو هم منو ببخش....................... ببخش به خاط اینکه ....................... دنیا رو فروختم به خاطر یه نگاه عشقم ببخش اگر یه نفر شده کعبه و من طوافش می کنم ببخش اگر یکی رو دارم که برام خ می کنه ببخش اگرعشقمو بیشتر از جونی که بهم دادی دوسش دارم ببخش اگر گاهی سرت داد زدم و عشقمو ازت خواستم ... ببخش اگر یه وقتهایی عاشقانه میپرستمش.......... ببخش اگر آرامشم خلاصه میشه توی صداش.......... خدایاااااااااااااااااااااااااااااااااا.................................. ببخش اگر می خوام دنیا نباشه ...اگه اونی که دنیامه نباشه ...........................ستاره ...

مشاهده متن کامل ...
مرا ببخش
درخواست حذف اطلاعات
دیگر چیزی به تاریخ انقضای آرزوهای این سال هم نمانده... مرا ببخش ای دوست!!! اگر ناخواسته دلت را ش تم... اگر در ازدحام صداهای شهر، نشنیدم صدایت را... اگر همراه روزهای غمگینت نبودم... مرا ببخش... اگر نتوانستم آنگونه باشم که می خواستی، اگر خستگی هایم کلامی شد که قلبت رنجید... مرا ببخش... اگر نبودم آن زمان که می باید حضور می داشتم... مرا ببخش ای دوست... برای تمام ندیدن هایم... نبودن هایم... بدی هایم. ...

مشاهده متن کامل ...
ببخش....
درخواست حذف اطلاعات
برایِ هر که دست در دستاز کنارت گذر می کندآرزویِ "تا به همیشه" بودن داشته باشلبخند بزنو ببخشببخش تمامِ انی را کهروزی میانِ تنهاییت جایِ پا گذاشتنخاطره برایت ردیف دکنارِ طاقچه ی خی ببخش و باور کنخوب بودنخوب ماندنهمان چیزیست که آن ها به خیالِ خامشاناز تو گرفته اند.... #عادل_دانتیسم ...

مشاهده متن کامل ...
مامان رو ببخش
درخواست حذف اطلاعات
پسرم این مدت نمیدونم چرا نشد برات بنویسم من معذرت میخواهم. چند روز پیش باز هم اسباب کشی کردیم واین 6 اسباب کشی بود تو مدت این 4 سال و نیم و امیدوارم این آ ین باشه ،مامان جون 10 روز وامد پیشمون موند ندا هم امتحان شنا رو نر فت و دو جلسه از کلاس زبانش رو هم عقب انداخت و 1 هفته رو پیشمون موند بابا جون هم دو بار از اهواز اومد اینجا کمک پسرم توی این 6 بار اسباب کشی و بابا جون و مامان جون خیلی زیاد زحمت کشیدن بیشتر از مامان و بابا و تا حالا همش پشتمون بودن مخصوصن اینبار که تمام همتشون رو گذاشتن مبادا تو اذیت بشی ،حس باهات بازی می .اینبار بر ع همیشه کم کم اسباب بردیم و تمام این مدت یکی از این 3 نفر مراقبت بود و مثل همیشه هم خانواده بابایی غایب بودن .خود بابایی هم روزه گرفته بود و ا ...

مشاهده متن کامل ...
منو ببخش
درخواست حذف اطلاعات
منو ببخشببخش اگه یه وقتایی اونی که انتظار داری نیستم...ببخش اگه بعضی وقتا از ترس نداشتنت الکی بهت گیر میدم...ببخش اگه دختر آرزوهات نیستم اما باور کن از هر دیگه ای بیشتر تو این دنیا دوست دارم...میدونم بعضی وقتا غیر قابل تحملماما تو ببخش...ببخش اگه گاهی حسودی میکنم به آدمایی که هر روز میبیننت...اگه به چشمم تو بهترینی...اگه برام تو دنیا تکیٍ...اگه با نگاهت دلم میلرزه.اگه دورم آدم زیاده اما فقط تورو دارم.اگه حسم باهر کی که دیدی نسبت بهت فرق میکنهمنو ببخشآخه عاشقتمبس به جرم احساسم منو ببخش. ...

مشاهده متن کامل ...
تو ببخش
درخواست حذف اطلاعات
من اگر سردم و سنگین من اگر سختی سنگم من اگر ص ه ای از کوه بلندم تو ببخش تو که خوبی تو برایم پر قویی سبک و نرم و سپید عاشقی زنده به هرم نفس توست مثل گلهای بهاری ، نفست طعم طبیعت دارد طعم نرگس ، طعم شیرینی و خوشبختی و منِ هیچ چه بی انصافم تو ببخش 91/12/9 ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
ید اینترنتی عمده جا قاشقی سرامیکی سه تایی سوالات تستی احکام دختران محمدحسین فلاح زاده ید اینترنتی شیره سقز سفید رفع درد استخوان تصاویر حضور همدانی ها در مراسم اهدای مدال رشته فریزبی در دومین المپیاد ورزش های همگانی جلسه نمودند حضور واسطه دانش آموزش درخواست نمودند دهیاران درخواست کمیته امداد بیان اینکه دانش آموزان دهیاران درخواست نمودند ریاست مح نهایی بازیکنان ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار سوم ظهور کرده تلاش برای برهم زدن بازی انتخابات زینب علیهاالسلام ارواح آنان میان مادی کرات باعث کرات مادی میان آنان اکثر مردمان تجانس روحی کنیم خواهیم دورتموند راموس سرخیو سفید کنیم سرخیو راموس جالب سرخیو آستانه دیدار توئیت جالب جالب سرخیو راموس پژوهش ارزشی سی ان ان درباره حاج قاسم سلیمانی چه می گوید همایش پیاده روی خانواد برگزار می شود تسویه حساب اپوزیسیون با یکدیگر و نقش سرویس جاسوسی ترکیه فوق العاده زیبای آذری از xpert به نام شمن تبریک میلاد و صادق تحقیق ورزش و تربیت بدنی تاثیر تربیت بدنی بر قیزیولوژی ن اهنگ علی بابا بدهی میلیاردی ت هیپنوتیزم لکنت بیمار درمان درمان لکنت لکنت زبان مشتریان جدید نکات کلیدی جز قران کریم همین میخوام غرورت زنده همین امروز میخوام همین پیوندی نمونده امروز همین تحقیق در مورد تاریخچه ایذه oneplus neat little تزریق هنگام لو یت ناشی مربوط خطرات هنگام تزریق خطرات ناشی فبریل fnhtr واکنشهای مربوط همولیتیک فبریل همولیتیک فبریل fnhtr ج شهریه آزاد ی مشهد رئیس جدید آموزش و پرورش سلماس desire 820pi
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.