واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


موسسه فرهنگی حضرت ابوالفضل فین کاشان

واژه موسسه فرهنگی حضرت ابوالفضل فین کاشان از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
تصاویری زیبا و دیدنی از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلاع حرم حضرت عباس (ع) در سایت انسان شادتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت عباس (ع)تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت عباس (ع)تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کر ...

مشاهده متن کامل ...
تصاویری زیبا و دیدنی از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس (ع) در سایت انسان شاد تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس (ع) تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس (ع) تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت ابوالف ...

مشاهده متن کامل ...
تصاویری زیبا و دیدنی از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلاع حرم حضرت عباس (ع) در سایت انسان شادتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت عباس (ع)تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت عباس (ع)تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلاتصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کر ...

مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان) درباره ماارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد. محصولات ارمغان کاشانمحصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان شامل موارد زیر می باشد:شیرینی های سن ...

مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان) درباره ماارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد. محصولات ارمغان کاشانمحصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان شامل موارد زیر می باشد:شیرینی های سن ...

مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان) درباره ما ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد. محصولات ارمغان کاشان محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان شامل موارد زیر می باشد: شیرینی های ...

مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان) درباره ما ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد. محصولات ارمغان کاشان محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان شامل موارد زیر می باشد: شیرینی های ...

مشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (2)
درخواست حذف اطلاعات
گردشی در اصفهان، نصف جهان عصر سلجوقی- اصفهان، نصف جهان از آغاز قرن پنجم و روی کار آمدن حکومت سلجوقیان، کاشان اهمیت و اعتبار روز افزونی یافت و در این زمان مردان بزرگ ونام آوری از این شهر به خدمت حکومت درآمده و به مدارج عالی رسیدند. چنان که راوندی می نویسد: اغلب وزارء و مستوفیان و دبیران دربار، کاشانی بودند، هنر و علم در این زمان کمال یافت و کاشان محل و منشاء فضل و ادب شد. در این دوره ، شهر توسعه یافت و بناهای عمومی فراوان و گوناگونی مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، دارالشفاء و کتابخانه ساخته شد.بیشتر بناهایی که در دوره سلجوقیان بنا شده است به دلیل ز له های پی در پی ویران شده و از میان رفته اند‏، لیکن آنچه باقی مانده، نشانی از توسعه و آبادی کاشان در این عصر می باشد. مهمت ...

مشاهده متن کامل ...
تحقیق در باره ی باغ فین کاشان تاریخچه ومعماری آن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق در باره ی باغ فين کاشان تاریخچه ومعماری آن با و پر سرعت . بسم الله الرحمن الرحیم فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش – تعداد صفحات : 46 صفحه - موقعیت باغ فين کاشان...........................................................2تاریخچه باغ فين کاشان .........................................................3.سابقه تاریخ باغ فين..............................................................4وضع کنونی باغشاه ..............................................................8معرفی و شکل گیری باغشاه فين ..............................................10سر درب ، دیوار و برج ها ......................................................21چشمه سلیمانیه ....................................................................23شتر گلوی عباسی .................................................................25شتر گلوی فتحعلیشاهی...........................................................27اندرونی کریم خانی و اتاق ش ...

مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد موقعیت باغ فین
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد موقعیت باغ فين با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 موقعیت باغ فين- کاشانشهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می باشد. ناحیه فين یکی از تفرجگاه های اطراف کاشان است و می توان نسبت ناحیه فين به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه ای که باغ فين در آن قرار گرفته است, به نام فين کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فين در منتهاالیه جنوب شرقی جاده فين (خیابان کبی ...

مشاهده متن کامل ...
موقعیت باغ فین
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو موقعیت باغ فين با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 موقعیت باغ فين- کاشانشهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می باشد. ناحیه فين یکی از تفرجگاه های اطراف کاشان است و می توان نسبت ناحیه فين به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه ای که باغ فين در آن قرار گرفته است, به نام فين کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فين در منتهاالیه جنوب شرقی جاده فين (خیابان کبیر) در شهر کاشان و در مج ...

مشاهده متن کامل ...
نقشه اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فین
درخواست حذف اطلاعات
نقشه اتوکد برداشت باغ فين کاشان شامل پلان باغ و برداشت فين باغ فين کاشان نمونه ای زیبا از باغ ایرانی است که در دوره های مختلف از آل بویه شکل گرفته است ولی شکل فعلی آن منسوب به زمان شاه عباس صفوی است. سیستم انتقال آب در این باغ با استفاده از لوله های سفالی (تنبوشه) توسط غیاث الدین جمشید کاشانی طراحی شده است و فواره ها با بهره گیری از شیب طبیعی زمین و تفاوت قطر لوله ها تأمین شد که خود یک شا ار محسوب می گردد. در این بخش نقشه های اتوکدی سایت پلان مجموعه به همراه نقشه های تاریخی فين کاشان و معرفی بنا ارائه شده است. نقشه های اتوکد برداشت باغ فين کاشان شامل پلان باغ و برداشت فينباغ فين کاشان نمونه ای زیبا از باغ ایرانی است که در دوره های مختلف از آل بویه شکل گرفته است ولی ش ...

مشاهده متن کامل ...
بیوگرافی ابوالفضل پورعرب همراه با مصاحبه
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران ابوالفضل پور عرب ابوالفضل پور عرب، بازیگر سینما و تلویزیون ابوالفضل پور عرب هر چند نخستین بار در نقش کوتاهی در زخمه ظاهر شد اما ورود او به سینما را باید از ۱۳۶۹ و بازی در عروس برشمرد، ابوالفضل پور عرب به عنوان جوان اول های دهه ۷۰ نقش های زیادی را بازی کرده است. بیوگرافی ابوالفضل پورعربابوالفضل پور عرب متولد ۱۳۴۰ در تهران است وی فارغ حصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانش سرای هنر است. تا به حال ۳ بار ازدواج کرده و ۳ فرزند دارد، آ ین همسر او آناهیتا نعمتی بوده که چندین سال است که از وی جدا شده است. ابوالفضل پور عرب فعالیت در تئاتر را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد و نخستین بار در نقش کوتاهی در زخمه ظاهر شد. ابوالفضل پور عرب بازیگر ایرانی ابوالفضل پور ...

مشاهده متن کامل ...
روند جهانی رشد «فین تک» ها
درخواست حذف اطلاعات
رو مه دنیای اقتصاد - شماره 4045 تاریخ چاپ:1396/02/25 بازدید:978بار کد خبر: den-1100701 سیمین عزیزمحمدی: استارت آپ موج جدیدی از انقلاب دیجیتالی است که در سال اخیر شاهد رشد و شکوفایی نسبی آن در اقتصاد کشور بوده ایم و همین مدت زمان کم فرصت خوبی برای فعالان این عرصه بود تا بتوانند با راه اندازی ب و کارهای اینترنتی فصل جدیدی را در اقتصاد بگشایند. فين تک ها یا اپلیکیشن های مالی از آن دست انقلاب های استارت آپی بوده اند که توسعه آنها توانسته نظام مالی و بانکی را تغییر شکل داده و آن را بهبود بخشد. یکی از مهم ترین دستاوردهای فين تک ها، کاهش هزینه های خدمات مالی و ارتقای کیفیت آن است. خدمات بانکی رشد قابل توجهی داشته است، با این حال، بانک ها نتوانستند از این خدمات ب درآمد کنند، در واقع، د ...

مشاهده متن کامل ...
اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (8)
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: اس ام اس های جالب اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل چقدر خوشحاله ، حسین زهرا ، علمدارش اومد امشب به دنیاپر از شعف شد ، وجود مولا ، علمدارش امشب اومد به دنیاشفای هر درد و ، صفای دل اومدگل ام البنین ، ابوفاضل اوم ادت حضرت ابوالفضل العباس مبارک اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل مه شعبان شده ماهی به زمین آمده استروز چارم پسر ام بنین آمده استپدرش حیدر کرار زمیلادش شادبر بنی هاشمیان ماه ترین آمده است ولادت حضرت ابوالفضل العباس مبارک ولادت حضرت ابوالفضل آمدی ای دلربای نازنین/روی ماهت قبله ی اهل یقیننور چشم علی و ام البنین/یا مولا یا مولابهترین یار حسین خوش آمدی یا عباسای علمدار حسین خوش آمدی یا عباسمقدمش برمسلمین مبارک اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل چارم شع ...

مشاهده متن کامل ...
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017
درخواست حذف اطلاعات
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017 اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس فرزند على حیدر کرار ابوالفضل و ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضل اى ماه بنى هاشم و مصداق فتوت گشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضل میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد اس ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز دستى به دامانت زنم اى مهربان ابوالفضل از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل ما عاشقان کربلائیم اى مه تابان جوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل ولادت حضرت عباس (ع) مبارک باد sms تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس پرچم فراز دین حق پرورده مولاست او چون در شجاعت ی بی باک و بی پرواست او همسنگر با یوسف زهراست او باب الحوائج در جهان بر خلق ما فیهاست او میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد ...

مشاهده متن کامل ...
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و
درخواست حذف اطلاعات
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباسفرزند على حیدر کرار ابوالفضلو ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضلاى ماه بنى هاشم و مصداق فتوتگشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضلمیلاد حضرت عباس(ع) مبارک باداس ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانبازدستى به دامانت زنم اى مهربان ابوالفضلاز مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضلما عاشقان کربلائیم اى مه تابانجوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضلولادت حضرت عباس (ع) مبارک بادsms تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباسپرچم فراز دین حق پرورده مولاست اوچون در شجاعت ی بی باک و بی پرواست اوهمسنگر با یوسف زهراست اوباب الحوائج در جهان بر خلق ما فیهاست اومیلاد حضرت عباس (ع) مبارک بادپیامک تولد ...

مشاهده متن کامل ...
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017
درخواست حذف اطلاعات
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017 اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس فرزند على حیدر کرار ابوالفضل و ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضل اى ماه بنى هاشم و مصداق فتوت گشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضل میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد اس ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز دستى به دامانت زنم اى مهربان ابوالفضل از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل ما عاشقان کربلائیم اى مه تابان جوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل ولادت حضرت عباس (ع) مبارک باد sms تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس پرچم فراز دین حق پرورده مولاست او چون در شجاعت ی بی باک و بی پرواست او همسنگر با یوسف زهراست او باب الحوائج در جهان بر خلق ما فیهاست او میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد ...

مشاهده متن کامل ...
ع های ابوالفضل پورعرب و همسر ، مادر و پسرش + بیوگرافی و مصاحبه
درخواست حذف اطلاعات
ع های ابوالفضل پورعرب و همسر ، مادر و پسرش + بیوگرافی و مصاحبه نم تان » ع های جدید و بیوگرافی کامل ابوالفضل پورعرب بازیگر محبوب سینما ، در ادامه با ما همراه باشید بیوگرافی کامل ابوالفضل پورعرب ابوالفضل پورعرب زاده ۲ تیر ۱۳۴۰ در تهران بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون، ایران است. وی فارغ حصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشسرای هنر است، تا کنون سه بار ازدواج کرده و دارای سه فرزند می باشد. از آ ین همسرش آناهیتا نعمتی (بازیگر) جدا شده و از او داری یک فرزند دختر است. وی به دلیل سرطان ۳۰ دی ماه ۱۳۸۹ در بیمارستان بهمن تهران بستری شد و تحت درمان قرار گرفت و پس مدت ها خانه نشینی در مراسم هنرمندان برای محکومیت اهانت به در برابر دوربین رسانه ها قرار گرفت. در روز دوشنبه ۱۶ ار ...

مشاهده متن کامل ...
باغ فین کاشان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی باغ فين کاشان با و پر سرعت . فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 46 صفحه موقعیت باغ فين- کاشان شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می باشد. ناحیه فين یکی از تفرجگاه های اطراف کاشان است و می توان نسبت ناحیه فين به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه ای که باغ فين در آن قرار گرفته است, به نام فين کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فين در منتهاالیه جنوب شرقی جاده فين (خیابان کبیر) در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سل ...

مشاهده متن کامل ...
چارتر مشهد کاشان
درخواست حذف اطلاعات
چارتر مشهد کاشان ید اینترنتی بلیط چارتری مشهد به کاشان رزرو بلیط هواپیما مشهد به کاشان ید آنلاین بلیط هواپیما مشهد به کاشان رفت و برگشت برنامه پروازی مشهد به کاشان بلیط هواپیما مشهد کاشان جهت رزرو بلیط هواپیما مشهد به کاشان و بالع روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید رزرو اینترنتی بلیط مشهد به کاشان در هنگام ید به آرم e چارتر دقت فرمایید www.echarter.xyz شماره پشتیبانی 24 ساعته شرکت ما 09120277458 09905227920 09905227890 ارتباط در تلگرام : 09120277458 ای دی تلگرام ارتباط مستقیم و 24 ساعته : http://telegram.me/soorenaseir عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لحظه آ ی و کنسلی و همچنین بروز ترین اطلاعات مهاجرتی و گردشگری قرار بگیرید https://telegram.me/subtitleَ در اینستاگرام ...

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت باغ فین کاشان
درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت باغ فين کاشانفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pptxتعداد صفحات: 71حجم فایل: 5658 کیلوبایت قیمت: 13000 تومان توضیحات:فایل پاو وینت باغ فين کاشان، در حجم 71 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می باشد. ناحیه فين یکی از تفرجگاه های اطراف کاشان است و می توان نسبت ناحیه فين به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه ای که باغ فين در آن قرار گرفته است, به نام فين کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فی ...

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت بررسی باغ فین کاشان- دارای نقشه های سایت و پلان و نمامقطع کوشک
درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت بررسی باغ فين کاشان- دارای نقشه های سایت و پلان و نمامقطع کوشک تاریخ ایجاد 16/05/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 89 اسلاید بهمراه نقشه قیمت: 6900 تومان حجم فایل: 7599 kb تعدادمشاهده 20 پاو وینت بررسی باغ فين کاشان- دارای نقشه های سایت و پلان و نمامقطع کوشک بخشی از مطلب باغ فين کاشان، نام یک باغ ایرانی است که فين نیز در آن قرار دارد. مکان نامبرده جایی است که ناصرالدین شاه، در سال ۱۸۵۲ میلادی صدراعظم خود کبیر را در آن به قتل رساند. سابقه و قدمت باغ فين احتمالا به دوره صفویه بازمی گردد. وسعت باغ بالغ بر ۲۳ هزار مترمربع و شامل یک حیاط مرکزی است که به وسیله دیوار، بارو و برج های استوانه شکل محصور شده است. در مقایسه با بسیاری از باغ های ایرانی مشابه، باغ فين با آب قابل توجهی مشروب می ...

مشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (2)
درخواست حذف اطلاعات
گردشی در اصفهان، نصف جهان عصر سلجوقی- اصفهان، نصف جهان از آغاز قرن پنجم و روی کار آمدن حکومت سلجوقیان، کاشان اهمیت و اعتبار روز افزونی یافت و در این زمان مردان بزرگ ونام آوری از این شهر به خدمت حکومت درآمده و به مدارج عالی رسیدند. چنان که راوندی می نویسد: اغلب وزارء و مستوفیان و دبیران دربار، کاشانی بودند، هنر و علم در این زمان کمال یافت و کاشان محل و منشاء فضل و ادب شد. در این دوره ، شهر توسعه یافت و بناهای عمومی فراوان و گوناگونی مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، دارالشفاء و کتابخانه ساخته شد.بیشتر بناهایی که در دوره سلجوقیان بنا شده است به دلیل ز له های پی در پی ویران شده و از میان رفته اند‏، لیکن آنچه باقی مانده، نشانی از توسعه و آبادی کاشان در این عصر می باشد. مهمت ...

مشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (2)
درخواست حذف اطلاعات
گردشی در اصفهان، نصف جهان عصر سلجوقی- اصفهان، نصف جهان از آغاز قرن پنجم و روی کار آمدن حکومت سلجوقیان، کاشان اهمیت و اعتبار روز افزونی یافت و در این زمان مردان بزرگ ونام آوری از این شهر به خدمت حکومت درآمده و به مدارج عالی رسیدند. چنان که راوندی می نویسد: اغلب وزارء و مستوفیان و دبیران دربار، کاشانی بودند، هنر و علم در این زمان کمال یافت و کاشان محل و منشاء فضل و ادب شد. در این دوره ، شهر توسعه یافت و بناهای عمومی فراوان و گوناگونی مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، دارالشفاء و کتابخانه ساخته شد.بیشتر بناهایی که در دوره سلجوقیان بنا شده است به دلیل ز له های پی در پی ویران شده و از میان رفته اند‏، لیکن آنچه باقی مانده، نشانی از توسعه و آبادی کاشان در این عصر می باشد. مهمت ...

مشاهده متن کامل ...
هوش فرهنگی ؛ نشانه ی یک مدیر متفاوت
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به مهاجرت هایی که در سطح کشور پدید آمده و علت اصلی آن به دست آوردن شغل می باشد ، این مقوله منجر به اختلاط فرهنگي شده است.در این میان س رستان و مدیران باید نسبت به این موضوع مهم دارای توانمندی درک و تحلیل باشند تا این اختلاف فرهنگي منجر به اختلافات عمیق در محل کار و کاهش راندمان سازمان نگردد. #توسعه_مدیریت فرهنگ فرهنگ ارزشها ،ایده ها ،نگرش ها و نمادهای آگاهانه و نا آگاهانه ای است که رفتار انسان را شکل می دهد واز نسلی به نسل دیگر منتقل می شود .واژه فرهنگ همواره منبع سوء تعبیر و اختلاف بوده است . مردم شناسان ،فرهنگ را شیوه های زندگی که توسط گروهی از مردم ایجاد می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود؛می دانند .آنچه در تمام تعاریف فرهنگ مشترک می باشد آن است که ...

مشاهده متن کامل ...
, تحلیل و بررسی , هندسی خانه بروجردی ها -پاو وینت
درخواست حذف اطلاعات
, تحلیل و بررسی , هندسی خانه بروجردی ها -پاو وینت تاریخ ایجاد 16/12/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 114 قیمت: 7500 تومان تعدادمشاهده 0 فهرست: معرفی کاشان سابقه تاریخی سیلک وجه تسمیه کاشان موقعیت ارتباطی موقعیت جغرافیایی وضعیت اقتصادی پیشینه فرهنگي مذهب زبان آب و هوای کاشان مشاهیر کاشان خانه بروجردی ها تاریخچه خانه خصوصیات خانه های قدیمی در اصفهان فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی حیاط نارنجستان گودال باغچه سرابستان زمستان نشین تابستان نشین بهار خواب اتاق کرسی پایاب حوض خانه و سرداب اتاق بادگیر شرح پلان خانه بروجردی ها تقسیمات خانه بروجردی ها بخش بیرونی خانه بروجردی ها بخش اندرونی خانه بروجردی ها تامین نوردرخانه بروجردی ها موقعیت فعلی و مشخصات پلاک ثبتی اثر تاریخچه و وجه تسم ...

مشاهده متن کامل ...
مشهد اردهال
درخواست حذف اطلاعات
مشهد اردهال خلاصه شده از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد مَشهَد اَردَهال روستایی در ۴۲ کیلومتری غرب کاشان در ایران است. این روستا در میان افراد محلی به مشهد قالی نیز مشهور است. مشهد اردهال، در همسایگی دامنهٔ شرقی «قلهٔ اردهال کاشان»[۱] که بلندترین ارتفاعات ناحیهٔ اردهال کاشان است، قرار گرفته است. در این محل بنای زاده سلطان علی بن محمد باقر علیه السلام قرار دارد که قدمت آن به سده ششم هجری قمری می رسد.[۲][۳] در روایت تاریخ می گویند: مردم فين کاشان در سال ۱۱۳ (قمری) قاصدی را به نام عامر بن ناصر فينی به مدینه نزد محمد باقر علیه السلام فرستاده بودند و از او درخواست پیشوایی را داشتند. محمد باقر علیه السلام فرزند خود سلطانعلی برادر جعفر صادق علیه را رهسپار ایران و شهر کاشان ک ...

مشاهده متن کامل ...
اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (7)
درخواست حذف اطلاعات
اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (7) مجموعه: اس ام اس های جالب پیامک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) فرزند على حیدر کرار ابوالفضلو ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضلاى ماه بنى هاشم و مصداق فتوتگشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضلولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل (ع) دلم شی خال ابا الفضلبسان سایه دنبال ابا الفضلیقین دارم که مهدی خواهد آمداگر سالی شود سال ابا الفضل ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد پیامک ولادت حضرت عباس (ع) ای دست تو، دستگیر عالموی در رخ تو علی مجسمدریای عمیق مهربانیتمثال علی، علی ثانیمرآت حسین مظهر عشقگل واژه ی ناب دفتر عشقای عبد خدانما، اباالفضلدریاب دمی مرا ابا الفضلمیلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد. ولادت حضرت ابوالفضل (ع) نیستم لایق ...

مشاهده متن کامل ...
پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی 7
درخواست حذف اطلاعات
پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگي آموزشی تاریخ ایجاد 19/06/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: مطالعات ورد+رندرها+نقشه اتوکد +تری دی اسکچاپ قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 26037 kb تعدادمشاهده 37 پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگي آموزشی این پروژه دارای مدارک مطالعات ورد+رندرهای تری دی با اسکچ آپ با کیفیت +نقشه اتوکد کامل شامل پلانهای مبلمان طبقات +نما ها و برشها + فایل باز و قابل ویرایش تری دی اسکچاپ فهرست مطالب و چند صفحه ابت مطالعات مقدمه : 1 1 -1 عنوان تحقیق: 1 2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی: 1 بیان ضرورت های کمی: 1 3-1 اه پروژه: 2 اه عام: 2 حوزه اداری . 2 انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگي 2 مبانی نظری عام: 3 طراحی مجموعه فرهنگي تفریحی جوانان 3 مرکز هنری تهران 3 حیات در معماری 3 طراحی پارک فرهنگي 3 بخش ا ...

مشاهده متن کامل ...
,پروژه کامل, طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی6
درخواست حذف اطلاعات
پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگي آموزشی تاریخ ایجاد 19/06/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: مطالعات ورد+رندرها+نقشه اتوکد +تری دی اسکچاپ قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 26037 kb تعدادمشاهده 36 پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگي آموزشی این پروژه دارای مدارک مطالعات ورد+رندرهای تری دی با اسکچ آپ با کیفیت +نقشه اتوکد کامل شامل پلانهای مبلمان طبقات +نما ها و برشها + فایل باز و قابل ویرایش تری دی اسکچاپ فهرست مطالب و چند صفحه ابت مطالعات مقدمه : 1 1 -1 عنوان تحقیق: 1 2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی: 1 بیان ضرورت های کمی: 1 3-1 اه پروژه: 2 اه عام: 2 حوزه اداری . 2 انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگي 2 مبانی نظری عام: 3 طراحی مجموعه فرهنگي تفریحی جوانان 3 مرکز هنری تهران 3 حیات در معماری 3 طراحی پارک فرهنگي 3 بخش ا ...

مشاهده متن کامل ...
طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی
درخواست حذف اطلاعات
طراحی مجتمع فرهنگي اموزشی تاریخ ایجاد 21/11/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 116 قیمت: 8000 تومان حجم فایل: 21679 kb تعدادمشاهده 42 فهرست مطالب مقدمه : 1 1 -1 عنوان تحقیق: 1 2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی: 1 بیان ضرورت های کمی: 1 3-1 اه پروژه: 2 اه عام: 2 حوزه اداری . 2 انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگي 2 مبانی نظری عام: 3 طراحی مجموعه فرهنگي تفریحی جوانان 3 مرکز هنری تهران 3 حیات در معماری 3 طراحی پارک فرهنگي 3 بخش اول:مطالعات پایه و زمینه 4 انواع فرهنگ 6 1-6-1-1 فرهنگ نمادی 6 2-6-1-1 فرهنگ نهادی 6 3-6-1-1 فرهنگ متبلور 6 4-6-1-1 فرهنگ مادی 7 5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی 7 1-1-7 ویژگیهای فرهنگ 7 ایستایی فرهنگ 7 عناصر فرهنگي 7 فرهنگ پذیری 8 تاثیر فرهنگ بر فضا 11 تحول فرهنگي و تهاجم فرهنگي 11 امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگي را ف ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
بازی fear for sale 10 hidden in the darkness ce 1 124برگزاری مراسم هفتگی هیئت متوسلین به 14 معصوم در پنجشنبه 30بهمن ماه شرایط خودروی کرولا صورت محترم علاقه خودروی کرولا شرایط فروش فروش خودروی مندان محترم علاقه مندان علاقه مندان محترم مشتریان عزیز شرای جیان استقلال می تواند به عنوان تیم دوم صعود کند کد های مخفی سامسونگ کننده ولتاژ بر رمان ارباب احساس من ازمون مربیگری دو و میدانی درجه ۳ گیلان فروبرنده قرآن جو حنجری ذ ثبت نام تیزهوشان سیستان و بلوچستان 97 پاتوق کده آسمان آبی سایت سریال رودخانه برفی پخش جدید مایکل ساپین هفته سوم لیگ فوتسال دیدارهای جذاب دیدنی نسبت عمر دنیا به عمر زمین یک آبرو ریزی برای محمدجواد ظریف هیچ از مقامات کرواسی در فرودگاه زاگرب به استقبال او نیامد ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیر بخچه پنیر saakl po aa پماد معجزه محترم زانو ایشون اینکه پماد معجزه محترم ارتوپدی پیدا میشه همزمان با آغاز دهه کرامت جمعیت هلال احمر استان قم میزبان اردوی فرهنگی جوانان هلال احمر با عنوان دختر آفتاب است فلسفه آموزش و پرورش ایده آلیسم و رئالیسم شهادت مظلومانه آهای آقای مسئول عامل رو سفیدی یا روسیاهی در قیامت چیست شناخت با اصطلاحات اول در پباده سازی وب سایت قدردانی از ون مدارس فروش محصولات امرن omron سوالات استاندارد b1 درآ د حساب پ ر رد پ ر رد ثر ت د ک د گا دار برا د 1 120 برگزاری مراسم هفتگی هیئت متوسلین به 14 معصوم در پنجشنبه 2 بهمن ماه
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.