واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


نشست سه جانبه ای با موضوع quot مهاجرین افغانستانی quot در آباد برگزارمی شود

واژه نشست سه جانبه ای با موضوع quot مهاجرین افغانستانی quot در آباد برگزارمی شود از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
نشست کتابخوانی اسفند ماه
درخواست حذف اطلاعات
*شماره نشست:11 *شهرستان: زنجان * کتابخانه: بصیرت * ماه برگزاری:اسفند*کتاب: قصه ما همین بود* نویسنده: محمد میرکیانی : فاطمه قاسملویمحراب قلم: 1390 *موضوع:متن معرفی:میرکیانی در مقدمه ی کتاب توضیح داده است: سال ها پیش که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بچه ها را پاي کرسی جمع می د و برايشان قصه می گفتند، آ کار نفسی می کشیدند و می گفتند: «قصه ی ما به سر رسید، کلاغه به خانه اش نرسید.» یا می گفتند: «بالا رفتیم هوا بود. پايین آمدیم زمین بود، قصه ی ما همین بود.» بچه ها فکر می د دیگر قصه هاي قصه گو تمام شده؛ ولی دوباره شبی از راه می رسید و وقت گفتن قصه اي دیگر... میرکیانی تعدادی از داستان هاي اين مجموعه را بر اساس قصه هاي کهن و عامیانه نوشته است. به عنوان مثال قصه ی «سینی زرین» بر اساس حکايتی ا ...

مشاهده متن کامل ...
تحلیل و بررسی فطرت در آثار شهید مطهّری
درخواست حذف اطلاعات
فطرت از نظر لغوی به معناي «نحوة خاص خلقت یا همان خلق از عدم»، و با مفاهیمی چون حنیف و صبغه مساوق، و با غریزه و طبیعت متفاوت است. فطرت در اصطلاح قرآن در ارتباط با دین مطرح شده است و به معنايشناخت الله و گرايش به او در انسان است. مطهّری با تحلیلی فلسفی توسعی در معناي قرآنی آن قايل شده اند که می توان آن را چنین تعریف کرد: مجموعة ویژگی ها و خصوصیات سرشتی نوع انسان که به صورت بالقوه در او وجود دارند. اين استعدادها و توانايی هاي سرشتیکه فصل ممیز انسان از دیگر موجودات اند، استعدادهايیهمچون حقیقت جویی و خلاقیت را در برمی گیرند. بعد دیگر فطرت، فطرت احساسی است که گرايش هاي انسانی و مافوق حیوانی انسان را دربر می گیرند؛ گرايش هايی فطری همچون گرايش به پرستش، خلاقیت و دین. از ن ...

مشاهده متن کامل ...
سفیران سلامت
درخواست حذف اطلاعات
13671 .، پس از بازگشت خانواده و اقامت در محله تلفنخانه (بحرالعوم) اين شهر وی تحصیلات ابت و متوسطه را در دبیرستان شاهپور به پايان رسانید و سپس عازم آلمان گردید -در آوریل 1970 و تنها در سن 32 سالگی ايشان موفق به دریافت عنوان دانشیاری در رشته جراحی مغز و اعصاب گردیدند و فعالیت خویش را بعنوان معاون دپارتمان جراحی مغز و اعصاب ماينتز ادامه دادند. ی ال بعد و در سال 1971 ايشان موفق به دریافت عنوان ی (پروفسور) در رشته جراحی مغز و اعصاب گردیدند. در اين سال پیشنهاد عنوان ی و ریاست دپارتمان رشته جراحی مغز و اعصاب در ملی ايران ( شهید بهشتی کنونی) به ايشان داده شد. ولی ايشان جهت ادامه فعالیت علمی خود در ماينتز از پذیرش اين سمت مهم امتناع نمودنداهتمام پروفسور سمیعی به آموزش و پیشبرد رشت ...

مشاهده متن کامل ...
معمای احکام ی
درخواست حذف اطلاعات
[1][2][3][4][5][6]7. دو برادرند، یکى پسر دارد، یکى دختر، رابطه آن پسر با پسر عموى دخترعمویش چیست؟[7][8][9][10]12. آن چیست که چیستان است، از شهرى به شهر دیگر مى‏رود ولى مسافر نمى‏برد؟13. من نصف برادرانم خواهر دارم، ولى خواهرم مى‏گوید تعداد برادر و خواهرانم مساوى است. آیا چنین چیزى امکان دارد؟15. کدام مسئولیتى است که تا یک سال، هفته‏اى یک بار بايد انجام گیرد؟16. پرحرفى در کجاى توضیح‏المسائل مکروه شمرده شده است؟17. آویزه معلق، گاهى حلال و طیب، گاهى حرام مطلق؟18. آن چیست که دارد ولى روزه ندارد، خمس دارد ولى زکات ندارد، امر به معروف دارد ولى حج ندارد؟19. کدام عبادت است که فقط بايد در مسجد انجام شود؟20. سه قرارداد با خدا که بر اساس آن چیزى بر انسان واجب مى‏شود چیست؟21. جریمه گناهان در اح ...

مشاهده متن کامل ...
سوره کوثر- مرحله دوم- لغات
درخواست حذف اطلاعات
روش: جمع آوری معانی- جمع آوری استعمالات- جمع بندی معانی و معادل ی . کوثر:جمع آوری معانی:(مقايیس) الرجل المعطاء، و هو فوعل من الکثرة.خیر کثیر- غبار سمی بذالک لکثرته و ثورانه(انتشر ساطعا) (مصباح) العدد الکثیر.-(مفردات) قد یقال للرّجل السّخیّ-( حقیق) للمبالغة -زیدت الواو و تدلّ على ا یادة و المبالغة فی المعنى، و معناه مطلق، و یشمل کلّ ما یناسب مقامه، من کلّ خیر و صلاح و وسائل للفوز و عالی مادّیا أو معنویّا،(النهايه) الرجل الکثیر العطاء(لسان العرب) رجل‏کَوْثَرٌ: کثیر العطاء و الخیر. و الکَوْثَرُ: السید الکثیر الخیر؛(فرهنگ ابجدی) الکَوْثَر- [کوثر]: چیز بسیار و انبوه و متراکم، گرد و غبار بسیار، مرد بزرگوار و بسیار بخشنده، نهر کوثر در بهشت، مِی ناب.جمع آوری استعمالات:لسان ا ...

مشاهده متن کامل ...
کرهرود سادات کرهرود
درخواست حذف اطلاعات
...قلعه اي را بنا نهاد و به تأسی از کرج (آستانه فعلی) آن را کرج ابودلف نام نهاد بدین ترتیب نخستین سلسله محلی شیعیان در منطقه کرهرود بنا نهاده شد . هنوز هم قناتی که صحراي فیراسه را در کرهرود آب یاری می کند در عموم به قنات ابودلف مشهور است . پس از آن که مرداویچ زیاری جبال را از دست عباسیان خارج ساخت کرج ابودلف را به خود علی پسر بویه سپرد . از همین جا بود که او پايه بزرگترین حکومت شیعه تا آن زمان را بنا نهاد ، حکومت آل بویه که بعد هابغداد را هم به زیر نفوذ خویش در آورد . از آن پس کمتر نشانی از کرهرود می توان یافت تا سلسله قدرتمند شیعه بعدی یعنی همان صفویه . با مهاجرت فقیهان ی از جبل العامل لبنان به ايران عده اي از شیخ هاي همدانی به کرهرود می آیند و نخستین حوزه هاي دینی را در ...

مشاهده متن کامل ...
خطبه (ص) به مناسبت شروع ماه رمضان
درخواست حذف اطلاعات
خطبه (ص) به مناسبت شروع ماه رمضان خطبه (ص) به مناسبت آغاز ماه رمضان رسول الله در آ ماه شعبان پیرامون فضیلت ماه رمضان خطبه اي ايراد د. به روزهاي پايانی ماه شعبان نزدیک می شویم ماهی که همچون ماه رمضان روزی بندگان زیاد می شود و مسلمانان را آماده می کند براي مهمانی خدا. نیز در خطبه خود به روزهاي پايانی ماه شعبان اشاره داشته است که سلمان فارسی در اين باره می گوید: «خطبنا رسول الله صلى الله علیه وآله فى آ یوم من شعبان، فقال: یا ايها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک شهر فیه لیلة خیر من الف شهر جعل الله صیامه فریضة و قیام لیله تطوعا، من تقرب فیه بنافلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه وشهر المواسات وشهر یزاد فى رزق المؤمن وشهر اوله رحمة وا ...

مشاهده متن کامل ...
بیو مواد
درخواست حذف اطلاعات
نانو بیو مواد مواد جدیدهمواره یکی از پیشران هاي توان زاي کلیدی براي ساخت سیستم ها وکاربردهايی با اثرات چشمگیر بوده اند. اين مواد می توانند موانع فرآیندهاي قبلی رابشکنند و نهايتاًکاربردهايی با منافع بالقوه جهانی را تولید کنند. مواد در مقیاس نانو، یعنی موادی که ویژگی هايشان در سطح کمتر از میکرو (کوچکتر از 10یا6میکرو)قابل کنترل است. خواص مواد در چنین ابعاد و اندازه هايی با موادمتعارف اساساً متفاوت است و به همین لحاظ تحقیقات در حوزة نانومواد روز به روزفعال تر می شود. نانوبیوذرات ، ذرات کلوئیدی و جامدی هستند که شامل اجزاء ماکرومولکولی بااندازه 10-1000nmc با شیمی سطح پیچیده هستند. بسته به روش تولید، نانوذرات بهشکلنانوکپسول یا نانوکره هستند نانوکره ها سیستم هاي ماتری ...

مشاهده متن کامل ...
بدن ایشان را سوزانده اند؟!-7
درخواست حذف اطلاعات
در اوايل بهمن 1350 / 4 بهمن1350ش/ به فرمان محمد رضا پهلوی ، کمیته مشترک ضد ابکاری ، تشکیل شد ، که وجی آن اداره سیاه رو و بدنام ، جز شکنجه ، آزار و کارهاي ضد انسانی ، در حق زندانیان و مبارزان انقل و دگر شان عقیدتی بود. اگر براي برخی از افراد کم اطلاع ، یا ناآگاه و یا بعضی از جوانان کنجکاو اما ساده دل و خوش باور ، به وقايع ظلم و شکنجه در دوران شاه ، کمترین شک و شبهه اي باقی مانده است ، و هنوز هم برخی در داخل یا بویژه در خارج از کشور اسیر و شیفته شبکه هاي مجازی و رسانه هاي فارسی زبان وابسته به رژیم پادشاهی موروثی فردگرا ، همچون شبکه موسوم به ايران آریايی!؟ و ...هستند ، با درخواست براي شه ورزی و براي مولف و همه ما ، به نگارش چند نمونه دیگر از کشتار،شکنجه و اعمال و رفتارهاي ضد ی سا ...

مشاهده متن کامل ...
بدن ایشان را سوزانده اند؟!-7
درخواست حذف اطلاعات
در اوايل بهمن 1350 / 4 بهمن1350ش/ به فرمان محمد رضا پهلوی ، کمیته مشترک ضد ابکاری ، تشکیل شد ، که وجی آن اداره سیاه رو و بدنام ، جز شکنجه ، آزار و کارهاي ضد انسانی ، در حق زندانیان و مبارزان انقل و دگر شان عقیدتی بود. اگر براي برخی از افراد کم اطلاع ، یا ناآگاه و یا بعضی از جوانان کنجکاو اما ساده دل و خوش باور ، به وقايع ظلم و شکنجه در دوران شاه ، کمترین شک و شبهه اي باقی مانده است ، و هنوز هم برخی در داخل یا بویژه در خارج از کشور اسیر و شیفته شبکه هاي مجازی و رسانه هاي فارسی زبان وابسته به رژیم پادشاهی موروثی فردگرا ، همچون شبکه موسوم به ايران آریايی!؟ و ...هستند ، با درخواست براي شه ورزی و براي مولف و همه ما ، به نگارش چند نمونه دیگر از کشتار،شکنجه و اعمال و رفتارهاي ضد ی سا ...

مشاهده متن کامل ...
بدن ایشان را سوزانده اند؟!-7
درخواست حذف اطلاعات
در اوايل بهمن 1350 / 4 بهمن1350ش/ به فرمان محمد رضا پهلوی ، کمیته مشترک ضد ابکاری ، تشکیل شد ، که وجی آن اداره سیاه رو و بدنام ، جز شکنجه ، آزار و کارهاي ضد انسانی ، در حق زندانیان و مبارزان انقل و دگر شان عقیدتی بود. اگر براي برخی از افراد کم اطلاع ، یا ناآگاه و یا بعضی از جوانان کنجکاو اما ساده دل و خوش باور ، به وقايع ظلم و شکنجه در دوران شاه ، کمترین شک و شبهه اي باقی مانده است ، و هنوز هم برخی در داخل یا بویژه در خارج از کشور اسیر و شیفته شبکه هاي مجازی و رسانه هاي فارسی زبان وابسته به رژیم پادشاهی موروثی فردگرا ، همچون شبکه موسوم به ايران آریايی!؟ و ...هستند ، با درخواست براي شه ورزی و براي مولف و همه ما ، به نگارش چند نمونه دیگر از کشتار،شکنجه و اعمال و رفتارهاي ضد ی سا ...

مشاهده متن کامل ...
کرهرود سادات کرهرود
درخواست حذف اطلاعات
کرهرود اسم بوده از براي رودی که از کرج سابق می گذشته و اکنون هم آن رود به نام رودخانه آستانه که لغت دوم کرج است معروف می باشد و رودخانه کرهرود هم از ناحیه قره کهریز یعنی سرزمین کرج سابق منشا می گیرد [لذا] آن را کرهرود یعنی رود کرج خوانده اند و ده واقع در کنار آن رود را هم کرهرود نامیده انددر لغت نامه دهخدا در باره اين شهر آمده قصبه اي است میان اصفهان و همدان و ظاهراًکرج ابودلف همین قصبه است. (یادداشت مولف). مغولان آن را ترکان موران گوینددر نواحی کره رود آن دو لشکر (لشکر ملک ارسلان عزالدین قیماز والی اصفهان و حسام الدین اينانج حاکم ری) به یکدیگر رسیدند و مانند بحر اخضر در جوش و وش آمدنداين شهر که در گذشته کرج نام داشته مرکز حکومت بوده و ساخت آن را به ابودلف نسبت می ده ...

مشاهده متن کامل ...
کتاب فرهنگ زبان اسپرانتو فارسی-محمود مشکری-کتابکده - سال 1361
درخواست حذف اطلاعات
نام کتاب: فرهنگ زبان اسپرانتو – فارسی ...

مشاهده متن کامل ...
شرح وظایف پست سازمانی معلمین و دبیران تربیت بدنی
درخواست حذف اطلاعات
15. ترغیبدانشآموزانبهمشارکتفعالدرفعالیتهايمستمرورزشی16. تلاشدرجهتارتقاءسطحدانشعلمیوعملیخوددرامرتربیتبدنیازطریقشرکتدردورههايآموزشضمنخدمتوکارگاههايآموزشیوغیره17. مشارکتدرفعالیتهايیمانندجشنوارهروشبرترتدریس،رقابتهايعلمی / شهرستاندرراستاياجرايمطلوببرنامههاي ورزشیدانشآموزان20. تشکیلانجمنورزشی،انتخابسرگروههايورزشیوبرگزاریمسابقاتورزشیداخلمدرسه21. آمادهسازیتیمهايورزشیمدرسهجهتشرکتدرمسابقاتمنطقه،استانوغیره،باتوجهبهماده93قانونخدماتکشوری22. نظارتبراجرايمراسمورزشآغازینبابکارگیریسرگروههايورزشیمدرسه23. ترغیبدانشآموزاندرجهتفراگیریخصايلنیکویاخلاقی،روانیواجتماعیدانشآموزوآموزشنظموانضباطوحفظنگهداریاموالمدرسه24. گسترشبه داریازفنآوریه ...

مشاهده متن کامل ...
ایز تولد 2
درخواست حذف اطلاعات
سخت بود واسه اين ع چیزی نوشتنبعضی حرفها واقعا گفتنی نیسامسال فکر کنم متفاوت ترین تولدها رو دارم تجربه میکنمتلافی تولد پارسال که خیلی ساده و بی سر و صدا بودامسال پشت هم سو رايز و برنامه هاي خاص و ... سو رايز. ...!!!!اينکه چند نفر هماهنگ شن یه جوری سرتو گرم کنن و با کلی ترفند تو نگهت دارنو چند نفرم برن شهر وکیک ب ن و برگردن ....شايد گاهی همین دست به دست هم دادنا و هماهنگی هاي یهویی بهترین وشیرین ترین خاطراتو بسا ون لحظه قبل از فوت شمع که داشتم تو دلم ارزو می میخواستم بگم ارزو میکنم همیشه دور هم باشیم و تا باشه از اين خوشیهامیخواستم بگم اي کاش همیشه باشینمیخواستم بگم اصلاااا هیچوقت فکر نمی دوباره شانس اينو داشته باشمدوستاي به اين خوبیو پايه اي پیدا کنم ...... دم همتون گرممر ...

مشاهده متن کامل ...
هویت مطلوب افسران جنگ نرم
درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم‬‎ الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمايید مشاهده و دریافت تصویر بخش صوتی دریافت کد (تمامی صوت ها همراه با ج براي استفاده در سايت، وبلاگ یا ...) از ماه رجب براى تقویت بعُد معنویت و معناگرايى استفاده کنید پخش صوت کد صوت براي استفاده در سايت یا وبلاگ در بهار عمر رسیدن به معنویت شیرین تر است پخش صوت کد صوت براي استفاده در سايت یا وبلاگ دستیابى به استقلال یکى از میدان هاى درگیرى ما با استکبار پخش صوت کد صوت براي استفاده در سايت یا وبلاگ پیشرفت علمى و اقتصادى یکی از عرصه هاى اختلاف ما با استکبار پخش صوت کد صوت براي استفاده در سايت یا وبلاگ حضور قدرتمند ايران مانع تحقّق خواست براى ايجاد ...

مشاهده متن کامل ...
نمره ی امتحان میان ترم زبان تخصصی پزشکی و اتاق عمل 13 اردیبهشت 9
درخواست حذف اطلاعات
out of 66/ 41 student number21/1 8070548/36.5 8077544/23 94171040-0146/24 94171040-3033/16 94171040-3734/22 94171040-4144/13 94171040-5054/40.5 94171040-5444/1794171140-0343/15.595171140-0145/3195171140-0451/25.595171140-1048/26.595171140-1146/17.595171140-1345/1595171140-1554/29.595171140-1748/21.595171140 52/18.595171140-3048/2795171140-3252/2895171140-3339/11.595171140-3654/17.595171140-4052/3395171140-4252/25.595171140-4446/24.595171140-4551/13.595171140-4652/21.595171140-4848/29.595171140-5147/3195171140-5449/17.595171140-5751/3095171140-5853/2795171140-5950/2195171140-6257/3395171140-6452/32.595171140-6644/22.595171340-0856/34.595171340-0949/2395171340 43/12.595171340-2043/22.595171340-2348/1095171340-2950/1695171340-3054/3195171340-3350/19.595171340-3748/2592174720-0145/2292174720-0345/2295171340-2748/2595171340-32از (21 )26/12.592174720-0442/992174720-0813/092174720-0940/11.592174720-1023/10.592174720-1940/1192174720-2631/8.592174720-0131/1292174720-03 ...

مشاهده متن کامل ...
بارم بندی درس جامعه شناسی پایه دهم
درخواست حذف اطلاعات
فصل هانوبت اولجبرانی اول5 نمره دوم 11/5 1/51/5 1/51/5 هشتم2نهم2دهم2 یازدهم 2/5دوازدهم 2/5 سیزدهم2 چهاردهم 2جمع20 ...

مشاهده متن کامل ...
سفارش آیت الله بهجت به جوانان و برای همه
درخواست حذف اطلاعات
نوجوان ها و جوان ها بايد ملتفت باشند که همچنانی که خودشان در اين سن هستند و روزبه روز به سنّ بالا می روند، علم و ايمانشان هم بايد همین جور باشد، مطابق اين باشد؛ معلوماتشان، از همان کلاس اولِ علوم دینیه، به بالا برود، ايمانشان ملازم با همین علمشان باشد.بايد بدانید اينکه ما مسلمان ها، امتیازی از غیرمسلمان ها نداریم، الاّ به قرآن و عترت؛ والاّ ما هم مثل غیرمسلمان ها می شویم. اگر ما قرآن نداشته باشیم، مثل غیر مسلمان ها هستیم؛ اگر ما عترت را نداشته باشیم، مثل مسلمان هايی که اهل ايمان نیستند، هستیم. بايد ملتفت باشیم روزبه روز در اين دو امر ترقی ؛ همچنان که سنّ ما به بالا می رود، معلومات ما هم در همین دو امر، بالا برود. اين طرف، آن طرف نرود و الاّ گم می شود؛ گمش نکنند! ...

مشاهده متن کامل ...
دیسک کمر
درخواست حذف اطلاعات
دیسک کمر بیماری افراد میان سال است ، یعنی شايع ترین سن ابتلا به دیسک کمر دهه سوم و چهارم ( بین 30 تا 40 سالگی ) است. در بسیاری از موارد قبل از تشدید ، درد کمر ماهها یا حتی سالها دوره هاي درد حاد کمر و سپس بهبود نسبی علايم را تجربه می کند. در یکی از اين حملات درد کمر بسیار شدید می شود و دیگر به درمان هاي طبی پاسخ نمی دهد. . . در اکثر موارد کمر درد ح مواج دارد و با استراحت و درمان طبی برطرف می شود. درد دیسک کمر از نوع کمر درد مکانیکی می باشدیعنی درد با فعالیت سنگین ، خم و راست شدن مکرر ، چرخش کمر یا بلند بار سنگین یا زور زدن تشدید می شود. درد معمولاً در ناحیه تحتانی کمر شروع و به ناحیه روايلیاک و گاهی تا پشت ران تیر می کشد. بايد توجه داشت درد کمر تنها در اثر بیماری دیسک کمر نیست . ...

مشاهده متن کامل ...
چهل حدیث گهر بار محمد باقر علیه السلام
درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم ...

مشاهده متن کامل ...
فروش انکدر هوهنر اسپانیا hohner
درخواست حذف اطلاعات
بازرگانی پیمان الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مشاوره و ید و فروش انواع انکدر ها در ايران می تواند شما را در تهیه ی انواع انکدر هاي شفت دار، هالو شفت، انکدر هاي خطی، انکدر هاي 12 الی 25 بیتی یاری نمايد.همچنین شما میتوانید انکدر هاي با پالس بالاي بین 0 الی 65000 پالس با درجه حفاظتی 65 (www.peymanelectric.com: ...

مشاهده متن کامل ...
سکوت حرف کمی نیست، عین سوگند است
درخواست حذف اطلاعات
زبان رسمی اهل طریقت است سکوتسکوت حرف کمی نیست، عین سوگند است سکوت پاسخ دندان شکن تری داردسکوت مغلطه ها را جواب کوبنده است سکوت کرد علی سالهاي پی در پیهمان علی که در قلعه را ز جا کنده است علی به واقعه جنگید با زبان سکوتکه ذوالفقار علی در نیام برّنده است از آن سکوت چه بايد نوشت؟ حیرا آن سکوت که لحظه به لحظه اش پند است از آن سکوت که نامش عقب نشینی نیستاز آن سکوت که هنگام جنگ ترفند است سکوت کرد علی تا عرب خیال کندابو هریره به فن بیان هنرمند است ! ملاک او به رگ و ریشه نیست، از اين رو؛محمد بن ابوبکر آبرومند است ستانده می شود آن رفته هاي بیت المالازین درخت اگر میوه اي ی کنده است علی خلیفه شد آ اگر چه دیر ولیچقدر بر تنش اين پیرهن برازنده است برادرم! به تریج قبات برنخوردکه ن ...

مشاهده متن کامل ...
زهره زمانی شاعر و ترانه سرا
درخواست حذف اطلاعات
شناسه پرداخت : 122209635382) متولد شهریور سال هزار و سیصد و شصت و پنج دانش آموخته رشته کامپیوتر ، شاعر و ترانه سرا ، مدرس ویولن- ب عنوان شاعر برتر حوزه هنری در سال هشتاد و هشت و هشتادو نه از کانون شعر و معاونت شهرداری - حضور در جشنواره شعر فجر در سال نود و یک- سرودن ترانه تیتراژ ابت و انتهايی برنامه شبانه ها با صداي علیرضا مقدسی و به سفارش صدا و سیما- سرودن ترانه کلیپ" بهشت من" از جمله کارهاي کودک به سفارش صدا و سیما- سرودن ترانه "شهر البرز" با اهنگسازی مقیمی براي مراسم جشن شهر البرز که اين ترانه بر روی تمامی بلیطهاي سالن جهت همخوانی شعرچاپ شد. - مجری گری آیتم موسیقی در برنامه" اينجا ايران است" در سال نود و دو- سرودن ترانه هاي " کی هستی ...؟"و " بذار تنها باشم گاهی" در آلبوم علیرض ...

مشاهده متن کامل ...
نصب ssl در پلسک
درخواست حذف اطلاعات
ssl pleskدر صورتی که قابلیت در کنترل پنل پلسک فعال باشد، می توان ها را بر روی اصلی سرور فعال نمود. tools & settings > server settingsturn on sni support, which allows using individual ssl certificates on websites with the same ip address tools& setting ssl requestssl certificateadd domain namesubdomainssl ssl requestcertificate(provider) sslدر قسمت بخش ، فايل را معرفی و کنید. در نهايت به هاست مشتری در قسمت می رویم. در بخش چک با را گذاشته و مورد نظر را انتخاب میکنیم.کلیدی اين صحفه عبارتند ازهاست اختصاصیهاست پربازدیدهاست حرفه ايهاست استاندارددیتاسنتر زیرساختسرور اختصاصی پارس آنلاينسرور اختصاصی افرانتسرور اختصاصی زیرساختهاست رايگانسرور مجازیهاست ید هاستسرورهاست ايرانايران هاست ید دامنه ید سرور مجازیسرور مجازی ايراندامنه ید، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ...

مشاهده متن کامل ...
پدرو پسر،دموکرات یا دیکتاتور؟!-2
درخواست حذف اطلاعات
قبل از نگارش اين نمونه از فضاي رعب و وحشت دوران رضا پهلوی ، بايد به اين نکته اذعان نمايیم،قتل و کشتار اقلیت هاي دینی و قومی در عصر رضا شاه ، که در برخی موارد با دستور مستقیم خود شاه انجام می گرفته است ، یکی ازحوادث ناگوار آن دوران است،که در تضاد و منافات شدید با حق و حقوق انسانی و منشور و بویژه با دستورات انسان ساز و رهايی بخش و مترقی دین مبین قرآنی میباشد. بعد از حوادث شهریور1320شمسی و ورود متفقین به خاک ايران و میانجیگری فروغی براي شاه نمودن ولیعهد محمد رضا پهلوی،و در نهايت امضاي استعفانامه توسط رضا شاه،و تبعید او توسط ت انگلستان به جزیره موریس،یک فضاي تقریبا باز بوجود آمد، که بی شک تحت تاثیر شرايط جهانی و خواست قدرتمندان خصوصا انگلیس ، براي شکل گیری یک شرايط آ ...

مشاهده متن کامل ...
پدرو پسر،دموکرات یا دیکتاتور؟!-2
درخواست حذف اطلاعات
قبل از نگارش اين نمونه از فضاي رعب و وحشت دوران رضا پهلوی ، بايد به اين نکته اذعان نمايیم،قتل و کشتار اقلیت هاي دینی و قومی در عصر رضا شاه ، که در برخی موارد با دستور مستقیم خود شاه انجام می گرفته است ، یکی ازحوادث ناگوار آن دوران است،که در تضاد و منافات شدید با حق و حقوق انسانی و منشور و بویژه با دستورات انسان ساز و رهايی بخش و مترقی دین مبین قرآنی میباشد. بعد از حوادث شهریور1320شمسی و ورود متفقین به خاک ايران و میانجیگری فروغی براي شاه نمودن ولیعهد محمد رضا پهلوی،و در نهايت امضاي استعفانامه توسط رضا شاه،و تبعید او توسط ت انگلستان به جزیره موریس،یک فضاي تقریبا باز بوجود آمد، که بی شک تحت تاثیر شرايط جهانی و خواست قدرتمندان خصوصا انگلیس ، براي شکل گیری یک شرايط آ ...

مشاهده متن کامل ...
آیا واقعاً اینترنت خانواده را نابود کرده؟
درخواست حذف اطلاعات
مولف : ال کروتوسکیمحققانی که از دورانِ پیش ازفردگرايی، زندگی خانوادگی رو به ضعف می رود. قبل از آمدن ايمیل، پیامک هايوعده هاي غذايی کمتری در کنار هم می خوردند. اين مکر بزرگترهاي عصر مدرننتیجه آن را مسئول رفتارهاي نسل نو می دانند، رفتارهايی که نمی توانندگاردین ما محکوم به ش تیممی زنید و توی استتوس جدید می گذارید و متعجبانه مادربزرگتان راهم مدام آیپد جدیدش را توی چشمتان می کند. جامع? ما در حال فروپاشی است. درشما- بله شما- هم مسئول آنید.اينترنت با دوستان و آشنايانتان برقرار کرده ايد، فعالانه با متهمی جانیمی زند که نقط? تمايز ما از انسان هاي اولیه است. یک تیتر دیوانه واربچه هايمان را معتاد کُدها کرده!» شما همان جا نشسته ايد، توییت می کنید وقعرِ دره.سنتی از همان زمان ...

مشاهده متن کامل ...
الفبای دین (قسمت نهم):
درخواست حذف اطلاعات
امروز می خوام کمی هم در مورد موضوع انتظار فرج صحبت کنم:آیهء اولی الامر (آیهء 59 سورهء نساء)می فرمايد:«...اطیعواالله و اطیعواالرّسول و اولی الامر منکم...اي انی که ايمان آورده ايد! از خدا و خدا و اولی الامرتان پیروی کنید...»با توجه به اينکه اهل تسنّن، ت رو جزو اصول دین نمیدونن،هر فردی رو که به هر طریقی به حکومت و خلافت رسیده باشه،مصداق اولی الامر میدونن:از خلفاي راشدین گرفته تا معاویه و یزید و حجّاج ابن یوسف و... برخی از اين افراد،فاسدترین و جنايتکارترین افراد روی زمین بوده اند و به نامشروع ترین روش ها به حکومت رسیده اند؛ولی برخی دیگر مانند علی ابن طالب و فرزند ايشان حسن ابن علی(علیهماالسلام)،جزو بهترین بندگان خدا بوده اند و با نصب الهی و رضايت مردم( و نه به زور شمشیر) ...

مشاهده متن کامل ...
حکومت داری و مردم داری اکرم (ص)
درخواست حذف اطلاعات
پیشینه حکومت ی با توجه به شواهد واسناد تاریخی منشاء شکل گیری حکومت ی به اوايل ظهور دین مقدس بر می گردد.بدون شک اولین یکه حکومت ی را پايه ریزی وشکل داد رسول اکرم(ص)بوده است، گرامی بعد ازهجرت به مدینه وبه محض ورود به آنجا تشیکل حکومت داد ومانند یک حاکم وشخصیت تشکیلات تی را پی ریزی کرد وبراي حفظ موجودیت کشور ی اقدامات ذیل را انجام داد.1-تشکیل منظم2-بستن عقد وپیمان با گروههاي مختلف3-تنظیم برنامه هاي اقتصادی ،اجتماعی و 4-فرستادن سفیر و والی به خارج نزد روئساي قومی وزمامداران ودعوت شان به 5-ساختن مسجد محلی براي قضاوت ورسیدگی به امور مردم هرچند عده اي سابقه ی حکومت در دوران (ص) را انکار می کنند وشخص (ص)را تنها بعنوان ی دینی مسلمانان می دانند وادعامی کنند که (ص) حکومت تشکیل ...

مشاهده متن کامل ...
نوشتاری درباره هویت بخشی محوطه باستانی ازبکی
درخواست حذف اطلاعات
محوطه باستانی ازبکی و هویت تاریخی - اجتماعی در نظرآباد و البرز علیرضا گروسیکارشناس ارشد تربیت مدرسهویت یک فضاي شهری یا هر نوع س تگاه دیگری ناشی از خصوصیات تاریخی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… است که از ذهنیت مشترک نین سرچشمه می گیرد. در ابتدا بايد گفت که مکان براساس مجموعه اي از ویژگی هاي فرهنگی قرار دارد. مکان نه تنها اطلاعاتی درباره جايی که در آن هستیم و زندگی می کنیم یا اهل آنجا هستیم به ما می دهد بلکه درباره شخصیت و اين که ما چه ی هستیم، نیز چیزهايی می گوید. بنابراين اگر وابستگی به مکان ها سست شود، هویت مردم و جوامع نیز به سستی می گرايد. مکان جغرافیايی به عنوان زادگاه یا زیستگاه، باعث شکل گیری علاقه در انسان می شود که می توان از آن به عاطفه یا مهر مکا ...

مشاهده متن کامل ...
نوشتاری درباره هویت بخشی محوطه باستانی ازبکی
درخواست حذف اطلاعات
محوطه باستانی ازبکی و هویت تاریخی - اجتماعی در نظرآباد و البرز علیرضا گروسیکارشناس ارشد تربیت مدرسهویت یک فضاي شهری یا هر نوع س تگاه دیگری ناشی از خصوصیات تاریخی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… است که از ذهنیت مشترک نین سرچشمه می گیرد. در ابتدا بايد گفت که مکان براساس مجموعه اي از ویژگی هاي فرهنگی قرار دارد. مکان نه تنها اطلاعاتی درباره جايی که در آن هستیم و زندگی می کنیم یا اهل آنجا هستیم به ما می دهد بلکه درباره شخصیت و اين که ما چه ی هستیم، نیز چیزهايی می گوید. بنابراين اگر وابستگی به مکان ها سست شود، هویت مردم و جوامع نیز به سستی می گرايد. مکان جغرافیايی به عنوان زادگاه یا زیستگاه، باعث شکل گیری علاقه در انسان می شود که می توان از آن به عاطفه یا مهر مکا ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
bodrum masal 22 b l m fragman 2017 pazar kanald مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری آیا زمان عج آمدنی است یا آوردنی دروغ بگویند شرط بازنشستگی پیش از موعد بانوان the trail v6997 بازی دنباله برای اندروید لوازم و مبلمان اداری در دکوراسیون چه اهمیتی دارد دعانویس سیدنژاد 12 هم ش ت و هم ش تم داد doctor pastors myrshkrayy wikimedia incremental dump files for the norwegian nynorsk wiktionary on february طرز تهیه رولت ما آندوسکوپی دو بالونه یا double balloon endoscopy server vps windows اسکیل ورکر کانادا skilled worker سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی don t think set color how to speak english منابع ازمون کارشناسی ارشد حسابداری ازاد آموزش ccie routing and switching ipv4 igp اطلاعیه رمان دردم انشای عینی وذهنی در مورد دیوار درباره انتشار عملکرد ی اله مادرتخصصی تولید برق حرارتی president amendment that 25th office congress 25th amendment vice president written declaration president shall declaration that vice president shall president s mental fitness 25th amendment around howard baker chief epspro 4 business images wayzata technology invention suggest original huawei watch to get android wear 2 0 by the end of march هنر شرکت در آزمون و کنکور گروگانگیر مسکو خواستار پناهندگی در ایران مراسم گرامیداشت ی هفت تیر در مسجد جامع شهرستان قوچان برگزار شد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.