واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


نمی فهمید برمی خورد بساط می دهند برمی خورد نمی فهمید نمی فهمید دارد

واژه نمی فهمید برمی خورد بساط می دهند برمی خورد نمی فهمید نمی فهمید دارد از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
سورتمه های یغما
درخواست حذف اطلاعات
ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگر تو روزی لبلس مهربانی رو بر تن کنی و روزی آن را بر زمين بگذاری برای هميشه...... ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگر تو یه روزی فرق بین کیلومتر و سلول رو بدونی... ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگه تو یه روزی به جای بوی خوش نان؛ خود نان رو هدیه بدی... ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگر تو یه روزی به حال عزت دیرین گونه هات رو از درد ناتوانی عوض کنی به یه مشت سنگ... ی چیزی نخواهد فهميد؛ که پیشانی تو بر روی حریر بود یا موکت... ی چیزی نخواهد فهميد؛ حتی اگه تو یه روزی دست رو بر پیشانیی بذاری که سالهاست یخ زده و بر چشمهایی بکشی که سالهاست خشکیده... ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگه تو یه روزی محبتت رو به خواهانش هدیه بدی... ی چیزی نخواههد فهميد؛ اگه تو یه روزی دست آدمهایی رو بگیری که منتظر دست خدان؛ ...

مشاهده متن کامل ...
سورتمه های یغما
درخواست حذف اطلاعات
ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگر تو روزی لبلس مهربانی رو بر تن کنی و روزی آن را بر زمين بگذاری برای هميشه...... ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگر تو یه روزی فرق بین کیلومتر و سلول رو بدونی... ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگه تو یه روزی به جای بوی خوش نان؛ خود نان رو هدیه بدی... ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگر تو یه روزی به حال عزت دیرین گونه هات رو از درد ناتوانی عوض کنی به یه مشت سنگ... ی چیزی نخواهد فهميد؛ که پیشانی تو بر روی حریر بود یا موکت... ی چیزی نخواهد فهميد؛ حتی اگه تو یه روزی دست رو بر پیشانیی بذاری که سالهاست یخ زده و بر چشمهایی بکشی که سالهاست خشکیده... ی چیزی نخواهد فهميد؛ اگه تو یه روزی محبتت رو به خواهانش هدیه بدی... ی چیزی نخواههد فهميد؛ اگه تو یه روزی دست آدمهایی رو بگیری که منتظر دست خدان؛ ...

مشاهده متن کامل ...
زمین خوار
درخواست حذف اطلاعات
آن ی که این چنین از این ور آن ور مي خوردچون به خلوت مي رود آن چیز دیگر مي خورد ای برادر تو همه شه بودی پس چراریش دارد ریشه هایت را سراسر مي خورد؟ مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرسیک کجای صحن بهتر مي خورد؟ چرخ مي چرخد برای هرکه مي چرخاندمچیزهای تیز هم بر چرخ پنچر مي خورد ما از بچگی گوساله ای فهم بودجای شیر مادرش شیر سماور مي خورد آن که دائم در رژیم است آ ش خواهیم دیدهرچه بر سفره بیاید خشک یا تر مي خورد مال خود را پیش چشم نخورمال مردم مال او بوده، به او برمي خورد! او زمين خوار است و خار هر زمين را… حافظا! س گنده توی خوابش دب اکبر مي خورد مي روی است بغض خویش را پنهان کنیداخل است اشکت را شناور مي خورد شعرهای من ميان قلب مردم زنده استگرچه او شعر مرا دفتر به دفتر مي خورد ...

مشاهده متن کامل ...
حامیان محیط زیست
درخواست حذف اطلاعات
تنها وقتی ا ین درخت بميرد و ا ین رودخانه مسموم شود ا ین ماهی شکار شود انسانها خواهند فهميد که نميشود پول را خورد ...

مشاهده متن کامل ...
داستان
درخواست حذف اطلاعات
poem: poem: پاهای سست و ناتوانم را نمي فهميد برباد مي رفتم خزانم را نمي فهميد رسوای عالم بودم و دیوانه ای در شهر آوازه ی ِنام و نشانم را نمي فهميد آتش به جان خسته ام انداخت ,معنای ِ دلتنگی ِآتشفشانم را نمي فهميد مانند گل پروردمش در ام اما زخم نگاه ِباغبانم را نمي فهميد گنجشگ پر زد از دلم با آنکه مي دانست زندان ِتنگ آسمانم را نمي فهميد مي خواست تا حرفی بگویم لحظه ی آ اینکه بُریده غم امانم را نمي فهميد بربام شب واکرد پای مردمانش را ماهی که رنج نردبانم را نمي فهميد نقش جهانم بود اما درنبود خویش حال عجیب اصفهانم را نمي فهميد دامن کشان از پیش روی من گذشت آرام پایان تلخ داستانم را نمي فهميد #سید_مهدی_نژاد_هاشمي @poemnezhadhashemi ...

مشاهده متن کامل ...
در آ ت فقط همین قسم به درد می خورد
درخواست حذف اطلاعات
اگر که غم برای توست ، غم به درد مي خوردغمت برای خوب بودنم به درد مي خوردنباید از یکی دو قطره اشک هم گذشت ، چون …همين دو قطره اشک ل به درد مي خوردبلند گریه مي کنم ، هزار شکر این صدا …برای روضه ی تو دست کم به درد مي خورداگر چه سنگدل شدم ولی حسین ، قلب منبرای سنگ فرش در حرم به درد مي خورداگر پرم به درد پر زدن نمي خورد ولی …برای روی تیغه ی علم به درد مي خوردحسین اگر خودت نظر کنی به شعرهاى منشبیه شعرهاى محتشم به درد مي خوردم ع شعائر توایم با سلاح شعردرست مثل اسلحه قلم به درد مي خورددم حماسی ميانه دار روضه گرم بادشبیه ذوالفقار این دو دم به درد مي خوردهزار حج به زیر پای زائر تو ریختهمسیر کربلا قدم قدم به درد مي خورددر آ ت تو را به جان مادرت قسم دهمدر آ ت فقط همين قسم به درد م ...

مشاهده متن کامل ...
آنکه فهمید و خودش را به نفهمیدن زد
درخواست حذف اطلاعات
چشم وا کن احد آیینهء عبرت شد و رفت دشمن باخته بر جنگ مسلط شد و رفت آنکه انگیزه اش از جنگ غنیمت باشد با خبر نیست که طاعت به اطاعت باشدداد و بیداد که در بطن طلا آهن بودچه بگویم که غنیمت رکب دشمن بودداد و بیداد برادر که برادر تنهاستجنگ را وا مگذارید پیمبر تنهاست یک به یک در ملاء عام و نهانی رفتندهمه دنبال فلانی و فلانی رفتندهمه رفتند غمي نیست علی مي ماندجای سالم به تنش نیست ولی مي ماندمرد مولاست که تا لحظهء آ ماندهدشمن از کشتن او خسته شده ?در ماندهدر دل جنگ نه هر خار و خسی مي ماندجگر حمزه اگر داشت ی مي ماندمرد آن است که سر تا قدمش غرق به خونآنچنانی که علی از احد آمد بیرونمي رود قصهء ما سوی سرانجام آرامدفتر قصه ورق مي خورد آرام آراممي رسد قصه به آنجا که علی دل تنگ استمي ...

مشاهده متن کامل ...
شعر
درخواست حذف اطلاعات
باران خاطرات دنیا دوباره دور سرم چرخ مي خورد یک آسمان ستاره دور سرم چرخ مي خورد دریا ،تلاطم امواج،گرد باد از هر کناره دور سرم چرخ مي خورد شهر شلوغ با همه ابعاد خوب و بد گویی هماره دور سرم چرخ مي خورد تنها ،کنار پنجره،باران خاطرات آن ماه دور سرم چرخ مي خورد کوی شهید،کوچه شاهد،پل اميد مسجد،مناره دور سرم چرخ مي خورد عمری نفس نفس پی بیچارگی خویش آن راه چاره دور سرم چرخ مي خورد خواب و خیال تازه رهایم نمي کند هر پنج قاره دور سرم چرخ مي خورد هفتاد و هفت واژه داغ و دو چشم شور آن شور باشراره دور سرم چرخ مي خورد بخت پیاده ام شده ضرب المثل ولی امشب سواره دور سرم چرخ مي خورد یک قلب تیر خورده،یک واژگان سرخ آن هفت کاره دور سرم چرخ مي خورد تنها نهاد شاد غزل های من تویی حتی گزاره د ...

مشاهده متن کامل ...
صد و پنج
درخواست حذف اطلاعات
مسابقه ی ماست خوری مدرسه رو یادته؟طرف هی ماست مي خورد. بعد یهو سرشو مي اورد بالا به اطرافش نگاه مي کرد. مي دید عه! سر تا پاش ماستی عه! یه عالمه آدم هم وایسادن نگاش مي کنن. بعد مي دید با این بساط مس ه ی قیافش خیلی اوضاع مز فی داره. در حالی که بقیه این طوری نیستن. وقتی هم سرش گرم ماست خوری بود نمي فهميد اوضاعش مز فه. فقط وقتی سرش رو مي اورد بالا ... حالا همونم! ...

مشاهده متن کامل ...
صاحبان «بساط» هم کارگزاران فرهنگی اند؟
درخواست حذف اطلاعات
وقتی چشم تان به بساط کتاب فروش ها مي خورد چه حسی به شما دست مي دهد؟ آن ها از عناصر فرهنگی جامعه ما به حساب مي آیند؟ ...

مشاهده متن کامل ...
ِیا فاطمه ا هرا (س)
درخواست حذف اطلاعات
مردک پست که عمری نمک حیدر خوردنعره زد بر سر مادر به غرورم برخوردایستادم به نوک پنجه ی پا اما حیفدستش از روی سرم رد شد و بر مادر خوردهرچه سپر درد و بلایش گردمنشد ای وای که سیلی به رخش آ خوردآه زینب تو ندیدی! به خدا من دیدممادرم خورد به دیوار ولی با سر خوردسیلی محکم او چشم مرا تار نمودمادر از من دوسه تا سیلی محکمتر خوردلگدی خورد به پهلوم و نفس بند آمدمادر اما لگدی محکم و سنگین تر خوردحسن ازغصه سرش را به زمين زد، غش کردباز زینب غم یک مرثیه ی دیگر خوردقصه ی کوچه عجیب است (مهاجر) اماوای از آن لحظه که زهرا لگدی از در خورد ...

مشاهده متن کامل ...
راه
درخواست حذف اطلاعات
راه همان جبر مطلقی که رقم خورد راه ِوجودم به کوره راه  عدم خورد فرش پُر از رنج  پا گرفتن من بود کودکی" از این تلاش آن همه غم خورد" مرگ در آن راه  دور همسفرم بود مرگ به جان تمام شهر قسم خورد جوجه ی من قد کشید، مُرد، غذا شد مادرم از آن غذای غم زده کم خورد یا پدرم - مرد کودکیم - که قدش مثل درختان  توی باغچه خم خورد کوچه تهی از ی که رفت و نیامد پشت  پنجره سم خورد راه به جایی مرا کشاند که این سَر صاف به آن سنگها که حدس زدم خورد کودکی ام در مسیر باد به هم ریخت مثل تکانی که خواب ساده ی بم خورد کودکی ام در حیاط  مدرسه گم شد آن همه بازی  ناتمام به هم خورد بابک تی از کتاب : هزار سال نمک زیر پلکهای من است نشر شانی ...

مشاهده متن کامل ...
غزلی جدید
درخواست حذف اطلاعات
در خود تمام بغض گلو را شبانه خورد = مردی که در بلای خودش هی جوانه خورد روزی هزار مرتبه هم در خودش ش ت = هر دم گذار مرد به درهای خانه خورد پر شد تمام کوچه ازین حرف ناتمام = گویند: پا به ماه ی علی تازیانه خورد باید دوباره دست به موهای من کشی! = خیلی زمان گذشت که موهام شانه خورد همسایه ها که هیچ به دردت نخورده اند = حالا که کفن و دفن تو هم مخفیانه خورد! زنهای این قبیله به ختمت نیآمدند = ممنونم از کبوتر جلدی که دانه خورد این دخترت به جای همه غصه غصه را = در سن و سال کودکی اش مادرانه خورد. قاسم نعیمي ...

مشاهده متن کامل ...
633- سنده کی گلیپ چیخمادین
درخواست حذف اطلاعات
سوالی که من از او داشتم این بود: چطور مي توانی اینقدر اَس باشی؟ برمي گشتم نگاهش مي و کلمه ای خارج نمي شد. یعنی کلمه ی قابلِ شنیدنی . کلمه های قابل دیدن و لمس شدنی از من خارج مي شد. تصور کنید کلمات از توی چشم هایم بیرون مي آمدند و در هوا شناور مي ماندند تا چند ثانیه. و بعد پووف. اما او اَس بود و نمي دید و نمي فهميد. من خودم را مي دادم که نمرده ام. مي فهميد؟ البته که نمي فهميد. خودم هم نمي فهمم. ...

مشاهده متن کامل ...
دستی به هوا رفت و دو پیمانه به هم خورد / در لحظه «می» نظم دو تا شانه به هم خورد
درخواست حذف اطلاعات
دستی به هوا رفت و دو پیمانه به هم خورددر لحظه «مي» نظم دو تا شانه به هم خورددستور رسید از ته مجلس به تسلسلپیمانه «مي» تا سر ميخانه به هم خورددستی به هوا رفت و به تایید همان دستدست همه قوم صميمانه به هم خورد«لبیک علی »قطره باران به زمين ریخت«لبیک علی» نور و تن دانه به هم خوردیک روز گذشت و شب مستی به سر آمدیعنی سر سنگ و سر دیوانه به هم خوردپس باده پرید از سر مستان و پس از آنبادی نوزید و در یک خانه به هم خورد مهدی رحیمي ...

مشاهده متن کامل ...
عشق آمد و در بین دو دلداده رقم خورد(علی قیصری)
درخواست حذف اطلاعات
عشق آمد و در بین دو دلداده رقم خورد افسوس که آن رابطه ها زود بهم خورد دردی که چنین مانده به دل چاره ندارد عهدم بش ت آن که صميمانه قسم خورد سی سال تمام حنجره ام جای سکوت است باور تو نکن بغض گلو غصه ی کم خورد آن قــــــدر زدم از غم دل بر در و دیوار تا نام مـــــن از دفتر معشوقه قلم خورد شاید اثر ضربه ی شلاق زمان بود آن لرزه و پس لرزه که بر گرده ی بم خورد در بحث و جدل فلسفه از چشم تو مي گفت سقراط ولی مست و پریشان شد و سم خورد در هم شکند نیمه ی شب اسکله ها را موجی که حریفانه به بازوی بلم خورد بی وقفه کنم شکوه عسل فصل خزان را تیری به دلم عاقبت از دست ستم خورد ...

مشاهده متن کامل ...
تاوان
درخواست حذف اطلاعات
مسیر دیدن تو باز هم به طوفان خوردنیامدی و نگاهم دوباره باران خورد بهار...منتظر دیدنت شدم, اما...تلاقی باز در زمستان خورد خدا برای تو, قلب مرا مقدس کرد...خدا به پاکی عشقم قسم به قرآن خورد چه خاطرات قشنگی...تو و پل چوبی!شنیده ای؟؟؟ وسطش تازگی خیابان خورد! تو رفتی و من و این دلش تگی م م!و بی تو زندگیم مرگ دید و تاوان خورد پس از تو ماه نیامد به آسمان دیگر...تو رفتی و دل من بی مدار جریان خورد نکرده متهم قتل خویشتن بودم...بیا ببین که به دستم نشان زندان خورد شروع قصه ی ماندن چقدر زود گذشت!مسیر دیدن تو باز هم به....پایان خورد! پویا نعمت الهی ...

مشاهده متن کامل ...
یک نفر مانده ازین قوم که برمی گردد
درخواست حذف اطلاعات
مي رسد قصه به آنجا که جهان زیبا شدبا جهاز شتران کوه احد ب ا شدو از آن آینه با آینه بالا مي رفتدست در دست خودش یک تنه بالا مي رفتتا که از غار حرا بعثت دیگر آردپیش چشم همه از دامنه بالا مي رفتتا شهادت بدهد عشق ولی الله استپله در پله از آن ماذنه بالا مي رفتپیش چشم همه دست پسر بنت اسدبین دست پسر آمنه بالا مي رفتگفت: اینبار به پایان سفر مي گویم" بارها گفته ام و بار دگر مي گویم"راز خلقت همه پنهان شده در عین علی استک شان ها نخی از وصلهء نعلین علی استواژه در واژه شنیدند صدارا اما...گفتنی ها همگی گفته شد آنجا اماسوخت در آتش و بر آتش خود دامن زدآنکه فهميد و خودش را به نفهميدن زدمي رود قصهء ما سوی سرانجام آرامدفتر قصه ورق مي خورد آرام آرامشهر اینبار کمر بسته به انکار علیریسمان ه ...

مشاهده متن کامل ...
عشق آمد و در بین دو دلداده رقم خورد(علی قیصری)
درخواست حذف اطلاعات
عشق آمد و در بین دو دلداده رقم خورد افسوس که آن رابطه ها زود بهم خورد دردی که چنین مانده به دل چاره ندارد عهدم بش ت آن که صميمانه قسم خورد آن لحظه که در دفتر مــــن پا بنهـــادی با بودن تو شعر و غزل غصه ی کم خورد آن قــــــدر زدم از غم دل بر در و دیوار تا نام مـــــن از دفتر معشوقه قلم خورد شاید اثر ضربه ی شلاق زمان بود آن لرزه و پس لرزه که بر گرده ی بم خورد در بحث و جدل فلسفه از چشم تو مي گفت سقراط ولی مست و پریشان شد و سم خورد در هم شکند نیمه ی شب اسکله ها را موجی که حریفانه به بازوی بلم خورد بی وقفه کنم شکوه عسل فصل خزان را تیری به دلم عاقبت از دست ستم خورد ...

مشاهده متن کامل ...
عشق آمد و در بین دو دلداده رقم خورد(علی قیصری)
درخواست حذف اطلاعات
عشق آمد و در بین دو دلداده رقم خورد افسوس که آن رابطه ها زود بهم خورد دردی که چنین مانده به دل چاره ندارد عهدم بش ت آن که صميمانه قسم خورد آن لحظه که در دفتر مــــن پا بنهـــادی با بودن تو شعر و غزل غصه ی کم خورد آن قــــــدر زدم از غم دل بر در و دیوار تا نام مـــــن از دفتر معشوقه قلم خورد شاید اثر ضربه ی شلاق زمان بود آن لرزه و پس لرزه که بر گرده ی بم خورد در بحث و جدل فلسفه از چشم تو مي گفت سقراط ولی مست و پریشان شد و سم خورد در هم شکند نیمه ی شب اسکله ها را موجی که حریفانه به بازوی بلم خورد بی وقفه کنم شکوه عسل فصل خزان را تیری به دلم عاقبت از دست ستم خورد ...

مشاهده متن کامل ...
عشق آمد و در بین دو دلداده رقم خورد(علی قیصری)
درخواست حذف اطلاعات
عشق آمد و در بین دو دلداده رقم خورد افسوس که آن رابطه هم زود بهم خورد دردی که چنین مانده به دل چاره ندارد عهدش بش ت آن که صميمانه قسم خورد آن لحظه که در دفتر مــــن پا بنهـــاده با بودن او شعر و غزل غصه ی کم خورد آن قــــــدر زدم از غم دل بر در و دیوار تا نام مـــــن از دفتر معشوقه قلم خورد شاید اثر ضربه ی شلاق زمان بود آن لرزه و پس لرزه که بر گرده ی بم خورد در بحث و جدل فلسفه از چشم تو مي گفت سقراط ولی مست و پریشان شد و سم خورد در هم شکند نیمه ی شب اسکله ها را موجی که حریفانه به بازوی بلم خورد بی وقفه کنم شکوه عسل فصل خزان را تیری به دلم عاقبت از دست ستم خورد ...

مشاهده متن کامل ...
شعر زیبا تقدیم به شما
درخواست حذف اطلاعات
نگاه آهو آهو از کجا فهميد باید از تو یارى خواست؟ از پناه تو باید سایه اى بهارى خواست؟ آهو از کجا فهميد با تو مى شود آرام؟ با نگاه تو آهو پیش پاى تو شد رام تو به مهربان بودن در زمين بودى مهربان فراوان بود مهربان ترین بودى مى دهى نجات از مرگ آهوى فرارى را مى کنى جدا از او ترس و بیقرارى را قاسم رفیعا ...

مشاهده متن کامل ...
عید ولایت مبارک
درخواست حذف اطلاعات
عید غدیر شد و ما هم خواستیم تبریکی خدمت دوستان گفته باشیم دستی به هوا رفت و دو پیمانه به هم خورددر لحظه «مي» نظم دو تا شانه به هم خورد دستور رسید از ته مجلس به تسلسلپیمانه «مي» تا سر ميخانه به هم خورد دستی به هوا رفت و به تایید همان دستدست همه قوم صميمانه به هم خورد «لبیک علی »قطره باران به زمين ریخت«لبیک علی» نور و تن دانه به هم خورد یک روز گذشت و شب مستی به سر آمدیعنی سر سنگ و سر دیوانه به هم خورد پس باده پرید از سر مستان و پس از آنبادی نوزید و در یک خانه به هم خورد یا علی مدد ...

مشاهده متن کامل ...
درک ما شدن
درخواست حذف اطلاعات
همانقدر که زن را باید فهميد ...مرد را هم باید درک کرد ...همانقدر که زن "بودن" ميخواهد ...مرد هم "اطمينان" ميخواهد ...همانقدر که باید قربان صدقه ی روی بی آرایش زن رفت ...باید فدای خستگی های مرد هم شد ...همانقدر که باید بی حوصلگی های زن را طاقت آورد ...کلافگی های مرد را هم باید فهميد ...خلاصه "مرد" و "زن" ندارد ....به نقطه ی "مــا" شدن که رسیدی ...بهترین باش برایش ...بگذار حس کند هیچ به اندازه تو درکش نميکند ... ...

مشاهده متن کامل ...
مانیتور اولترافاین ۵k ال جی در کنار روتر به مشکل برمی خورد از آیفون و اپل
درخواست حذف اطلاعات
مانیتور اولترافاین 5k ال جی در کنار روتر به مشکل برمي خورد از آیفون و اپل مانیتور اولترافاین 5k ال جی در کنار روتر به مشکل برمي خورد از آیفون و اپل طبق گزارشها، مانیتور اولترافاین ۵k الجی که برای مکبوک پرو جدید اپل طراحی شده است با روترها مشکل دارد و باید حداقل دو متر با روتر فاصله داشته باشد. منبع ...

مشاهده متن کامل ...
سایهٔ جنگ
درخواست حذف اطلاعات
امروز وطن معنی غم را فهميدبا سایهٔ جنگ، متّهم را فهميداز خواب پرید کشورِ من امّامعنای م ع حرم را فهميد#محسن_ناصحی ...

مشاهده متن کامل ...
قوز بالای قوز
درخواست حذف اطلاعات
♦️مردی بود که قوز داشت و خیلی غصه مي خورد چرا قوز دارد؟ یک شب مهت از خواب بیدار شد خیال کرد صبح شده و برای نظافت به رفت. از سر تون که رد شد صدای ساز و آواز به گوشش خورد. اعتنا نکرد و رفت تو. در رختکن سرگرم درآوردن لباس هایش بود و توجهی نکرد که ی هست یا نه. وارد گرمخانه که شد دید جماعتی بزن و بکوب دارند و مثل اینکه عروسی داشته باشند مي زنند و مي ند. او هم بنا کرد به آواز خواندن و یدن و خوشحالی . در حالی که مي ید دید پاهای آنها سم دارد. آن وقت بود فهميد که آنها از ما بهتران هستند. اگر چه خیلی ترسید اما خودش را به خدا سپرد و به روی آنها هم نیاورد. ادامه مطلب ...

مشاهده متن کامل ...
مانیتور اولترافاین 5k ال جی در کنار روتر به مشکل برمی خورد
درخواست حذف اطلاعات
طبق گزارش ها، مانیتور اولترافاین 5k ال جی که برای مک بوک پرو جدید اپل طراحی شده است با روترها مشکل دارد و باید حداقل دو متر با روتر فاصله داشته باشد. ...

مشاهده متن کامل ...
عیدخوبان
درخواست حذف اطلاعات
زنده ی عشق تو ، آب زندگانی کی خورد؟ عاشق رویت ، غم جان وجوانی کی خورد ؟ هر که خورد از جام ت درد دردت قطره یی تا که جان دارد شادمانی کی خورد؟ حکیم عطار نیشابوری نویسنده : فرشته قنقره ...

مشاهده متن کامل ...
پس از سرمای دستانت بهاری تلخ را دیدم...
درخواست حذف اطلاعات
اگر این ماجرا هر طور دیگر هم رقم مي خورد دلم یک عمر در این غصه ی بیهوده غم مي خورد همين که شیشه ی حرمت ش ت از سنگ دشنامت همين که نامت از بین رفیقانم قلم مي خورد نگاهم کردی و با خنده گفتی: روزگار این است ! نگاهت و از خنده ات حالم به هم مي خورد عجب لبخند سردی ، روزگار ناجوانمردی چه کردی با ی که روی نام تو قسم مي خورد نه شان دست هایی که به هم دادیم باقی ماند نه یاد استکان هایی که در مستی به هم مي خورد پس از سرمای دستانت بهاری تلخ را دیدم به اندوهی که گل مي کرد و چشمانی که نم مي خورد ! علی ثابت قدم ...

مشاهده متن کامل ...
پس از سرمای دستانت بهاری تلخ را دیدم...
درخواست حذف اطلاعات
اگر این ماجرا هر طور دیگر هم رقم مي خورد دلم یک عمر در این غصه ی بیهوده غم مي خورد همين که شیشه ی حرمت ش ت از سنگ دشنامت همين که نامت از بین رفیقانم قلم مي خورد نگاهم کردی و با خنده گفتی: روزگار این است ! نگاهت و از خنده ات حالم به هم مي خورد عجب لبخند سردی ، روزگار ناجوانمردی چه کردی با ی که روی نام تو قسم مي خورد نه شان دست هایی که به هم دادیم باقی ماند نه یاد استکان هایی که در مستی به هم مي خورد پس از سرمای دستانت بهاری تلخ را دیدم به اندوهی که گل مي کرد و چشمانی که نم مي خورد ! علی ثابت قدم ...

مشاهده متن کامل ...
ایستادم به سر پنجه ی پا اما...
درخواست حذف اطلاعات
مردک پست که عمری نمک زهرا خورد نعره زد بر سر مادر به غرورم برخورد ایستادم به نوک پنجه ی پا... اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد هرچه سپر درد و بلایش گردم نشد ای وای که سیلی به رخش آ خورد آه زینب تو ندیدی! به خدا من دیدم مادرم خورد به دیوار ولی با سر خورد سیلی محکم او چشم مرا تار نمود مادر از من دو...سه تا سیلی محکم تر خورد حسن از غصه سرش را به زمين زد، غش کرد باز زینب غم یک مرثیه دیگر خورد قصه کوچه عجیب است مهاجر اما وای از آن لحظه که زهرا لگدی از در خورد... ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
معنی این بیت چیست دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست رمان دخترخوابهاى بی رخصث کلیپ انیمیشن خاسرین از دیدگاه قرآن کریم فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس آمار ایران شهریور95 تحقیق در مورد آتش در زرتشت جزئیات آغاز آزمایشی رجیستری گوشی موبایل تست 100 گوشی برای کارمندان هر اپراتور اموزش الگو ی والان پفکی رمان در مسیر خوشبختی با فرمت pdf قرص لیپوران برای گرید چند کبد است چت برای اندروید داستان و داستان نویسی نوین فارسی کتاب زیست پیش ی نشر الگو بیداری ی بسیج جهانی مستضعفین ره نرم افزار های کنترل و ابزار دقیق کیفیت توان و ف رکوردر نصب تأسیسات آبرسانی مجتمع شیرینکند از آبرسانی تبریز به شیوه قدما برخورد زشت آمبولانس یک بیمارستان با جانباز قطع نخاعی ع آموزش سئو سئوی طبیعی و شبکه های اجتماعی به هم کمک میکنند اصلی تحلیل ماتریس بردار واریانس مولفه مولفه های اصلی مقادیر ویژه تحلیل عاملی ماتریس همبستگی ماتریس کواریانس درمورد متغیرهای وابسته تنظیم دستگاه عصبی با تر جمه ی فا رسی کنیزک بهرام سرهنگ روزی تمرین کنیزک زیبا بالا بردن شکار گور کنیزک چینی تبریک تولد بهترین دوستم درخشش نیو گ فوکاران کردستانی در رقابت های کشوری میای گفتم معصوم میای فناوری دانایی محور اطلاعات مشاغل اطلاعات دانایی محور اقتصاد دانایی فناوری اطلاعات تاثیر فناوری درباره تاثیر تاثیر فناوری اطلاعات د پیامک های عاشورایی kalbimdeki deniz 7 b l m fragman zeti fox tv 66 درصد یی ها موافق اقدام ترامپ
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.