واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


هنوز قلبم می تپد

واژه هنوز قلبم می تپد از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
تسلیت قلبه صبورم
درخواست حذف اطلاعات
سلام.................... امروزم ی روزه دیگ م3 همه روزایه زندگیم ک باخوابه دیگری بیدارشدن اخی دلم ب حاله خودم ميسوزه اخی دلم توچقدگناهی ک صاحبت منم ک من برات تصميم کیگیرم اخی دلم اخی تنها ی ک اون دنیا ب من داد ميکشه قلبمه تنها ی ک ناراضیه ازم قلبم اخی قلبم اخی قلبم صبورباش قلبم هنوز تازه ميخوای توبغله دیگری باشیو درفکره دیگری هنوز مونده قلبم اخی ک چقداون موقع نابودميشی قلبم تسلیت قلبه صبورم ...

مشاهده متن کامل ...
صدای عشق
درخواست حذف اطلاعات
شمارش لحظه هایی که تو را ندیده ام از دستم در رفته اما هنوز هم مي توانم از زمان حضورت در قلبم خاطره ها بگویم تو از من دور ولی من به تو نزدیکم عشق تو در حوالی قلبم هنوز هم پرسه مي زند هنوز هم مي توانم بگویم " دوستت دارم " تو نمي شنوی و نميدانی اما من صدای قلبم را مي شنوم صدای خوش عشق مي شنوم ...

مشاهده متن کامل ...
هنوز قلبم می تپد
درخواست حذف اطلاعات
شهامت به ج دادم. نه سعی از آن فرار کنم و نه تلاش تسکینش دهم. مي دانستم در عمق آن معنایی نهان وجود دارد. معنایی زنده و پویا... فکر مي ماندن و درجا زدن در چنین ح ی انرژی حیاتم را فرسوده کند! قانون بقای انرژی را خوب آموخته بودم. مي دانستم انرژی حیات از بین نخواهد رفت. تنها با دستان رنج از عمقی به عمق دیگر فرو مي رود...تا انسانی هی درون خود بزرگ و بزرگ تر شود. مي دانستم هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ام. هنوز راه های زیادی هست که نرفته ام... احساس مي هنوز قلبم مي تپد. ...

مشاهده متن کامل ...
عشقم چجایی
درخواست حذف اطلاعات
ببین که قلبم از آن روز که تو آمدی ، چه حالی دارد ،تو که در قلب منی ببین چه هوایی دارد ،به چشمانم نگاه کن و ببین چه دنیایی دارد ،بیا و حس کن که وجودم چه ه دارد،قلبم چه تپشی دارد ، وای که خودم نیز نميدانم چه حالی دارم،ميدانم تو نیز حال مرا داری،اما هنوز هم باور نداری که چه جایگاهی در قلبم داری ...

مشاهده متن کامل ...
رده پایی عشق
درخواست حذف اطلاعات
ميگن یادگیری ادم ها در کودک مثل نقش سنگ است که هیچ وقت پاک نميشه کودکی بودم که ی در قلبم نقش خودشو کشید و رفت حالا من مندم و نقش قلبم تنهای تنها نگاهم به جاده بی انتهای که چشم هایم خیره شده به ان و قلبم هنوز رفتنش را باور نکرد .." روزگار نامردی دنیا وقتی احساس ميکنی خوشبختی رو پیدا کردی و محکم ميگریش ولی ... وقتی به خود ميای که دیگه حتی رویاهایت رو نابود شده ميبینی ... ميخوای باور نکنی تنهایت را ... کاش جدایها نبودن ... کاش ادم ها ... ...

مشاهده متن کامل ...
قلبم درد میکنه از نبودت.....
درخواست حذف اطلاعات
بالا ه داره ميرسه همون روزی که ترکم کردی همون روزی که منو باتمام شادیهام به خاک سرد نش نزدیکه ميشه یه سال. یه سال خیلیه برا ندیدنت برا نشنیدن صدات عزیزم باور کن هنوز قلبم از نبودت درد ميکشه باور کن هنوز وهر روز چشمام بارانیه ازنبودت.یک ساله که اسمت روگوشیم طنین انداز نشده چقدر من پوست کلفتم تمام هفته رو به اميد پنج شنبه ودیدار یه سنگ سرد به سرميبرم .کاکه عزیزم ميشه یه سال که رفتی اما من هنوز چشم به راهم گوش به زنگم چشمام ميبینه ولی دلم باور نميکنه خدایا بهم آرامش بده ...

مشاهده متن کامل ...
هنوز...
درخواست حذف اطلاعات
هنوز ...این هنوز ها چقدر ادم را اذیت ميکنندنشان ميدهند چیزی در گذشته اتفاق افتاده استخوب یا بد،که باز هم ادامه داردحتی اگر بخواهی فراموشش کنی..گاهی حرفی از حسرت استیعنی دوست نداشتی تا به امروز در زندگی ات جریان داشته باشدای تویی که ميدانم هیچوقت نوشته هایم را نخواهی خواند،بدان!بدان ک هنوز هم دوستت دارم و هر لحظه که ميگذرد,در من بیشتر جاری ميشوی..و هرچقدر که ميخواهم تورا فراموش کنمبیشتر در تو غرق ميشومو تورا بیشتر در خودم ميابم مگر تو که بودی؟که از بین این همه ادم های دنیا تو از ذهنم بیرون نميروی و فقط تو قلبم را هنوز در اختیار داری....هنوز .... ...

مشاهده متن کامل ...
هنوز...
درخواست حذف اطلاعات
هنوز ...این هنوز ها چقدر ادم را اذیت ميکنندنشان ميدهند چیزی در گذشته اتفاق افتاده استخوب یا بد،که باز هم ادامه داردحتی اگر بخواهی فراموشش کنی..گاهی حرفی از حسرت استیعنی دوست نداشتی تا به امروز در زندگی ات جریان داشته باشدای تویی که ميدانم هیچوقت نوشته هایم را نخواهی خواند،بدان!بدان ک هنوز هم دوستت دارم و هر لحظه که ميگذرد,در من بیشتر جاری ميشوی..و هرچقدر که ميخواهم تورا فراموش کنمبیشتر در تو غرق ميشومو تورا بیشتر در خودم ميابم مگر تو که بودی؟که از بین این همه ادم های دنیا تو از ذهنم بیرون نميروی و فقط تو قلبم را هنوز در اختیار داری....هنوز .... ...

مشاهده متن کامل ...
آشفتگی
درخواست حذف اطلاعات
دل آشوب وخسته،در بیکران ثانیه های جا مانده در تنگنای زمان در حال گذرو در انتظار لحظاتی که هنوز فرا نرسیده گیر افتاده ام.نه راه پس دارم و نه راه پیش.حیران و ذر مانده به دنبال راه چاره ميگردم.گمانم از ميان تابلو های راهنما باید فلشها را تعقیب کنم.فلشهائی که انتهایشان به قلبم ختم ميشود.درسته قلبم هیچوقت به من دروغ نگفته! ...

مشاهده متن کامل ...
بی انصاف بودن یا نبودن
درخواست حذف اطلاعات
سلام بی انصاف بودن یا نبودن گفته بودم با عشق زیبا و وجود پاک, با معرفتت از تمام دلبستگی هام جدا ميشم و تنها دلبستگی من ميشه این عشق که قلبم رو سرشار کرده از زیباترین احساس ها بی انصاف بودنم رو با چی وصف کردی با دل کندنم از دلبستگی های مجازی یا با نوشته ای که... شاید هم بی انصاف باشم خودم نميدانم آره عشق من هر چند هم بی انصاف بوده باشم اما در مورد عشق و دلبستگیم به تو بی انصاف نبوده و نیستم و هنوز هم قلبم عاشق و بیقرار توست و تنها از تو مي گویم و تنها از تو مي نویسم تا هميشه در چشم هایم حرف قلبم را ببینی و بخوانی که مانند تابلو های روان هر لحظه نوشته مي شود (برای هميشه دوستت دارم) ...

مشاهده متن کامل ...
آوار
درخواست حذف اطلاعات
فرو مي آیی به ویرانه ای، به ناگاه... کجا بوده ای...؟! فرو ریخت قلبم ...! آوار قلبم را مي بینم... ویرانه هایش را مي جویم... مي یابم ،حواسم را که به تو بود.... مي یابم، دلم را که مي تپید به شوقت... آه ببین چه یافتم...! اشک های شوقم از بودنت... و اکنون تپیدن ناموزون قلبم...از نبودت... "ج" ...

مشاهده متن کامل ...
نقطه چین ♥
درخواست حذف اطلاعات
یک عمر ، یک دنیا احساس را بر روی دوشم ميکشانم تا برسم به جایی که هنوز هم خستگی در تنم نباشد ، آنقدر عاشق باشم که هنوز همه وجودم گرم باشد ، تو در قلبم باشی و من دیوانه ات باشم. تا همينجا همين خط،بگذار آ خطمان را نشانت دهم آ خط ما یک نقطه چین است… ميخواهم همه بدانند که عشقمان ابدی است… ...

مشاهده متن کامل ...
نقطه چین ♥
درخواست حذف اطلاعات
یک عمر ، یک دنیا احساس را بر روی دوشم ميکشانم تا برسم به جایی که هنوز هم خستگی در تنم نباشد ، آنقدر عاشق باشم که هنوز همه وجودم گرم باشد ، تو در قلبم باشی و من دیوانه ات باشم. تا همينجا همين خط،بگذار آ خطمان را نشانت دهم آ خط ما یک نقطه چین است… ميخواهم همه بدانند که عشقمان ابدی است… ...

مشاهده متن کامل ...
نقطه چین ♥
درخواست حذف اطلاعات
یک عمر ، یک دنیا احساس را بر روی دوشم ميکشانم تا برسم به جایی که هنوز هم خستگی در تنم نباشد ، آنقدر عاشق باشم که هنوز همه وجودم گرم باشد ، تو در قلبم باشی و من دیوانه ات باشم. تا همينجا همين خط،بگذار آ خطمان را نشانت دهم آ خط ما یک نقطه چین است… ميخواهم همه بدانند که عشقمان ابدی است… ...

مشاهده متن کامل ...
نقطه چین ♥
درخواست حذف اطلاعات
یک عمر ، یک دنیا احساس را بر روی دوشم ميکشانم تا برسم به جایی که هنوز هم خستگی در تنم نباشد ، آنقدر عاشق باشم که هنوز همه وجودم گرم باشد ، تو در قلبم باشی و من دیوانه ات باشم. تا همينجا همين خط،بگذار آ خطمان را نشانت دهم آ خط ما یک نقطه چین است… ميخواهم همه بدانند که عشقمان ابدی است… ...

مشاهده متن کامل ...
نقطه چین ♥
درخواست حذف اطلاعات
یک عمر ، یک دنیا احساس را بر روی دوشم ميکشانم تا برسم به جایی که هنوز هم خستگی در تنم نباشد ، آنقدر عاشق باشم که هنوز همه وجودم گرم باشد ، تو در قلبم باشی و من دیوانه ات باشم. تا همينجا همين خط،بگذار آ خطمان را نشانت دهم آ خط ما یک نقطه چین است… ميخواهم همه بدانند که عشقمان ابدی است… ...

مشاهده متن کامل ...
تنها تویی درآسمان قلبم
درخواست حذف اطلاعات
تنها تویی در آسمان قلبم تنها تویی در آسمان قلبمکه مثل ستاره ميدرخشی در شبهای تیره و تارمکه هر سحرگاه مثل خورشید طلوع ميکنی در دل قلب عاشقمبا طلوع تو ای خورشید من ، غمي دیگر در دلم نیستاحساس آرامش ميکنم وقتی که تو نورانی کرده ای سرزمين قلبم راتنها تویی در آسمان قلبمکه مثل پرنده ای پرواز ميکنی در قلبماوج ميگیری در آسمان آبی احساسم ومرا به بالاترین نقطه ی عشق ميرسانیتنها تویی در آسمان قلبمتویی که مثل باران ميباری بر کویر تشنه ی قلب عاشقم وعاشقتر ميکنی مرا با طراوت قطره های مهربانتتنها تویی در سرزمين احساسمتویی که هر لحظه قدم برميداری بر خاک دلم از جنس عشق ميشود خاک این سرزمينیکه روزگاری بود هیچ رهگذری از آن عبور نميکردآری روزگاری بود که هیچ ستاره ای در آسمان ق ...

مشاهده متن کامل ...
قلبم
درخواست حذف اطلاعات
از قلبم پرسیدم فرق دوستی با عشق چیه؟ . . . . . . قلبم جواب داد: من کارم پمپاژ خون بدنه.جمع کن این مس ه بازیارو ...

مشاهده متن کامل ...
هنوز ضربان قلبم نرمال نشده!
درخواست حذف اطلاعات
توی حداکثر 5 ثانیه از این رو به اون رو شدم. دستم شل شد و شروع کرد لرزیدن ضربان قلبم یهو بالا رفت ، گونه هام خیس شد معدم شروع کرد به جوشیدن. نکنه نکنه ها تو مغزم رژه ميرفتن ، به صورت احمقانه ای هرچی فکر مي رو کنار هم تجزیه تحلیل مي ... پی نوشت: لپ کلام ، هرچقدر در برابر هرچیزی قوی باشم ، محکم باشم ، به کفشم بگیرم باز جلوت به طور فاجعه انگیزی حساس ام ،ترسو ام ،بی قرارم.و اگر جایی غیر از این گفتم بلند بگو زر نزن دروغ ميگی! ...

مشاهده متن کامل ...
هنوز ضربان قلبم نرمال نشده!
درخواست حذف اطلاعات
توی حداکثر 5 ثانیه از این رو به اون رو شدم. دستم شل شد و شروع کرد لرزیدن ضربان قلبم یهو بالا رفت ، گونه هام خیس شد معدم شروع کرد به جوشیدن. نکنه نکنه ها تو مغزم رژه ميرفتن ، به صورت احمقانه ای هرچی فکر مي رو کنار هم تجزیه تحلیل مي ... پی نوشت: لپ کلام ، هرچقدر در برابر هرچیزی قوی باشم ، محکم باشم ، به کفشم بگیرم باز جلوت به طور فاجعه انگیزی حساس ام ،ترسو ام ،بی قرارم.و اگر جایی غیر از این گفتم بلند بگو زر نزن دروغ ميگی! ...

مشاهده متن کامل ...
قلبم...
درخواست حذف اطلاعات
قلبم لج کرده است...! مي گوید یابا او*یا من مي ایستم تو تنها برو ...

مشاهده متن کامل ...
تو صدای قلبم را نخواهی شنید...
درخواست حذف اطلاعات
صدای قلبم از آن ی ست که عاشق باشد تو صدای قلبم را نخواهی شنید... حالا هر چقدر دلت مي خواهد چشمهایم را نگاه کن.. روی صورتم رنگی که دلت مي خواهد بپاش هر رنگی که فکر مي کنی مرا زشت مي کند قلبم از آن ی ست که مثل تو نیست شاید مثل تو هزاران نفر باشند باز هیچکدامشان صدای قلبم را نخواهند شنید بعد از مرگم صدای قلبم در افق شنیده خواهد شد ولی باز تو صدای قلبم را نخواهی شنید تو و هزاران نفر که مثل تواند صدای قلبم شنیدنی ست برای عاشقان صدای قلبم شنیدنی ست وارمغان خدایست که بقول دوست "همين ست" و آنجایی که خاک مي شوم مرا نخواهی یافت تابگویی صدای قلبی نیست متاسفم برایت، تو باز آن را نمي شنوی چون با صدای قلبم به افق سفر کرده ام و فقط عاشقان عشق صدای قلبم را از افق تا به ابد مي شنوند. ...

مشاهده متن کامل ...
تو صدای قلبم را نخواهی شنید...
درخواست حذف اطلاعات
صدای قلبم از آن ی ست که عاشق باشد تو صدای قلبم را نخواهی شنید... حالا هر چقدر دلت مي خواهد چشمهایم را نگاه کن.. روی صورتم رنگی که دلت مي خواهد بپاش هر رنگی که فکر مي کنی مرا زشت مي کند قلبم از آن ی ست که مثل تو نیست شاید مثل تو هزار نفر باشد باز هیچکدامشان صدای قلبم را نخواهند شنید بعد از مرگم صدای قلبم در افق شنیده خواهد شد ولی باز تو صدای قلبم را نخواهی شنید تو و هزاران نفر که مثل تواند صدای قلبم شنیدنی ست برای عاشقان صدای قلبم شنیدنی ست وارمغان خدایست که بقول دوست "همين ست" و آنجایی که خاک مي شوم مرا نخواهی یافت تابگویی صدای قلبی نیست چون تو آن را نمي شنوی چون با صدای قلبم به افق سفر کرده ام و فقط عاشقان عشق صدای قلبم را از افق تا به ابد مي شنوند. ...

مشاهده متن کامل ...
تو صدای قلبم را نخواهی شنید...
درخواست حذف اطلاعات
صدای قلبم از آن ی ست که عاشق باشد تو صدای قلبم را نخواهی شنید... حالا هر چقدر دلت مي خواهد چشمهایم را نگاه کن.. روی صورتم رنگی که دلت مي خواهد بپاش هر رنگی که فکر مي کنی مرا زشت مي کند قلبم از آن ی ست که مثل تو نیست شاید مثل تو هزار نفر باشد باز هیچکدامشان صدای قلبم را نخواهند شنید بعد از مرگم صدای قلبم در افق شنیده خواهد شد ولی باز تو صدای قلبم را نخواهی شنید تو و هزاران نفر که مثل تواند صدای قلبم شنیدنی ست برای عاشقان صدای قلبم شنیدنی ست وارمغان خدایست که بقول دوست "همين ست" و آنجایی که خاک مي شوم مرا نخواهی یافت تابگویی صدای قلبی نیست چون تو آن را نمي شنوی چون با صدای قلبم به افق سفر کرده ام و فقط عاشقان عشق صدای قلبم را از افق تا به ابد مي شنوند. ...

مشاهده متن کامل ...
تو صدای قلبم را نخواهی شنید...
درخواست حذف اطلاعات
صدای قلبم از آن ی ست که عاشق باشد تو صدای قلبم را نخواهی شنید... حالا هر چقدر دلت مي خواهد چشمهایم را نگاه کن.. روی صورتم رنگی که دلت مي خواهد بپاش هر رنگی که فکر مي کنی مرا زشت مي کند قلبم از آن ی ست که مثل تو نیست شاید مثل تو هزاران نفر باشند باز هیچکدامشان صدای قلبم را نخواهند شنید بعد از مرگم صدای قلبم در افق شنیده خواهد شد ولی باز تو صدای قلبم را نخواهی شنید تو و هزاران نفر که مثل تواند صدای قلبم شنیدنی ست برای عاشقان صدای قلبم شنیدنی ست وارمغان خدایست که بقول دوست "همين ست" و آنجایی که خاک مي شوم مرا نخواهی یافت تابگویی صدای قلبی نیست متاسفم برایت، تو باز آن را نمي شنوی چون با صدای قلبم به افق سفر کرده ام و فقط عاشقان عشق صدای قلبم را از افق تا به ابد مي شنوند. ...

مشاهده متن کامل ...
برو...
درخواست حذف اطلاعات
از این که بمونی باهام دلخوری ازاین که بمونی غصه ميخوری باشه عشقم برو رد شو از من برو که ندارم تاب موندن بزن خنجر عشقتو تو به قلبم نزن حرفای عاشقونه به قلبم نداری دیگه جایی تو توی قلبم آخه من توی قلب تو دیگه مردم ميميرم ازاین غصه هایی که خوردم ندارم دیگه طاقت ضربه خوردن ...

مشاهده متن کامل ...
برو...
درخواست حذف اطلاعات
از این که بمونی باهام دلخوری ازاین که بمونی غصه ميخوری باشه عشقم برو رد شو از من برو که ندارم تاب موندن بزن خنجر عشقتو تو به قلبم نزن حرفای عاشقونه به قلبم نداری دیگه جایی تو توی قلبم آخه من توی قلب تو دیگه مردم ميميرم ازاین غصه هایی که خوردم ندارم دیگه طاقت ضربه خوردن ...

مشاهده متن کامل ...
ش ته دوباره قلبم ندیدی نفهمیدی واست میمردم
درخواست حذف اطلاعات
ش ته دوباره قلبم ندیدی نفهميدی واست ميمردم تموم زندگیم رفت منی که رو اسمت قسم ميخوردم وقتی دلم خوش نیست دنیام چه آشوبه وقتی ازم دوری قلبم نميکوبه وقتی دلم خوش نیست حس مي کنم مردم یه عمر از احساسم فقط ش ت خوردم ش ته دوباره قلبم قلبم ت ت آهنگ دلم خوش نیست باران سبک ميشم اگه گریه کنم پیشت سبک ميشم سرم باشه رویه دوشت بهم آرامشو عشقو بهم برگردون بگیر بازم منو تو آغوشت دلم خوش نیست دلم خوش نیست دلم خوش نیست وقتی دلم خوش نیست دنیام چه آشوبه وقتی ازم دوری قلبم نميکوبه وقتی دلم خوش نیست حس مي کنم مردم یه عمر از احساسم فقط ش ت خوردم ش ته دوباره قلبم ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
قلعه نویی اجازه داد شماره 10 را بپوشم فیفا موافقت کرد عدم برگزاری دیدار ایران ازب تان در شب قدر launch details بیا دقه معمولی باش ایا انواع دیوار پوش ها را میشناسید حمله موشکی به را به شدت محکوم کرد از دانشجوی طرفدار چه انتظاری می توان داشت روش تبدیل پاو وینت به یک فایل خود اجرا یا exe برنامه نوروزی درسجین کهن جشن پارسیان در ایام نوروز ورزشگاه شهید دستغیب متن املای تقریری پایه هفتم متوسطه 1 نوبت اول القصیده للضیف آب هشت شهرستان استان 72 ساعت قطع می شود اون همبرگره که دیروز گفتم خوب شد زبان حال حضرت زینب کبری س در غروب عاشورا سوالات استخدامی شرکتهای تعاونی سفیران نور کوثر دانشجویان گرافیک شیرین عسل زمینه های اجرای قانون آیین دادرسی کیفری الکترونیکی و جرائم نیروهای مسلح درحال آماده شدن است ساخت وایت بورد کلاسی زندگی همین لحظه هاست فقهی تغییر ت توزیع شبکه توزیع فرسوده بودن جزییات محاکمه قاتل آتنا دادگاه غیرعلنی است اولیای دم قصاص می خواهیم سحری رمضان دعای ابوحمزه ثمالی سحری خوردن قاسمی برنامه هسته ای ایران کاملا شفاف و صلح آمیز است جدیدترین ع از شهرزاد telfast tablet برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته بهداشت روان شبی با عبدی در شبکه نسیم با حضور اکبر عبدی ساخته میشود تاثیر نور رنگ در خانه های سنتی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.