واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


پاییز

واژه پاییز از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
پاییز
درخواست حذف اطلاعات
دوباره پاييز شد باز هم بر گهای تک درخت از غرور طلایی شدن ریختند صدای پای رهگزری به گوش می رسد که بغض های نا گفته اش را بر ی بر گ می کوبد انگار غروب در غربت زمان اسیر است گویی طلسم شده و بار دگر درخت با سمفونی کلاغ ها در سو گ بر گ هایش میگرید این رسم پاييز است و درخت خاطراتش را به دست باد می سپارد تا رنگی دگر بر زندگی زند باد فریاد میزند باز امیدی هست!اری شاید او نیز میداند که پاييز رسم خزان رابطه هاست ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز می شوم در نگاه تو...
درخواست حذف اطلاعات
پاييز می شومدر نگاه تووقتی آشنا نیست نگاهم برایتپاييز می شومدر حس خودوقتی آشنا نیستاین حسحتی برای خودم !پاييز می شومدر این برگ ریزانِحس های آشنا !و بارانیدر این برهوت بی حسی !من بی تو ، خود پاييزمزاده بهار ... حوالی پاييز !تو بی منپاييز را چگونه حس می کنی؟پاييز می شوماما فرو نخواهم ریختهنوز آنقدر برگ های زرد را شبیه نیستم!پاييز میشومو می بارمهمچون باران های پاييزیبی دعوت ... ناگهانی ... زود گذر ... سرد ... اما زیبا !من از پاييز می ترسمسردم شدمگر کجای این کلماتدیگر نفس نکشیدی ؟!پاييز شدمحتی اگر بیایی همبرای آمدنت دیر است !بیا .. منبع:کتاب آ ین پاييز ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز پاییزمـــــــــ
درخواست حذف اطلاعات
از چهره طبیعت افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از غم را تا ننگرد نگاه تب آلودم این جلوه های حسرت و ماتم را پاييز ای مسافر خاک آلوده در دامنت چه چیز نهان داری جز برگهای مرده و خشکیده دیگر چه ثروتی به جهان داری جز غم چه میدهد به دل شاعر سنگین غروب تیره و خاموشت ؟ جز سردی و ملال چه میبخشد بر جان دردمند من آغوشت ؟ در دامن سکوت غم افزایت اندوه ه می دهد آزارم آن آرزوی گمشده می د در های مبهم پندارم پاييز ای سرود خیال انگیز پاييز ای ترانه محنت بار پاييز ای تبسم افسرده بر چهره طبیعت افسونکار ...

مشاهده متن کامل ...
یک نفر در را به روی حضرتِ پاییز وا-کند
درخواست حذف اطلاعات
پاييز می رسد که مرا مبتلا کندبا رنگ های تازه، مرا آشنا کند پاييز می رسد که همانندِ سالِ پیشخود را دوباره در دلِ قالیچه، جا کند او می رسد که از پسِ نُه ماه انتظاررازِ درختِ باغچه را بَرمَلا کند او قول داده است که امسال از سفراندوه های تازه بیارد، خدا کند او می رسد که باز هم عاشق کند مرااو قول داده است به قولش وفا کند پاييز، عاشق است و راهی نمانده استجز این که روز و شب بنشیند، دعا کند شاید اثر کند و خداوندِ فصل هایک فصل را به خاطر او جا به جا کند تقویم خواست از تو بگیرد بهار راتقدیر خواست راهِ شما را جدا کند خِش خِش، صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرتِ پاييز وا-کند ...

مشاهده متن کامل ...
پیش بینی هوای پاییز 93
درخواست حذف اطلاعات
طى پاييز امسال ، دماى آبهاى مناطق حاره اى بیشتر از نرمال و فشار دریاى سرخ و مدیترانه کمتر از نرمال خواهد بود از این رو طى پاييز امسال شاهد نفوذ پى در پى ناوه هاى عمیق و قدرتمند بارشى ( چرخند مدیترانه اى + توده کمفشار سودانى ) به همراهى رطوبت مناسب از پایین و هواى سرد از بالا به کشور خواهیم بود . ...

مشاهده متن کامل ...
خوش آمد پاییز ...
درخواست حذف اطلاعات
پنجره ات را باز کن... جیره شهریورت دارد به اتمام مى رسَد، هوا دلش هواىِ عاشقى مى خواهد، هوا دلش قدم زدن روى برگ ها را مى خواهد، از قدم زدن کنار ساحل خسته شده است،، بگذار باد پاييزى بر طره ى موهایت بوزد، اجازه ده که بارانِ پاييز وجودت را خیس کند، نترس، چتر لازم نیست... اعتماد کن خودت را به باران بسپار دستانت را باز کن سرت را رو به آسمان نگاه دار بگذار قطرات باران خیسىِ چشمانت را بشوید نفس بکش، در میان پاييز نفس بکش بس است گرما، بس است بى بارانى و بى بادى که گفته است پاييز غمگین است !؟ وقتى که صداى برگ هایش در زیر پاى توست ؟ وقتى که وزش بادش لاى موهاى توست ؟ وقتى که تلفیق رنگ هایش،به هارمونىِ گونه هایت نزدیک است... پاييز خوب است پاييز عاشق است عاشقى کن، پنجره ات را به روی ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز
درخواست حذف اطلاعات
گویی دلم نشسته اینجا کنار پاييز یلدا شدم دوباره در کوله بار پاييز برگ و سکوت و باران، آجیل امشب من جمعند در کنارم، ایل و تبار پاييز موسیقی و ترانه می بارد از عبوره نت های بیقراری روی سه تار پاييز دلتنگ می شوم من، دلتنگ خنده ها و دلتنگ گریه های، بی اختیار پاييز پاييز می رود و راهی جز این ندارد می بافد از شب و برف بر روی دار پاييز ...

مشاهده متن کامل ...
مرد_ آب در پاییز
درخواست حذف اطلاعات
پاييز آمد و دست های من سرد است.پاييز آمد و خواب های من خیس است.پاييز آمد و بهانه ها را کشت.پاييز آمد و دست هایم که کوچک است،در جیب مردانه ی گذشته جا نمی شود!شاهنامه را چه پایانی ست که جوجه ها در این فصل شمرده می شوند؟!من تا پایان اسطوره خوانده ام!جوجه دوست ندارم!دست های او را دوست دارم،اما آه، فقط ای کاش جریان جور دیگری می بود.من و تنها او....پاييز آمده است،پاييز.....و من نمی توانم عشقم را سه قسمت کنم!دختری که با پاييز خواهد رفت تنها مجاز است های روح خودش را جمع کند.آیا خاطرات رهایمان خواهد کرد!؟نه،می دانم،می دانم که قلب موجود احمق خوش باوری ست که می میرد و ادامه می دهد!!!!!!!!!!!اسطوره است،این که عاشقانه سکوت باید کرد برای ویرانی عشق!من تا پایان اسطوره خوانده ام... "کتایون" ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز می رسد
درخواست حذف اطلاعات
پاييز می رسد که مرا مبتلا کند با رنگ های تـازه مــرا آشنا کند پاييز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالیچـــه جا کند او می رسد که از پس نه ماه انتظار راز ِ درخت باغچـــه را برملا کند او قول داده است که امسال از سفر اندوه هــای تازه بیــارد ، خـدا کند او می رسد که باز هم عاشق کند مرا او قـول داده است بـه قــولش وفا کند پاييز عاشق است، وَ راهی نمانده است جــز این کــه روز و شب بنشیند دعا کند شاید اثر کند، وَ خداوندِ فصل ها یک فصل را بخاطر او جا به جا کند تقویـم خواست از تو بگیرد بهـــار را تقدیر خواست راه شما را جدا کند خش خش ... ، صدای پای خزان است، یک نفر در را بـــه روی حضــرت پاییــــز وا کند... علیرضا بدیع ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز
درخواست حذف اطلاعات
پاييز که ازراه می رسد ‎خاطرات جان دوباره میگیرند‎روی صحنه ذهنمشروع به بازی میکنند‎ومن تماشاچی تنها و همیشگی آنها ‎با بعضی می خندم ، بابعضی گریه میکنم‎پاييز‎باران‎فرش رنگارنگ خیابان‎صدای خش خش برگها ‎همه و همه برایم شعرزندگی می خوانند‎برای من سال نو باپاييز آغاز می شود ‎‎ ...

مشاهده متن کامل ...
نفس بکش،در میان پاییز نفس بکش
درخواست حذف اطلاعات
پنجره ات را باز کن:جیره ى شهریورت دارد به اتمام مى رسَد،هوا دلش هواىِ عاشقى مى خواهد،هوا دلش قدم زدن روى برگ ها را مى خواهد،از قدم زدن کنار ساحل خسته شده است،،بگذار باد پاييزى بر طره ى موهایت بوزد،اجازه ده که بارانِ پاييز وجودت را خیس کند،نترس، چتر لازم نیست: اعتماد کن،خودت را به باران بسپار ،دستانت را باز کن،سرت را رو به آسمان نگاه دار،بگذار قطرات باران خیسىِ چشمانت را بشوید،نفس بکش،در میان پاييز نفس بکش،بس است گرما،بس است بى بارانى و بى بادى،که گفته است پاييز غمگین است؟وقتى که صداى برگ هایش ،در زیر پاى توست؟وقتى که وزش بادش لاى موهاى توست؟وقتى که تلفیق رنگ هایش،به هارمونىِ گونه هایت نزدیک است...پاييز خوب است،،پاييز عاشق است،،عاشقى کن،پنجره ات را به رویش ...

مشاهده متن کامل ...
من و پاییز و محرم
درخواست حذف اطلاعات
این روزهای پاييزی خزانی عجیب در خانه ی دلم حکمفرماستخوشحالم را چه سر هم بنویسی چه جدا در ساختار مغزی من جایی نداردمن همیشه به رفتن فکر کرده امماندن برای ی میسر نیست خوب می دانماما می خواهم نامی نیک برای خود بگذارمکاری سخت و عبس است البتهشا اری باید باشد تا تو باور کنی که من خوب بوده امدر این برگ ریز که غمها مثل زخم سر باز می کنندمن تمام تلاشم را می کنم که خوب باشمولی هنوز رنگ خوبی را ندیده اممحرم و پاييز را تلاقی بدهانوقت رو به اسمان بایست خواهی فهمید من چه می گویمتمام دردها از زبان استای کاش لال متولد شده بودم . لال لالدنیا برایم کوچک می نمایدو آدمها حقیر ...از من نخواهید خوش به حال باشم ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز
درخواست حذف اطلاعات
پاييز می رسد داروی زرد باد بر برگهای خسته زگرمای روزگار آغاز می شود پاييز می رسد آن تک درخت کهن در کنار رود تنها و بی و بی تاب می شود پاييز می رسد آواز آن پرنده ی زیبا میان کوه از درد دوری یاران هم صدا تغییر می کند پاييز می رسد حال و هوای چشم پرستوی شهر ما در ترک خانه ای که بنا کرده در بهار گریان و خسته و بیمار می شود پاييز می رسد شه ها و شعر مرا باد می برد پاييز می رسد ... ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز
درخواست حذف اطلاعات
من همیشه عاشق فصل پاييز بودم.....البته نه با چیزی که توی شهرمون دیدم...با چیزی که خودم تو ذهنم تصورش .... ا ین ماه پاييز هم فرا رسید و تا چشم به هم بزنیم امسال هم تموم میشه و من یسال بزرگتر و به کنکور نزدیک تر میشم.....ی ال و شش ماه دیگه من کنکور دارم که باید به امید خدا رتبه ی خوبی بیارم... ایشال ادامه مطلب با رمز دوم ...

مشاهده متن کامل ...
چرا بیشتر آدم هایی که میبینیم پاییز را دوست دارند؟
درخواست حذف اطلاعات
پاييز این فصل غم انگیز. فصل سرخ و زرد. فصل سوز. فصل تنهایی. فصل خیابان های خلوت. نیمکت های خالی. 2 -پاييز فصل تنهایی است. در پاييز نه از انی که کنار جاده تابلوی اجاره – ویلا دست گرفته باشند خبری است، نه از شور و شر و انرژی بی حد و حصر تابستان که تو را تا کناره های دریا بکشاند. دریایی که کناره اش حریم محافظت شده ای دارد که بیش از آن که نگران جان مردم کناره باشد، مردمی که می خواهند تنی به آب بزنند یا روی تخته سنگی بنشینند و به دریا نگاه کنند، نگران دوری و و فاصله ی بین آدم هاست. در پاييز مشکل زمستان هم نیست که برف کوچه و خیابان را پوشانده باشد و آدم ها در خانه ها بمانند و کنار هم دست هاشان را با آتش شومینه و بخاری گرم کنند و صدای خنده شان از پنجره های کیپ به خیابان بیاید. اما ...

مشاهده متن کامل ...
علی جوادپور
درخواست حذف اطلاعات
پاييز / علی جوادپور پاييز علی جوادپور مئشه ده پاييز، بیر آغاجین یا اغیندان باشلانیر یا اق- یا اق پاييزلاییر آغاج لار آغاج- آغاج پاييز یاییر آغاج لار ! چؤره ک حسرتینیز اوره ییمی آلدی پاييز کوله یی کیمی آی قارا آج لار ! آی آغ آج لار ! قویمادی آغزیمدا تیکه می اودام!… پاييزلاییر دونیامیز آدام- آدام !… ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز ... !
درخواست حذف اطلاعات
زرد است که لبریزحقایق شده است ,تلخ است که با درد موافق شده است,شاعر نشدى وگرنه مى فهمیدى,پاييز بهاریست که عاشق شده است... .................................................................♥ سراپا اگر زرد و پژمرده ایمولی دل به پاييز نس ایم چو گلدان خالی لب پنجرهپر از خاطرات ترک خورده ایم اگر داغ دل بود، ما دیده ایماگر خون دل بود، ما خورده ایم اگر دل دلیل است، آورده ایماگر داغ شرط است، ما برده ایم اگر دشنۀ دشمنان، گردنیماگر خنجر دوستان، گُرده ایم گواهی بخواهید، اینک گواههمین زخم هایی که نشمرده ایم دلی سر بلند و سری سر به زیراز این دست عمری به سر برده ایم قیصر امین پور ................................................♥ امیدوارم ریزش تک تک برگهای پاييز ، آمینی باشد بر آرزوهایتان . . . ...

مشاهده متن کامل ...
غزل پاییز (از دفتر چهل غزل)
درخواست حذف اطلاعات
پاييز بار دیگر دل اسیر قصه ی پاييز شد. باز هم جام دلم از غصه ها لبریز شد. بسته بر روی سحر آغوش خود را پنجره آه ای دل! در چه فکری بازهم پاييز شد. شاخه های شادی ام زیر تبرهای خزان ضربه هایی سخت خورد و د گشت و ریز شد. شعرهای سبز پر احساس من پژمرده اند. شعر زردم راهی هر باغ و هر جالیز شد. باد می د تمام برگ های باغ را لحظه ی کوچ پرستوهای شورانگیز شد. چشم ها در انتظار قاصد فصل بهار خیره بر گل های نقش گوشه های میز شد. (مهر 1372) ...

مشاهده متن کامل ...
غزل پاییز (از دفتر چهل غزل)
درخواست حذف اطلاعات
پاييز بار دیگر دل اسیر قصه ی پاييز شد. باز هم جام دلم از غصه ها لبریز شد. بسته بر روی سحر آغوش خود را پنجره آه ای دل! در چه فکری بازهم پاييز شد. شاخه های شادی ام زیر تبرهای خزان ضربه هایی سخت خورد و د گشت و ریز شد. شعرهای سبز پر احساس من پژمرده اند. شعر زردم راهی هر باغ و هر جالیز شد. باد می د تمام برگ های باغ را لحظه ی کوچ پرستوهای شورانگیز شد. چشم ها در انتظار قاصد فصل بهار خیره بر گل های نقش گوشه های میز شد. حسین شادمهر / مهر 1372 ...

مشاهده متن کامل ...
پیش فرض های انشایی برای پاییز
درخواست حذف اطلاعات
به نام..... موضوع انشای ما درباره پاييز است. معلم به ما گفته است درباره پاييز انشا بنویسیم. ما انشای خود را آغاز میکنیم. پاييز فصل قشنگی است. ما پاييز را دوست داریم. چون در پاييز مدرسه ها باز میشوند و ما به مدرسه میرویم. ما در پاييز دوستهای جدید پیدا میکنیم و ما با هم بازی میکنیم. اما بابای ما پاييز را دوست ندارد. او میگوید پاييز پدر آدم را در میآورد ما در پاييز دوست نداریم به خانهمان برگردیم … ...

مشاهده متن کامل ...
ع پاییز
درخواست حذف اطلاعات
ع پاييز - سری 1 سلام خدمت همه دوستان گرامی این اولین پستی هست که در این وبلاگ منتشر میشه همیشه پاييز فصل عاشقی و نماد عشاق بوده واسه همین اولین پست این وبلاگ را به ع هایی از پاييز اختصاص میدم برای دیدن ع های پاييز به ادامه مطلب بروید... ...

مشاهده متن کامل ...
رمان آتش عشق من | گیسوی پاییز کاربر نودهشتیا (pdf و موبایل)
درخواست حذف اطلاعات
نام رمان : آتش عشق من نویسنده : گیسوی پاييز کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب : ۱٫۳ (پی دی اف) – ۰٫۱ (پرنیان) – ۰٫۷ (کتابچه) – ۰٫۱ (epub) – اندروید ۰٫۷ (apk) ساخته شده با نرم افزار : پی دی اف ، پرنیان ، کتابچه ، اندروید ، epub ، apk تعداد صفحات : ۱۲۰ خلاصه داستان : داستان آتش عشق من درباره ی دختریه که تو زندگیش ضربه می خوره ولی سعی می کنه راهش رو ادامه بده و بشه همون آدم سابق با تجربه های جدید و خدا هم یه آدم خوب رو سر راهش قرار میده . داستان از زبون تمنا و مهبد گفته میشه. ...

مشاهده متن کامل ...
رمان آتش عشق من | گیسوی پاییز کاربر نودهشتیا (pdf و موبایل)
درخواست حذف اطلاعات
نام رمان : آتش عشق من نویسنده : گیسوی پاييز کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب : ۱٫۳ (پی دی اف) – ۰٫۱ (پرنیان) – ۰٫۷ (کتابچه) – ۰٫۱ (epub) – اندروید ۰٫۷ (apk) ساخته شده با نرم افزار : پی دی اف ، پرنیان ، کتابچه ، اندروید ، epub ، apk تعداد صفحات : ۱۲۰ خلاصه داستان : داستان آتش عشق من درباره ی دختریه که تو زندگیش ضربه می خوره ولی سعی می کنه راهش رو ادامه بده و بشه همون آدم سابق با تجربه های جدید و خدا هم یه آدم خوب رو سر راهش قرار میده . داستان از زبون تمنا و مهبد گفته میشه. ...

مشاهده متن کامل ...
خش خش ... صدای پای خزان است
درخواست حذف اطلاعات
پاييز می رسد که مرا مبتلا کندبا رنگ های تازه مرا آشنا کند پاييز می رسد که همانند سال پیشخود را دوباره در دل قالیچه ، جا کند او می رسد که از پس نه ماه انتظارراز درخت باغچه را برملا کند او قول داده است که امسال از سفراندوه های تازه بیارد _ خدا کند او می رسد که باز هم عاشق کند مرااو قول داده است به قولش وفا کند پاييز عاشق است و راهی نمانده استجز این که روز و شب بنشیند دعا کند _ شاید اثر کند و خداوند فصل هایک فصل را به خاطر او جا به جا کند تقویم خواست از تو بگیرد بهار راتقدیر خواست راه شما را جدا کند خش خش ... صدای پای خزان است ، یک نفردر را به روی حضرت پاييز وا کند " علیرضا بدیع " ...

مشاهده متن کامل ...
رمان پیشکش | گیسوی پاییز کاربر نودهشتیا (pdf و موبایل)
درخواست حذف اطلاعات
نام رمان : پیشکش نویسنده : گیسوی پاييز کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب : ۲٫۵ (پی دی اف) – ۰٫۲ (پرنیان) – ۰٫۸ (کتابچه) – ۰٫۲ (epub) – اندروید ۰٫۸ (apk) ساخته شده با نرم افزار : پی دی اف ، پرنیان ، کتابچه ، اندروید ، epub ، apk تعداد صفحات : ۲۳۹ خلاصه داستان : دور خود حصاری کشیده بودم… از جنس تنهایی… تاریکی… و به بلندای یلدا… انگار رنگ ها هم با من قهر کرده بودند… اما به ناگاه چشمانم آبی آسمان را بهانه کرد… آرزو بار دیگر در نگاهم جان گرفت… اینبار می خواهم اعتماد کنم و دلم را آشتی دهم با عشق… ...

مشاهده متن کامل ...
رمان آدم و حوا | گیسوی پاییز کاربر نودهشتیا (pdf و موبایل)
درخواست حذف اطلاعات
نام رمان : آدم و حوا نویسنده : گیسوی پاييز کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب : ۴٫۰ (پی دی اف) – ۰٫۳ (پرنیان) – ۰٫۹ (کتابچه) – ۰٫۳ (epub) – اندروید ۰٫۸ (apk) ساخته شده با نرم افزار : پی دی اف ، پرنیان ، کتابچه ، اندروید ، epub ، apk تعداد صفحات : ۴۲۳ خلاصه داستان : نمی دانی که لبخندت خلاصه ای از بهشت است و نگاه به بند کشیده ات ، شریف ترین فرش پهن شده برای استقبال از دلم ، که هوایی حوا بودن شده ….باور نمی کنی که من از ملکوت نگاه تو به عرش رسیدم ….حرف های تو بارانی بود که زمین لم یزرع دلم را به بهاری سبز و شکوفایی مهمان کرد ….هرچقدر می خواهی آدم باش …فرقی نمی کند در بهشت باشی یا رانده شده ای به زمین ..من به هوایت حوا می مانم …خودت بگو ! حوا را چه به مجنون شدن !چه گناه از من باشد چه تو ، محکوم ...

مشاهده متن کامل ...
رمان آدم و حوا | گیسوی پاییز کاربر نودهشتیا (pdf و موبایل)
درخواست حذف اطلاعات
نام رمان : آدم و حوا نویسنده : گیسوی پاييز کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب : ۴٫۰ (پی دی اف) – ۰٫۳ (پرنیان) – ۰٫۹ (کتابچه) – ۰٫۳ (epub) – اندروید ۰٫۸ (apk) ساخته شده با نرم افزار : پی دی اف ، پرنیان ، کتابچه ، اندروید ، epub ، apk تعداد صفحات : ۴۲۳ خلاصه داستان : نمی دانی که لبخندت خلاصه ای از بهشت است و نگاه به بند کشیده ات ، شریف ترین فرش پهن شده برای استقبال از دلم ، که هوایی حوا بودن شده ….باور نمی کنی که من از ملکوت نگاه تو به عرش رسیدم ….حرف های تو بارانی بود که زمین لم یزرع دلم را به بهاری سبز و شکوفایی مهمان کرد ….هرچقدر می خواهی آدم باش …فرقی نمی کند در بهشت باشی یا رانده شده ای به زمین ..من به هوایت حوا می مانم …خودت بگو ! حوا را چه به مجنون شدن !چه گناه از من باشد چه تو ، محکوم ...

مشاهده متن کامل ...
دوباره پاییز
درخواست حذف اطلاعات
دلم برای صدای خش خش برگ ها تنگ شده بود . مدتها بود که این موسیقی غریب را چشم انتظار بودم . با افتادن اولین برگ از چنار سر خیابان دلم من هم انگار فرو ریخت . آری دوباره پاييز آمده است. پاييز با آن رنگهای دلنواز پاييز با آن حس زیبا و ماندگار دوباره از راه رسید و من نیز دوباره آمدم چون پاييز دوست داشتنیم آمد . ...

مشاهده متن کامل ...
برای پاییز
درخواست حذف اطلاعات
آ ین ماه پاييز است . می خوام برای پاييز بنویسم . پاييز زیبا که نمی دانم چرا دلم همیشه برایش تنگ می شود حتی زمانی که درون پاييزم . و باز نمی دانم که چرا دوستش دارم . اما هر چه هست با دل من هماهنگ است . حتی این روزها که سرم از کار شلوغ است اما دلم برای از پاييز نوشتن خلوت. پاييز عزیز دوستت دارم ... تو بگو چرا !! ...

مشاهده متن کامل ...
پاییز برگ ریز
درخواست حذف اطلاعات
نه بهار با هیچ اردیبهشتی ....نه تابستان با هیچ شهریوری ....و نه زمستان باهیچ اسفندی ....به اندازه پاييز به مذاق خیابانها خوش نمی آید ....پاييز مهری دارد که بر دل هر خیابان می نشیند .... بخصوص اینکه در مهر مهربانش بازگشایی مدرسه ها اتفاق می افتد و تولد حقیر در آن واقع شده است . ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
معصیت و گناه آفتاب می شود قابل توجه دانشجویان درس mis کد10029 چهارشنبه ساعت18 16 گزارش فصل نهم و دوازدهم و سیزدهم یک شب با قمر انقلاب در دیدار با خانواده ی مشهد برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی واحد روزانه ونیم سالی واحدی بزرگسالان و داوطلبان آزا اهنگ غمتاک با صدای ز له مازندران مجید حسینی سازمان تامین زنی روی قبری گریه میکرد یکی رسید پرسید که این قبر کیه گفت قبر پدرمه ولی اونی که قبره پسرمه اگه فوت نمیکرد بود به نظرتون قبر مال کیه توافق چلسی و رم برای انتقال م ع ملی پوش آلمانی هیچی خیلی تنهام ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور واحد کردکوی افزایش توانمندی در حوزه های جنگال و سایبری آهنگ سپیده به نام باسیاست ocak fragman قاسمی اقدامات ما در دوران تحریم نفت در 100 سال وابستگ شرکت تولیدی کالای خواب ون موتور پمپ هیدرولیک ستاره یا مثلث تحقیق در مورد فرهنگها برگ شصت و سوم اشعار زیبا از لیلا کردبچه متن سرود جوانم و عاشق ولایت م یه دانش و اموزمو کشورم our site has years of promoting expertise in fifa coins نقش سینم کوبال در حریم سلطان فایل تج ربیات مدون آموزشی چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب متنفرم ازتو سوالات جهان بینی ۲ مطهری دفاع نخستین قانون طبیعت به من عش ق تعارف نکنید قبلا ص رف شده گالری ع حمید حسینی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.