واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


پیش از آنکه دیگر دوستت نداشته باشم

واژه پیش از آنکه دیگر دوستت نداشته باشم از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
دخترم selena
درخواست حذف اطلاعات
آره درسته من یه دخترم .... که ...در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت ی ویران میشوم... ب راحتی وابسته میشوم... با پیروزی به اوج میرسم... هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم... هنوزم هم برایشان لالایی میخوانم... هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم... هنوزم هم برای شکلات جان میدهم... هنوزم هم با وعده شکلات داروهایم را میخورم... من دخترم... پر از راز... هرگز مرا نخواهی دانست... هرگز سرچشمه اشکهایم را نمی ی ... هرگز مرا نمیفهمی... مگر از نسلم باشی... مگر از جنسم باشی... من دخترم... از نسل لیلی... دوستت دارم دوستت دا ...

مشاهده متن کامل ...
قرارداد پیش فروش ساختمان
درخواست حذف اطلاعات
قرارداد پيش فروش ساختمان این قرارداد در اجرای قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 1389 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1393 بین امضا کنندگان به شرح زیر منعقد می گردد و برای طرفین لازم الاجرا می باشد: ماده 1- طرفین قرارداد: الف- پيش فروشنده (مالک- سرمایه گذار- مستاجر): مشخصات و نشانی کامل ذکر شود + میزان سهم هر یک در صورت تعدد افراد. ب- پيش یدار مشخصات و نشانی کامل ذکر شود + میزان سهم هر یک در صورت تعدد افراد ماده 2- مورد معامله مقدار و میزان و نوع مورد معامله + اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه،شماره واحد و منضمات (با ذکر مساحت و حدود و مشخصات و محل وقوع) + مشخصات فنی و معماری ساختمان مانند موقعیت، کاربری، مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد ط ...

مشاهده متن کامل ...
نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان
درخواست حذف اطلاعات
قرارداد پيش فروش ساختمان این قرارداد در اجرای قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 1389 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1393 بین امضا کنندگان به شرح زیر منعقد می گردد و برای طرفین لازم الاجرا می باشد: ماده 1- طرفین قرارداد: الف- پيش فروشنده (مالک- سرمایه گذار- مستاجر): مشخصات و نشانی کامل ذکر شود + میزان سهم هر یک در صورت تعدد افراد. ب- پيش یدار مشخصات و نشانی کامل ذکر شود + میزان سهم هر یک در صورت تعدد افراد ماده 2- مورد معامله مقدار و میزان و نوع مورد معامله + اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه،شماره واحد و منضمات (با ذکر مساحت و حدود و مشخصات و محل وقوع) + مشخصات فنی و معماری ساختمان مانند موقعیت، کاربری، مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد ط ...

مشاهده متن کامل ...
آموزش نرم افزار فروش سپیدار سیستم - بخش سوم
درخواست حذف اطلاعات
بخش دومبخش چهارم پيش فاکتور ، سندی است که به موجب آن فروش کالاها یا ارائه خدماتی با قیمتی مشخص در مدت دوره اعتبار آن به مشتری و یدار آن کالا یا خدمت تضمین میشود . با ورود و ثبت اطلاعات پيش فاکتور ، موارد و امکانات زیر در اختیار شما قرار میگیرد : 1- امکان صدور فاکتور فروش بر مبنای پيش فاکتور . 2- امکان کنترل فاکتورهای صادر شده بر اساس یک پيش فاکتور و تعداد فاکتور شده . 3- امکان کنترل پيش فاکتورهای فاکتور نشده . 1- صدور پيش فاکتور : پس از ورود به سیستم سپیدار در منوی سمت راست ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روی گزینه "پيش فاکتور جدید" کلیک کنید . در پنجره ای که در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید. جهت ورود اطلاعات ...

مشاهده متن کامل ...
متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017
درخواست حذف اطلاعات
متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017 اس ام اس دوستت دارم دم چشمهایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش… از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید ! اس ام اس دوستت دارم تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند ! اس ام اس دوستت دارم دوست داشتنت بوی باران می دهد همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی … اس ام اس دوستت دارم لبهایم را در گلدان می کارم گلواژه ی “دوستت دارم” می روید … اس ام اس دوستت دارم وقتی تو نیستی غریبانه زیستن کار من است وقتی تو نیستی … ” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری ” کم آورده ام ! ...

مشاهده متن کامل ...
متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017
درخواست حذف اطلاعات
متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017 اس ام اس دوستت دارم دم چشمهایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش… از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید ! اس ام اس دوستت دارم تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند ! اس ام اس دوستت دارم دوست داشتنت بوی باران می دهد همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی … اس ام اس دوستت دارم لبهایم را در گلدان می کارم گلواژه ی “دوستت دارم” می روید … اس ام اس دوستت دارم وقتی تو نیستی غریبانه زیستن کار من است وقتی تو نیستی … ” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری ” کم آورده ام ! ...

مشاهده متن کامل ...
متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017
درخواست حذف اطلاعات
متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017اس ام اس دوستت دارمدم چشمهایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش…از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید !اس ام اس دوستت دارمتو من را بهتر می شناسیوقتی لبخند می زنمیعنی دریاچه ای آرام در صبح امیعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ایخوشبختی ام را به هم نمی زند !اس ام اس دوستت دارمدوست داشتنت بوی باران می دهدهمان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغهفقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی …اس ام اس دوستت دارملبهایم را در گلدان می کارمگلواژه ی “دوستت دارم” می روید …اس ام اس دوستت دارموقتی تو نیستیغریبانه زیستن کار من استوقتی تو نیستی …” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری ”کم آورده ام !غریبی را بر ا ...

مشاهده متن کامل ...
متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017
درخواست حذف اطلاعات
متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017 اس ام اس دوستت دارم دم چشمهایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش… از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید ! اس ام اس دوستت دارم تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند ! اس ام اس دوستت دارم دوست داشتنت بوی باران می دهد همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی … اس ام اس دوستت دارم لبهایم را در گلدان می کارم گلواژه ی “دوستت دارم” می روید … اس ام اس دوستت دارم وقتی تو نیستی غریبانه زیستن کار من است وقتی تو نیستی … ” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری ” کم آورده ام ! ...

مشاهده متن کامل ...
رساله ره 8
درخواست حذف اطلاعات
شکیات شکیات ٢٣ قسم است: هشت قسم آن شکهایى است که را باطل مى‏کند، و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد، و نه قسم ديگر آن صحیح است. شکهاى باطل ١١٦٥ شکهایى که را باطل مى‏کند از این قرار است: اول: شک در شماره رکعتهاى دو رکعتى مثل صبح و مسافر، ولى شک در شماره رکعتهاى مستحب دو رکعتى و بعضى از هاى احتیاط را باطل نمى‏کند. دوم: شک در شماره رکعتهاى سه رکعتى. سوم: آنکه در چهار رکعتى شک کند که یک رکعت‏خوانده یا بیشتر. چهارم: آنکه در چهار رکعتى پيش از تمام شدن سجده دوم شک کند که دو کعت‏خوانده یا بیشتر . (تفصیل این مساله در صورت چهارم مساله ١١٩٩ بیان شده است، مراجعه شود. پنجم: شک بین دو و پنج‏یا دو و بیشتر از پنج. ششم: شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش. هفتم: شک در رکعتهاى که نداند چند رکعت ...

مشاهده متن کامل ...
اس ام اس زیبا و عاشقانه دوست دارم
درخواست حذف اطلاعات
اس ام اس زیبا و عاشقانه دوست دارم اس ام اس عاشقانه جدید گاهی بیان عشق و علاقه تنها با گفتن یک جمله می تواند گرمای عشق را در دل هر عاشقی شعله ور کند ،اس ام اس های جدید و جملات زیبا از دوست داشتن در پیام کوتاه برای عشقتان در این بخش از سرگرمی اس ام اس سایت در اختیارتان گذاشته ایم. دوستت دارم که این ها را می نویسم دوستت دارم که کلمه ها را درک می کنم دوستت دارم چون خودت هستی دوستت دارم چرا که جهان را دوست دارم چرا که عاشق آدم ها شده ام .. *********************** نمی دانم چه حسی هست این عاشقی ؟ وقتی می نشینم، وقتی راه می روم، وقتی می خوابم دوستت دارم وقتی ص می اید دوستت دارم، وقتی سکوت است دوستت دارم چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای *********************** دوستت دارم و هر بار بجای گفتنش ...

مشاهده متن کامل ...
معماری مساجد
درخواست حذف اطلاعات
معماری مساجد نیاشگاه چون بزرگترین ساختمان آبادی بوده در آغاز نیازی بدان نداشته که نشانی ویژه داشته باشد و خود بخود نگاه هر گذرنده ای را بسوی خود میکشیده اما پس از گسترش آبادی نخست با افراشتن درگاهها و نهادن ماهرخ و توق بر بلندترین جای آن و سپس با ساختن میل و برج و مناره در کنار و نزدیک آن باشندگان آبادی و گذریان بیگانه را به نیایشگاه راهنمائی می د مسجد بر د دسته بندی معماری فرمت فایل doc حجم فایل 141 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 134 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها مساجد پيش گفتار 1 در میان اندامهای درون شهری هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژه خود را داشته و دارد و از اندامهای ديگر نمایان تر و چشمگیرتر است و از اینروست که همه جا در دل آبادی جای گ ...

مشاهده متن کامل ...
تحلیل رگرسیونی
درخواست حذف اطلاعات
تحلیل رگرسیون تحلیل رگرسیون چند متغییری روش تحلیل نیرومندی است که در انواع مسایل می توان از آن استفاده کرد و در تحقیقات جامعه شناسی، روانشناختی، اقتصادی و ... کاربرد دارد.از آن در متغیرهای پیوسته و متغیرهای طبقه ای استفاده می شود و آن را می توان با دو متغییر مستقل، سه متغیر مستقل و یا بیشتر استفاده کرد. یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد(کلینجر، 1389: 12). رگرسیون تکنیکی است که از طریق آن به تغییر متغیر وابسته از طریق تغییرات متغیر مستقل یا از طریق ترکیب خطی دو یا چند متغیر مستقل تبیین و پيش بینی می شود . دقت و توانایی اندازه گیری در روش تحلیل رگرسیون بالاست. تحلیل رگر ...

مشاهده متن کامل ...
سیری درنهج البلاغه
درخواست حذف اطلاعات
توحید و معرفت یک بخش از بخشهاى اساسى نهج البلاغه مسائل مربوط به الهیات و ماوراء الطبیعه است.در مجموع خطبه‏ها و نامه‏ها و کلمات قصار،در حدود چهل نوبت درباره این مطالب بحث‏شده است.البته بعضى از این موارد جمله‏هاى کوتاهى است،ولى غالبا چند سطر و احیانا چند صفحه است. بحثهاى توحیدى نهج البلاغه را شاید بتوان اعجاب‏انگیزترین بحثهاى آن دانست.بدون مبالغه،این بحثها با توجه به مجموع شرایط پدید آمدن آنها در حد اعجاز است. بحثهاى نهج البلاغه در این زمینه مختلف و متنوع است.قسمتى از آنها از نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهى است.در این قسمت گاهى نظام کلى آسمان و زمین را مطرح مى‏کند،گاه موجود معینى را مثلا«خفاش‏»یا«طاووس‏»یا«مورچه‏»را مورد مطالعه قرار مى‏د ...

مشاهده متن کامل ...
مصاحبه با آقای دشتی اردکانی رئیس کانون تهران
درخواست حذف اطلاعات
این روزها واژه پيش فروش ساختمان برای برخی تد اعی کنند ه نوعی کلاهبرد اری است. البته شاید هم فراتر از کلاهبرد اری! بسیاری از خانواد ه ها برای فرار از اجاره نشینی با تمام پس اند از خود و چه بسا با کمک فروش لوازم خانه و قرض گرفتن اند ک پولی فراهم کرد ه تا با آن آپارتمانی هرچند کوچک را پيش ید کنند . اما د رست چند ماه ماند ه به تحویل آپارتمان متوجه می شوند که آپارتمان شان به چند ین نفر د یگر نیز فروخته شد ه است. حالا آنها مستاصل ماند ه اند که همه هست و نیست خود را از د ست د اد ه اند و سرگرد ان د ر راهروهای د اد گاه ها برای گرفتن حق خود تلاش می کنند . اماد لیل این مشکلات چیست؟ د ر قوانین چه تضمینی برای پيش ید ساختمان وجود د ارد و اصولا تنظیم قرارد اد پيش ید یا پيش فروش ساختمان کج ...

مشاهده متن کامل ...
بابا دیگه چطور بگم ؟
درخواست حذف اطلاعات
*یک روز ديگر بی تو گذشت و همچنان لحظه های زندگی ام بی تو سرد است!******یک روز ديگر با دلتنگی گذشت و همچنان دلم هوای تو را کرده است....****روزهای سرد زندگی ام بی تو میگذرد ، اما هنوز هم به یادت هستم و ****با عشقت زندگی میکنم.... یک روز ديگر بدون تو گذشت و**دوباره یک قطره اشک ديگر از چشمانم سرازیر شد!**و همچنان لحظه های بی تو بود**ن **میگذرد اما من **هنوز در کنار تو هستم!**اگر هنوز هم زنده ام ، **به عشق بودنت نفس میکشم مریم* دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت د ...

مشاهده متن کامل ...
بابا دیگه چطور بگم ؟
درخواست حذف اطلاعات
*یک روز ديگر بی تو گذشت و همچنان لحظه های زندگی ام بی تو سرد است!******یک روز ديگر با دلتنگی گذشت و همچنان دلم هوای تو را کرده است....****روزهای سرد زندگی ام بی تو میگذرد ، اما هنوز هم به یادت هستم و ****با عشقت زندگی میکنم.... یک روز ديگر بدون تو گذشت و**دوباره یک قطره اشک ديگر از چشمانم سرازیر شد!**و همچنان لحظه های بی تو بود**ن **میگذرد اما من **هنوز در کنار تو هستم!**اگر هنوز هم زنده ام ، **به عشق بودنت نفس میکشم مریم* دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت د ...

مشاهده متن کامل ...
دوست دارم . . .
درخواست حذف اطلاعات
دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم ...

مشاهده متن کامل ...
سقف پیش تنیده
درخواست حذف اطلاعات
مزایای پيش تنیدگیبرای درک بهتر مزایای پيش تنیدگی دانستن اطلاعاتی از خواص بتن مفید خواهد بود. بتن در برابر فشار بسیار مقاوم است اما در برابر کشش ضعیف است. به عنوان مثال وقتی نیرویی کششی در مقطع آن عمل کند، ترک می خورد. به طور متداول در سازه های بتنی وقتی باری شبیه به خودرو در یک پارکینگ بر روی دال بتنی و یا تیرها قرار گیرد، تیر تمایل به انحنا و خم شدن دارد. این تغییر شکل خمیدگی باعث می شود پایین تیر اندکی دچار کشیدگی و ازدیاد طول (کرنش، strain) شود. معمولاً همین مقدار اندک کشیدگی برای ایجاد ترک در بتن کافی است. میل گردهای تقویتی(bars) فولادی به صورت مدفون در بتن به عنوان تقویت کشش برای محدود عرض ترک قرار داده می شود. میلگردها در این ح وقتی فقط به صورت مدفون در بتن قرار دا ...

مشاهده متن کامل ...
کلیپ زیبا
درخواست حذف اطلاعات
کلیپ زیبا 01:21مارو گوش7 روز پيش 01:13موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 02:13موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 03:45موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 04:19موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 03:52موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 03:17موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 00:29موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 01:37موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 03:01موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 02:56موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 01:13موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 02:31موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 02:51موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 02:26موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 02:03موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 03:05موزه علوم طبیعی بهاباد یزد15 روز پيش 02:21موزه علوم ط ...

مشاهده متن کامل ...
مقاله توسعه کامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی ب
درخواست حذف اطلاعات
مقاله توسعه کامل سازی باد از طریق پيش بینی انرژی باد رنج بلند ظرفیت انرژی باد پيش بینی انرژی باد برآوردی از خطر یک مزرعة باد برای گونه های منقرض شده پرندگان دسته بندی ساخت و تولید فرمت فایل doc حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7169 تمام فایل ها مقدمه همانطور که سطوح نفوذ باد از لحاظ جهانی افزایش می یابد، نیاز به پيش بینی صحیح تغییرات در تولید انرژی باد- در انواع متفاوت پيش بینی افق های زمان- برای پایداری شبکة نیرو و همچنین کارآیی تولید روز به روز مهم می شود. پيش بینی های صحیح انرژی باد، از جمله اجزاء مهم و حیاتی برای بسیاری از چالش های عملیاتی و برنامه ریزی هستند که متغیر از پیگیری بار تا برنامه ریزی انتقال و اختصاص دادن سر ...

مشاهده متن کامل ...
مقاله توسعه کامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد
درخواست حذف اطلاعات
مقاله توسعه کامل سازی باد از طریق پيش بینی انرژی باد رنج بلند ظرفیت انرژی باد پيش بینی انرژی باد برآوردی از خطر یک مزرعة باد برای گونه های منقرض شده پرندگان دسته بندی ساخت و تولید فرمت فایل doc حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7169 تمام فایل ها مقدمه همانطور که سطوح نفوذ باد از لحاظ جهانی افزایش می یابد، نیاز به پيش بینی صحیح تغییرات در تولید انرژی باد- در انواع متفاوت پيش بینی افق های زمان- برای پایداری شبکة نیرو و همچنین کارآیی تولید روز به روز مهم می شود. پيش بینی های صحیح انرژی باد، از جمله اجزاء مهم و حیاتی برای بسیاری از چالش های عملیاتی و برنامه ریزی هستند که متغیر از پیگیری بار تا برنامه ریزی انتقال و اختصاص دادن سر ...

مشاهده متن کامل ...
پیش بینی 21 درصدی پژوهشکده پولی و بانکی از رشد صنعت در سال 93
درخواست حذف اطلاعات
چشم انداز مثبت تولید صنعتی بهاره چراغی سینا ایرانپور انارکی پژوهشکده پولی و بانکی درتازه ترین گزارش خود با عنوان «پيش بینی تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی» پيش بینی کرده است که «رشد تولید صنعتی حقیقی» در سال 1393 به 21.3 درصد خواهد رسید. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سال پيش رشد صنعتی کشور 3.6- درصد بوده است و شاید در نگاه اول چنین پيش بینی کمی دور از دسترس باشد. این پژوهشکده که به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی عمل می کند پيش بینی کرده است تولید صنعتی حقیقی در سال 1393 بدون صنعت فرآورده های نفتی 21.7 درصد و رشد حقیقی تولید صنعتی بدون صنعت خودرو و ساخت قطعات 17.2 درصد خواهد شد. -پيش بینی ها درست بوده است؟ برای رصد و پيش بینی وضع ...

مشاهده متن کامل ...
سیری درنهج البلاغه
درخواست حذف اطلاعات
معنى‏«سیره‏»و انواع آن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارى‏ء الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولانا ابى القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.اعوذ بالله من ال الرجیم: لقد کان لکم فى رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الآ و ذکر الله کثیرا . (1) یکى از منابع شناخت که یک نفر مسلمان باید دید و بینش خود را از آن راه اصلاح و تکمیل د،سیره وجود مقدس پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله است. یک مقدمه کوچک یادآورى م و آن اینکه یکى از نعمتهاى خدا بر ما مسلمین و یکى از افتخارات ما مسلمین نسبت‏به پیروان ادیان ديگر این است که از طرفى قسمت‏بسیار زیادى از سخنان پیغمبر ما-ک ...

مشاهده متن کامل ...
خیلی دوست دارم عزیزم
درخواست حذف اطلاعات
دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم ...

مشاهده متن کامل ...
آغاز پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی محصول شرکت پارس خودرو ازیکشنبه24بهمن ماه
درخواست حذف اطلاعات
آغاز پيش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی محصول شرکت پارس خودرو ازیکشنبه24بهمن ماه در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا www. saipagroup.ir, پيش ساندرو استپ وی, پيش فروش اینترنتی ساندرو استپ یکشنبه24بهمن ماه,ازیکشنبه24بهمن ماه آغاز پيش فروش اینترنتیآغاز پيش فروش اینترنتی ساندرو استپ ویwww. saipagroup.ir تبلیغ ساندرو استپ وی - ید وفروش و قیمت خودرو ساندرو‏ تبلیغwww.sheypoor.com/ ید_و_فروش/رنو_ساندرو‏ ید و فروش بدون واسطه و قیمت خودرو ساندرو دنده اتوماتیک و معمولی در شیپور رنو ساندرو · ساندرو پارس خودرو · ساندرو دست دوم · ساندرو · قیمت ساندرو اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید پيش فروش محصول جدید گروه سایپا آغاز خواهد شد - پارس خودرو www.parskhodro.ir/.../n604-پيش-فروش-محصول-جدید-گروه-سایپا- ...

مشاهده متن کامل ...
مخاطب خاص من!
درخواست حذف اطلاعات
خوشبختی داشتن ی است…که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد وبیشـــتر از تــــــــو…هیـــــــــــچ نخواهد وتــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی به سلامتی ی که با دیدن اس ام اسش یه متر هوا میپریم و اگه بفهمیم خطش خاموشه دق می کنیم ! دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم د ...

مشاهده متن کامل ...
ویژه نامه ولادت حسن عسکری(علیه السلام)
درخواست حذف اطلاعات
دست عیسی (ع)در آستین عسکری(ع)روزی در محضر حسن عسکری علیه السلام بودیم، از ین خلیفه وارد شد و گفت : خلیفه پیام داد که چون أنوش نصرانی یکی از بزرگان نصاری دو فرزند پسرش در حال مرگ هستند، تقاضا کرده اند که برویم و برای سلامتی ایشان دعا کنیم. اکنون چنانچه مایل باشید، نزد ایشان برویم تا در نتیجه به و خاندان نبوّت، خوش بین گردندیکی از راویان حدیث به نام جعفر بن محمّد بصری حکایت کند: روزی در محضر حضرت ابومحمّد، حسن عسکری علیه السلام بودیم ، یکی از ین خلیفه وارد شد و گفت : خلیفه پیام داد که چون أنوش نصرانی یکی از بزرگان نصاری - در شهر سامراء است و دو فرزند پسرش مریض و در حال مرگ هستند، تقاضا کرده اند که برویم و برای سلامتی ایشان دعا کنیم . اکنون چنانچه مایل باشید، نزد ایشان ...

مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی و مدل های پیش بینی
درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پيشینه تحقیق پيش بینی و مدل های پيش بینی مبانی نظری و پيشینه تحقیق پيش بینی و مدل های پيش بینی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 194 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 42 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و ا (پيشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پيشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از مبانی نظری متغیر: تعریف پيش ­بینی در یک تعریف کلی، فرایند پيشگویی شرایط و حوادث آینده را پيش­بینی نامیده و چ گ ...

مشاهده متن کامل ...
و مقتضیات زمان جلد1 قسمت ششم
درخواست حذف اطلاعات
جلسه دوازدهم : مقتضیات زمان (1) مقتضیات زمان (1) انزل من السماء ماء فس اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا ر ا.(50) بحثهائى که در این چند شب کردیم مربوط به تاریخ فکرى مسلمین بود. عرض کردیم یک جریانهاى فکرى در دنیاى پيش آمده است که باید نامشان را افراط یا جه گذاشت ، جریانهائى که یک نوع افراطکارى ها و دخل و تصرف هاى بیجا در امور دینى بوده است . مثالهایى براى این موضوع عرض کردیم و عرض شد که متقابلا جریانهاى فکرى ديگرى در دنیاى پيش آمده است که تفریط و کندروى و جمود بوده است . براى این هم مثالهائى عرض کردیم ولى همه مربوط به گذشته بود و این بحثهاى راجع به گذشته مقدمه اى بود براى اینکه وظیفه خودمان را در زمان حاضر به دست آوریم . و یادمان نرود که اصل این بحث مساله انطباق با مقتضیات ز ...

مشاهده متن کامل ...
آموزش نرم افزار فروش سپیدار سیستم - بخش چهارم
درخواست حذف اطلاعات
بخش سومبخش پنجم فاکتور ، سندی است که به موجب آن فروش کالاها یا ارائه خدماتی به مشتری و یدار آن کالا یا خدمت قطعی میشود . با ورود و ثبت اطلاعات فاکتور ، موارد و امکانات زیر در اختیار شما قرار میگیرد : 1- امکان صدور سند حسابداری اتوماتیک بر مبنای فاکتور فروش . 2- امکان صدور وجی انبار اتوماتیک بر مبنای فاکتور فروش . 3- امکان صدور فاکتور برگشت فروش بر مبنای فاکتور فروش . 4- امکان کنترل وجی های انبار صادر شده بر اساس یک فاکتور و تعداد خارج شده . 5- امکان کنترل فاکتورهای خارج نشده از انبار . 6- امکان کنترل فاکتورهای صادر شده بر اساس یک پيش فاکتور و تعداد فاکتور شده . 1- صدور فاکتور فروش : پس از ورود به سیستم سپیدار در منوی سمت راست ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات رو ...

مشاهده متن کامل ...
تاریخ تهران
درخواست حذف اطلاعات
به عقیده اکثر تاریخ نگاران ، قاجاریه در اصل طایفه یی از نژاد مغول بودند، که همراه با چنگیز و جانشینان مهاجهم او به کشورهای ی آن روزگار آمده ، در « ایران » ، شامات و مخصوصآ در حدود ارمنستان مستقر شده بودند. این طایفه به هنگام تشکیل سلسله صفویه به یاری شاه اسماعیل صفوی ، مؤسس این سلسه ، شتا فتند . پنجاه سال بعد ، در زمان شاه عباس اول ملقب به « کبیر » ، که پنجمین پادشاه سلسله صفوی بود ، قاجاریه براساس مقاصد – نظامی خویش از محل اصلی خود به نقاط مختلف کوچ داد و به مرور زمان، آن دسته از قاجاریه که به منظور جلوگیری از دستبرد های ترکمانان در استرآباد و گرگان مستقر شده بودند ، در اوا عهد صفوی قدرت و شوکت بسیار یافتند و چابک سوران در ظهور « نادر » که از نوابغ عصر خود بود ، در ...

مشاهده متن کامل ...
تاریخ تهران
درخواست حذف اطلاعات
به عقیده اکثر تاریخ نگاران ، قاجاریه در اصل طایفه یی از نژاد مغول بودند، که همراه با چنگیز و جانشینان مهاجهم او به کشورهای ی آن روزگار آمده ، در « ایران » ، شامات و مخصوصآ در حدود ارمنستان مستقر شده بودند. این طایفه به هنگام تشکیل سلسله صفویه به یاری شاه اسماعیل صفوی ، مؤسس این سلسه ، شتا فتند . پنجاه سال بعد ، در زمان شاه عباس اول ملقب به « کبیر » ، که پنجمین پادشاه سلسله صفوی بود ، قاجاریه براساس مقاصد – نظامی خویش از محل اصلی خود به نقاط مختلف کوچ داد و به مرور زمان، آن دسته از قاجاریه که به منظور جلوگیری از دستبرد های ترکمانان در استرآباد و گرگان مستقر شده بودند ، در اوا عهد صفوی قدرت و شوکت بسیار یافتند و چابک سوران در ظهور « نادر » که از نوابغ عصر خود بود ، در ...

مشاهده متن کامل ...
love me
درخواست حذف اطلاعات
وستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم د ...

مشاهده متن کامل ...
دوستت دارم . . .
درخواست حذف اطلاعات
دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
هیئت منتظران محیی المومنین عج some days we wish we were back under shelling ساله می دانی کدام مشخص روشن کنی می دانی آهنگ جدید حامد خمیسی بنام به تو مدیونم داستان سریال ترکی دیلا خانم تصاویر چت بات کارمندان کارآمد شما تصاویر مت بامر یکی از برندگان گلدن گلوپ picking healthcare uniforms خوشحال وقتایی خوشحال میشی چقدر خوشحال a discussion with researchers about dust storm ش ادت رین وب س ایت هر دختری را مانند خواهرت بدان تا به خود اجازه ندهی اعزام ۸کودک متکدی به مراکز شبانه روزی یا ابا عبدالله الحسین ع آ ین اخبار از حواشی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رضا تبریزی فاحیشه در سال به جز ماه محرم خبرى نیست انلاین فایل فلش فارسی lenovo a7010 a48 حاوی اندروید 6 0 1 مخصوص فلش تو ید و نصب دوربین مدار بسته رستر زوج های هنری جانگ گیون سوک دعای گنج العرش باصدای فرهمند ترانه روزگار از چادرت مهتاب میریزد همیشه تبعات صعود سپیدرود ستاره های پرسپولیس در دسته اول جنگ تن به تن از پزمان دلسوز برگ شصت و دوم ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی وروانشناسی نام مایع درگاز تصویر منتشر نشده از پدر ولایتی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.