واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


۱ ۶۲۶ ۴۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال سود حاصل از اجرای کجا ج شده است ع

واژه ۱ ۶۲۶ ۴۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال سود حاصل از اجرای کجا ج شده است ع از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
همکاران و فروشگاه های و عطاری های مورد تایید
درخواست حذف اطلاعات
سعی نا برده در این راه بجایی نرسی مزد اگر میطلبی طاعت ببر شهرنام مجموعهمتصدیآدرستلفناصفهانعطاری اباسیدرضا صالحیخیابان جی- م ن هتل نگین و بانک سپهاصفهانرفیعی ت آباداصفهانمویدینجف آباداصفهانآقاجانیشهرابریشماصفهانفروشگاه طبیعتحیدریهشت بهشتاصفهانعطاری بهشتکاوهسروش- آلخجنداصفهانعطاری ابوعطارقلمکاری بناییخیابان فیضاصفهانرستگاریاحمداباداصفهاناحیای سلامتنیکنامبازار گیاهاناصفهانجمشیدیان فلاحبازار گیاهاناصفهانبستنیعظیمیمیدان برازندهاصفهانعسل خدادادیذلفقاریانتهای خیابان ملککاشانمرنج آران بیدگلکاشانتهرانلطیفیانزنجانملکیقمزاهدانراستیزاهدانراستیزاهدانعزیزیزابلراستیشیراززارعکارزونبنیادبرازجانکازرونیکرمانعسک ورتبریزمشتاقاردبیلعزت خو ...

مشاهده متن کامل ...
همکاران و فروشگاه های و عطاری های مورد تایید
درخواست حذف اطلاعات
سعی نا برده در این راه بجایی نرسی مزد اگر میطلبی طاعت ببر شهرنام مجموعهمتصدیآدرستلفناصفهانعطاری اباسیدرضا صالحیخیابان جی- م ن هتل نگین و بانک سپهاصفهانرفیعی ت آباداصفهانمویدینجف آباداصفهانآقاجانیشهرابریشماصفهانفروشگاه طبیعتحیدریهشت بهشتاصفهانعطاری بهشتکاوهسروش- آلخجنداصفهانعطاری ابوعطارقلمکاری بناییخیابان فیضاصفهانرستگاریاحمداباداصفهاناحیای سلامتنیکنامبازار گیاهاناصفهانجمشیدیان فلاحبازار گیاهاناصفهانبستنیعظیمیمیدان برازندهاصفهانعسل خدادادیذلفقاریانتهای خیابان ملکتهرانلطیفیانزنجانملکیقمزاهدانراستیزاهدانراستیزاهدانعزیزیزابلراستیشیراززارعکارزونبنیادکازرونیکرمانعسک ورتبریزمشتاقاردبیلعزت خواهاردبیلقهرمانزادهدزفولشلال نژا ...

مشاهده متن کامل ...
گروه نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک
درخواست حذف اطلاعات
ش دانشجوییمیانترم اول (45نمره)میانترم دوم (45نمره)پایانترم (110نمره)نمره امتیازینمره کوئیز (2نمره)نمره تمرین (1نمره)کارگاه (20نمره) 35792581015/28-52/04/01835792581025/26-52/06/019357925810338122/115/1993592681065/20-2/14/019935926810721-4/0-0-1993592681095/28-4/011993592681105/28-66/02/019357925814136-2/1118357925810519--0--0-19357925810633-26/02/019357925810725-2/16/05/1935792581085/25-52/0-0-19935926811328-12/0-0-1935792581095/31-6/14/05/199359268115211-0--0-1935792581115/42146/1120علیمردانی5/29-12/02/017357925811226-26/0-0-5/1935792581135/23126/012035792581145/25-46/16/01835792581155/34-66/0-0-16357925810429-4/02/02035792581165/22-26/04/01935792581185/33-26/0-0-19 ...

مشاهده متن کامل ...
گروه مباحث ویزه در الکترونیک
درخواست حذف اطلاعات
ش دانشجوییمیانترم اول (45نمره)میانترم دوم (45نمره)پایانترم (110نمره)نمره کوئیز (2نمره)نمره امتیازینمره تمرین (1نمره)نمره کل35792781012312/0-6/093592881195/1712/0-2/035792781033212/0-135792781065/3092/05/12/035792781075/3326/0-8/0357927810931-0---0-35792781105/3012/0-2/093592881112012/0-2/035792781115/34-0---0-93592881133012/0-4/035792781122612/0-4/032092781235/28-0--135792781145/3766/0-193592681175/12-0---0-935928811531-0--2/035792781153926/016/01139217007-0-2/112/035792781165/40-0--8/035792781175/2912/0-135792781185/32-0---0-باغی15-0---0-برخورداری5/7-0---0- ...

مشاهده متن کامل ...
ج محاسبه هزینه های دادرسی
درخواست حذف اطلاعات
آیین دادرسی مدنی » بر اساس ماده 3 این قانون قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.بر این اساس، شماره های مندرج در این خبر، تعرفه مصوب در قانون وصول برخی از درآمدهای ت بوده و در ذیل آن نیز با علامت ستاره، میزان افزایش آن بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه ذکر شده است.1- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ريال تا یک میلیون (1000000) ريال صادر می شود.* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداکثر سیزده میلیون ر ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران، تاریخ 1396/03/01
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز دوشنبه مورخ 1396/03/01 مناقصه فاز۴ طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان قزوین- محدوده مرکز خدمات محمدآباد شهرستان بوئین زهرا مناقصه احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به ای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه مناقصه یداری تعداد ۱۵۶۰ عدد مقره های سیلی ی «کامپوزیت »خطوط ۲۳۰ کیلوولت ( محدود ۹۶/۱-۳ ) مناقصه esa"logging cable maxtemp:۵۰۰fdeg breaking strengt مناقصه مناقصه تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه ، تأسیسات ، اماکن، محوطه ها و جاده های مجتمع بندری شهیدرجایی و شهرک ها مناقصه نگهداری فضای سبز اختصاصی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد مناقصه ایاب و دهاب پرسنل با خودرو سواری مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت و حراست از اراضی و اموا ...

مشاهده متن کامل ...
نتایج اولیه مسابقه کتابخوانی-مطهر 11
درخواست حذف اطلاعات
ردیفنام نام خانوادگیامتیاز1فاطمهابراهیمی اصل1002الههآقارضی1003ملیحهخاک یا1004زهرارحمتیان1005فهیمهصادقی فر1006حمیدهقهرمانی1007شبنمانصاری968محمد حسینخزاعی969محسن ربانی9610مریمسحرخیز9611میناسنائی منفرد9612اعظمسیاه پشت9613علیاعتمادی9214الههبرهانی ایرائی9215مریمرحمانی مقدم9216اعزم رستمی9217زهرارفیعی9218زینبفیض پور9219صدیقهپیرانی8820فاطمهشجاعی نژاد8821صالحهفصیحی8822سمیرایوسف پناه8823زه هانی 8424زینبحق پسند8425زهراشواخی زواره8426زهرافیض پور8427طیبهگوهری8428معصومهمحمدی راد8429فریباموحدی8430محبوبهنیک صفا8431الههپیروان8032نسرینتنیدفر8033سمیهجلیلیان8034فرزانهسلیمی8035محمد شهلائی8036غزالهحاجی صفائی فرد7637زهراحق پسند7638وجیههسلیمی7639جمیلهشهریاری7240حسینلواسانی6841لیلامزاری6842فهیمهسلیمی6443معصومهعب ...

مشاهده متن کامل ...
کتابشناسی فلسطین
درخواست حذف اطلاعات
فهرستی از آثار منتشر شده درباره فلسطین بر اساس اطلاعات موسسه خانه کتاب • «فلسطین» 08 - 48: سلب مالکیت شصت ساله آرلین ای کلمشا؛ مترجم:علیرضا میراسدالله - ماتیکان - 100 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ريال • آ ین سنگ: پاسخ به سوالات و شبهات درباره فلسطین، لبنان و صهیونیسم ابوالفضل رافعی - قبله اول،جمعیت دفاع از ملت فلسطین - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ريال • پایگاه امپريالیسم و حرکت های ی در فلسطین سیدهادی خسروشاهی - دفتر نشر فرهنگ ی - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 700 ريال • اسناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین (1300 - 1330 ه . ش) مرضیه یزدانی - سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد - 320 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 نسخه - 6000 ريال • (ره) ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/02/25
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز دوشنبه مورخ 1396/02/25 مناقصه خط تغذیه گاز از دشت عباس تاروستای استقلال و شبکه و توزیع روستاهای بدر و... مناقصه استعلام قیمت: اندازه گیری شبکه سنجش منابع آب پایاب شهرستان علی آباد و شرق آن مناقصه گازرسانی به روستای کلم سفلی و علیا از توابع بدره مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان گرمی مناقصه عملیات قرائت کنتور مناقصه تکمیل مدرسه۷کلاسه واصلان ز مناقصه استعلام قیمت: عملیات حفاری ژئوتکنیک٬ نمونه برداری و آزمایش های صحرایی برای تصفیه خانه و مخزن نرماب مناقصه خط تغذیه از سه راهی پاریاب تاکیلومتر ۱۶ نادر آباد شهرستان ملکشاهی مناقصه تکمیل مدرسه۲کلاسه سهراب آبادنوک آبادخاش مناقصه تامین مواد غذائی و طبخ و توزی ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/07
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز دوشنبه مورخ 1396/03/07 مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی قدس سنندج مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز ژزشکی ٬آموزشی ودرمانی بعثت مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادمرکزی علوم پزشکی کردستان مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ید یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه مناقصه آگهی فراخوان شناسایی مشاور -مطالعه و طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست هگمتانه مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی سیرجان مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوایی هریک به ظرفیت ۱۲۰ تن واقعی مناقصه اجراي پروژه تکمیلی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی کبوترلانه(آناهیتا) مناقصه احداث سردر ورودی پایان ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/08
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز دوشنبه مورخ 1396/03/08 مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی قدس سنندج مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز ژزشکی ٬آموزشی ودرمانی بعثت مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادمرکزی علوم پزشکی کردستان مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ید یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه مناقصه آگهی فراخوان شناسایی مشاور -مطالعه و طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست هگمتانه مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی سیرجان مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوایی هریک به ظرفیت ۱۲۰ تن واقعی مناقصه اجراي پروژه تکمیلی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی کبوترلانه(آناهیتا) مناقصه احداث سردر ورودی پایان ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/02/31
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز یکشنبه مورخ 139602/31 مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای حراست اماکن و منازل- ناحیه ملی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن ورزشی هندبال کامیاران مناقصه : انجام امورخدمات نگهداری ، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی ، مخابراتی و الکترومکانیکال در م مناقصه اجاره ۲۵ دستگاه خودرو سواری جهت امور انجام ایاب ذهاب یتهای اداری مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ساختمانهای شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون مناقصه پیمان تعویض پوشش ۱۰ کیلومتر خط ۳۲ اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت شماره ۶ تا ۷ مارون-اصفهان مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهرک صنعتی اهواز ۲ مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شوش (به روش pc) مناقصه تجد ...

مشاهده متن کامل ...
کد آهنگ های پیشواز
درخواست حذف اطلاعات
۳۰۱۷۷ یه چکه ماه علیرضا افتخاری ۳۰۲۰۰ یه لحظه چشمات رو ببند گروه هفت ۳۰۱۴۷ یه امشب فکرکن حامد طاها ۱۰۱۲۵ یلدا اقتباسی ۱۰۲۰۷ یاد چوب خیزران علیمی ۳۰۱۹۷ یاد تو ۲ مانی رهنما ۳۰۱۹۶ یاد تو ۱ مانی رهنما ۳۰۲۴۲ یا لیتنی کنا معک محمود کریمی ۱۰۲۱۵ یا رقیه طاهری ۳۰۱۲۰ گیتار ۹ بیکلام ۳۰۱۱۹ گیتار ۷ بیکلام ۲۰۰۷۳ گیتار ۶ اقتباسی ۲۰۰۷۱ گیتار ۴ اقتباسی ۲۰۰۷۰ گیتار ۳ اقتباسی ۲۰۰۶۹ گیتار ۲ اقتباسی ۱۰۲۴۸ گیتار ۱ اقتباسی ۲۰۰۷۲ گیتار اقتباسی ۳۰۲۰۶ گل پامچال فریبرزلاچینی ۳۰۱۴۶ گل لاله مهدی نیکخواه ۳۰۰۸۵ گل سرخ و ارغوانی سلحشور ۳۰۰۸۱ گل ارغوانم علیمی ۳۰۱۶۸ کوچ پدرام محبوبیان ۳۰۲۴۴ کوفه شهر بی وفا سیب سرخی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ريال ۱۰۲۰۳ کشته لب تشنه ف ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ريال ۳۰۲۰۱ کاشکی محسن چ ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/02
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز مورخ 1396/03/02 مناقصه ِِتهیه ونصب راه اندازی ph متر انلاین در شهرکهای صنعتی کاسپین ، لیا ، حیدریه مناقصه احداث واحدهای ۷ و ۸ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش طرح و ساخت epc مناقصه آبرسانی مجتمع چله شهرستان گیلانغرب مناقصه تعمیر و اجراي قرنیز و حفاظ تک شیب بتن مسلح در پل های اتوبان قم - تهران مناقصه نظارت بر پروژه های خط انتقال و تغذیه و شبکه و... حوزه معاونت ی و اجراي طرحها مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه عسلویه مناقصه ید و حمل لوله های پلی اتیلن مناقصه آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار مناقصه نگهداری سیستم روشنایی بهمراه چراغهای چشمک زن مناقصه ید شیر شبکه و شیر خ ر به مقدار ۲۰۷۰۰ عدد شرکت آبفای مشهد مناقصه ید ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/06
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز شنبه مورخ 1396/03/06 مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی - برد کشکی - برم سبز- دژکوه مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی - برد کشکی - برم سبز- دژکوه مناقصه حفاظت از اراضی تی در شهرستان استان گیلان مناقصه واگذاری خدمات ن ظافتی و فضای سبز فرودگاههای استان اردبیل (فرودگاه اردبیل و پارس آباد ) در سال ۹۶-۹۷ مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی آبادان مناقصه ید ۲۰۰۰۰ دستگاه کنتور آب سردکلاس c مولتی جت نیمه خشک باقابلیت قرائت از راه دور۱-۱۰۲/۹۶ مناقصه عملیات اجرايی احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب ، بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ وپکیج مناقصه انجام امور خدمات نظافتی، پشتیبانی، حمل و نقل، سرایداری، ایمنی، نگهداری و خدمات فضای سبز مناقصه اج ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران، تاریخ 1396/03/07
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روزیکشنبه مورخ 1396/03/07 مناقصه م م/۰۰۵۸/۹۶ تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای حراست اماکن و منازل- ناحیه کوت عبدالله و کارون مناقصه احداث ایستگاه تقلیلب فشار گاز نیروگاه بندرعباس مناقصه احداث دیوار سنگی ملاتی ۳۳۰ متری و احداث پل با ی سه متری در محور اصلی دهنه محمد آباد - سیاهمرزکوه مناقصه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای محمد اباد و رودبار خکش از بخش هزار جریب بهشهر به همراه ساخت و نصب مناقصه دعوت برای تکمیل ارزی کیفی مناقصه تجدید مناقصه احداث پل دالی دهانه ۵ متری محور کشکک - ویرو حوزه شهرستان رامیان مناقصه انجام خدمات ی مشاور (نظارت عالیه وکارگاهی ) بر نحوه ی اجراي عملیات لوله گذاری خطوط شبکه ونصب ا مناقصه تهیه تامین نگهداری و بسته ...

مشاهده متن کامل ...
نتایج قرعه کشی-مسابقه کتابخوانی-مهطر11-اسفند94
درخواست حذف اطلاعات
ردیف نام نام خانوادگی امتیاز 1 فاطمه ابراهیمی اصل کارت 150هزار تومانی 2 الهه آقارضی سکه ربع بهار 3 ملیحه خاک یا کارت 150هزار تومانی 4 زهرا رحمتیان سکه ربع بهار 5 فهیمه صادقی فر کارت 150هزار تومانی 6 حمیده قهرمانی کارت 150هزار تومانی 7 شبنم انصاری کارت 50هزار تومانی 8 محمد حسین خزاعی کارت 50هزار تومانی 9 محسن ربانی کارت 50هزار تومانی 10 مریم سحرخیز کارت 50هزار تومانی 11 مینا سنائی منفرد کارت 50هزار تومانی 12 اعظم سیاه پشت کارت 50هزار تومانی 13 علی اعتمادی کارت 30هزار تومانی 14 الهه برهانی ایرائی کارت 30هزار تومانی 15 مریم رحمانی مقدم کارت 50هزار تومانی 16 اعزم رستمی کارت 30هزار تومانی 17 زهرا رفیعی کارت 50هزار تومانی 18 زینب فیض پور کارت 30هزار تومانی 19 صدیقه پیرانی کارت 30هزار تومانی 20 فا ...

مشاهده متن کامل ...
فروش خشکبار ، مواد اولیه قنادی ، ادویه جات و گیاهان دارویی - لیست قیمت اسفند 139
درخواست حذف اطلاعات
شرکت بازرگانی برلیان ، به عنوان یکی از فعالین صنایع غذایی کشور آمادگی خود را جهت تامین مواد اولیه غذایی و اقلام ذکر شده در لیست ذیل برای شرکت های بازرگانی و صادراتی ، شرکت های پخش ،کارخانه جات صنایع غذایی و سایر مراکز مصرف اعلام می دارداقلام مورد فعالیت شرکت بازرگانی برلیان : - خشکبار- زعفران - ادویه جات - سبزیجات خشک - زعفران - گیاهان دارویی - میوه جات خشک - بذرجات - مواد اولیه قنادی و شیرینی پزی - انواع آردها و نشاستهلیست قیمت محصولات شرکت بازرگانی برلیان - اسفند 1395 پودر فلفل سیاه 410.000 ريالپودر آویشن درجه 1 : 160.000 ريال - درجه 2 : 120.000 ريالپودر فلفل سفید اعلا 550.000 ريالپودر فلفل سفید اعلا درجه 1 650.000 ريالپودر پاپریکا 80.000 ريالپودر جوز هندی 430.000 ريالجوز هندی درشت 420.000 ريال ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/02/23
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز شنبه مورخ 23 / 02 / 1396 مناقصه مجتمع آّرسانی سده شهرستان قاینات (آبرسانی به روستای زمانی و کوهمیران) مناقصه ساخت یک دستگاه شیرسوزنی ۱۶۰۰ میلی متر با فشار کاری ۱۶ بار ، همراه با حمل، نصب و بهره برداری آزمایشی مناقصه مجتمع آبرسانی قدمگاه شهرستان نهبندان (آبرسانی به روستاهای سیاه خونیک و سرلرد) مناقصه احداث دیوار سنگی ملاتی ۹۵ متری روستای الستان ( دهنه محمد آباد ) در شهرستان علی آباد مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین امورهای برق شهرستانهای ۹ گانه استان مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجراي بیس و احداث ابنیه فنی محور تنگراه - قوشه چشمه در شهرستان گالیکش مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب سد گاران مریوان از ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران، تاریخ 1396/03/11
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز پنج شنبه مورخ 1396/03/11 مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفتگاز) از یزد به طبس مناقصه عملیات اجرايی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده میلان های حد فاصل خیابان پرستار ، جمهوری ، فرهنگ – مناقصه تجدید مناقصه خدمات خودروی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اسان رضوی مناقصه عملیات اجرايی و احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محدوده منطقه ۲ و ۵ زیباشهر و برخی خطوط پراکنده د مناقصه خدمات عمومی ساختمان ها و تاسیسات تحت پوشش ۹۶۰۶ مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای دره شهر و بدره مناقصه انتخاب مشاور ادامه بازرسی و کنترل کیفیت جوش های خط یک قطار شهری تبریز مناقصه اوراق مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی مناقصه تکمیل ۶ کلاسه جو ...

مشاهده متن کامل ...
برنامه مسابقات فوتبال بزرگسالان شهرستان دیر
درخواست حذف اطلاعات
گروه aتیمهارنگ پیراهنمحل بازیساعتتاریخبازیملوان- وحدتسفید-زرددیر14|3025|08|931استقلال-بهداشت -نارنجیابدان14|3003|09|935ملوان-بهداشتسفید-نارنجیدیر14|3007|09|936استقلال-وحدت -زرددیر14|3010|09|9310ملوان-استقلالسفید- ابدان14|3013|09|9311بهداشت-وحدتنارنجی-زردابدان14|3020|09|9315گروه b تیمهارنگ پیراهنمحل بازیساعتتاریخبازیپیروزی-شاهینقرمز-سفیدابدان14|3026|08|932فجر-شاهینزرد-سفیددیر14|3004|09|937فجر- پیروزیزرد- قرمزابدان14|3016|09|9312گروهc تیمهارنگ پیراهنمحل بازیساعتتاریخبازیپیکان-ساحلسبز- دیر14|3028|08|933توحید-ساحلنارنجی- ابدان14|3008|09|938توحید-پیکاننارنجی-سبزدیر14|3019|09|9313گروه d تیمهارنگ پیراهنمحل بازیساعتتاریخبازیسهند-مقاومتقرمز-صورتیدیر14|3001|09|934صفا-مقاومت -صورتیابدان14|3011|09|939صفا-سهند -قرمزدیر14|3022|09|9314 ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/09
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز مورخ 1396/03/09 مناقصه ید و نصب چمن یوم ورزشی شهرستان بندرلنگه مناقصه ید ٬ حمل٬تحویل ونصب وراه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتوردریایی لایروب ارس بندر نوشهر مناقصه تعریض طرفین و احداث بزرگراه چهار خطه شامل زیرسازی - ابنیه و آسف در محور آق قلا - اینچه برون مناقصه ید و نصب دوربینهای مدار بسته ( نظارت تصویری ) ایستگاه شاهرود ( فاز اول ) مناقصه عملیات اجرائی خط لوله ساماندهی پایاب سد خیر اباد مناقصه تامین ۱۴دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت ودرمان قرچک مناقصه م م/۴۴۲/۹۵ مطالعات ممیزی جامع انرژی در ساختمان های شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مناقصه خدمات نگهداشت و ابدلرخانه/راهبری٬نگهداری و تعمیرات خودروهای سبک/تاسیسات/مناقصه شماره ۰ ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، اریخ 1396/03/03
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز چهارشنبه مورخ 1396/03/03 مناقصه ید۳۰۰عددمیزوصندلی مطالعه متوسطه(یک میز۴صندلی) مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی سیستم وب سایت درمان بانک تجارت مناقصه ید۵۰عددکمدشش درب معلم مناقصه یذ تجهیزات واجراي عملیات نصب برج و سیمکشی خط۱۳۲کیلوولت چهارمداره شیبان - رینگ اهواز مناقصه ید۱۰۰عددکمدکتابخانه مناقصه ید۱۵۰عددصندلی گردان مناقصه ید۵۰عددمیزمدیریت مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش ۴ باب آموزشگاه در شهرستان شاهرود به شماره ۲۰۰۹۶۳۱۳۲۰۰۰۰۰۴ مناقصه ید۱۰۰عددمیزاداری دوطرفه مناقصه ید۳۰۰عددمیزمعلم درب دار مناقصه ید۱۰۰عددفایل ف ی۴کشو مناقصه ید۱۵۰عددکمدبایگانی مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش ۳ باب آموزشگاه در شهرستان دامغان مناقصه ید ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/02/30
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روزشنبه مورخ 1396/02/30 مناقصه مطالعه و طراحی پروژه های آبیاری نوین در اراضی استان فارس در سطح ۵۰۰۰ تار مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفت منطقه همدان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات و عمومی جانبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی مناقصه ید ۳۰۰۰ عدد جلوبر کابل خودنگهدار ، تک مقره ، دو مقره و سه مقره ۲۰ کیلوولت مناقصه انجام خدمات تنظیفی، امربری و پذیرایی، سرایداری و ین خوابگاه، راهبری خودروهای مدیریت - کمیسیون س مناقصه ید ۱۸۰۰۰ متر انواع کابل پروتودور مسی مناقصه بکارگیری نیروی خدماتی ونظافت چی ازطریق شرکت خدماتی مناقصه عملیات بارگیری،حمل و تخلیه 40 هزار تن نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در اهواز به کلیه نقاط داخل و ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصات تا تاریخ11/28
درخواست حذف اطلاعات
ید رنگ سرد ترافیکی ٬ حلال و گلاسبید احداث دبیرستان ۱۲ کلاسه شبانه روزی گوان تکمیل ت یب و بازسازی راهنمایی ۱۲کلاسه ابن سینا درگهان تأمین عوامل حفاظت فیزیکی حوزه ۲ استان های زنجان، قزوین، اردبیل مناقصه۳۲/۹۵ ید علائم جهت ایمن سازی اضطراری راهها انجام خدمات ی بازرسی و کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تست اقلام وتجهیزات ابرسانی و فاضلاب نگهداری سیستم روشنایی منصوبه غرب و محور کندوان اجراي عملیات پیشگیرانه شبکه های توزیع برق منطقه برق احداث سیستم روشنایی محور آلاشت تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اسناد شناسایی واجدین شرایط جهت واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاه های آب گازرسانی خط تغذیه و شبکه عباس آباد و چشمه سفید.... اجراي پست امداد ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/04
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز پنج شنبه مورخ 1396/03/04 مناقصه تامین نصب راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل هوشمند بصورت مشارکت b.o.t مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز استان کهگیلویه و بویراحمد مناقصه زیر سازی جاده چاله(احداث و تکمیل محور های چاله و گلوگازر شهرستان رابر) مناقصه مناقصه عمومی با ارزی ۹۲/۳۳۸۶ : تعمیر و سرویس و نگهداری سیستمهای برقی اماکن و ساختمانهای ستادی مناقصه انبارش و توزیع مواد گند زدا در شهرستان های است اسان رضوی مناقصه احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره به صورت سرجمع مناقصه ید لوله پلی اتیلن آبرسانی در سایزهای مختلف در اسناد مناقصه جهت ادارات تابعه مناقصه ید رایانه و تجهیزات مرتبط و سرور و تجهیزات ذخیره سازی مناقصه تجدید تهیه مصالح ...

مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/02/20
درخواست حذف اطلاعات
فهرست عناوین مناقصه های روز چهار شنبه مورخ 20 / 02 / 1396 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی و پشتیبانی ساختمانهای اداری سایت راه آهن تهران مناقصه اجراي شبکه آبیاری و ز شی حوزه مرکزی دامغان- مناقصه احداث ایستگاه پمپاژوخط انتقال آب پروژه تامین آب اراضی توت نده وگندی خوری مناقصه بهینه سازی شبکه برق روستای نیمبلوک ، مرکزی ، سده ، کرغند ،گازار مهمویی وتامین روشنایی بلوار ورودی مه مناقصه ید لوله پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار آبگیر شماره ۷سامانه انتقال سد آزاد سنندج مناقصه احداث شش مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در ناحیه ورامین مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی و پشتیبانی ساختمانهای کارگاهی سایت راه آهن تهران مناقصه ید کندانسور هوایی با فین آلومینیومی مناقص ...

مشاهده متن کامل ...
کشیک نوروزی دفاتر پیشخوان بهشهر سال 1394
درخواست حذف اطلاعات
شماره تلفن کشیک اداره مشترکین33351090--- تاریخکددفترمدیرتلفنادرسسیم تهران28-12-139372351065عطارد34544591خ باهنردارد29-12-139372351381کشاورزیان34545656خ رجاییندارد01-01-139472351065عطارد34544591خ باهنردارد02-01-139472351344نظری رستمی34636360رستم کلاندارد03-01-139472351288هاتفی34574841پاساژهاتفیدارد04-01-139472351301محمدیان34647777خلیل شهرندارد05-01-139472351051احمدی34647778خلیل شهردارد06-01-139472351341افضلی34570009ایستگاه گرگانندارد07-01-139472351086خادمی34669621گلوگاهدارد08-01-139472351009ایرجی34663947گلوگاهندارد09-01-139472351356نادعلی34534943خ باهنردارد10-01-139472351378اسحاقی34535651خ مهدیهندارد11-01-139472351152نظری34534110پاساژ عرفانیدارد12-01-139472351301محمدیان34647777خلیل شهرندارد13-01-139472351043ناد ور34528535خ باهنردارد14-01-139472351741کرامتی34632331رستم کلاندارد-اگر اسم بعضی از دفاتر شهری در این کشیک نیس ...

مشاهده متن کامل ...
قیمت بلیت هواپیما از مبدا تهران +ج
درخواست حذف اطلاعات
قیمت بلیت هواپیما از مبدا تهران +ج انواع بلیت هواپیما از مبدا تهران به ای مختلف ایران به شرح زیر است: مسیر پرواز قیمت مصوب بلیت هواپیما بزرگسال (بزرگتر از ۱۲ سال) دسال (بین ۲ تا ۱۲ سال) نوزاد (زیر ۲ سال) بلیط هواپیما تهران آبادان ۱,۱۹۴,۰۰۰ ريال ۶۲۲,۰۰۰ ريال ۱۶۴,۴۰۰ ريال بلیط هواپیما تهران اردبیل ۹۷۳,۰۰۰ ريال ۵۱۱,۵۰۰ ريال ۱۴۲,۳۰۰ ريال بلیط هواپیما تهران ارومیه ۱,۱۱۰,۰۰۰ ريال ۵۸۰,۰۰۰ ريال ۱۵۶,۰۰۰ ريال بلیط هواپیما تهران اصفهان ۹۵۱,۰۰۰ ريال ۵۰۰,۵۰۰ ريال ۱۴۰,۱۰۰ ريال بلیط هواپیما تهران اهواز ۱,۰۵۷,۰۰۰ ريال ۵۵۳,۵۰۰ ريال ۱۵۰,۷۰۰ ريال بلیط هواپیما تهران ایرانشهر ۲,۰۵۴,۰۰۰ ريال ۱,۰۵۲,۰۰۰ ريال ۲۵۰,۴۰۰ ريال بلیط هواپیما تهران ایلام ۱۱۵,۰۰۰ ريال ۵۳۲,۵۰۰ ريال ۱۴۶,۵۰۰ ريال بل ...

مشاهده متن کامل ...
بورس تهران مورخ 24 تیر 1393
درخواست حذف اطلاعات
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه: امروز نماد خودرو، مجددا به مقاومت مهم خود که در محدوده ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ ريال قرار دارد برخورد خواهد کرد. جاییکه عرضه ها مطمئنا افزایش پیدا خواهد کرد! در گروه پالایشگاهی نیز در روزهای گذشته، شاهد معاملات با حجم خوب (مخصوصا در نماد شاوان) هستیم که میتواند نشانه های خوبی برای عبور از مقاومت ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان باشد! شاخص کل همچنان ۷۵۰۰۰ واحد را نشانه گرفته است. جاییکه زمان برخورد به آن، شاید همزمان با اخبار نهایی مذاکرات ایران و گروه ۵ +۱ باشد! بازار در این روزها بسیار محتاط عمل میکند. توصیه ما نیز، احتیاط است. ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه: به نقل از علی: "امروز 26 نماد برای برگزاری مجامع متوقف می شوند. روز گذشته نیز 12 نماد برای برگزاری مجمع متوقف شده بودند. به این ترت ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
کار گروه هدایت تحصیلی نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه مبارک فجر چاقی صورت با استفاده از آلوئه ورا اقساطی قسطی لوازم تهران خانگی بیمه لوازم خانگی تهران لوازم خانگی اقساطی اقساطی موتور بیمه ایران لوازم خانگی اقساطی اقساطی موتور اقسا فرشید کریمی روانشناس انسداد راه ارتباطی 300 روستا در کردستان کدام نه وجوددارد چیست همزه ب نه چیست ادغام ب حرکتی دارد درصورت ابتدا سوالات تجوید مراسم شب سوم دهه دوم محرم الحرام 1438 ه ق هی ت محبان روح الله ره eliminate cheap swimming suits unwanted weight with these recomm پیامک حاوی پانصدهزار تومان کارت هدیه دهه فجر تفاوت ترمیم مو با کلاه گیس free ریست اپسون افزار پرینترهای reset پرینترهای اپسون کلیک کنیدبرای ادامه مطلب free read شرکت اپسون برگزاری جشن نیکو کاری محمد هاکان آتیلا برگزاری ایستگاه صلواتی ولادت زمان عج ا توسط هیئت مذهبی صاحب ا مان عج ا در گلوگاه فروشگاه ید اینترنتی دستگاه ماساژور پا بست رست مدل best rest rk مبانی نظری بهزیستی روانشناختی فرصت سوزی ریاض برای تنش ز با تهران maher bill that trump o reilly against bill o reilly supreme court bill maher said maher also read trump finally blowing سندروم آسپرگر چیست عایقهای ساخته عایقها ساخته مخصوص عایقهای رطوبتی جلسه بعداز اعتکاف stephen colbert lampoons donald trump speech any chance moonlight is president کبیر الکتریکی پروفسور هانری ماسه در جشن بازنشستگی اش از مولانا می گوید روضه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برنامه اذان گو اهل سنت در عربستان پاو وینت نظریه گرایی ساخت چیست ساخت گرایی نظریه ساخت گرایی چیست پاو وینت نظریه یادگیری نظریه یادگیری یادگیری پاو وینت پاو وینت روانش ارزوی من این است لیلافروهر بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.