واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


1 2 ی که سوزاندن او بر آتش حرام است

واژه 1 2 ی که سوزاندن او بر آتش حرام است از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات
̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ي̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ي̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ي̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ي̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ي̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹گ̹̹ي̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ ̹̹آ̹̹ي̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ي̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ي̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ي̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ي̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ي̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ي̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹گ̹̹و̹̹ي̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ي̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ي̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ ...

مشاهده متن کامل ...
آتش افـزار گمشـده ( 1 - 2 - 3 ) | نویسنده : sanaz - mf
درخواست حذف اطلاعات
آتش افـزار گمشـده ( 1 - 2 - 3 ) | نويسنده : sanaz - mf جلد اول جـا وا - پر نيـا ن جـا وا - کـتـا بچـه جـا وا - اف بــوکآ نـد ر و يـــــد آيفـــون - تـبـلـت - آندرويد - آيپادپي دي اف ----------- جلد دوم جـا وا - پر نيـا ن جـا وا - کـتـا بچـه جـا وا - اف بــوکآ نـد ر و يـــــد آيفـــون - تـبـلـت - آندرويد - آيپادپي دي اف ----------- جلد سوم جـا وا - پر نيـا ن جـا وا - کـتـا بچـه جـا وا - اف بــوکآ نـد ر و يـــــد آيفـــون - تـبـلـت - آندرويد - آيپادپي دي اف ---------------------- آتش افزار گمشده ( 1 ) 4 لينک کمکي آتش افزار گمشده ( 2 ) اتحاد گرگينه ها 4 لينک کمکي آتش افزار گمشده ( 3 ) عناصر موروثي 4 لينک کمکي jar جاوا - پرنيان |1#|2#|3#| jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#| jar جاوا - اف بوک |1#|2#|3#| apk آندرويـــد |1#|2#|3#| epub آيفون - تبلت - آندرويد |1#|2#|3#| ...

مشاهده متن کامل ...
آتش افـزار گمشـده ( 1 - 2 - 3 ) | نویسنده : sanaz - mf
درخواست حذف اطلاعات
آتش افـزار گمشـده ( 1 - 2 - 3 ) | نويسنده : sanaz - mf جلد اول جـا وا - پر نيـا ن جـا وا - کـتـا بچـه جـا وا - اف بــوکآ نـد ر و يـــــد آيفـــون - تـبـلـت - آندرويد - آيپادپي دي اف ----------- جلد دوم جـا وا - پر نيـا ن جـا وا - کـتـا بچـه جـا وا - اف بــوکآ نـد ر و يـــــد آيفـــون - تـبـلـت - آندرويد - آيپادپي دي اف ----------- جلد سوم جـا وا - پر نيـا ن جـا وا - کـتـا بچـه جـا وا - اف بــوکآ نـد ر و يـــــد آيفـــون - تـبـلـت - آندرويد - آيپادپي دي اف ---------------------- آتش افزار گمشده ( 1 ) 4 لينک کمکي آتش افزار گمشده ( 2 ) اتحاد گرگينه ها 4 لينک کمکي آتش افزار گمشده ( 3 ) عناصر موروثي 4 لينک کمکي jar جاوا - پرنيان |1#|2#|3#| jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#| jar جاوا - اف بوک |1#|2#|3#| apk آندرويـــد |1#|2#|3#| epub آيفون - تبلت - آندرويد |1#|2#|3#| ...

مشاهده متن کامل ...
آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران
درخواست حذف اطلاعات
آتش سوزي در ساختمان پلاسکو تهران (+ و ع ) - عصر ايران asriran.com/fa/.../آتش-سوزي-در-ساختمان-پلاسکو-تهران- -و-ع... translate this page 4 hours ago - سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران گفت: اعزام اتش نشانان ۴ ايستگاه به همراه دو خودرو نردبام و تشک نجات به محل آتش سوزي ساختمان پلاسکو انجام شده و ... آتش سوزي در پلاسکو (+ع و ) / ساختمان پلاسکو فروريخت / دهها ... www.asriran.com › صفحه نخست › حوادث translate this page 18 mins ago - سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران گفت: اعزام اتش نشانان ۴ ايستگاه به همراه دو خودرو نردبام و تشک نجات به محل آتش سوزي ساختمان پلاسکو انجام شده و ... ع / آتش سوزي پلاسکو از نماي ميدان - مشرق www.mashreghnews.ir/.../ع -آتش-سوزي-پلاسکو-از-نماييدان-ام... translate this page 1 hour ago - مرکز اورژانس تهران: آتش سوزي ساختمان پلاسکو تهر ...

مشاهده متن کامل ...
سخنان بزرگان در مورد آتش نشان و آتش نشانی
درخواست حذف اطلاعات
بزرگترين فيلسوف جهان ((حکيم ارد بزرگ)) در کتاب سرخ 9 سخن در مورد ارزش آتش نشان و کار آتش نشاني نوشته اند:افسوس ، گاهي سهل انگاري آدم هاي سودجو ، نادان و ناب د ، جان شريفترين و دليرترين آتش نشانها را مي گيرد. حکيم ارد بزرگآتش نشان کيست ؟ او پناه گرفتارشدگان بي پناه است . حکيم ارد بزرگ نفرين ابدي بر مردم و مديراني که کار آتش نشانها را جدي نمي گيرند . حکيم ارد بزرگآتش نشانها سربازان بي سلاح ميان مردم هستند آنها هر روز با مرگ مي جنگند تا ما را نجات بخشند. حکيم ارد بزرگدر حالي که برخي از مرزهاي کشور ، سربازانش قرن ها جنگ به خود نمي بينند . آتش نشانها هر روز در حال فداکاري و جانفشاني هستند . حکيم ارد بزرگآتش نشانها ، اساطير مهر و مهرباني هستند . آنها هر دم ، هستي خود را براي ز ...

مشاهده متن کامل ...
منعم
درخواست حذف اطلاعات
امان نامه حضرت ابوالفضل (ع)ين امان نامه سي قوْشار: منعم اردبيلي غم لئشگري لئشگرگه-ي- ه گليبدير سس دۆشدۆ ابوالفضله امان نامه گليبدير حضرت ابوالفضل (ع) نوحه لري اۆچۆن بۇرايا کليک ائدين تل اۆسته چێخێب شئمر-ي-خطاديده خطاکار آوازيله سسله ندي ابوالفضلي اوْ غدّار گلدي اۇجا بوْيلۇ اوْ اۇزۇن قوْللۇ علمدار تعظيم ائديب عبّاسه او بي دين-ي-ستمکار برنامه وئريب آشدێ باخێب بُهتيده قالدێ تئز پارچالادێ چکمه سينين ێنا سالدێ اوْلسئيدي اگر شهده ن ايجازه اوْياناردۇن بۇ تيغ-ي-شررباريله قانه بوْياناردۇن حئيرتله اوْ بي دين اليني بيربيره وۇردۇ دال دالي گئديب ساق ديزي اۆستۆنده اوْتۇردۇ شاهين اوْ شجاعتلي علمدارينه باخدێ شهلا گؤزۆنه قدّينه قوْللارێنا باخدێ عرض ائيله دي عبّاس ائشي ...

مشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی سازمان آتش نشانی آذربایجان غربی+رایگان
درخواست حذف اطلاعات
خبر ۲۸ اسفند ۹۵ – اعلام نتايج نهايي آزمون استخدامي شهرداري ها بهمن ۹۴ / مشاغل عملياتي آتش نشاني طي اطلاعيه اي که توسط اداره کل امور شهري و شوراها منتشر گرديد نتايج نهايي آزمون استخدامي شهرداري ها بهمن ۹۴ در مشاغل عملياتي آتش نشاني به شرح ذيل اعلام مي گردد اعلام نتيجه نهايي داوطلبين آزمون استخدامي بهمن ماه ۹۴ شهرداريهاي استان آذربايجان غربي در پست هاي عملياتي آتش نشاني به تفکيک رشته شغلي و شهر محل خدمت خبر ۱۰ آبان ۹۵ – اطلاعيه زمان، مکان آزمون عملي مشاغل آتش نشاني شهرداريهاي استان آذربايجان غربي سوالات استخدامي سازمان آتش نشاني آذربايجان غربي کليک کنيد سوالات استخدامي سازمان آتش نشاني آذربايجان غربي کليک کنيد سوالات استخدامي سازمان آتش نشاني آذربايجان ...

مشاهده متن کامل ...
سوالات مصاحبه آتش نشانی آذربایجان غربی با جواب
درخواست حذف اطلاعات
استخدام سازمان آتش نشاني آذربايجان غربي در سال 96 | «اي استخدام» www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-آتش-نشاني-در-آذربايجان-2/ translate this page mar 18, 2017 - استخدام سازمان آتش نشاني آذربايجان غربي (اعلام نتايج) ... براي نمونه سوالات عمومي آزمون استخدامي شهرداري ها اينجا کليک کنيد ... برگزاري آزمون توانمندي هاي تخصصي , مصاحبه ،آزمون عملي(صرفآ درمشاغل آتش نشاني) و گزينش به ... استخدا سوالات مصاحبه آتش نشاني آذربايجان غربي کليک کنيد سوالات مصاحبه آتش نشاني آذربايجان غربي کليک کنيد سوالات مصاحبه آتش نشاني آذربايجان غربي کليک کنيد م سازمان آتش نشاني در سال 96 (تجربيات آزمون + خبر اعلام نتايج) www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-آتش-نشاني/ translate this page dec 4, 2016 - براي نمونه سوالات عمومي آزمون استخدامي ش ...

مشاهده متن کامل ...
دلیل آتش گرفتن ساختمان پلاسکو+ لحظه ریزش ساختمان 30 دی ماه 1395
درخواست حذف اطلاعات
پرفروش ترين محصول سالچشماني جذاب داشته باشيد+ساختمان پلاسکو قديمي ترين عمارت بزرگ تجاري تهران به دليل موج آتش سوزي فروريخت اين ساختمان از ساعت ۷ و ۵۹ دقيقه دچار حريق شده بود. ملکي سخنگوي اين سازمان اعلام کرد که به دليل گستردگي حادثه از يک سو و نيز آتش زا بودن مواد و پارچه ها و نيز تاسيسات کهنه ساختمان ، هم اکنون شاهد شعله ور شدن آتش از برخي ديگر از نقاط ساختمان هستيم. اين مقام آتش نشاني همچنين با اعلام اين که هم اکنون ۲۰۰ آتش نشان در محل براي مهار بحران تلاش مي کنند نسبت به بي اعتنايي به مواردايمني در اين قبيل مراکز انتقال کرد. ملکي نسبت به خطراتي که بعد از موج سهمگين آتش حيات ساختمان را تهديد مي کند اظهار نگراني کرد. اين ساختمان از قديمي ترين ساختمانهاي تجاري د ...

مشاهده متن کامل ...
عبرت پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
. 5000 تهديد مشابه در کمين پايتخت پشت صحنه اقتصادي فاجعه پلاسکو شناسنامه پلاسکو؛ از تولد تا مرگ فراموشي 14 تکليف در پيشگيري از بحران تجربه جهاني ايمن سازي ساختمان ها ع : ايرنا دنياي اقتصاد: فاجعه اشک آور «حريق و ريزش ساختمان 54 ساله پلاسکو» در قلب فرسوده تهران، به عنوان يک برش تلخ از «نسل سوم» تهديد هاي ويرانگر پايتخت، فهرست بلندبالاي مخاطرات زندگي در اين کلان شهر را سنگين تر کرد. آتش سوزي دنباله دار صبح پنج شنبه (ساعت 7:52 دقيقه) در طبقات دهم و يازدهم ساختمان تجاري-توليدي پلاسکو که حدود 5/ 3 ساعت بعد از وقوع حريق، به فروريختن کاملا عمودي سازه منجر شد، تاکنون چهار گروه از پايتخت نشين ها را از 4 زاويه مختلف يا مشترک، در شوک فرو برده است. خانواده هاي نيروي فداکار و جسور آ ...

مشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب آتش
درخواست حذف اطلاعات
تعبير خواب آتش صادق عليه السلام مي فرمايند: اگر بيند هاي آتش مي خورد، دليل کند که مال يتيمان خورد اگر بيند که از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گويد. اگر بيند که از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل کند که از هر جائي ميانجي کند، ميان رعيت و مردمان پادشاه. اگر بيند که در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان نداشت، دليل کند که بدو خير و نيکي رسد. اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن ديار. اگر بيند که آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببيند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بيمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بيند که آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است که ي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، که ...

مشاهده متن کامل ...
مطالعات, طراحی, ایستگاه ,آتش نشانی, ۱۱۹ اسلاید
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات طراحي ايستگاه آتش نشاني ۱۱۹ اسلايد تاريخ ايجاد 20/04/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 119 قيمت: 14000 تومان حجم فايل: 7332 kb تعدادمشاهده 218 چکيده آنچه تحت عنوان دفترچه مطالعاتي طراحي ايستگاه آتش نشاني واقع در شهر تهران در ادامه به آن خواهيم پرداخت مجموعه اي است شامل فصول زير : فصل اول از مطالعات اختصاص به ايستگاه آتش نشاني و آشنايي با ايستگاه آتش نشاني دارد. در اين فصل با عملکرد آتش نشاني آشنا خواهيم شد. فصل دوم از مطالعلت به دو بخش ”مطالعات استان تهران“ و ”مطالعات سايت“ تقسيم مي شود و در نهايت عوامل موثر در انتخاب سايت بررسي مي شود. مقدمه همواره انسان در طي دوره هاي مختلف براي حفظ حيات خويش ، به دنبال مکاني امن براي زندگي بوده است که او را از خطرات طبيعي و غير طبيعي در ام ...

مشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب آتش
درخواست حذف اطلاعات
تعبير خواب آتش صادق عليه السلام مي فرمايند: اگر بيند هاي آتش مي خورد، دليل کند که مال يتيمان خورد اگر بيند که از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گويد. اگر بيند که از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل کند که از هر جائي ميانجي کند، ميان رعيت و مردمان پادشاه. اگر بيند که در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان نداشت، دليل کند که بدو خير و نيکي رسد. اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن ديار. اگر بيند که آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببيند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بيمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بيند که آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است که ي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، که ...

مشاهده متن کامل ...
آ ین اخبار و تصاویر و از ساختمان پلاسکو و وضعیت امدادرسانی
درخواست حذف اطلاعات
آتش سوزي پلاسکو تهرانرييس مرکز اطلاع رساني پليس راهور تهران بزرگ از وقوع آتش سوزي گسترده در ساختمان پلاسکو در پايتخت خبر داد و گفت:عمليات امداد رساني همچنان ادامه دارد.سرگرد علي اصغر شريفي با اعلام خبر وقوع آتش سوزي گسترده در ساختمان پلاسکو واقع در چهار راه استانبول پايتخت گفت:از دقايقي پيش شعله هاي آتش و دود غليظ ناشي از آتش سوزي از يکي از طبقات اين ساختمان اداري تجاري مشاهده شد که بلافاصله نيروهاي امدادي اعم از ان پليس راهور، اورژانس و نجات گران آتش نشاني در محل حادثه حاضر شده و عمليات امدادرساني را آغاز کرده اند .وي با اعلام اينکه به دليل گستردگي شعله ها پليس راهور در محدوده خيابان جمهوري، چهار راه استانبول و خيابان سعدي محدوديت ترافيکي خاص اعمال کرده ا ...

مشاهده متن کامل ...
حادثه پلاسکو به روز دوم رسید
درخواست حذف اطلاعات
27 ساعت از حادثه آتش سوزي و فروريختن ساختمان پلاسکو مي گذرد و مأموران همچنان بي وقفه تلاش مي کنند تا هر چه سريع تر آواربرداري پايان يابد. به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري فارس، ساختمان پلاسکو يکي از ساختمان هاي بزرگ و تجاري تهران که قدمت 53 ساله دارد که صبح روز پنجشنبه دچار آتش سوزي گسترده شده بود. از اين ساختمان 17 طبقه به عنوان اولين ساختمان مرتفع و مُدرن ايران ياد مي شود. در زير آ ين روند اقدامات انجام شده را مي خوانيد: شک و انتظار براي شنيدن يک خبر خوش از پلاسکو يادي که فراموش نمي شود 11:36/ يک منبع آگاه حاضر در حادثه ساختمان پلاسکو گفت: روند آوار برداري ساختمان پلاسکو تا ۲ روز آينده ادامه خواهد داشت. هم اکنون تقريبا حدود هر ۱۰ دقيقه يک کمپرسي بقاياي ساختمان فرو ريخ ...

مشاهده متن کامل ...
معنی خواب آتش
درخواست حذف اطلاعات
معني خواب آتش صادق عليه السلام مي فرمايند: اگر بيند هاي آتش مي خورد، دليل کند که مال يتيمان خورد اگر بيند که از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گويد. اگر بيند که از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل کند که از هر جائي ميانجي کند، ميان رعيت و مردمان پادشاه. اگر بيند که در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان نداشت، دليل کند که بدو خير و نيکي رسد. اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن ديار. اگر بيند که آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببيند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بيمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بيند که آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است که ي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، که م ...

مشاهده متن کامل ...
جزئیات زنده ماندن چهار نفر زیر آوا لاسکو+تصاویر افراد زنده که از زیر آوار خارج ش
درخواست حذف اطلاعات
تقريباً ۲۵٬۵۰۰ نتيجه (۰٫۸۵ ثانيه) آيا منظور شما اين بود؟: جزييات زنده ماندن چهار نفر زير آوار پلاسکو+تصاوير افراد زنده که از زير آوار خارج شدند اگر امکان دارد آن را به فارسي رايانامه کنيددر پلاسکو ايا زنده از زير آوار بيرون امده اند - نت گامnetgam.ir/search/?q=در+پلاسکو+ايا+زنده+از+زير+آوار+بيرون+امده+اند۲ روز پيش - يک آتش نشان زنده از زير آوار پلاسکو نجات يافت +ع و جزئيات ... اميد به نجات آتش نشانان ديگر زنده است مطالب مرتبط: تصاوير گريه آتش نشانها به زير آوار ماندن همکاران ... مي کنند تا اگر ي زنده زير آوار محبوس شده به سلامت از آوار خارج شود. ... که قدمتي 53 ساله داشت ، در چهار راه استانبول تهران دچار آتش سوزي شد و ...چند نفر زير آوار پلاسکو ماندنfarsinews.xyz/search/?q=چند+نفر+زير+آوار+پل ...

مشاهده متن کامل ...
تأویل خواب آتش
درخواست حذف اطلاعات
معني خواب آتش صادق عليه السلام مي فرمايند:اگر بيند هاي آتش مي خورد، دليل کند که مال يتيمان خورد اگر بيند که از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گويد.اگر بيند که از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل کند که از هر جائي ميانجي کند، ميان رعيت و مردمان پادشاه.اگر بيند که در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان نداشت، دليل کند که بدو خير و نيکي رسد.اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن ديار.اگر بيند که آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان.اگر ببيند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بيمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بيند که آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است که ي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، که مردم ...

مشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب شرر
درخواست حذف اطلاعات
معني خواب شرر /* /*]]>*/ صادق عليه السلام مي فرمايند: اگر بيند هاي آتش مي خورد، دليل کند که مال يتيمان خورد اگر بيند که از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گويد. اگر بيند که از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل کند که از هر جائي ميانجي کند، ميان رعيت و مردمان پادشاه. اگر بيند که در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان نداشت، دليل کند که بدو خير و نيکي رسد. اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن ديار. اگر بيند که آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببيند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بيمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بيند که آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است که ي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آي ...

مشاهده متن کامل ...
نگاه حرام چیست؟ و علت تحریم نگاه به نامحرم چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
پست 4693 : به قلم حجة ال علي اکبر دارابکلايي 86. قسمت 7. «فصل ششم : نگاه حرام. نگاه حرام و اثرات م ب آن در زندگي فردي و اجتماعي. آيه ي 30 و 31 سوره ي نور، حاوي مطالبي درباره ي نگاه است. « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ » اي رسول ما مردان مؤمن را بگو چشمان را از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند که اين بر پاکيزگي جسم و جان شما اصلح است،... نگاه حرام در روايات: 1- صادق (ع) نيز در اين به اره مي فرمايد: «نگاه به نامحرم، تيري از تيرهاي مسموم است و چه بسا يک نگاهي که حسرتي طولاني بر جاي گذارد». (بحار، ج 101، ص 40) نگاه حرام در شرع مقدس عبارت است از: نگاه مرد به بدن ...

مشاهده متن کامل ...
حادثه پلاسکو به روز هفتم رسید/ در حال بروز رسانی
درخواست حذف اطلاعات
پيکر ي آتش نشان فردا تشييع نمي شود/ امروز پيکر 8 شهيد آتش نشان از زير آوار بيرون کشيده شد/ 5 آتش نشان زير آوارند نزديک به 152 ساعت از آتش سوزي در ساختمان پلاسکوي ۵۴ ساله و فرو ريختن اين ساختمان و دفن تعدادي از آتش نشانان مي گذرد و تلاش ها براي يافتن اين افراد ادامه دارد. به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري فارس، ساختمان پلاسکو يکي از ساختمان هاي بزرگ و تجاري تهران بود که قدمت 53 ساله داشت ولي صبح روز پنجشنبه 30 دي ماه دچار آتش سوزي گسترده شد. از اين ساختمان 17 طبقه به عنوان اولين ساختمان مرتفع و مُدرن ايران ياد مي شود.در زير آ ين روند اقدامات انجام شده را مي خوانيد:17:00/ گيل آبادي: ۸ کيسه جسدي که از دل آوار بيرون آمد، امکان دارد متعلق به ۶ نفر باشد زيرا قطعات اجساد به هم ريخته ب ...

مشاهده متن کامل ...
عبادت کوتاه که من دوست دارم 1
درخواست حذف اطلاعات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خدا که رحمتش بسيار و مهرباني اش هميشگى است سُبْحَانَکَ يَا اللَّهُ تَعَالَيْتَ يَا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا رَحِيمُ تَعَالَيْتَ يَا کَرِيمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مَلِکُ تَعَالَيْتَ يَا مَالِکُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا قُدُّوسُ تَعَالَيْتَ يَا سَلامُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مُؤْمِنُ تَعَالَيْتَ يَا مُهَيْمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا عَزِيزُ تَعَالَيْتَ يَا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مُتَکَبِّرُ تَعَالَيْتَ يَا م ...

مشاهده متن کامل ...
دعای شریف مجیر
درخواست حذف اطلاعات
دعائيست رفيع الشاءن مروىّ از حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله جبرئيل براى آن حضرت آورد در وقتى که در مقام ابراهيم عليه السلام مشغول ب بود و کفعمى در بلد الا مين و مصباح اين دعا را ذکر کرده و در حاشيه آن اشاره بهفضيلت آن نموده از جمله فرموده هر که اين دعا را در ايّام البيض ماه رمضان بخواندگناهانش آمرزيده شود اگر چه بعدد دانه هاى باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد وبراى شفاء مريض و قضاء دين و غنا و توانگرى و رفع غم خواندن آن نافع است و دعا ايناست : به نام خداى بخشاينده مهربان سُبْحانَکَ يا اَللّهُ تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يامُجيرُ سُبْحانَکَ منزهى اى خدا برترى تو اى بخشنده پناه ده ما را از آتش اى پناه دهمنزهى يا رَحيمُ تَعالَيْتَ يا ک ...

مشاهده متن کامل ...
دعای شریف مجیر
درخواست حذف اطلاعات
دعائيست رفيع الشاءن مروىّ از حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله جبرئيل براى آن حضرت آورد در وقتى که در مقام ابراهيم عليه السلام مشغول ب بود و کفعمى در بلد الا مين و مصباح اين دعا را ذکر کرده و در حاشيه آن اشاره بهفضيلت آن نموده از جمله فرموده هر که اين دعا را در ايّام البيض ماه رمضان بخواندگناهانش آمرزيده شود اگر چه بعدد دانه هاى باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد وبراى شفاء مريض و قضاء دين و غنا و توانگرى و رفع غم خواندن آن نافع است و دعا ايناست : به نام خداى بخشاينده مهربان سُبْحانَکَ يا اَللّهُ تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يامُجيرُ سُبْحانَکَ منزهى اى خدا برترى تو اى بخشنده پناه ده ما را از آتش اى پناه دهمنزهى يا رَحيمُ تَعالَيْتَ يا ک ...

مشاهده متن کامل ...
دعای مجیر
درخواست حذف اطلاعات
اين دعا در بين دعاها از جايگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله روايت شده و دعايى است که جبرئيل براى آن‏ حضرت هنگامى که در مقام ابراهيم مشغول بودند آورد و کفعمى در«بلد الامين»و«مصباح»اين دعا را ذکر نموده و در حاشيه آن به فضيلت آن اشاره کرده،از جمله اينکه هر که اين دعا را در«ايام البيض»[روزهاى سيزدهم و چهارهم و پانزدهم]ماه رمضان بخواند گناهش آمرزيده مى‏شود،هرچند به عدد دانه‏هاى باران و برگهاى درختان و ريگهاى بيابان باشد.و خواندن آن براى شفاى‏ بيمار و اداى دين و بى‏نيازى و توانگرى و رفع غم و اندوه سودمند است.و دعا اين است: بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خدا که رحمتش بسيار و مهربانى‏اش هميشگى است‏ سُبْحَانَکَ يَا اللَّهُ تَعَال ...

مشاهده متن کامل ...
ساختمان پلاسکو +فروریخت
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو - ويکي پديا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/ساختمان_پلاسکو translate this page ساختمان پلاسکو، ساختماني در ضلع شرقي چهارراه استانبول، تهران بود. ... ساختمان پلاسکو توسط حبيب الله القانيان، رئيس انجمن کليميان تهران و مالک شرکت ... ساختمان پلاسکو فروريخت - عصر ايران www.asriran.com › صفحه نخست › حوادث translate this page 1 hour ago - ساختمان پلاسکو فروريخت به گزارش ايسنا، در ساعت ۷:۵۹ صبح امروز وقوع حادثه حريق در ساختمان پلاسکو به آتش نشاني اطلاع داده شد و در پي آن بيش ... سرگذشت عجيب ساختمان پلاسکو! - ايسنا www.isna.ir/news/95103019341/سرگذشت-عجيب-ساختمان-پلاسکو translate this page 39 mins ago - ساختمان پلاسکو تهران صبح پنجشنبه ط ي حريق شد. پس از چند ساعت آتش سوزي اطفاء شد. بعد خبر رسيد که آتش دوباره گُر ...

مشاهده متن کامل ...
متن و ترجمه دعای "مجیر" با صدای حاج مهدی سماواتی
درخواست حذف اطلاعات
ايام البيض اين دعا در بين دعاها از جايگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله روايت شده و دعايى است که جبرئيل براى آن‏ حضرت هنگامى که در مقام ابراهيم مشغول بودند آورد و کفعمى در«بلد الامين»و«مصباح»اين دعا را ذکر نموده و در حاشيه آن به فضيلت آن اشاره کرده است. دعاي يا مجير با صداي حاج مهدي سماواتي .:اشکال در بارگذاري پخش کننده:. با صداي دلنشين حاج مهدي سماواتي | فايل بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خدا که رحمتش بسيار و مهربانى‏اش هميشگى است‏سُبْحَانَکَ يَا اللَّهُ تَعَالَيْتَ يَا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا رَحِيمُ تَعَالَيْتَ يَا کَرِيمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مَلِ ...

مشاهده متن کامل ...
دعای مجیر
درخواست حذف اطلاعات
بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خدا که رحمتش بسيار و مهربانى‏اش هميشگى است‏ سُبْحَانَکَ يَا اللَّهُ تَعَالَيْتَ يَا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا رَحِيمُ تَعَالَيْتَ يَا کَرِيمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مَلِکُ تَعَالَيْتَ يَا مَالِکُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا قُدُّوسُ تَعَالَيْتَ يَا سَلامُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مُؤْمِنُ تَعَالَيْتَ يَا مُهَيْمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا عَزِيزُ تَعَالَيْتَ يَا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مُتَکَبِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَجَ ...

مشاهده متن کامل ...
دعای مجیر
درخواست حذف اطلاعات
بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خدا که رحمتش بسيار و مهربانى‏اش هميشگى است‏ سُبْحَانَکَ يَا اللَّهُ تَعَالَيْتَ يَا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا رَحِيمُ تَعَالَيْتَ يَا کَرِيمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مَلِکُ تَعَالَيْتَ يَا مَالِکُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا قُدُّوسُ تَعَالَيْتَ يَا سَلامُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مُؤْمِنُ تَعَالَيْتَ يَا مُهَيْمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا عَزِيزُ تَعَالَيْتَ يَا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَکَ يَا مُتَکَبِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَجَ ...

مشاهده متن کامل ...
حرارت زیر آوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه/ یک امدادگر مصدوم شد/ کشف یک کپسول آتش نشانی/
درخواست حذف اطلاعات
حرارت زير آوار بين ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه/ يک امدادگر مصدوم شد/ کشف يک کپسول آتش نشاني/ انجام 30 درصد آواربرداري/ 20 نفر زير آوار هستند حرارت زير آوار بين ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه/ يک امدادگر مصدوم شد/ کشف يک کپسول آتش نشاني/ انجام 30 درصد آواربرداري/ 20 نفر زير آوار هستند ۳۴ ساعت از حادثه آتش سوزي و فروريختن ساختمان پلاسکو مي گذرد و مأموران همچنان بي وقفه تلاش مي کنند تا هر چه سريع تر آواربرداري پايان يابد. به گزارش قائم شهر نيوز، ساختمان پلاسکو يکي از ساختمان هاي بزرگ و تجاري تهران که قدمت ۵۳ ساله دارد که صبح روز پنجشنبه دچار آتش سوزي گسترده شده بود. از اين ساختمان ۱۷ طبقه به عنوان اولين ساختمان مرتفع و مُدرن ايران ياد مي شود. در زير آ ين روند اقدامات انجام شده را مي خوانيد: ۱۸:۴۲/ مهم ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
1 8و 27و 64و 23 درصد افراد جامعه دچار ناامنی روانی هستند دقت در جزییات با کمک حواس پنجگانه را چه می نامند رهنمای تعمیرات لباسشویی ال جی رودخانه کوچک در خیابان های قروه ک ره آتشین انفجار اتمی ماکت کوچک خورشید ستارگان است هزینه حکم کمر زرد در تکفواندو جامع ترین منابع آزمون msrt و tolimo درمان بیماری دیسک کمر با توسل به آقا زمان عج عشق ز له دیگر چیزهای غم انگیز فرصت مجدد به جاماندگان ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد هنوزم چشمهای تومثل شقایق پرستارست هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوبارست هنوزم وقتی میخندی دلم از شا فدراسیون شطرنج دبیر فدراسیون دبیر فدراسیون شطرنج دستگیری ان منزل با 13 فقره سرقت دربانه خمیر خیلی کروسان شیرینی پنیر درست اضافه کنید پنیر خامه ای برای درست مسجد شیخ زاید در امارات یکی از زیباترین مساجد جهان تصاویر اصولگرایان اگر به گزینه واحد نرسیدند ک دا معرفی نکنند جلسه ی ت تدبیر و امید با حضور جوانان نوسازی ساختمان points clear eight points costa scores eight points clear ساختمان بیمه مسئولیت مالکان مدیر خسارات وارده تملک آپارتمان ها قانون تملک بیمه مدیر ساختمان دانستن ی ه ا مرداب مه آلود phony cl ic chanel bags are likely to have really پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻴﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺩﺭ رشته ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮﻥ قیمت سمند کارکرده قیمت سمند مظنه قیمت علوم رئیس شهید بهشتی را عزل کرد ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم آران وبیدگل ابرها و برق
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.