واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


1 8و 27و 64و

واژه 1 8و 27و 64و از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
بیوتروریسم و مصادیق آن در کودها و بذرهای وارداتی و گوشتها
درخواست حذف اطلاعات
???????? بیوتروریسم نوین (6) ???? بخش چهارم: بیوتروریسم کشاورزی یا agro terrorism (قسمت دوم) 1️⃣ تهدید دیگر در بحث #آگروتروریسم کود های جدیدی هستند که قابلیت عوض ساختار خاک را دارند و از این طریق تولیدات گیاهی را کاهش می دهند. 2️⃣ همچنین با از بین رفتن میکروارگانیسم های همزیست گیاهان که تولیدات گیاهان وابسته به حضور آن هاست سبب کاهش تولید در گیاهان و ت یب #ا یستم ها می شود. 3️⃣ امروز به نام # ی_ژنتیک و #اصلاح_بذر یک سری بذرهایی به کشور وارد می شود که ماده ای خاص در آن حذف یا اضافه شده است. 4️⃣ در حال حاضر مانیتورینگ جزء به جزء محصولات وارداتی در کشور انجام نمی گیرد و همین عاملی برای نتیجه بخش بودن تهدیدات در این زمینه می باشد. 5️⃣ تهدید دیگر در امر #واردات_گوشت است. 6️⃣ به طور ک ...

مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره تاریخچه شهرمشهد 12 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مقاله کامل درباره تاریخچه شهرمشهد 12 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود. در اوا قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتس ه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکو ...

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه شهرمشهد 12 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل تاریخچه شهرمشهد 12 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود. در اوا قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتس ه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دور ...

مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد تاریخچه شهرمشهد 12 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تاریخچه شهرمشهد 12 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود. در اوا قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتس ه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت م ...

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه شهرمشهد 12 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تاریخچه شهرمشهد 12 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12 شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود. در اوا قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتس ه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران ق ...

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه شهرمشهد 12 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تاریخچه شهرمشهد 12 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود. در اوا قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتس ه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران ...

مشاهده متن کامل ...
تحقیق منوچهری 150 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق منوچهری 150 ص با و پر سرعت . دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و ادبیات، تحقیقفرمت فایل: ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن ... تعداد صفحات : 145 صفحهدر صفت بهار و مدح ابوالحسن نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا سجع متوازی آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنا نام گلها تناسب دارد. کبک ناقوس زن و شارک سنتور زنست فاخته نای زن و بط شده طنبور استعاره پردة راست زند نارو بر شاخ چنار پردة باده زند قمری بر نارونا استعاره پوپوک پیکی نامه زده اندر سر خویش نامه گه باز کند، گه شکند برشکنا تشبیه نرگس تازه چو چاه ذقنی شد بمثل گر بود چاه ز دینار و ز نقره ذَقنا تشبیه مشروط چونکه ز ...

مشاهده متن کامل ...
فرخی 90 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی فرخی 90 ص با و پر سرعت . فرمت فایل: doc قسمتی از محتوای متن word تعداد صفحات : 114 صفحهدر مدح یمین ال ه سلطان محمود بن ناصرالدین سبکتگین غزنوی برآمد پیلگون ابری زروی نیلگون دریا چو رای عاشقان گردان چوطبع بیدلان شیدا تشبیه چو گردان گشته سیل میان آب آسوده چو گردان گردباد تندگردی تیره اندروا تشبیه تو گفتی گرد زنگارست بر آیینة چینی توگفتی موی سنجابست بر پیروزه گون دیبا مجاز بسان مرغزار سبزرنگ اندر شده گردش به یک ساعت ملون کرده روی گنبد خضرا کنایه تو گفتی آسمان دریاست از سبزی و بر رویش به پرواز اندر آورده ست ناگه بچگان عنقا تشبیه بسان چندن سوهان زده بر لوح پیروزه بکردار عبیر بیخته بر صفحة مینا تشبیه مرکب هوای روشن ازرنگش مغبر گشت و شد تیره چو جان کافر کشت ...

مشاهده متن کامل ...
سلامت دانش آموزان زیر ذره بین وزارت بهداشت/ سن امید به زندگى کیفى ایرانى ها؛ ن ٦
درخواست حذف اطلاعات
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از افزایش کیفیت سن زندگی در بین ن و مردان کشور خبر داد و گفت: سن امید به زندگى کیفى ایرانى ها در ن ٦٤و در مردان ٦٣ است. ...

مشاهده متن کامل ...
سلامت دانش آموزان زیر ذره بین وزارت بهداشت/ سن امید به زندگى ایرانى ها؛ ن ٦٤، مر
درخواست حذف اطلاعات
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از افزایش کیفیت سن زندگی در بین ن و مردان کشور خبر داد و گفت: سن امید به زندگى کیفى ایرانى ها در ن ٦٤و در مردان ٦٣ است. ...

مشاهده متن کامل ...
پرسشنامه پرخاشگری agq
درخواست حذف اطلاعات
پرسشنامه پرخاشگری agqنمره گذاری و تفسیر پرسشنامهپرسشنامه پرخاشگری agqیک مقیاس خود گزارش دهی مدادکاغذی است. این پرسشنامه را آرنولد اچ باس و پری در سال ۱۹۹۲ آن را ساخته است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سؤال است که ۱۴ سؤال آن «خشم»، ۸ سؤال ـ«تهاجم» و ۸ سوال دیگر عامل «کینه توزی» را می سنجد. در این پرسشنامه آزمودنی به یکی از ۴ گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و همیشه، پاسخ گفته و برای هر یک از ۴ گزینه مذکور به ترتیب مقادیر ۰، ۱، ۲، ۳ در نظر گرفته می شود. بجز ماده ۱۸ که بار عاملی منفی دارد و جهت نمره گذاری در آن مع است، نمره کل این پرسش نامه از ۰ تا ۹۰ و با جمع نمرات سوال ها به دست می آید. افرادی که در این مقیاس نمره شان از میانگین کمتر است، پرخاشگری پایین خواهند داشت. وهرچه نمره ف ...

مشاهده متن کامل ...
کمر بند ایمنی
درخواست حذف اطلاعات
ایمنی و ترافیک/صفی خانی:1️⃣ ...

مشاهده متن کامل ...
شارژ 10 + 5 هزار تومانی همراه اول(307231
درخواست حذف اطلاعات
شارژ 10 + 5 هزار تومانی همراه اول(307231)آپدیت نیست# انی_که_شرکت_ن د #سرویس_سانس_آ 1️⃣ ارسال 1991156281 به 3072312️⃣سپس عدد 1 ب 307231هزینه ندارد✅پس از دریافت کد به ازای هر 3 نفر جدیدی که کد شما را ارسال کند و حداقل 24 ساعت عضو سامانه باشد 10000 تومان شارژ دریافت میکنید.هر نفر جدید که حداقل یک حق اشتراک یعنی 500 تومان را بدهد 5000 تومان بدون دعوت دریافت خواهد کردهزینه 500 تومان حق اشتراک به صورت خ ر در طول روز کم میشود و باید عضو سامانه باشید✅بدون پرداخت حق اشتراک نمیتوانید شارژ 5000 تومانی را دریافت کنید✅اطلاع و ثبت دعوتها موثر با ارسال 300 ✅دریافت شارژ با ارسال عدد 1000 ب 307231 ✅ خط مستقیم شارژ میشودلغو با ارسال off ب 307231 ...

مشاهده متن کامل ...
رشد مسئولیت عاطفی
درخواست حذف اطلاعات
✅ در فرایند رشد مسئولیت عاطفی، اغلب ما سه مرحله را تجربه می کنیم:1️⃣ "بردگی عاطفی" یعنی اعتقاد به مسئولیت در مقابل احساسات دیگران.2️⃣ "مرحله نفرت انگیز" یعنی امتناع از قبول اهمیت احساسات و نیازهای دیگران3️⃣ " عاطفی" یعنی قبول مسئولیت کامل احساسات و اعمال خودمان، نه احساسات دیگران زیرا می دانیم که نمی توانیم تحقق نیازهایمان را به عهده ی دیگران بگذاریم. ...

مشاهده متن کامل ...
✅ علت حمله چنگیزخان مغول به ایران
درخواست حذف اطلاعات
عبرت های تاریخ 1️⃣ چنگیز در آغاز امر مطلقاً قصد حمله به بلاد نداشت و گویا می خواست فرمانروایی خود را به قسمتی از نواحی شرق آسیا محدود سازد و به همین جهت هنگامی که فرستادگان خوارزمشاه از خدمت او باز می گشتند به سلطان محمد پیام داد که «محمد خوارزمشاه را بگویید که من پادشاه آفتاب برآمدم و تو پادشاه آفتاب فرو شدن، میان ما عهد مودّت و محبت و صلح مستحکم باشد و از طرفین تجار و کاروان ها بیایند و بروند و ظرایف و بضاعت که در ولایت من باشد، برِ تو آرند و آنِ بلاد تو همین حکم را دارد». اگر مردم مدبّری در آن هنگام بر ایران حکومت می د، مسلماً از چنین شه ای استفاده می بردند و جلو یک فاجعه هولناک تاریخی را می گرفتند. لیکن متاسفانه ت فاسد خوارزمشاهی با امرا و یان غارتگرِ قتّال خو ...

مشاهده متن کامل ...
⌨️ ترفندهایی برای تایپ
درخواست حذف اطلاعات
⌨️ ترفندهایی برای تایپ با آگاهی از ترفندهای تایپی، با سرعت بهتری کارهای خود را انجام می دهید. اگر علاقمند به آشنایی با این ترفندها هستید با ما همراه باشید.1️⃣ پاک یک کلمهبا استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl + backsapce، به جای پاک تک تک کاراکترهای یک کلمه، می توانید کلمات را پاک کنید. این کار سرعت شما را در حذف کلمه های اشتباه افزایش می دهد.2️⃣ انتقال چشمک زن به ابتدای کلمه قبل یا بعدانتقال دادن چشمک زن به صورت دستی، زمان زیادی از تایپ را به خود اختصاص می دهد. برای افزایش سرعت، چشمک زن را به کمک میانبرهای صفحه کلید جابه جا کنید. برای انتقال چشمک زن به ابتدای کلمه قبل از کلیدهای ترکیبی ctrl + left arrow و برای انتقال آن به ابتدای کلمه بعد از کلیدهای ترکیبی ctrl + right arrow استفاده کنی ...

مشاهده متن کامل ...
پولدار نخواهید شد اگر این ۱۰ نشانه را در خود می بینید:
درخواست حذف اطلاعات
پولدار نخواهید شد اگر این ۱۰ نشانه را در خود می بینید: ۱️⃣ تاکید دایم بر پس انداز و صرفه جویی ماهانه دارید، در حالی که تلاش کافی در ب درآمد جدید ندارید. ۲️⃣ وابسته به یک درآمد ثابت و مشخص مانند حقوق ماهیانه هستید. ۳️⃣ سرمایه گذاری در حوزه های مختلف سرمایه را شروع نکرده اید. ۴️⃣ ید هایی را انجام می دهید که قادر به پرداخت آن در شرایط عادی نیستید. ۵️⃣ به دنبال رویاهای اشخاص دیگر هستید، نه رویاهای فردی خودتان.۶️⃣ ریسک پذیر نیستید و به ندرت از محدوده آسایش خود خارج می شوید. ۷️⃣ برای سرمایه و اندوخته خود هدفی در نظر نگرفته اید. ۸️⃣ معمولا ابتدا درآمد خود را ج می کنید و آنچه را که باقی بماند، در بانک پس انداز می کنید. ۹️⃣ به داشته ها و نداشته هایتان قانع هستید و ر ...

مشاهده متن کامل ...
300 سرباز یی وارد هلمند شدند ؛ دیدار گلبدین حکمتیار با مقامات تی
درخواست حذف اطلاعات
1️⃣ دیروز ۳۰۰ سرباز یی وارد استان هلمند شدند. استان هلمند جنوب افغانستان جزو استان های ناامن افغانستان به شمار می آید که از ۱۴ شهرستان آن فقط ۴ شهرستان در کنترل افغانستان میباشد.طبق تفاهم نامه کابل واشنگتن، وج سربازان خارجی از سال ۲۰۱۴ آغاز شده و میبایست تا آ سال ۲۰۱۶ میلادی همه نیرو های خارجی از جمله نیرو های یی از افغانستان خارج شوند ولی به بهانه وج سربازان خارجی با کندی پیشرفت و اعزام ۳۰۰ سرباز یی دیگر به افغانستان قابل توجه است.همچنین شایعاتی مبنی بر ورود چندین فروند جنگنده f-16 یی به کابل به گوش میرسد که قابل تایید یا تکذیب نیست.2️⃣ در حمله به لشکر ۲۰۹ شاهین، ۱۰ افسر، ۲۶ گروهبان و ۱۰۰+ سرباز افغانستان کشته شد که در پی آن ۳۵ فرد مظنون بازداشت شد. هیچ ع و ی از ...

مشاهده متن کامل ...
دلار ونام خدا
درخواست حذف اطلاعات
⛔️ متن شایعه ⛔️" تنها پول دنیا که درآن از خداوند یاد شده است! دلار : توکل ما بخداست "(in god we trust )yon.ir/5xpknقبل از پاسخ یه نکته بگم:واقعا متاسفم برای عده ای که همیشه دنبال این هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند و کورکورانه پیش میروند (البته بسیاری از اینها کورکورانه نیست و کاملا با آگاهی وحمایتهای...)ولی تمامی اینها حتی به اندازه نسیمی هم نیستند که بتوانند و تشیع را بلرزاند(یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون-سوره صف )اینها فکر میکنند میتوانند با این مز فات سر هم بافته توسط یهود و...و...نور الهی رو خاموش کنند(یک روز کوروش رو مطرح میکنند، یکروزحسینعلی بهاء، یکروز محمدبن عبدالوهاب، یکروز ساتیاسای بابا، یکروز محمدعلی باب، یکروزاحمدالحسن و ا ...

مشاهده متن کامل ...
مهارت های دهگانه زندگی
درخواست حذف اطلاعات
مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق1️⃣ مهارت خودآگاهی2️⃣ مهارت همدلی3️⃣ مهارت روابط بین فردی4️⃣ مهارت ارتباط موثر5️⃣ مهارت مقابله با استرس6️⃣ مهارت مدیریت هیجان7️⃣ مهارت حل مسئله8️⃣ مهارتت تصمیم گیری9️⃣ مهارت تفکر خلاق مهارت تفکر نقادانهمهارت خودآگاهی توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت و یافتن تصویری واقع بینانه از خود. شناخت نیازها و تمایلات فردی برای آشنایی با حقوق و مسئولیت های فردی - اجتماعی مهارت همدلیدرک دیگران و مشکلاتشان در هر شرایطی. این مهارت به دوست داشتن و دوست داشته شدن و در نتیجه،روابط_اجتماعیِ بهترِ افراد با یکدیگر می انجامد.مهارت روابط بین فردی مشارکت و همکاری با دیگران، همراه با اعتماد واقع بینانه، که در کنار تق ...

مشاهده متن کامل ...
درباره دوقطبی سازی و دوقطبی های صحیح و غلط!!!
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به نهی مکرر ی در مورد دوقطبی سازی های غلط و کاذب، بعضا سوالاتی مطرح میشود که نشان میدهد هنوز در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد که به چند مورد از آنها پاسخ میدهم:1️⃣ نهی ی از دوقطبی سازیهای غلط و کاذب به معنی ممانعت از ایجاد فضای رقابت سالم در انتخابات نیست، بلکه به معنی پرهیز از رقابتی است که منجر به تفرقه و درگیری در جامعه و سوءاستفاده دشمنان گردد.2️⃣ دوقطبی صحیح، در جامعه و بین گروه هایی که انقلاب را قبول دارند ایجاد شکاف و درگیری نمیکند بلکه بین دوست و دشمن خط کشی مینماید که ی از آن به دوقطبی انقل و استکباری (ضدانقل ) تعبیر د.3️⃣ دوقطبی غلط وما متاثر از دو نامزد نیست و حتی با مرزبندی غلط از سوی یک نفر ایجاد میشود و بخش وسیعی از جامعه را بر اساس قومیت ...

مشاهده متن کامل ...
شش ویژگی و مولفه روحیه انقل در یک انسان برای ایجاد تحول!
درخواست حذف اطلاعات
از مجموعه رهنمودهای انقلاب چنین استنباط می شود که در شرایط کنونی وجود چنین ویژگی هایی در یک منتخب مردم، می تواند مشکلات کنونی و آینده کشور را حل کند:1️⃣ توکل بر خدا داشتن: اگر به خدا #توکل داشته باشیم و به خودمان اعتماد کنیم، روحیّه هایمان قوی خواهد بود؛ هم در زمینه ی علمی و هم در زمینه ی مدیریّتی کشور.2️⃣ شجاعت داشتن و از چیزی نترسیدن: این ملت، #ملت_شجاع و آزاده ای است؛ ملتی است که تهدید قدرتهای متکبّر جهانی او را به عقب نمی نشاند؛ بنابراین منتخب او هم باید شجاع باشد و نترسد؛ شجاعت در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل باطل، شجاعت در پذیرش حرف حق.3️⃣ اهل اقدام و عمل بودن: اگر در همه ی کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی #اقدام_و_عمل شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در او ...

مشاهده متن کامل ...
اینترنت هدیه ایرانسل
درخواست حذف اطلاعات
هـــدیـــه #ایرانسل بــرای هــمـــه 1️⃣ به اپلیکیشن «ایرانسل من» مراجعه کنید 2️⃣ در قسمت «طرح های تشویقی» میتونید هدیه رایگان خودتون رو فعال کنید ✳️ 100مگابایت اینترنت یک هفته ای و بدون ر هزینه ای برای شما اختصاص داده میشه اطلاع از باقیمانده بسته فعال شده با شماره گیری کد زیر ↙️ *141*4444# ✅ ایرانسل من http://irancell.ir/dlmyicl ...

مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه شماره1
درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه شماره 1 1️⃣.... 2️⃣حتما امشب با خودتان خ داشته باشید و آرزوها ومیل هایتان را تنظیم کنید ،هدف زندگی و سلوکتان را تعیین کنید 3️⃣امسال انشاءالله سال متفاوتی است مخصوصا برای کشور و ملت ایران 4️⃣بشارت ها و انذارهایی به دستمان رسیده است که نشانگر این است که باید خیلی حواسمان را جمع کنیم 5️⃣بنابر قرائنی ظهور انشاء الله بسیار نزدیک می باشد باید خودمان را از جهت معنوی قوی کنیم و این 3ماه (رجب-شعبان-رمضان)فرصت بسیار عالی و مغتنمی برای امسال عزیزان می باشد 6️⃣باید خودمان را ازجهت معرفتی و معنوی بسیار تقویت کنیم که امتحاناتی نزدیک است اطلاعات بیشتر در شماره های بعدی اطلاعیه @avayemalakoot ☘️ ...

مشاهده متن کامل ...
آموزش روت گوشی
درخواست حذف اطلاعات
" بـــه نـــام خــدا " در اینجا میخواییم بدون مقدمه به آموزشِ _ روت گوشی_ بپردازیم :) روش اول : این روش تقریبا روی اکثر گوشی ها که از اندروید 4.3 یا پایین تر (و بعضا حتی رام های 4.4) برخوردارند به درستی عمل می کند. در این روش که ساده ترین روش روت گوشی ها است گوشی شما، به آسانی چند کلیک روت خواهد شد. تنها کاری که باید انجام دهید نصب اپلیکیشن towelroot است که می توانید از طریق این لینک آن را کنید.http://zurl.ir/bcifi بعد از نصب، اتصال اینترنتی خود را فعال و اپلیکیشن را اجرا کنید. همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در محیط این اپلیکیشن یک دکمه بیشتر وجود ندارد که با عنوان make it ra1n مشخص شده است. بعد از اطمینان از برقرار بودن اتصال اینترنتی، روی این دکمه کلیک کنید. بعد از گذشت چند ثانیه گ ...

مشاهده متن کامل ...
چرا شتابدهنده ا ل
درخواست حذف اطلاعات
چرا ا ل؟؟؟ 1️⃣ ل تنها شتابدهنده کشوری است که دارای شعبات در شهر های کشور است که موجب فراهم آمدن شبکه ای بسیار گسترده از مربیان, سرمایه گذاران و ارتباطات در سطح کشور شده است و با حضور در ا ل میتوان از این فرصت ارتباطی ویژه برخوردار گشت. 2️⃣ سرمایه گذار اصلی ا ل شرکت همراه وس است که با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی شتاب دهنده های استانی ا ل کرده است.برخورداری از حمایت هر کدام از این مراکز امتیاز ویژه ای برای یک استارتاپ محسوب میشود. 3️⃣ یکی از نقاط قوت و متمایز شتابدهنده ی ا ل, حمایت شهرک علمی تحقیقاتی است بدین معنا که با حضور در ا ل از مزایای شهرک و شتابدهنده یکجا میتوان استفاده نمود. 4️⃣ فضای کار ...

مشاهده متن کامل ...
3)نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف اطلاعات
فوری نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد ⭕️ کل آرای ماخوذه: ۴۱۲۲۰۱۳۱ رای 1️⃣ :23549616 2️⃣ ابراهیم رییسى :15786449 3️⃣ مصطفی میرسلیم:478215 4️⃣ مصطفی هاشمى طبا:215450 ⏺آرای باطله 1190401 ...

مشاهده متن کامل ...
در سه ح زیر علی الراسی اتفاق میفتد
درخواست حذف اطلاعات
در سه ح زیر علی الراسی اتفاق میفتد1️⃣ در موعد مقرر از ارائه دفاتر و اظهارنامه خودداری گردد:علی الراس➕ معافیت لغو➕ 40% جریمه غیر قابل بخشش2️⃣ اظهارنامه ارائه گردد ولی دفاتر ارائه نگردد: علی الراس➕ 40 % جریمه قابل بخشش ادامه مطلب ...

مشاهده متن کامل ...
اجرای قانون!؟!
درخواست حذف اطلاعات
اخیراً با هنجارشکنی هایی که در تبلیغات انتخاباتی خود مرتکب شد، بعضی از فتنه گران سال ۱۳۸۸ که مدعی ی «اصلاح طلبان» هستند، مانند مصطفی تاج زاده، معتقد به « اجرای قانون حجاب» شده اند. بلافاصله در شبکه های اجتماعی، نی شخصی خود را بدون حجاب منتشر کرده و خطاب به ن نجیب و محجبه ایران گفته اند: «ما به حجاب شما احترام می گذاریم؛ شما هم از بی حج ما حمایت کنید» و با زبان بی زبانی تهدید کرده اند که اگر چنین نشود، آنها نیز به حرمت و شرافت حجاب ن کشور، تجاسر خواهند کرد. ❗️ از طرف دیگر، همین قانون شکنان، از حکومت خواسته اند که «امنیت ما را حفظ کنید» و خطاب به مردهای جامعه نیز گفته اند: «شما با موهای ما آشتی کنید» ! ⁉️چند پرسش: 1️⃣«حجاب»، حکم قرآن و سنت برای ن مسلمان و قانون برا ...

مشاهده متن کامل ...
☘️ وزن آرماتور مورد استفاده در چند نوع سقف (کیلوگرم بر مترمربع)
درخواست حذف اطلاعات
: 1️⃣ سقف کامپوزیت: ۸-۱۲ 2️⃣ سقف تیرچه بلوک:۵-۷ 3️⃣ سقف دال بتنی توپر: ۱۰-۱۶ دال فرم ، سقف سبز زندگی :وبسایت گروه دال فرم international website: www.dalform.co وبسایت به زبان پارسی: www.dalform.ir کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroup برچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیا ...

مشاهده متن کامل ...
موضوعات جدید و سخت در قسمت سوم آزمون شفاهی ielts
درخواست حذف اطلاعات
موضوعات جدید و سخت در قسمت سوم آزمون شفاهیموضوع مطالعه1️⃣ are the any occasions when reading at speed is a useful skill?personally, if i’m reading something interesting, i don’t like reading too quickly because i feel that i don’t properly absorb the information. however, it can be useful to skim through things when you don’t really want to read them, or when you just need to find one particular piece of information. for example, i read at speed when i'm checking a household bill or a letter from the bank.2️⃣ are there any jobs where people need to read a lot? what are they?well, researchers obviously need to read a lot, and i suppose that politicians, journalists and other professionals who need to know about current affairs read a lot too. having said that, i think most workers read hundreds of emails every week. in my previous job, for example, i had to check internal staff emails at least twice a day.3️⃣ do you think that reading novels is more interesting than reading factual books? why is that?both types of book can be equally interesting in my opinion. a good novel can transport you to another world where the c ...

مشاهده متن کامل ...
عد در سند آموزش 2030
درخواست حذف اطلاعات
در مفهوم پردازی عد آموزشی می توان به دو زاویه بحث پرداخت:1️⃣ بحث از رشد متعادل فضایل اخلاقی و بارور سازی استعدادهای درونی2️⃣توزیع عادلانه مواهب، فرصتها و دسترسی های آموزشی که در دسترسی های آتی و شان و بهره مندی های آینده مؤثرند. ✴️حال باید پرسید که سند آموزش 2030 چه تصوری از عد آموزشی را دنبال میکند؟سند آموزش 2030 از یک منظر، سند عد خواهی در آموزش است که بر مدار قرائت لیبرال از عد اجتماعی بنیان نهاده شده است. آموزش 2030 مبتنی بر حقوق و های اساسی انسانها از جمله حق آموزش برای همگان طراحی شده است. لذا اولا همگانی بودن و ایجاد دسترسی همه افراد (آموزش فراگیر) به آموزش موضوعیت دارد و ثانیا به جهت حفظ ها و عدم تحمیل محتوای آموزشی، این دسترسی ناظر به در تحقق نیازهای آموزش ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
1 8و 27و 64و 23 درصد افراد جامعه دچار ناامنی روانی هستند دقت در جزییات با کمک حواس پنجگانه را چه می نامند رهنمای تعمیرات لباسشویی ال جی رودخانه کوچک در خیابان های قروه ک ره آتشین انفجار اتمی ماکت کوچک خورشید ستارگان است هزینه حکم کمر زرد در تکفواندو جامع ترین منابع آزمون msrt و tolimo درمان بیماری دیسک کمر با توسل به آقا زمان عج عشق ز له دیگر چیزهای غم انگیز فرصت مجدد به جاماندگان ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد هنوزم چشمهای تومثل شقایق پرستارست هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوبارست هنوزم وقتی میخندی دلم از شا فدراسیون شطرنج دبیر فدراسیون دبیر فدراسیون شطرنج دستگیری ان منزل با 13 فقره سرقت دربانه خمیر خیلی کروسان شیرینی پنیر درست اضافه کنید پنیر خامه ای برای درست مسجد شیخ زاید در امارات یکی از زیباترین مساجد جهان تصاویر اصولگرایان اگر به گزینه واحد نرسیدند ک دا معرفی نکنند جلسه ی ت تدبیر و امید با حضور جوانان نوسازی ساختمان points clear eight points costa scores eight points clear ساختمان بیمه مسئولیت مالکان مدیر خسارات وارده تملک آپارتمان ها قانون تملک بیمه مدیر ساختمان دانستن ی ه ا مرداب مه آلود phony cl ic chanel bags are likely to have really پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻴﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺩﺭ رشته ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮﻥ قیمت سمند کارکرده قیمت سمند مظنه قیمت علوم رئیس شهید بهشتی را عزل کرد ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم آران وبیدگل ابرها و برق
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.